Wednesday, November 13, 2013

విశ్వాన్ని మరిచావా విశ్వ భావాన్ని తలిచావా

విశ్వాన్ని మరిచావా విశ్వ భావాన్ని తలిచావా విశ్వ రూపాన్ని తిలకించావా
విశ్వం ఎంతటిదో మానవుని మహా మేధస్సుతో ఏనాడైనా అంచన వేశావా
విశ్వాన్ని తిలకించు మేధస్సునే మెప్పించు ఆత్మనే అంతరాత్మతో ఎకీభవించూ
విశ్వమున ప్రతి క్షణం అనుభూత తత్వపు అనుభవాలు ఎన్నో నీవే లెక్కించూ