Wednesday, January 17, 2018

గుర్తించలేదా విశ్వ కవిని గమనించలేదా తెలుగు కవిని

గుర్తించలేదా విశ్వ కవిని గమనించలేదా తెలుగు కవిని
స్మరించలేదా జీవ కవిని పలికించలేదా తెలుగు కవిత్వాన్ని

నీయందే ఉన్నది విశ్వ కవి గీతం నీలోనే ఉన్నది తెలుగు కవి గానం
నీతోనే ఉన్నది విశ్వ కవి భావనం నీలోనే ఉన్నది తెలుగు కవి గాత్రం  || గుర్తించలేదా ||

మరచిపోలేని జ్ఞాపకాల కవిత్వాలు విజ్ఞానమే తెలిపేను నిత్యం
మరణింపలేని వేదాల కవిత్వాలు ప్రజ్ఞానమే తెలిపేను సర్వం

తెలుగు కవి విజ్ఞాన భావాలలో వేదాల వేదాంతం మహా గమన సిద్ధాంతం
తెలుగు కవి ప్రజ్ఞాన తత్వాలలో భావాల అనుభవం మహా స్మరణ శాస్త్రీయం  || గుర్తించలేదా ||

తెలుగు బంధాలకు తేనీయ వచనమే విజ్ఞాన పరిశోధనం
తెలుగు స్నేహాలకు తెలుపు రచనమే ప్రజ్ఞాన అన్వేషణం

తెలుగు భావాలకే తెలిసేను కవి చిత్ర వర్ణన రూప సౌందర్య సుగంధం
తెలుగు తత్వాలకే తెలిసేను కవి మిత్ర గమన జీవ సౌభాగ్య సుందరం  || గుర్తించలేదా ||

Tuesday, January 16, 2018

ఏనాటిదో తెలుగు ఏనాటిదో వెలుగు

ఏనాటిదో తెలుగు ఏనాటిదో వెలుగు
ఎక్కడిదో తెలుగు ఎక్కడిదో వెలుగు

తెలుగు తేజమై తెలుగు విశ్వమై తెలుగు చంద్రమై తెలుగు బీజమై
ఏనాటి నుండి ఏనాటి దాక సాగుతున్నదో అలుపెరుగని కమ్మన్నైనా తెలుగు  || ఏనాటిదో ||

తెలుగు మంత్రమో తెలుగు తంత్రమో తెలుగు యంత్రమో
తెలుగు పదాల తేనీయంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము

తెలుగు బంధమో తెలుగు జీవమో తెలుగు భావమో
తెలుగు వేదాల అనుభవంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము  || ఏనాటిదో ||

తెలుగు రాగమో తెలుగు గానమో తెలుగు గీతమో
తెలుగు స్వరాల సంగీతంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము

తెలుగు సత్యమో తెలుగు నిత్యమో తెలుగు దైవమో
తెలుగు ధర్మాల హితంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము  || ఏనాటిదో || 

Thursday, January 4, 2018

అద్భుతమే మహా రథోత్సవం

అద్భుతమే మహా రథోత్సవం
ఆనందమే బహు జన చైతన్యం
ఆరోగ్యమే సర్వ కార్య ఐశ్వర్యం

అనుభవాల జీవితంలో అనుబంధమే అమోఘం
అనురాగాల జీవనంలో ఆడంబరమే అపురూపం  || అద్భుతమే ||

బంధాలతో సాగే ఉత్సవం బహు జన సమ్మేళన చైతన్యం
భావాలతో సాగే మహోత్సవం మహా జన సమీక్ష సందేశం

వేదాలతో సాగే హితోపదేశం మహా ఆనంద విజ్ఞాన భరితం
ధర్మాలతో సాగే సత్యోపదేశం మహా సుగుణ ప్రజ్ఞాన చరితం  || అద్భుతమే ||

ఆశ్చర్య చిత్ర నిర్మాణ రూపాల అద్భుతమే మేధస్సుకు మహా అద్భుతం
ఆనంద వర్ణ అలంకార రూపాల ఆవిష్కరణమే ఆలోచనకు మహా సుందరం

ఉత్సవాల కలయికల సంబరమే ఆరోగ్య పర్యావరణ ప్రకృతి ప్రావీణ్యం
మహోత్సవాల బహు సంభాషణమే ఆనంద తాత్విక విశ్వతి పవిత్రతం  || అద్భుతమే || 

Monday, January 1, 2018

జీవమే భావము

జీవమే భావము
దేహమే తత్వము

రూపమే వేదము
బంధమే జ్ఞానము

దైవమే ధర్మము
కాలమే ప్రయాణము  || జీవమే ||

జీవితం ఒక పరిశోధనం
జీవనం ఒక అనుభవం

కాలంతో సాగే జీవితం మహా మధుర అనుభవం
జీవంతో సాగే జీవనం మహా మనోహర పరిశోధనం  || జీవమే ||

జీవితం ఒక నిదర్శనం
జీవనం ఒక సుదర్శనం

దేహమెంత గొప్పదో దైవమే తెలిపిన మహా గుణ ధర్మం
రూపమెంత చిత్రమో బంధమే చూపిన మహా కళ వేదం  || జీవమే || 

Wednesday, December 27, 2017

నా ఆత్మలోనే ఎన్నో ఆత్మలు కలిసున్నాయి

నా ఆత్మలోనే ఎన్నో ఆత్మలు కలిసున్నాయి
నా దేహంలోనే ఎన్నో దేహాలు కలిసున్నాయి

నా జీవంలోనే ఎన్నో జీవాలు కలిసున్నాయి
నా రూపంలోనే ఎన్నో రూపాలు కలిసున్నాయి

ప్రతి  జీవిలో నేనే శ్వాసగా మిళితమై ఉన్నాను  || నా ఆత్మలోనే ||

ఆత్మగా ఉదయిస్తూ వస్తున్నా
దేహమై జీవిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నా

జీవమై జన్మిస్తూ ప్రకాశిస్తున్నా
రూపమై స్మరిస్తూ ఎదుగుతన్నా

శ్వాసగా అవతరిస్తూ నిత్యం అధిరోహిస్తూనే ఉన్నా  || నా ఆత్మలోనే ||

ఆత్మలోనే అంతర్లీనమై అవతరించాను
దేహంలోనే దైవాత్మమై దర్శించుకున్నాను

జీవంలోనే జీవోదయమై జీవిస్తున్నాను
రూపంలోనే రమణీయమై రూపశినైనాను

శ్వాసలో స్వయంభువమై సర్వం సందర్శిస్తూనే ఉన్నా  || నా ఆత్మలోనే ||

Friday, December 22, 2017

భాష లేనిదే మేధస్సులో భావన లేదే

భాష లేనిదే మేధస్సులో భావన లేదే
బాష లేనిదే మేధస్సులో తత్వన లేదే

భాష లేనిదే ఆలోచనకు అర్థం లేదే
భాష లేనిదే ఆలోచనకు పరమార్థం లేదే  || భాష ||

భాష లేని భావం అక్షరం లేని పఠనం
భాష లేని తత్వం పదం లేని గణితం

భాష లేని పరిచయం తెలుపలేని తపనం  
భాష లేని సంఘటనం వివరించలేని విధం  || భాష ||

భాష లేనిదే మేధస్సుకు సరైన వివరణ లేదే
భాష లేనిదే ఆలోచనకు సరైన విజ్ఞానం లేదే

భాష లేనిదే సమయ స్పందన సరైన కాలానికి రాదే
భాష లేనిదే సమయ చలన సరైన సందర్భానికి రాదే   || భాష || 

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే జ్ఞానం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే అనంతం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే శాంతం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస గమనమే సుధీర్ఘ హృదయ చలనం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస ధ్యానమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రయాణం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస సౌఖ్యమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

స్వధ్యాస గమన చలనమే కార్యా చరణం
స్వధ్యాస గమన నైపుణ్యమే కార్య ఫలితం
స్వధ్యాస గమన సాధనమే కార్య ప్రశాంతం
స్వధ్యాస గమన జీవనమే కార్య పరిశోధనం  || శ్వాసపై ||