Tuesday, June 27, 2017

విశ్వమే శ్వాసగా వేదమే ధ్యాసగా

విశ్వమే శ్వాసగా వేదమే ధ్యాసగా
జగమే జీవంగా విజ్ఞానమే ధ్యానంగా

స్వరమే సత్యంగా రాగమే ధర్మంగా
దైవమే దేహంగా గాత్రమే ప్రాణంగా

మేధస్సులో కలిగే భావాలకు ఆలోచనలో అనుభవాలు
మదిలో కలిగే మోహములకు మనస్సులో మధురములు   || విశ్వమే ||

జీవమై ఏ రూపం ఉన్నా శ్వాసగా ప్రాణం జీవిస్తున్నదే
భావమై ఏ జ్ఞానం ఉన్నా ధ్యాసగా మోహం తపిస్తున్నదే

స్వరములో తపనం ఉన్నా మౌనం మహోన్నతమైనదే
జీవములో అదరం ఉన్నా ప్రాణం అభియోగ్యతమైనదే   || విశ్వమే ||

విజ్ఞానం ఎవరితో ఉన్నా స్వధ్యాసతో సత్యమైనదే
వేదాంతం ఎవరిలో ఉన్నా  ధ్యానంతో నిత్యమైనదే

ధర్మం ఎక్కడ ఉన్నా దైవం అన్వేషిస్తున్నదే
జీవం ఎక్కడ ఉన్నా రూపం ఆవహిస్తున్నదే      || విశ్వమే || 

పదములు పలికినా పలుకుల పులకరింతలు

పదములు పలికినా పలుకుల పులకరింతలు
వేదములు చదివినా వర్ణముల పలకరింతలు
అచ్చులు తెలిసినా అక్షరముల అల్లికలు
హల్లులు వ్రాసినా పదముల వాక్యములు
భాషలు నేర్చినా చంధస్సుల వ్యాకరణములు 

Monday, June 19, 2017

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను
శూన్యము నుండే ఎదిగాను ప్రదేశమై విస్తరించివున్నాను
శూన్యము నుండే తలిచాను భావమై ప్రజ్వలించివున్నాను
శూన్యము నుండే ఒదిగాను ఆలోచనై ఆరంభమైవున్నాను

ఓ మాతా! నీవే నా శ్వాసకు పరమాత్మ

ఓ మాతా! నీవే నా శ్వాసకు పరమాత్మ
ఓ అమ్మా! నీవే నా ధ్యాసకు అన్నపూర్ణ
ఓ ధాత్రి! నీవే నా ప్రయాసకు మాతృక
ఓ జనని! నీవే నా ఉచ్చ్వాసకు జగన్మాత 

అంతలో నచ్చేశావా ఇంతలో మెచ్చేశావా

అంతలో నచ్చేశావా ఇంతలో మెచ్చేశావా
అంతలో వచ్చేశావా ఇంతలో ఇచ్చేశావా
అంతలో దాచేశావా ఇంతలో మార్చేశావా
 
ప్రతి క్షణం నాతో ఉండాలని గమనించావా
ప్రతి సమయం నాతో ఉంటావని గుర్తించావా    || అంతలో ||

ఎప్పటికైనా నీవు నాతో రావాలని తెలుసుకున్నావా
ఏనాడైనా నీవు నాతో నడవాలని మలుచుకున్నావా
ఎంతవరకైనా నీవు నాతో కలవాలని మార్చుకున్నావా  
ఏదేమైనా నీవు నాతో మెలగాలని నడుచుకున్నావా    || అంతలో ||

ఎప్పటికైనా ఎలాగైనా నీవు నాతో జీవించాలని అనుకున్నావా
ఏనాడైనా ఎందాకైనా నీవు నాతో సవరించాలని అందుకున్నావా
ఎంతవరకైనా ఎక్కడైనా నీవు నాతో సాగించాలని తెలుపుకున్నావా
ఏదేమైనా ఎంతటిదైనా నీవు నాతో భాగించాలని ఆదుకున్నావా     || అంతలో || 

ఏనాడు లేని ఆలోచన కలిగేను ఈనాడే నాలో

ఏనాడు లేని ఆలోచన కలిగేను ఈనాడే నాలో
ఎక్కడ ఎవరికి లేని భావన తోచేను ఈనాడే నాలో

యదలోన కదిలే మదిలోన మొదిలే అనురాగ వేదం
తపించిపోతున్నది నేడే నా మనసున్న మేధస్సులో   ||  ఏనాడు ||

హృదయానికే దూరం కంటికే చేరువై కనిపిస్తున్నదే నవ భావ దృశ్యం
మేధస్సుకే ఊహా చిత్రం ఆలోచనకే అలంకార రూపం నవ రస భరితం

ప్రకృతిలో పరవశించిపోయే జీవామృతం తపనంతో విహరిస్తున్నది
విశ్వ జగతిలో ఉప్పొంగిపోయే నాదామృతం విరహంతో గాలిస్తున్నది    ||  ఏనాడు ||

విజ్ఞానమైన జీవన విధానం వేదాంతమైన జీవిత సవరణగా సాగుతున్నది
శాస్త్రీయమైన జీవన కవచం సిద్ధాంతమైన జీవిత రహస్యంగా వెళ్ళుతున్నది

వినయం ఎంతటి భావమో ఆలోచనకు అంతటి వేదనగా కలుగుతున్నది
పరువం ఎంతటి మోహమో వయస్సుకు అంతటి ఆత్రతగా తెలుస్తున్నది  ||  ఏనాడు ||

Friday, June 16, 2017

విశ్వమే శ్వాసగా జగమే జీవముగా

విశ్వమే శ్వాసగా జగమే జీవముగా
ప్రకృతియే ప్రాణంగా ధరణియే ధ్యాసగా
దైవమే దేహంగా ప్రదేశమే పరమాత్మగా
కాలం బ్రంహాండాన్నే సాగించును బాధ్యతగా  || విశ్వమే ||

విశ్వమే శ్వాసతో భావమై జగమే జీవంతో తత్వమై
ప్రకృతియే ప్రాణంతో లీనమై ధరణియే ధ్యాసతో దివ్యమై
దైవమే దేహంతో ఏకమై ప్రదేశమే పరమాత్మతో పరిచయమై
కాలమే బ్రంహాండంతో బంధమై బాధ్యతగా సాగుతున్నది వరమై   || విశ్వమే ||

విశ్వమే మన శ్వాస భావమే మన ధ్యాస జగమే మన ప్రయాసం
ప్రకృతియే మన ప్రాణం ధరణియే మన ఆధారం జీవమే మన లోకం
దైవమే మన దేహం ప్రదేశమే మన రూపం పరమాత్మమే మన ప్రతిబింబం
కాలమే మన గమనం బ్రంహాండమే మన భువనం బాధ్యతయే మన కార్యం   || విశ్వమే || 

శృతిలయలో శృతులను పలికించవా శివా!

శృతిలయలో శృతులను పలికించవా శివా!
శృతిలయలో శృతులను పులకించవా శివా!
శృతిలయ గానమున సుస్వరాలను శృంగారించవా మహా శివా!

శృతి స్వరమున శృతి భావమున లయ వేదములెన్నో
శృతి గానమున శృతి జీవమున నీ లయ గాత్రములెన్నో    || శృతిలయలో ||

శృతి స్వర గానం శృతి లయ గీతం
శృతి పర సంగీతం శృతి పర సంతోషం

శృతి దరహాసం శృతి ఇతిహాసం
శృతి లయహాసం శృతి నవహాసం

శృతి స్వర జ్ఞానం శృతి స్వర వేదం
శృతి స్వర జీవం శృతి స్వర దైవం    || శృతిలయలో ||

శృతి జీవన ఆధారం శృతి జీవన ఆరంభం
శృతి జీవిత అధ్యాయం శృతి జీవిత ఆదర్శం

శృతిలో శత భావాలైనా మోహానికి భువనం
శృతిలో దశ భావాలైన దేహానికి సంభోగం

శృతికై జీవం ఆరాటం మౌనం ఆర్భాటం
శృతికై వేదం వేదాంతం జ్ఞానం విజ్ఞానం   || శృతిలయలో || 

కాలం ఆగని క్షణమై సమయం నిలవని భావమై

కాలం ఆగని క్షణమై సమయం నిలవని భావమై
జీవం తెలియని స్వభావమై రూపం ఎదగని దేహమై
విశ్వంతో పోరాటం దైవంతో ఆరాటం కలుగుతున్నదే  || కాలం ||

కాలం నీదని సాగినా సమయం ఏదో ఓ క్షణమున నిన్ను ఆపేనులే
దైవం నీదని వెళ్ళినా అధర్మం ఏ సందర్భమైన నిన్ను నిలిపేనులే

కాలం దైవం మన వెంటే ఉన్నా సమయం అధర్మం మన చుట్టూ ఆవహించునులే
కాలం దైవం మన తోనే ఉన్నా ఏ క్షణమైనా సందర్భం మన కోసం సంభవించేనులే   || కాలం ||

కాలంతోనే సాగినా మన సమయం ఎప్పటికైనా విశ్వ కాలాన్ని చేధించేనులే
సమయంతోనే సాగినా మన సందర్భం ఏ క్షణమైనా జీవ తత్వాన్ని మార్చేనులే

దైవమే కాలమై సందర్భం సమయస్ఫూర్తిగా సాగినా క్షణాలే అమృత కార్యమగునులే
క్షణాలే సమయమై దైవమే జీవత్వమై ఎదిగినా కాలమే అమోఘమై ప్రయాణించేనులే   || కాలం || 

Wednesday, June 14, 2017

విజ్ఞానం నీ మేధస్సుకు తెలిసిందా పరిజ్ఞానం నీ ఎరుకకు తోచిందా

విజ్ఞానం నీ మేధస్సుకు తెలిసిందా పరిజ్ఞానం నీ ఎరుకకు తోచిందా
పరజ్ఞానం నీ మనస్సుకు కలిగిందా ప్రజ్ఞానం నీ వయస్సుకు చేరిందా  || విజ్ఞానం ||

అనుభవమే విజ్ఞానం సమ భావమే ప్రజ్ఞానం సుజ్ఞానమే పరిజ్ఞానం
సమయమే సందర్భోచితం సమ కాలమే సమయస్ఫూర్తి దాయకం

జీవితమే విజ్ఞాన పరిశోధనం జీవనమే ప్రజ్ఞాన పర్యవేక్షణం
పరిశోధనమే పరిమితి లేనిది పరిశీలనమే పరిమానం కానిది  || విజ్ఞానం ||

ప్రకృతిలోనే పరిశుద్ధ భావం విశ్వంలోనే పరిపూర్ణ స్వభావం
జగములోనే పవిత్ర బంధం లోకంలోనే ప్రత్యేక అనుబంధం

నేర్చిన భావాలే నేర్పరి తనమున విజ్ఞాన పరిశోధనం
గడిచిన స్వభావాలే లేఖరి తనమున జ్ఞాన ప్రబోధనం  || విజ్ఞానం || 

ప్రతి అణువులో ఆత్మగా జీవం ఉంటే

ప్రతి అణువులో ఆత్మగా జీవం ఉంటే
ప్రతి పరమాణువులో పరమాత్మగా సజీవం ఉంటే
ప్రకృతి పరంధామమే విశ్వం పరధ్యానమే జగతి జీవత్వమే  || ప్రతి అణువులో ||

అణువే ఆత్మ జ్ఞానమైతే పరమాణువే పరమాత్మ విజ్ఞానంగా తోచేనుగా
అణువే ఆకృతి ఐతే పరమాణువే వికృతి ఐతే  ప్రజ్ఞానంగా పరజ్ఞానమే

అణువులోనే జీవ భావ స్వభావాలు మహోదయ తత్వమై ఉదయించునే
పరమాణువులోనే సజీవ సూక్ష్మ స్వభావాలు మహా తత్వమై ప్రజ్వలించునే   || ప్రతి అణువులో ||

అణువులో జీవం అనుభవమైతే పరమాణువులో సజీవం సమన్వయ భావమే
అణువులో పరమాణువే పరధ్యానమైతే ఆత్మలో పరమాత్మయే పరలీనత్వమే

అణువుగా దర్శించే రూపం విజ్ఞానమైతే పరమాణువుగా వీక్షించే భావం ప్రజ్ఞానమే
అణువే అపురూపమైతే పరమాణువే స్వరూపమైతే ఆత్మ పరమాత్మ విశ్వ రూపమే   || ప్రతి అణువులో || 

Monday, June 5, 2017

ఆరోగ్యంతో జీవితం బహు దూర కాల ప్రయాణం

ఆరోగ్యంతో జీవితం బహు దూర కాల ప్రయాణం
అనారోగ్యంతో జీవనం బహు స్వల్ప కాల గమనం
ధీర్ఘాయుస్సుతో జీవిస్తే జీవం మహా కాలంతో తరుణం
ధీర్ఘారోగ్యముతో జీవిస్తే దేహం మహా కాలంతో కరుణం   

అణువే ఆత్మ ఐతే పరమాణువే పరమాత్మయే

అణువే ఆత్మ ఐతే పరమాణువే పరమాత్మయే
అణువులో ఆత్మ ఉంటే పరమాణువులో పరమాత్మమే
ఆత్మగా మానవునిలో జీవం ఉంటే పరమాత్మగా శ్వాస సజీవమే
ఆత్మగా మానవుని మహా దేహం పరమాత్మగా మహా దేవుని రూపమే 

Friday, May 26, 2017

ఏకాంతత ఏకాగ్రతతో ఏకీభవించగా


ఏకాంతత ఏకాగ్రతతో ఏకీభవించగా
ప్రశాంతత పరధ్యాసతో పరిశోధించగా
మేధస్సు మనస్సుతో ముక్తించగా
ఆలోచనలు ఊహాలుగా విహారించునే

కలలతో కథగా సాగిపోనా ఊహలతో కల్పితమై చిత్రించనా

కలలతో కథగా సాగిపోనా ఊహలతో కల్పితమై చిత్రించనా
భావాలతో బంధానై సాగినా ఆలోచనలతో అనుబంధమై వెళ్ళనా

ఏనాటి కలలు కథలుగా ఏనాడు చెప్పుకున్నా
ఈనాటి ఊహలు చిత్రాలుగా చూసుకున్నాము   || కలలతో ||

కలలన్నీ గతానికే వెళ్ళగా ఊహలు భవిష్యవాణిగా వచ్చునేమో
కలలెన్నో జరగకపోయినా ఊహాలు స్వల్పమై సంభవించునేమో

ఆలోచనల అవధులు ఏవైనా కలలకు కథలకు ఊహలు ఏమైనా చిత్రించునే
భావాల స్వభావాలు ఏమైనా ఆలోచనల నడవడిలో కార్యాలు ఏవైనా జరుగునే   || కలలతో ||

కలలే కథలుగా ఊహలే చిత్రాలుగా విజ్ఞానమే ఎదుగుతున్నదా
ఉపాయమే కార్యాలుగా ఆలోచనలే పరిశోధనగా సాగుతున్నదా

కలైనా కథైనా పరమార్థాన్ని విజ్ఞానంతో పరిశోధించగా అనుభవమే తెలిసేనా
ఊహైనా చిత్రమైనా పరమార్థాన్ని జ్ఞానంతో పరిశీలించగా ఉపాయమే తోచేనా   || కలలతో ||
 

Thursday, May 25, 2017

ఆలోచన ఒక భావమై మేధస్సునే కదిలించేను

ఆలోచన ఒక భావమై మేధస్సునే కదిలించేను
భావమే ఒక కార్యమై మేధస్సునే నడిపించేను

మనలో ఎన్ని కార్య భావాల ఆలోచనలు సాగినా
మేధస్సులో అంతరంగ స్వత భావాలు దాగేను
 
విజ్ఞానము మేధస్సులో ఆలోచనగా లేకున్నను
భావనగా దేహములో అంతర్భావమే కొనసాగేను   || ఆలోచన ||

ఏనాడు నా శ్వాసపై స్వధ్యాస ఉంచకున్నను 
నా మేధస్సే హృదయ క్రియలను సాగించేను

ఏనాడు నా స్వభావాలపై సమయాలోచన చేయకున్నను
నా మేధస్సే ఆలోచనలతో ఎన్నో కార్యాలను జరిపించేను  || ఆలోచన ||

ఏనాడు నా అంతర్భావాలను గమనించకున్నను
నా మేధస్సే అంతర్లీనమై దేహాన్ని సమకూర్చేను

ఏనాడు నా దేహాన్ని స్వతహాగ ఓదార్చకున్నను
నా మేధస్సే నన్ను మహా గొప్పగా మైమరిపించేను  || ఆలోచన ||

Friday, May 5, 2017

శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస తత్వాలే ధ్యాసగా మేధస్సులో ఊపిరి భావాలతో ఉన్నాయా

శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస తత్వాలే ధ్యాసగా మేధస్సులో ఊపిరి భావాలతో ఉన్నాయా
మేధస్సులో ఆలోచనల భావ స్వభావాలే పరధ్యాసగా మహా వేదాల తత్వాలతో ఉన్నాయా  || శ్వాసలో ||

ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం జీవిత కాలమంతా జీవుల దేహాలలో జీవమై ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు శ్వాసతో ఉన్నాయా
ప్రతి ధ్యాస ప్రతి ప్రయాస జీవన ప్రమాణమంతా జీవుల రూపాలలో దైవమై పర భావ స్వభావ తత్వాలతో ఉన్నాయా  || శ్వాసలో ||

శ్వాసలో పరమాత్మమే పరిశోధనగా ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస భావాలు జంటగా తపిస్తున్నాయా
మేధస్సులో పరధ్యానమే పర్యవేక్షణగా ఆలోచనల వేద స్వభావ తత్వాలు జ్వలిస్తున్నాయా  || శ్వాసలో || 

ఓ పరమాత్మా ... ! నీవే నా ఆత్మా ... !

ఓ పరమాత్మా ... ! నీవే నా ఆత్మా ... !
ఓ పరంధామా ... ! నీవే నా ధామా ... !

జగతికి నీవే జీవమై విశ్వానికి నీవే శ్వాసవై
లోకానికి నీవే ధ్యాసవై సృష్టికి నీవే ప్రాణమై
ప్రతి జీవి దేహంలో మహా దైవమై నిలిచావు  || ఓ పరమాత్మా ||

ఎదిగే జీవులకు విజ్ఞానం నీవే కల్పించావు
ఒదిగే జనులకు ప్రజ్ఞానం నీవే అందిచావు

మనిషిగా మానవత్వం చాటే వారికి మహాత్మ భావాలే చూపావు
మహాత్మగా మహోన్నత తత్వం చూసే వారికి కరుణే ఇచ్చావు   || ఓ పరమాత్మా ||

మహర్షిగా మారే నీ రూపంలో దైవాన్నే కొలిచావు
దేవర్షిగా మారే నీ దేహంలో ధర్మాన్నే నిలిపావు

మనిషిలోనే మహాత్ముడు ఉన్నాడని మహా తత్వాన్ని నింపావు
మహాత్మలోనే పరమాత్ముడు ఉంటాడని మహా భావాన్ని చాటావు   || ఓ పరమాత్మా || 

Thursday, May 4, 2017

శ్వాసతో జీవమై హృదయంతో ఊపిరివై రూప దేహాన్ని మహా నిర్మాణంగా మార్చావా

శ్వాసతో జీవమై హృదయంతో ఊపిరివై రూప దేహాన్ని మహా నిర్మాణంగా మార్చావా
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసతో చలనమై కాలంతో జీవ రూప దేహాన్ని మహా గొప్పగా చూపావా  || శ్వాసతో ||

విశ్వానికి విజ్ఞానముకై మేధస్సును మహా ఆలోచనలతో నింపుతూ వచ్చావా
జగతికి ప్రజ్ఞానముకై మనస్సును మహా బంధాలతో సాగిస్తూ పరిశోధించావా

కాలంతో సాగే కార్యాలకై అజ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావా
సమయంతో సాగే కార్యాలకై వేద విజ్ఞానాన్ని పరీక్షిస్తున్నావా  || శ్వాసతో ||

ఆరోగ్యమే ఆయువుగా చేసి ఆహారాన్నే దేహానికి సామర్థ్యంగా అందిస్తున్నావా
బంధాలనే ఆనందంగా మార్చి సంతోషాలతో రూపాలను కొనసాగిస్తున్నావా

అనుభవంతో వేద విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తూ నూతన పరిశోధనతో మహా జ్ఞానాన్ని కల్పిస్తున్నావా
అనుబంధంతో అనురాగాలను పంచిస్తూ మహా కార్యాలతో అద్భుత రూపాలనే సృష్టిస్తున్నావా  || శ్వాసతో || 

శ్వాసతో జీవమై హృదయంతో ఊపిరివై రూప దేహాన్ని కాలంతో సాగిస్తున్నావా

శ్వాసతో జీవమై హృదయంతో ఊపిరివై రూప దేహాన్ని కాలంతో సాగిస్తున్నావా
ఉచ్చ్వాసతో ఉదయిస్తూ నిచ్చ్వాసతో అస్తమిస్తూ విశ్వ జగతిలా జీవిస్తున్నావా  || శ్వాసతో ||

ప్రతి జీవిలో శ్వాసగా జీవమై ఊపిరితో జీవిస్తున్నావా
ప్రతి జీవిలో ధ్యాసగా జీవమై భావంతో సాగుతున్నావా

భావాలతో సాగే దేహాలను వేద తత్వాలతో సాగిస్తున్నావా
బంధాలతో సాగే రూపాలను అనురాగాలతో నడిపిస్తున్నావా  || శ్వాసతో ||

ప్రతి జీవికి ప్రాణం శ్వాసేనని దేహానికి హృదయం అతికించావా
ప్రతి జీవికి ఆహారం ధ్యాసేనని రూపానికి ఉదరాన్ని చేర్పించావా

శ్వాసలోనే ఉన్నస్పర్శా భావాల దేహ చలనముకై మేధస్సును చేర్చావా  
ఊపిరిలోనే ఉన్న భావ స్వభావాల తత్వాలకై ఆలోచనలనే కల్పించావా  || శ్వాసతో || 

ఏనాటిదో నీ రూపం ఏనాటిదో నీ దేహం

ఏనాటిదో నీ రూపం ఏనాటిదో నీ దేహం
ఏనాటికి చెదరని బెదరని భావ స్వభావం

ఎక్కడి నుండి వచ్చావో ఎక్కడి దాక ఉంటావో
ఎవరికి తెలియని మహానుభావుడివై ఉన్నావో   || ఏనాటిదో ||

పరమాత్మ నీలోనే పరిశుద్ధం నీలోనే
పరిశోధన నీలోనే ప్రజ్ఞానం నీలోనే

విజ్ఞానం నీతోనే వైభోగం నీతోనే
వేదాంతం నీతోనే విశ్వాసం నీతోనే

ప్రతి జీవికి నీవే పరబ్రంహవై ప్రత్యక్షమైనావు   || ఏనాటిదో ||

ప్రకృతిలో ఉన్నావో పరిశోధనలో ఉన్నావో
పరవశమై ఉన్నావో ప్రభాతములో ఉన్నావో

ఎక్కడైనా నీ ధ్యాసే ఎక్కడున్నా నీ శ్వాసే
ఎక్కడైనా నీ ప్రయాసే ఎక్కడున్నా నీ ఉచ్చ్వాసే

ప్రతి జీవిలో నీవే విశ్వ జగమై లీనమైనావు   || ఏనాటిదో ||

బహుజన రూపం బహుజన భావం

బహుజన రూపం బహుజన భావం
బహుజన సైన్యం బహుజన తత్వం
బహుజన గమనం బహుజన వచనం
భళారే భళా బహువీర సంగ్రామ దళం  || బహుజన ||

బహుజన జీవం బహుజన ప్రాణం
బహుజన దేహం బహుజన కార్యం
బహుజన లోకం బహుజన విశ్వం
భళారే భళా బహుధీర రణ రంగం  || బహుజన ||

బహుజన బంధం బహుజన సంఘం
బహుజన నేత్రం బహుజన దర్పణం
బహుజన చిత్రం బహుజన ప్రదేశం
భళారే భళా బహుకర భోగమే భాగ్యం  || బహుజన ||

బహుజన స్నేహం బహుజన స్థైర్యం
బహుజన రాజ్యం బహుజన శిఖరం
బహుజన శాంతం బహుజన కుశలం
భళారే భళా బహుపరా మనదే విజయం  || బహుజన || 

చరిత్రకే తెలియని జీవితాలు ఎన్నో మనలోనే ఉండిపోయెనే

చరిత్రకే తెలియని జీవితాలు ఎన్నో మనలోనే ఉండిపోయెనే
జగతికే తెలియని ఊహలు ఎన్నో మేధస్సులలోనే ఆగిపోయెనే

ఎవరికి తెలియని జీవ భావాలు ఆలోచనలలోనే నిలిచిపోయెనే
ఎవరికి తెలియని దేహ తత్వాలు మనస్సులలోనే ఉండిపోయెనే  || చరిత్రకే ||

ఎవరి జీవితం వారికే తెలియునని
ఎవరి సుఖ దుఃఖాలు వారికే చెందునని
ఎవరి మనస్సులో వారే ఒదిగిపోయేనని
ఎవరి మేధస్సులో వారే ఉండిపోయేనని
చరిత్రగా ఎవరికి వారే నిలిచిపోయేనని
గతంలో జరిగిన మహా కథనాలే చరిత్రగా మారేనని
భవిష్య కాల చరిత్రాలే మహా పరిశోధన ప్రజ్ఞానమని  || చరిత్రకే ||

చరిత్రలో ఎన్నో కథనాలు జరిగిపోయేనని
కథలు కథలుగా కలలెన్నో కలిసిపోయేనని
జీవుల స్వభావ తత్వాలు ఎన్నెన్నో చెప్పేనని
కాలమే పురాణాలుగా సాగుతూ మనతో వచ్చేనని
ఎన్నో గొప్ప ఆలోచనలు మహా కార్యాలుగా సాగేనని
మన చరిత్ర నిర్మాణాలు సంపుటాలుగా భోదించేనని  
అనుభవాలకే చరిత్ర పరిశోధనలు విజ్ఞానమయ్యేనని  || చరిత్రకే ||

Wednesday, May 3, 2017

ఏది నీ దేశం ఏది మన దేశం

ఏది నీ దేశం ఏది మన దేశం
ఏది మన భావం ఏది మన తత్వం
మనలోనే విశ్వ గీతం మనలోనే జగతి పతాకం
మనమే చైతన్యం మనమే ఐక్యత చిహ్నం ఓ మానవా!  || ఏది నీ దేశం ||

మనిషిగా జీవించు మనస్సుతో జగతినే నడిపించు
మహర్షిగా దీవించు మనస్సుతో విశ్వాన్నే సాగించు

మనలోనే మాధవుడు మనలోనే మహాత్ముడు ఉదయిస్తున్నాడు
మనలోనే పరమాత్మ మనలోనే పరంధామ ఎదుగుతున్నాడు ఓ మానవా!  || ఏది నీ దేశం ||

దేశ దేశాలు తిరిగినా ప్రపంచమంతా విజ్ఞాన అన్వేషణయే
ఎన్ని రోజులు గడిచినా విశ్వమంతా విజ్ఞాన పరిశోధనయే

మనిషిలోనే సద్భావం మనలోనే మానవత్వం
మనిషిలోనే విజ్ఞానం మనలోనే పరిశుద్ధాత్మం ఓ మానవా!  || ఏది నీ దేశం ||

Thursday, April 20, 2017

ఏ రోజుతో మొదలైనదో ఈ విశ్వం

ఏ రోజుతో మొదలైనదో ఈ విశ్వం
ఏ ధ్యాసతో వెలిసినదో ఈ జగం
ఏ భావంతో ఉదయించినదో ఈ లోకం
ఏ తత్వంతో ఆరంభమైనదో ఈ ప్రపంచం  || ఏ రోజుతో ||

స్త్రీ తత్వమే జగతికి మొదటి భావన
స్త్రీ భావమే విశ్వానికి మొదటి కార్యన
స్త్రీ స్వభావమే లోకానికి మొదటి స్పర్శన
స్త్రీ ఆకారమే ప్రపంచానికి మొదటి జీవన  || ఏ రోజుతో ||

సూర్య రూపమే విశ్వానికి దైవ కార్య చలన
ఆకాశ తత్వమే లోకానికి ధర్మ భావ స్మరణ
పృథ్వీ స్వభావమే జగతికి జీవ దేహ జనన
జల స్వభావ తత్వమే సృష్టికి సజీవ కర్మన
వాయు ప్రభావమే ప్రపంచానికి ప్రాణ జీవన  || ఏ రోజుతో || 

Tuesday, April 18, 2017

జీవించవా నా శ్వాసతో ధ్యానించవా నా ధ్యాసతో

జీవించవా నా శ్వాసతో ధ్యానించవా నా ధ్యాసతో
గమనించవా నా భావాలతో తపించవా నా తత్వాలతో
ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం నా విశ్వ రూప విజ్ఞానంతో  || జీవించవా ||

శ్వాసలో నీవే ధ్యాసలో నీవే గమనమై మరో జీవమై ధ్యానించెదవో
రూపమే నీవై దేహమే నీవై వేద స్వభావ తత్వంతో తపించెదవో

స్వరములో నీవై ఉచ్చ్వాసలో నీవై మహా గుణముతో నీవు స్పందించెదవో
జీవములో నీవై ప్రాణములో నీవై మహా లక్ష్యముతో నీవు పరవశించెదవో   || జీవించవా ||

వినయము నీవే విధేయత నీవే విశ్వ బంధము నీవే తెలిపెదవో
మౌనము నీవే మమతవు నీవే మధుర తత్వము నీవే గ్రహించెదవో

జ్ఞానము నీవే గమకము నీవే గాత్రము నీవే నడిపించెదవో
దైవము నీవే ధీరము నీవే కాల ధర్మము నీవే సాగించెదవో       || జీవించవా ||

Monday, April 17, 2017

ఆలోచనకే ఆలోచనగా మిగిలావా

ఆలోచనకే ఆలోచనగా మిగిలావా
భావానికే భావనగా మిగిలున్నావా
స్వరానికే స్వరమై ఆగిపోయెదవా
వేదనకే ఆవేదనమై ఆగిపోయావా

మనలో దాగిన భావాలే ఆలోచనలుగా స్వరమై వేదమయ్యేను
మనలో నిండిన స్వప్నాలే ఊహలుగా భావాలనే కలిగించేను  || ఆలోచనకే ||

ఏ జీవి తత్వమో ఏ జీవి రూపమో
ఏ రూప భావమో ఏ తత్వ జీవమో

మనిషిగా ఎదిగే జీవం ఏ స్వభావమో
మనిషిగా ఒదిగే జీవం ఏ వేదాంతమో

మనలో మనమే మనమై జీవిస్తున్నాం
మనలో మనమే మనమై ఆలోచిస్తున్నాం   || ఆలోచనకే ||

ఏనాటి జీవ తత్వమో ఏనాటి జీవ రూపమో
ఎటువంటి రూపత్వమో ఎంతటి జీవత్వమో

మనిషిగా జీవించే స్వభావం మనలో విశ్వాసమే
మనిషిగా ధ్యానించే భావం మనలో ప్రశాంతమే

మనలో మనమే ఏకమై మనమే నివశిస్తున్నాం
మనలో మనమే ఐక్యమై మనమే జ్వలిస్తున్నాం   || ఆలోచనకే ||

ఎవరివో నీవు ఎక్కడి వాడివో నీవు

ఎవరివో నీవు ఎక్కడి వాడివో నీవు
ఎంతటి వాడివో నీవు ఏనాటి వాడివో నీవు
ఎలా ఉన్నావో నీవు ఎక్కడ ఉన్నావో నీవు
ఎవరైనా నిన్ను చూశారో ఏనాడైనా నిన్ను తలచారో
ఎవరికి తెలియని రూపాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారో   || ఎవరివో ||

ఎవరివో నీవు ఎవరివో ఏనాటి వాడివో నీవు
ఎక్కడ ఉన్నావో నీవు ఎలా ఉంటావో నీవు
నిన్నే చూడాలని నిన్నే చూస్తూన్నదే భావన
నిన్నే కలవాలని నిన్నే తలస్తున్నదే తత్వన   || ఎవరివో ||

ఎవరివో నీవు ఎవరివో ఎక్కడ వాడివో నీవు
ఎవరికి ఎలా తోచెదవో ఎవరికి ఎలా ఉంటావో
నిన్నే మరవాలని నిన్నే తపిస్తున్నదే వేదన
నిన్నే వదలాలని నిన్నే మరిపిస్తున్నది దీవెన   || ఎవరివో || 

Thursday, April 13, 2017

ఏ దేహమో నీది ఏ రూపమో నీది

ఏ దేహమో నీది ఏ రూపమో నీది
ఏ దైవమో నీది ఏ ఆకారమో నీది

సత్యానికే నిత్యమై మాటకే మౌనమై వెలసినావు జీవుల రూపాలలో   || ఏ దేహమో ||

ప్రతి రూపంలో పరిశోధనగా ప్రతి ఆకారంలో పరిశీలనగా
ప్రతి దేహంలో పర్యవేక్షణగా ప్రతి దైవంలో పరిశుద్ధంగా
పరిపూర్ణమై ప్రజ్ఞానంతో ప్రకారమై జగతిలో జీవిస్తున్నావు   || ఏ దేహమో ||

ప్రతి స్వరములో సంఘర్షణగా ప్రతి శ్వాసలో సంకీర్తనగా
ప్రతి ధ్యాసలో ధీరముగా ప్రతి ధ్యానంలో మహా దివ్యంగా
స్వర విజ్ఞాన సంపూర్ణ స్వయంభువమై విశ్వంలో వెలిసావు   || ఏ దేహమో || 

Tuesday, April 11, 2017

అద్భుతమో ఆశ్చర్యమో

అద్భుతమో ఆశ్చర్యమో
అనుభవమో అమోఘమో
జీవితానికే మహా గుణపాఠమో
జీవులకే మహా స్వభావత్వమో
కనివిని ఎరుగని విశ్వ విజ్ఞాన చరితమో  || అద్భుతమో ||

ప్రతి నిత్యం మహా అద్భుతమో
ప్రతి సత్యం మహా ఆశ్చర్యమో
ప్రతి రూపం మహా నిర్మాణమో
ప్రతి దేహం మహా సిద్ధాంతమో
అనుభవానికే ప్రతి స్వరూపం మహా దైవాంశమో  || అద్భుతమో ||

ప్రతి భావం మహా స్వభావమో
ప్రతి వేదం మహా సుతత్వమో
ప్రతి దైవం మహా గుణ సతతమో
ప్రతి జీవం మహా శ్వాస తత్వమో
విజ్ఞానానికే ప్రతి స్పర్శత్వం మహా దివ్యాంశమో  || అద్భుతమో ||

Thursday, March 30, 2017

స్నేహమా నీవు మరో దైవమా

స్నేహమా నీవు మరో దైవమా
స్నేహమా నీవు మరో హితమా
జీవితానికే నీవు పరమానందమా
నీవే నాలో దాగిన పర తత్వమా  || స్నేహమా ||

ఏమీ తోచని కార్యాలకు నీవే సలహా బంధమా
ఏమీ లేని రోజులకు నీవే మహా ఫల హారమా
ఏమీ కలగని సమస్యలకు నీవే పరిష్కారమా
ఏమీ కనిపించని రూపానికి నీవే ఆనందమా
ఏమీ కోరినా మార్గాన్ని చూపే మహా భావమా

మాటల పరిచయాలతో తెలిసే సమాచారమే కొత్త భావమా
జ్ఞాపకాలతో కలిసే విషయాలతో సంబంధాల స్నేహత్వమా

స్నేహం అందరికి తెలిసి తెలియని అనుభవమా
స్నేహంలో కలిగే కలహాలు మనకే గుణ పాఠమా     || స్నేహమా ||

ఎదురుగా కనిపించే రూపమే నీ స్వరూపమా
ఎక్కడ నీవు ఉన్నా నాలో ఎప్పటికి కుశలమా
ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా నీ పలుకులే ప్రాణమా
ఎవరు రాకున్నా నీవు వచ్చే వేళయే సంతోషమా
ఎవరికి ఎవరు లేకున్నా నీ పిలుపే మహా బంగారమా

మాటల విషయాల పరస్పర సంబంధాలే స్వభావాల స్నేహమా
అవసరాల ఉపయోగాలకు తోడుగా నిలిచే వారధియే స్నేహితమా

స్నేహం ఎప్పటికి మరవని గొప్ప జ్ఞాపకమా
స్నేహం ఎప్పటికైనా ప్రతి జీవికి అనుభవమా   || స్నేహమా || 

మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏమౌతున్నానో

మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏమౌతున్నానో తెలియుట లేదు ఎలా వెళ్ళాలో తోచటం లేదు
మరణించిన రూపం నశించిపోతున్నా నా విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు పర ధ్యాసతో జగతిలోనే సాగుతున్నాయి
ఉదయించే సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నా మరల ఉదయించునట్లు నా విజ్ఞాన భావాలు ఉదయిస్తున్నాయి
ప్రకృతిలో పంచ భూతాలుగా నశించిపోతున్నా మళ్ళీ పంచ భూతాల ప్రకృతిగా నిత్యం చిగురిస్తున్నాను
విశ్వ భావాలకు భవిష్య కాలానికి మరణం లేదు నా గుణ విజ్ఞాన పర వేద తత్వాలకు నిలకడ ఉండదు
తరతరాలకు తరగని ఆలోచనల పరిశోధనలు భావ స్వభావ తత్వాలకు అద్భుతమైన అమర నైపుణ్యములు
అణువుగా ఉదయిస్తున్నా పరమాణువుగా పరిశోధిస్తున్నా విశ్వ భావాల మేధస్సుతో విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నా 

Wednesday, March 29, 2017

విజ్ఞానం ఎంతో ఉంది విశ్వ కాలం ఎంతో ఉంది

విజ్ఞానం ఎంతో ఉంది విశ్వ కాలం ఎంతో ఉంది
అనుభవానికి సమయం ఎంతో అవసరం ఉంది

కాలంతో అనుభవం ఉపయోగమైన సాధన కార్యం
సమయంతో వినయం ఉపకారమైన యోగ్యత భావం

మనిషికే మహా జీవన రూపం ప్రతి జీవికే మహా జీవిత ధర్మం  || విజ్ఞానం ||

తరగని విజ్ఞానం తరతరాలకు అందించే ప్రజ్ఞానం
అన్వేషణతో సాగే విజ్ఞానం చరిత్రకు పరిశోధనం
సుదీర్ఘమైన కాల ప్రయాణం విజ్ఞాన ప్రభంజనం
అనుభవమైన విజ్ఞానం జీవనోపాధికే సంకేతం           || విజ్ఞానం ||

సాధనకు సాహసం నైపుణ్యమైన విజ్ఞాన సహనం
మహా కార్య దీక్షకు విజ్ఞానం సమయోచిత యోగం
అనుభవ విజ్ఞానం కాల మార్పులకు సూచనీయం
మానవ రూపం విజ్ఞాన సోపానాల మహా గొప్ప గ్రంధం  || విజ్ఞానం ||

ఎవరికి ఎవరో తెలియని వారు ఎవరికి ఎవరు ఏమౌతారు

ఎవరికి ఎవరో తెలియని వారు ఎవరికి ఎవరు ఏమౌతారు
ఎవరికి ఎవరో తెలిసిన వారు ఎవరికి ఎవరు ఏమౌతున్నారు

ఎవరికి ఎవరో కలిసిన వారు ఎవరికి ఎవరు కలిసున్నారు
ఎవరికి ఎవరో కలవని వారు ఎవరికి ఎవరు కలిసుంటారు

ఎవరికి ఎవరో చూసిన వారు ఎవరికి ఎవరు చూస్తున్నారు
ఎవరికి ఎవరో చూడని వారు ఎవరిని ఎవరు చూస్తున్నారు

ఎవరికి ఎవరో చెప్పిన వారు ఎవరికి ఎవరు చెప్పారు
ఎవరికి ఎవరో చెప్పని వారు ఎవరికి ఎవరు చెప్పెదరు 

దేశమంటే ప్రదేశం

దేశమంటే ప్రదేశం
ప్రదేశమంటే ప్రపంచం
ప్రపంచమంటే ప్రశాంతం
ప్రశాంతమంటే ప్రధానం
ప్రధానమంటే ప్రమేయం
ప్రమేయమంటే ప్రక్షాళనం
ప్రక్షాళనమంటే పరిశుద్ధం
పరిశుద్ధమంటే దేశ ప్రదేశం 

Tuesday, March 28, 2017

కాలానికి ప్రతి ప్రక్షయం నూతనమైన ఆరంభం

కాలానికి ప్రతి ప్రక్షయం నూతనమైన ఆరంభం
బ్రంహాండానికి ప్రతి యుగం నూతనమైన మహోదయం
యుగానికి ప్రతి శతాబ్దం నూతనమైన నవోదయం
జగానికి ప్రతి దశాబ్దం నూతనమైన జీవోదయం
విశ్వానికి ప్రతి సంవత్సరం నూతనమైన వసంతం
లోకానికి ప్రతి మాసం నూతనమైన అనుభవం
సృష్టికి ప్రతి రోజు నూతనమైన ఉషోదయం 

మనస్సులో పరిశుభ్రత ఉన్నా మేధస్సులో పరిశుద్ధత

మనస్సులో పరిశుభ్రత ఉన్నా మేధస్సులో పరిశుద్ధత ఉన్నా హృదయంలో పవిత్రత అవసరం
ఆలోచనలో పరిశీలన ఉన్నా భావాలలో పరిశోధన ఉన్నా తత్వాలలో పర్యవేక్షణ చాలా ప్రధానం
గుణములో గొప్పతనం ఉన్నా గౌరవంలో ప్రాముఖ్యత ఉన్నా పరువు ప్రతిష్ఠత ఎంతో ముఖ్యం
సన్మార్గములో సన్మానం ఉన్నా ఉపకారములో సంస్కారము ఉన్నా సద్భావన మహా సత్కారం
వినయములో విధేయత ఉన్నా విజ్ఞానములో వేదాంతం ఉన్నా అనుభవం మహా గొప్ప జీవితం 

ఈ లోకం ఒక ఆలయం ఈ భువనం ఒక మందిరం

ఈ లోకం ఒక ఆలయం ఈ భువనం ఒక మందిరం
జగమంతా ఓ శరణాలయం విశ్వమే ఓ దేవాలయం
కాలమే ఒక వేదాలయం సమయమే ఓ దైవాలయం  || ఈ లోకం ||

ప్రతి జీవికి తన దేహమే మహోన్నత దేహాలయం
ప్రతి శ్వాసకు తమ ధ్యాసే మహోదయ ఆలయం

ప్రతి రోజు మన లోకం మేధస్సుకే మహా ఆలయం
ప్రతి క్షణం మన విశ్వం ఆలోచనకే మహా మందిరం  

భావాలతో సాగే ప్రతి జీవికి తమ తత్వమే దేహానికి నిలయం
స్వభావాలతో ఎదిగే ప్రతి జీవికి తమ శ్వాసే దేహానికి నివాసం  || ఈ లోకం ||

కాలం తెలిపే అనుభవాల వేదాలకు దేహమే స్వరాలయం
సమయం చూపే కార్య మార్గాలకు సూర్య తేజమే మార్గాలయం

విజ్ఞానంతో ఎదిగే మహా మేధస్సుకు మహోదయ భావాలే క్షేత్రాలయం
వినయంతో సాగే ఆలోచనకు మహోన్నత స్వభావాలే ప్రశాంతాలయం  

ఉత్తేజంతో సాగే మేధస్సులో సూర్య కిరణాల తేజమే కార్యాలకు స్వర్ణాలయం
ఆలోచనలతో సాగే సూక్ష్మ పరిశోధన భావాలకు విజ్ఞాన సోపానాలే తత్వాలయం  || ఈ లోకం ||

Monday, March 27, 2017

విడిచిపో నీ రూపాన్ని మరచిపో నీ విజ్ఞానాన్ని మరణంతో

విడిచిపో నీ రూపాన్ని మరచిపో నీ విజ్ఞానాన్ని మరణంతో
నడిచిపో నీ గమ్యాన్ని తలచిపో నీ గౌరవాన్ని సజీవంతో    || విడిచిపో ||

జీవించే కాలం తెలుసుకునే సమయం మన జీవితానికే
నడిపించే కార్యం సాగించే సహనం మన జీవన వృద్ధికే

ఎంత కాలం జీవిస్తున్నా మన ఆకార రూపం తరుగునని
ఎంత జ్ఞానం పొందుతున్నా మన అనుభవం చాలదని   || విడిచిపో ||

ఉన్నప్పుడే కాస్త తీరిక చేసుకో ఉన్నంతలో ఊపిరి పీల్చుకో
ఉన్నట్లుగా జీవం సాగించుకో ఉంటూనే ఊహను చూసుకో

ఉదయించేది ఏదైనా అస్తమించేనని జన్మించిన నీకు మరణం తప్పదని
నీకోసం ఉన్నది ఏదైనా సొంతం కాదని సంపాదన ఖర్చులకే పరిమితమని   || విడిచిపో || 

కాలమా భావమా తెలియని గమనమా

కాలమా భావమా తెలియని గమనమా
వేదమా జ్ఞానమా తెలియని తరుణమా

మానవ జీవితానికే తెలియని బంధమా
మేధస్సున ఆలోచనకే తెలియని స్వభావమా!   || కాలమా ||

గాలి ఏ వైపు వీచినా కాలం ప్రతి దేశాన సాగెనే
నీరు ఏ వైపు ప్రవహించినా సముద్రాన్ని చేరెనే

సత్యం ఎక్కడ ఉన్నా ధర్మం అక్కడే రక్షింపబడేనని
విజ్ఞానం ఎక్కడ ఉన్నా అభివృద్ధి అక్కడే సాధ్యమని  || కాలమా ||

స్నేహం సంతోషం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ప్రేమ బంధాలు చిగురించేనని
భావన ఆలోచన స్వభావాలు ఉంటే వేద విజ్ఞాన తత్వాలు ఉదయించేనని

కాలం ఎలా సాగిపోతున్నా తెలియని స్వభావాలు కొత్తగా పరిచయమయ్యేనులే
విజ్ఞానం ఎలా తెలుసుకున్నా తెలియని వేదాల అనుభవాలు వింతగా తోచేనులే  || కాలమా || 

Thursday, March 23, 2017

మరణం తెలిసిందా ప్రయాణం ముగిసిందా ఉదయం అస్తమించిందా

మరణం తెలిసిందా ప్రయాణం ముగిసిందా ఉదయం అస్తమించిందా
ప్రాణం నిలిచిపోయిందా మౌనం కలిగిందా హృదయం ఆగిపోయిందా

జీవితం అంతమౌతుందా  సందర్భం తెలిపిపోతుందా జీవనం నిలిచిపోతుందా
సమయం చెప్పి వస్తుందా కాలం తలచి పోతుందా తరుణం తపించి పోతుందా  || మరణం ||

శరణం లేని జీవితం అభయం లేని జీవనం ప్రశాంతమై కదిలేనా
విజ్ఞానం లేని గమనం ఉపయోగం లేని కార్యం సుఖాంతమై సాగేనా

భావమే లేని తత్వంతో స్పర్శ లేని స్వభావంతో మరణము సంభవించేనా
వేదమే లేని విజ్ఞానంతో మౌనమే లేని హృదయంతో మృత్యువు ఆవహించేనా  || మరణం ||

కారణం లేని కార్యం పరమార్థం లేని అర్థం పరిశోధన లేని పర్యవేక్షణ ఆగేనా
కాలం లేని కర్తవ్యం రూపం లేని ఆకారం దైవం లేని ధర్మం నిత్యం నిలిచేనా

ధైర్యం లేని జీవనం కోరిక లేని జీవితం విజ్ఞానం లేని కార్యం అంతమయ్యేనా
రక్షణ లేని జీవం శ్వాస లేని రూపం శాంతం లేని హృదయం నిలిచిపోయేనా  || మరణం || 

Tuesday, March 21, 2017

మరణాన్ని మరచేందుకా మన కార్యాల ప్రయాణం

మరణాన్ని మరచేందుకా మన కార్యాల ప్రయాణం
మరణాన్ని తొలచేందుకా మన ఆలోచనల విజ్ఞానం
మరణాన్ని విడిచేందుకా మన ఆహారముల ఆరోగ్యం
మరణాన్ని పంపించేందుకా మన భావ స్వభావాల తత్వం  || మరణాన్ని ||

మరణమే లేదనుకో నీ కార్యాలతో ముందుకు సాగిపో
మరణమే కాదనుకో నీ ఆహారములతో ఆరోగ్యం చూసుకో
మరణమే వద్దనుకో నీ ఆలోచనలతో విజ్ఞానం పెంచుకో
మరణమే రాదనుకో నీ భావాలతో తత్వాలను గ్రహించుకో

మరణం ఎలా వస్తున్నా పరిశోధనతో దేహాన్ని రక్షించుకో
మరణం ఎలా చూస్తున్నా పరిశీలనతో రూపాన్ని సాగించుకో    || మరణాన్ని ||

మరణం ఎప్పుడు సంభవించినా ఎదురించే సామర్థ్యం పెంచుకో
మరణం ఎక్కడ ఆవహించినా పోరాటంతో ధైర్యాన్ని నింపుకో

మరణం ఎవరితో వస్తున్నా ప్రశాంతతో శ్వాసను ఉంచుకో
మరణం ఎవరితో పోతున్నా పరధ్యాసతో జీవాన్ని బంధించుకో

మరణం ఏదైనా ఆత్మ ప్రశాంతతో సాగిపో
మరణం ఏమైనా జీవ శాంతంతో వెళ్ళిపో    || మరణాన్ని || 

ఎక్కడ మన జీవనం ఎలాగ మన జీవితం

ఎక్కడ మన జీవనం ఎలాగ మన జీవితం
ఏనాటిదో మన జీవితం ఎందుకో మన జీవనం
ఎవరితో ఎవరు ఎక్కడ ఎవరు ఎలాగ ఎందుకో
ఏనాటికీ తెలియని గమనం మనతో సాగే సమయం
మనలో కలిగే ఆలోచన మరోసారి తలిచే తరుణం     || ఎక్కడ ||

కోరిన విధముగా లేని జీవనం ఎందుకో తెలియని విధముగా సాగే జీవితం
తలచిన విధముగా కలగని జీవనం ఏదీ తోచని విధముగా సాగే జీవితం

తలచిన కార్య ప్రయత్నమే విఫలమై విధిగా సాగే కాల పరిశోధనం
తోచని కార్య సంభవమే ఒక విధముగా సాగే సమయ సందర్భం          || ఎక్కడ ||

మనలో కోరిన ప్రయత్నం ఉన్నా లోపమే విఫలమై విధిగా సాగే కార్యం
మనలో తెలియని ప్రయత్నం సాగినా తలవని అసమ్మతి కార్య ఫలితం

కోరిన కోరికకై సాగని ఆలోచన ప్రయత్నం లేక తీరని కోరిక విఫలం
కోరిన కోరికకై చేసే ప్రయత్నం తోచని ఆలోచనల తెలియని మార్గం   || ఎక్కడ || 

ప్రేమ తెలిసేనా మనస్సు తెలిపేనా

ప్రేమ తెలిసేనా మనస్సు తెలిపేనా
వయస్సుకే తోచేనా మేధస్సుకే కలిగేనా
ఆలోచనల అర్థాన్ని అనుభవం నేర్పేనా
కాలంతో సాగే ప్రేమ ప్రయాణం జీవితమేనా
ప్రియతమా ... మధురిమా ... నీవే నాలో మౌనమా ... !   || ప్రేమ ||

జరిగిన అనుభవం కాలమే తెలిపిన గుణ పాఠం
జరిగే వేడుక మనకు లేదని తెలిసిన గుణ భావం

ప్రేమయే పెళ్లిగా సాగిన కథనం మనకే తెలియని విషయం
మరోకరితో నడిచిన కాలం మనకు తెలిసిన నూతన జీవితం

ప్రేమ భావం స్నేహంతో సాగే జీవితం
పెళ్లి బంధం మనస్సుతో కలిసే జీవనం   || ప్రేమ ||

పెళ్లితో సాగే బంధం మనకు కలగని అనుబంధం
పెళ్లితో స్నేహం దూరమై మనం కలవని సంబంధం

స్నేహమే ప్రేమగా మారినా పెళ్లిగా మారని అనురాగం
స్నేహమే బంధమై ప్రేమగా పెళ్లితో లేనిదే అనుభవం

ప్రేమకు అర్థం పెళ్లితో పరమార్థం
స్నేహానికి అర్థం బంధంతో సౌఖ్యం   || ప్రేమ || 

Monday, March 20, 2017

అద్భుతాయ నమః మహా అద్భుతాయ నమః

అద్భుతాయ నమః మహా అద్భుతాయ నమః
వేదాంతాయ నమః మహా వేదాంతాయ నమః
ఆద్యంతాయ నమః మహా ఆద్యంతాయ నమః  || అద్భుతాయ ||

మహా నిర్మాణ క్షేత్ర బహు కాల శ్రమ విజ్ఞానం అద్భుతాయ నమః మహా ఆశ్చర్యాయ నమః
మహా నిర్మాణ మానవ దైవత్వ రూపం అద్భుతాయ నమః మహా వేద మేధస్సాయ నమః
మహా నిర్మాణ జీవ రూప తత్వ ఆకారం అద్భుతాయ నమః మహా నైపుణ్య వ్యక్తిత్వాయ నమః  || అద్భుతాయ ||

విశ్వ ప్రదేశ ప్రాముఖ్యతాయ నమః పరిశోధన పరిజ్ఞాన వాస్తు శిల్ప కళా నైపుణ్యాయ నమః
జగతి జాగృతి ఖనిజాయ నమః రూపాంతరం ఆకార వర్ణ మహా గుణ ప్రయోజనాయ నమః
లోక జ్ఞాన విశిష్ట హిత సమయోచితాయ నమః సృష్టి స్వరూప సకల ఉపయుక్తాయ నమః   || అద్భుతాయ || 

ఏనాటిదో శూన్యం ఏనాటిదో ఆద్యంతం

ఏనాటిదో శూన్యం ఏనాటిదో ఆద్యంతం
ఆది నుండి తుది వరకు అంతం అనంతం
క్షణము నుండి సమయం కాలంతో ప్రయాణం  || ఏనాటిదో ||

శూన్యము నుండే ఉద్భవించినది మహా రూప నిర్మాణం
శూన్యము నుండే ప్రబలించినది అసంఖ్యాక వర్ణ రూపం
శూన్యము నుండే అంతర్భవించినది రూపాంతరం మర్మం

కాలంతో ఆకారాలు ప్రభావితమౌతూ ఎన్నో అనంతమైన రూపాలుగా వెలిసేను
కాలంతో రూపాలు పరిశోధనమౌతూ ఎన్నో అసంఖ్యాక వర్ణాలుగా ప్రజ్వలించేను
కాలంతో పరిసరాలు ప్రాముఖ్యతమౌతూ ఎన్నో అనేక స్వభావాలుగా ఉదయించేను  || ఏనాటిదో ||

శూన్యమే సామర్థ్యమై స్థానమే మూలమై
ఊష్ణమే రూపాంతర బీజమై ప్రభావమే ఆకార నిర్మాణమై
ఆత్మయే జీవమై కాలమే ఎదిగే మహా కార్యమై ఆరంభమైనదే మన బ్రంహాండం

శూన్యము మహా సామర్థంతో మహా నిర్దిష్టమైన కాల ప్రణాళికతో అనేక వివిధ కార్యాలతో
ఎన్నో రూపాలుగా ఆకారాలుగా భావ స్వభావాలుగా తత్వాలుగా ప్రభావితమౌతున్నది

ఆది శూన్యము నుండి నేటి అనంతము వరకు కాల జ్ఞాన వేద విశ్వ విజ్ఞానము తుది లేని భవిష్యత్ కు సాగుతున్నది  || ఏనాటిదో || 

Friday, March 17, 2017

గౌరికే గౌరీశ్వరా శాంతికే శాంతీశ్వరా

గౌరికే గౌరీశ్వరా శాంతికే శాంతీశ్వరా
ఆదికే ఆదీశ్వరా నందికే నందీశ్వరా
జగతికే జగదీశ్వరా జీవులకే జీవేశ్వరా
రాజులకే రాజేశ్వరా తేజానికే తేజేశ్వరా
లోకానికే లోకేశ్వరా విశ్వానికే విశ్వేశ్వరా
దేహానికే దేహేశ్వరా దైవానికే దైవేశ్వరా
వేదాలకే వేదేశ్వరా జ్ఞానులకే జ్ఞానేశ్వరా
ప్రాణులకే ప్రాణేశ్వరా శ్వాసకే శ్వాసేశ్వరా
తారలకే తారకేశ్వరా భూమికే భూమేశ్వరా
స్వరాలకే స్వరేశ్వరా నాదానికే నాదేశ్వరా
సోమముకే సోమేశ్వరా వీరముకే వీరేశ్వరా
సత్యానికే సత్యేశ్వరా నిత్యానికే నిత్యేశ్వరా
రూపానికే రూపేశ్వరా ధర్మానికే ధర్మేశ్వరా
కోట్లకే కోటేశ్వరా త్రినేత్రానికే త్రినేత్రేశ్వరా
పరులకే పరమేశ్వరా మునులకే మునేశ్వరా
ఉమకే ఉమామహేశ్వరా లలితకే లలితేశ్వరా
అర్ధాంగికే అర్ధనారీశ్వరా లింగానికే లింగేశ్వరా
విజ్ఞానులకే విజ్ఞేశ్వరా మాదవులకే మహదేశ్వరా
సర్వానికే సర్వేశ్వరా అనంతానికే అనంతేశ్వరా
సూర్యునికే సూర్యేశ్వరా చంద్రునికే చంద్రేశ్వరా
ఋషులకే ఋషేశ్వరా మహాత్ములకే మహేశ్వరా
గ్రహాలకే గ్రహేశ్వరా బ్రంహాండానికే బ్రంహాండేశ్వరా
అఖిలానికే అఖిలేశ్వరా అఖిలాండానికే అఖిలాండేశ్వరా

Thursday, March 16, 2017

కోరికల కోరిక కోరినదే ఓ కోరిక

కోరికల కోరిక కోరినదే ఓ కోరిక
కోరిన కోరిక కోరికలకే కోరిన కోరిక
కోరికలకు కోరిన కోరిక కోరికలతో ఒక కోరిక
కోరికలతో కోరుకున్న కోరిక కోరుకున్నదే ఆ కోరిక (మరో కోరిక)

కోరికలతో కోరికలు అనంతం - ఒక కోరికతో మరో కోరిక 

Wednesday, March 15, 2017

ఏ నాదంతో ధ్యానిస్తున్నావో

ఏ నాదంతో ధ్యానిస్తున్నావో
ఏ భావంతో స్మరిస్తున్నావో
ఏ తత్వంతో జీవిస్తున్నావో
లోకమంతా ఉదయిస్తూ అస్తమించినా నీ చలనం ఉచ్చ్వాసయేనా శివా!  || ఏ నాదంతో ||

ప్రతి క్షణం అనంతమైన కార్యాలతో సాగుతున్నా నీలో అమర పర ధ్యానమే
ప్రతి సమయం అనంతమైన సమస్యలతో సాగుతున్నా నీలో మహా పర భావమే
ప్రతి సంభవం అనంతమైన సంఘటనలతో సాగుతున్నా నీలో వేద పర నాదమే

ప్రకృతిలో పర్యావరణం క్షీణిస్తున్నా నీలో ఏకధాటి స్మరణమే
విశ్వంలో హితత్వం నశిస్తున్నా నీలో ఏకసూటి అంతర్భావమే
జగతిలో జీవత్వం తరుగుతున్న నీలో ఏకపాటి అంతరంగమే  || ఏ నాదంతో ||

ఉదయించే జీవం అస్తమించే వరకు ఏ విధంగా జీవిస్తుందో నీకు ఎరుకైనా నీలో నిశ్చలత్వం
ఉదయించే విశ్వం అస్తమిస్తున్నా సంభవించే కార్యాలకు బాధ్యతే లేనట్లు నీలో తటస్థత్వం

ఉదయించే జగతి అస్తమిస్తున్నదని తెలిసినా నీలో చలనం భావనగా తెలియని స్థైర్యం
ఉదయించే లోకం ఎలా అస్తమిస్తుందో పరధ్యానంలో తెలిసినా నీలో తెలియని స్థిరత్వం

ఉదయించే సూర్యుడే అస్తమిస్తున్నా ప్రజ్వల తేజం లేని లోకంలో నీకు పరధ్యాన మౌనం
ఉదయించే బ్రంహాండం అస్తమించినా అనంత లోకాలకు నీ స్వభావత్వం పరధ్యాస వైనం  || ఏ నాదంతో || 

ఏ భాషలో లేదని చెప్పగలవు స్వాగతం సుస్వాగతం

ఏ భాషలో లేదని చెప్పగలవు స్వాగతం సుస్వాగతం
ప్రతి భాషలో ఉందని చెప్పగలవు పలకరించే ఆహ్వానం

ప్రతి జీవికి తెలుసు జీవించే విధానం పలకరించే స్వభావం
ప్రతి జీవికి తెలుసు జీవనమే సాగరం జీవితమే తమ లక్ష్యం  || ఏ భాషలో ||

మనలో లేని విజ్ఞానం మన భాష తెలుపకున్నా పరభాష తెలిపేను మన కోసం ఒక అనుభవం
మనలో లేని వినయం మనం ఎవరికి తెలుపకున్నా పరభాష మిత్రులకు అణకువతో కలిగేను

మనం నేర్చే కొత్తది ఏదైనా ఇతరులకు తెలిపితే మనకై ఎవరైనా మరో కొత్త విజ్ఞానం తెలిపేను కృతజ్ఞతతో
మనం తెలిపే జ్ఞానం ఏదైనా ఇతరులకు ఉపయోగమైతే ఉపకారం చేసేదరు మన కోసం ఒక గొప్ప భావంతో  || ఏ భాషలో ||

ప్రతి జీవికి భాషే ప్రధానం విచక్షణే ప్రముఖం చలనమే సౌఖ్యం ప్రయాణమే బంధం
ప్రతి జీవికి పరభాష తెలియని విషయమే తెలుసుకుంటే నేర్చుకునే పర భావ తత్వం

ప్రతి జీవిలో సుఖ దుఃఖాల కలహాలు ఆహార ఆరోగ్యపు జాగ్రత్తలు కాలంతో కలిగే మార్పుల సంభవాలు
ప్రతి జీవిలో ప్రశాంతమైన భావాలు పరివర్తనం కలిగే మార్పులు కాలంతో అనుకూలించే సంఘటనలు  || ఏ భాషలో ||

ప్రతి జీవి మన విజ్ఞానం ప్రతి భాష మన అవసరం ప్రతి సమస్య మన అనుభవం ప్రతి హితం పరమార్థం
ప్రతి జీవి మన ఉపయోగం ప్రతి సమస్య ఓ పరిష్కారం ప్రతి నేర్పు ఓ గమనం ప్రతి కార్యం ఓ చైతన్యం

ప్రతి జీవిలో ఓ పట్టుదల ఓ సాహసం ఓ దీక్ష ఓ సాధన ఓ లక్ష్యం ఓ నైపుణ్యం
ప్రతి జీవిలో ఓ ఎదుగుదల ఓ అనుభవం ఓ విజయం ఓ గౌరవం ఓ సంస్కారం  || ఏ భాషలో || 

ఏదో చూస్తూ ఉన్నా తోచదులే నా మదిలో

ఏదో చూస్తూ ఉన్నా ఏది తోచదులే నా మదిలో
ఏదో చేస్తూ ఉన్నా ఏది కలగదులే నా యదలో
ఏదో వింటూ ఉన్నా ఏది నిలవదులే నా దేహంలో

ఏదేదో చేయాలని ఎంతో నేర్చుకోవాలని అనుకున్నా నేనే నా మేధస్సులో ఎంతో గొప్పగా  || ఏదో చూస్తూ ||

ఎప్పటి దాకా చూస్తానో ఎంత వరకు చేస్తానో ఏదైనా వింటానో తెలియదులే తుది వరకు
చూసింది ఎప్పటిదో చేసింది ఏనాటిదో విన్నది ఏమైనదో తెలియదులే ఏ చివరి వరకు

జ్ఞాపకాల విజ్ఞానంతో మరవలేని జ్ఞానంతో ఏదో తెలియని కార్యాలతో సాగేను నా ప్రయత్నం
అనుభవాల నిర్ణయంతో ఏదో పరిష్కారంతో అధ్యాయాలుగా కార్యాలతో సాగేను నా విజయం  || ఏదో చూస్తూ ||

నా కార్యాలకు ఏ విఘ్నం కలిగినా అభ్యంతరం లేదని నాలో కలిగే భావాలే తెలిపేను పరమార్థం
నా సమస్యలకు ఆటంకం వచ్చినా అనర్థం జరిగినా నాలో నిలిచే ఆలోచనలే తెలిపేను పరమాత్మం

ఏ కాలం ఏ విజ్ఞానాన్ని తెలుపుతుందో మేధస్సుకే పరీక్షగా ఆలోచనలకే సమస్యగా తోచే గమనం
ఏ సమయం ఏ అనుభవాన్ని సూచిస్తుందో మేధస్సుకే దీక్షగా భావాలకే కఠినంగా తోచే తరుణం  || ఏదో చూస్తూ || 

Tuesday, March 14, 2017

శ్వాసలో ఉదయించే ఉచ్చ్వాస నాలో కలిగే పర ధ్యానం

శ్వాసలో ఉదయించే ఉచ్చ్వాస నాలో కలిగే పర ధ్యానం
శ్వాసలో అస్తమించే నిచ్ఛ్వాస నాలో నిలిచే పర భావనం

శ్వాసలో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల సమ స్వభావం సంభోగమే
శ్వాసలో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల మహా సంగమం సంయోగమే   || శ్వాసలో ||

ఏ జీవిలో ఏ శ్వాస ఉదయించిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ భావమే
ఏ జీవిలో ఏ శ్వాస అస్తమించిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ తత్వమే

ప్రతి జీవిలో ప్రతి శ్వాస ప్రతిధ్వనించే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ నాదమే
ప్రతి జీవిలో ప్రతి శ్వాస ప్రతిస్పందించే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ తుల్యమే  || శ్వాసలో ||

ప్రతి జీవికి ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల జీవన కార్యాలతో సాగే సంఘర్షణమే
ప్రతి జీవికి ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల జీవిత కార్యాలతో సాగే ప్రతిఘటనమే

ఏ జీవితో సాగిన ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ప్రయాణం కాలమే
ఏ జీవితో సాగిన ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల తరుణం గమనమే  || శ్వాసలో || 

శ్వాసతో జీవించే ఉచ్చ్వాసలో పరమాత్మమే

శ్వాసతో జీవించే ఉచ్చ్వాసలో పరమాత్మమే
శ్వాసతో ఉదయించే ఉచ్చ్వాస పర ఆత్మమే

శ్వాసలో మరణించు నిచ్చ్వాస పరధ్యానమే
శ్వాసలో అస్తమించు నిచ్చ్వాసతో పరభావమే

ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసతో సాగే పరమార్థం పర ధ్యాన పరమాత్మమే  || శ్వాసతో ||

శ్వాసలో సంపూర్ణం ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల అమరత్వమే
శ్వాసలో పరిపూర్ణం ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల సంయోగమే

శ్వాసతో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస సంగమమే సంయోగ సంభోగము
శ్వాసతో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస సంగమమే పరిపూర్ణ సంపూర్ణము  || శ్వాసతో ||

శ్వాసలో దాగిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల పరిశుద్ధతయే ఆరోగ్యము
శ్వాసలో దాగిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల పవిత్రతయే ఆనందము

శ్వాసతో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల భావత్వమే స్వర ధ్యానము
శ్వాసతో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల వేదత్వమే విశ్వ విజ్ఞానము  || శ్వాసతో || 

Monday, March 13, 2017

జీవము నీవే ప్రాణము నీవే వేదము నీవే జ్ఞానము నీవే

జీవము నీవే ప్రాణము నీవే వేదము నీవే జ్ఞానము నీవే
విశ్వము నీవే జగము నీవే లోకము నీవే బ్రంహము నీవే
దైవము నీవే దేహము నీవే రూపము నీవే ఆకారము నీవే
సత్యము నీవే నిత్యము నీవే ధర్మము నీవే మర్మము నీవే

శూన్యం నీవే గమ్యం నీవే చిత్రం నీవే చైత్రం నీవే
జననం నీవే శరణం నీవే మరణం నీవే మౌనం నీవే
హాస్యం నీవే భాస్పం నీవే దుఃఖం నీవే సుఖనం నీవే
మననం నీవే గమనం నీవే చరణం నీవే తరుణం నీవే

కాలం నీవే కావ్యం నీవే భావం నీవే తత్వం నీవే
సర్వం నీవే శాంతం నీవే గానం నీవే గాత్రం నీవే
ప్రకృతి నీవే ఆకృతి నీవే దేశం నీవే ప్రదేశం నీవే
తేజం నీవే ప్రకాశం నీవే కిరణం నీవే కాంతం నీవే

కంఠం నీవే శంఖం నీవే శ్లోకం నీవే శోభితం నీవే
పత్రం నీవే పుష్పం నీవే పద్మం నీవే బిల్వం నీవే
నేత్రం నీవే స్నేహం నీవే వచనం నీవే ప్రవచనం నీవే
మధురం నీవే సంతోషం నీవే ఆనందం నీవే ఆకాశం నీవే

జలం నీవే జయం నీవే వర్షం నీవే మేఘం నీవే
వనం నీవే నివాసం నీవే వరం నీవే వసంతం నీవే
మార్గం నీవే ప్రయాణం నీవే స్థానం నీవే స్థైర్యం నీవే
ఆరంభం నీవే ఆద్యంతం నీవే అంతం నీవే అనంతం నీవే 

Friday, March 10, 2017

ఎక్కడ ఉన్నా కనిపించే రూపం నీవేలేనని అనుకున్నా

ఎక్కడ ఉన్నా కనిపించే రూపం నీవేలేనని అనుకున్నా
ఎలాగ ఉన్నా కనిపించే దేహం నీదేలేనని అనుకున్నా
నా కళ్ళల్లో కనిపిస్తూనే ఉన్నా కలగానే అనుకుంటున్నా   || ఎక్కడ ||

కనిపించే దేహమే నీ రూపం అపురూపమైనదే నాలో నీ భావం
కనులారా చూసే నీ ఆకారం అమోఘమైనదే నాలో నీ మోహం

ఏనాటిదో నీ రూప బంధం ఏనాటికో నీ అపురూప చిత్రం
ఎప్పటికో నీ రూప దేహం ఎప్పటిదో నీ అమోఘ తత్వం     || ఎక్కడ ||

ఎవరికి ఎవరో తెలిసినా తెలియనిదే అంతరంగం
ఎవరికి ఎవరో తెలిపినా తెలియనిదే అంతర్భావం

ప్రతి రూపంలో కనిపించే దేహం ఆకారానికే అపురూపం
ప్రతి భావంలో తపించే తత్వం స్వభావానికే అమోఘం    || ఎక్కడ || 

Wednesday, March 8, 2017

రూపంతో ఎదిగావా ఓ మహాత్మా

రూపంతో ఎదిగావా ఓ మహాత్మా
ఆకారంతో ఒదిగావా ఓ మానవా

నీలోనే ఉన్నది పరమాత్మ ఓ మాధవా
నీలోనే ఉన్నది పరమార్థం ఓ మానవా  || రూపంతో ||

ఏది నీ జీవం ఏది నీ దేహం
ఏది నీ దైవం ఏది నీ ధర్మం
ఏది నీ భావం ఏది నీ తత్వం

ఎన్నెన్నో లోకాలు తిరిగినా ఒకటే జీవిత పరమార్థం
ఎన్నెన్నో జన్మలు పొందినా ఒకటే ఆత్మ విశ్వాసం    || రూపంతో ||

ఏది నీ జ్ఞానం ఏది నీ సత్యం
ఏది నీ వేదం ఏది నీ విజ్ఞానం
ఏది నీ రూపం ఏది నీ ఆకారం

ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ జీవైనా కోరుకునేది ప్రశాంతమైన జీవితం
ఎక్కడ ఉన్నా ఏ జీవిని అడిగినా కోరేది స్వచ్ఛమైన ఆనందం  || రూపంతో || 

ఓం నమో సూర్య దేవా ... ఓం నమో సూర్య కాంతా ...

ఓం నమో సూర్య దేవా ... ఓం నమో సూర్య కాంతా ...
సువర్ణముచే ఉదయించెదవా సుగుణముచే విస్తరించెదవా
నీ సువర్ణ సుగుణాలచే విశ్వాన్ని తేజస్సులతో ఆవరించెదవా  || ఓం నమో ||

నీలోని ప్రతి కిరణం మేధస్సులకు ప్రజ్వలమైన పరిశోధనమే
నీలోని ప్రతి తేజం ఎన్నో కార్యాలకు మహత్యమైన ప్రయోగమే

నీలోని ప్రతి వర్ణం ఆలోచనలకు మహోజ్వల పర్యావరణమే
నీలోని ప్రతి భావం జీవరాసులకు మహోదయ ప్రభంజనమే                  

నీలోని ప్రతి గుణం ఎన్నో జీవితాలకు మహనీయమైన ప్రబోధమే            
నీలోని ప్రతి తత్వం ఎందరో మహానుభావులకు మహా ప్రఘారమే    || ఓం నమో ||        

నీలోని ప్రతి వేదం ఎందరో మహాత్ములకు మహా ప్రచ్ఛనమే                  
నీలోని ప్రతి స్పర్శనం ఎన్నో అణువులకు మహా ప్రభావమే

నీలోని ప్రతి కణం ఎన్నో గ్రహాలకు దిక్సూచితమైన ప్రదర్శనమే
నీలోని ప్రతి చలనం ఎన్నో లోకాలకు సుదర్శనమైన ప్రకాశమే

నీలోని ప్రతి రూపం భావ స్వభావాలకు అత్యంతమైన ప్రక్షాళనమే
నీలోని ప్రతి ఆకారం వేద తత్వాలకు ఉన్నతమైన ప్రతిబింబమే    || ఓం నమో || 

వరసిద్ధి వినాయక వరమియ్యవా

వరసిద్ధి వినాయక వరమియ్యవా
నీ సిద్దులకు విజ్ఞానం ప్రసాదించవా
నీ భక్తులను ప్రయోజనం చేయవా   || వరసిద్ధి ||

నీ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మహిమగా చూపవా
నీ విశ్వ తేజాన్ని మేధస్సుకే కలిగించవా

నీలో దాగిన అనంత భావాలను వర్ణించవా
నీలో నిండిన అమృత తత్వాన్ని తెలుపవా

లోకానికి నీ విజ్ఞానమే శరణం అభయం  
జగతికి నీ ధ్యానమే తపనం తరుణం    || వరసిద్ధి ||

వేదాలనే బోధించి తత్వాలనే అపురూప వర్ణ తేజస్సులతో రుచింపవా
భావాలనే పరిశోధించి స్వభావాలనే అద్వితీయ గుణాలతో మార్చవా

జగతినే ప్రశాంతమైన ప్రకృతి పర్యావరణం చేయవా
లోకాన్నే నిర్మలమైన కాల కార్యాలతో నడిపించవా

దైవం రూపం నీవే ధర్మం
వేదం భావం నీవే సత్యం   || వరసిద్ధి || 

జన్మిస్తూ ఉదయిస్తూనే జీవితంలో మరణిస్తూ అస్తమిస్తున్నావా జీవేశ్వరా

జన్మిస్తూ ఉదయిస్తూనే జీవితంలో మరణిస్తూ అస్తమిస్తున్నావా జీవేశ్వరా
శ్వాసతో ధ్యానిస్తూనే దేహాన్ని ఆకార రూపంగా మారుస్తున్నావా దేహేశ్వరా   || జన్మిస్తూ ||

మేధస్సునే ఆలోచింపజేస్తూ భావాలతో విజ్ఞానాన్ని పరిశీలిస్తున్నావా
కాలంతో కలిగే సమస్యలను పరిష్కారిస్తూ జీవితాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నావా

అనంత జీవుల జీవన సాగర లోకంలో ఎన్నో విశ్వ భావ స్వభావ తత్వాలనే అన్వేషిస్తున్నావా
అనంత కాల సమయంతో సృష్టిలో ఎన్నో జీవ వేద విజ్ఞాన భావ బంధాలనే పరిశోధిస్తున్నావా   || జన్మిస్తూ ||

మహనీయమైన శాస్త్రీయ ప్రకృతి విధానాలను భవిష్య వాణికై లిఖిస్తున్నావా
మహోదయమైన విశ్వ తేజత్వాన్ని సూర్య కాంతితో జగతిని వెలిగిస్తున్నావా

సర్వ సాధారణమైన అపురూప విషయాలను మేధస్సుకే మర్మమై తెలుపుతున్నావా
సరళమైన వేదాంత సిద్ధాంతాలను ఆలోచనలకే అసాధారణ దీక్షగా చూపుతున్నావా   || జన్మిస్తూ ||  

Monday, March 6, 2017

లోకానికే మహోదయ తేజమై ఉదయిస్తున్నావా సూర్య దేవా

లోకానికే మహోదయ తేజమై ఉదయిస్తున్నావా సూర్య దేవా
మేధస్సుకే విజ్ఞాన ఉత్తేజమై ప్రజ్వలిస్తున్నావా సూర్య భావా  || లోకానికే ||

నీ తేజము లేని జగతి విజ్ఞానము లేని నిర్మాణమై అమానుషమయ్యేను
నీ కిరణము లేని లోకము ఉత్తేజము లేని మేధస్సై అంధకారమయ్యేను

నీ తేజోదయంతోనే జీవ ప్రకృతి పర్యావరణంతో శోభిల్లమయ్యేను
నీ వర్ణోదయంతోనే జీవరాసుల జీవన విధానము శోభనమయ్యేను   || లోకానికే ||    

నీ సూర్య తేజము లేక విశ్వ లోకమంతా అంధకార చీకటి ప్రయాసతో సతమతమయ్యేను
నీ సూర్య కిరణము లేక మేధస్సు సామర్థ్యమంతా అజ్ఞాన ప్రయాసతో నిరుపయోగమయ్యేను

నీవు లేని కార్యం ఉత్తేజం లేని ఆలోచనల పరిశోధనకే పరిమితం
నీవు లేని భావం వేదత్వం లేని స్వభావాల పర్యవేక్షణకే అంకితం   || లోకానికే ||   

శూన్యమే కాల స్వభావ తత్వ కార్యమై

శూన్యమే కాల స్వభావ తత్వ కార్యమై సామర్థ్యముచే జీవ భావ స్పర్శ రూపాంతర అణువుగా మొదలై ఉదయించేను
క్షణాల కాలమే అనంతమై మహా అణువులుగా మహా రూపాల ఆకారమై మహోత్తర నిర్మాణమే సాగుతూ ఉద్భవించేను 

దైవము మనుష్య రూపమై ధర్మము విజ్ఞాన కార్యమై అవతరించును

దైవము మనుష్య రూపమై ధర్మము విజ్ఞాన కార్యమై అవతరించును మన లోకంలో
వేదము మనుష్య జ్ఞానమై తత్వము జీవ స్వభావమై ఉదయించును మన విశ్వంలో 

Friday, March 3, 2017

శ్వాసపై స్వధ్యాస నిలిపి

శ్వాసపై స్వధ్యాస నిలిపి
స్వధ్యాసతో పరధ్యాస పరచి
పరధ్యాసలో పరధ్యానం చెంది
పరధ్యానంచే ప్రజ్ఞానం కలిగి
ప్రజ్ఞానంకే పరతత్వం సాగి
పరతత్వంకై పరభావం ఒలికి
పరభావంనే స్వభావంగా మార్చి
జీవం పోశావా జీవేశ్వరా పరమేశ్వరా

విశ్వమే మహా ప్రకృతిగా జగమే సహజ వనరులుగా

విశ్వమే మహా ప్రకృతిగా జగమే సహజ వనరులుగా
లోకమే మహా గొప్పగా ప్రదేశమే అపురూప నిర్మాణంగా
భావ తత్వాలతో బ్రంహాండాన్ని సృష్టించావా ఈశ్వరా

విశ్వమే ప్రకృతిగా జగమే జాగృతిగా నీవే నిలిపావా ఈశ్వరా
జీవమే ఆకృతిగా కాలమే వికృతిగా సాగించావా పరమేశ్వరా  || విశ్వమే ||

ప్రకృతినే పరిశోధనతో విశ్వాన్ని పర్యావరణం చేశావా
ఆకృతినే పరిశీలనతో సజీవమైన ఆకారంగా మార్చావా

శ్వాసనే జీవంగా దేహాన్నే ఆకార రూపంగా మలిచావా
ధ్యాసనే జ్ఞానంగా పరధ్యానమే ప్రజ్ఞానంగా కల్పించావా  || విశ్వమే ||

తత్వాలతో మహాత్ములను భావాలతో మహర్షులను నెలకొల్పావా
వేదాలతో పండితులను ఉపనిషత్తులలో భోదకులను సృష్టించావా

జీవులు స్వేచ్ఛగా జీవించుటకు మహా రూపమైన సజీవ ప్రకృతిని సాగించెదవా
మానవులు విజ్ఞానంతో సాగుటకు మహా రూప నిర్మాణ వనరులను పొదిగించావా  || విశ్వమే || 

Thursday, February 9, 2017

మేలుకో మాధవ నీ రూపాన్ని విశ్వానికి ఉదయింపజేయవా

మేలుకో మాధవ ... నీ రూపాన్ని విశ్వానికి ఉదయింపజేయవా
మేలుకో మహాత్మ ... నీ రూపాన్ని జగతికి పరిచయింపజేయవా

నీ ముఖ రూపాన్ని నేను ఎన్నడూ చూడలేదు కాస్తైనా కనిపించలేదు
నీ ముఖ బింబాన్ని నాకు ఎప్పుడూ చూపలేదు జాడైనా తెలియలేదు  || మేలుకో ||

ఏమి భాగ్యమో నీ దర్శనం సుదర్శనం
ఏమి సౌఖ్యమో నీ ఆనందం మహానందం

ఎంతటి అఖిలమో నీ రూప వైభవం
ఎంతటి అమోఘమో నీ ఆకార వైభోగం

ఏమి చిత్రమో నీ సువర్ణ రూపం
ఏమి ఆత్రమో నీ సుందర ఆకారం
ఏమి గాత్రమో నీ సుమధుర గానం  || మేలుకో ||

ఎక్కడి భావమో నీ రూపమే సుగంధ పుష్పోదయం
ఎక్కడి తత్వమో నీ బింబమే సుమిత్ర భాష్పోదయం

ఎంతటి దైవమో నీ దేహమే దయతో కూడిన ప్రేమామృతం
ఎంతటి జీవమో నీ వేదమే కరుణతో కలిగిన స్నేహామృతం

పరలోక పరబ్రంహ మహా ద్వారమున నీ దివ్య ముఖ దర్శనం
పరలోక పరవిష్ణు మహా ప్రవేశమున నీ విశ్వ రూప నిదర్శనం
పరలోక పరశివ క్షేత్రమున నీ ముఖ బింబమే సర్వ సుదర్శనం  || మేలుకో || 

మేధస్సే బ్రంహాండమై అంతరిక్షముగా విజ్ఞానాన్ని అధిరోహించును

మేధస్సే బ్రంహాండమై అంతరిక్షముగా విజ్ఞానాన్ని అధిరోహించును
మేధస్సే అనంతమై అసంఖ్యాక విశ్వ వేద విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించును

మేధస్సులో కణాలే మహా భావాలతో విశ్వ బ్రంహ విజ్ఞానాన్ని సేకరించును
మేధస్సులో భావాలే మహా తత్వాలతో విశ్వ వేద విజ్ఞానాన్ని అనుసరించును  || మేధస్సే ||

అన్వేషణ మహా పర్యవేక్షణగా సాగించుటలో విజ్ఞానమే మేధస్సుకు నిదర్శనం
పరిశోధన మహా పరిశీలనగా కొనసాగించుటలో ప్రజ్ఞానమే మేధస్సుకు నిర్వచనం

ప్రకృతినే మహా పరిశోధనగా విశ్వ రూప భావాలనే పరిశీలించుటలో మేధస్సుకు బోధనం
ప్రకృతినే పర్యావరణగా జగతి ఆకార తత్వాలనే పర్యవేక్షించుటలో మేధస్సుకు ఉపదేశం  || మేధస్సే ||

అంతరిక్ష ప్రయాణముకై వాహన నిర్మాణ సాంకేతిక విజ్ఞానమే మహా జ్ఞాన ప్రయోగము
గ్రహాంతర విహారముకై ఉపగ్రహ నిర్మాణ ఆధునిక విజ్ఞానమే మహా వేద ప్రయోజనము

ప్రతి క్షణమును అనేక భావాలతో తలచుటలో తెలుసుకొనెను మహా విజ్ఞాన గ్రంథము
ప్రతి క్షణమును అసంఖ్యాక తత్వాలతో తపించుటలో గ్రహించెను మహా జ్ఞాన దైవము  || మేధస్సే || 

ఏనాటిదో మరణం ఎప్పటి వరకో శరణం

ఏనాటిదో మరణం ఎప్పటి వరకో శరణం
ఏనాటిదో జననం ఎప్పటి వరకో జీవితం

జన్మించిన నాటి క్షణము నుండి తల్లి రక్షణమే కవచం
మరణించిన నాటి క్షణము నుండి పర లోకమే శరణం   || ఏనాటిదో ||

మరణంతో దేహం పంచ భూతాలుగా కలసినా శూన్యమే ధర్మం
జననంతో శరీరం పంచ భూతాలుగా వెలసినా విజ్ఞానమే సత్యం

మరణంతో మేధస్సులో నిండిన విశ్వ విజ్ఞాన భావ స్వభావ తత్వాలు పర బ్రంహ లోకానికే అంకితం
మరణంతో దేహంలో దాగిన ఆత్మ పరంజ్యోతి పరమాత్మగా పర విష్ణు వైకుంఠ లోకానికే సర్వాంకితం
మరణంతో శరీరంలో ఆగిన ఉచ్చ్వాస జీవ పరంధామగా పర ఈశ్వర కైలాస లోకానికే జగతాంకితం    || ఏనాటిదో ||

మరణాన్ని జయించడం వేద విజ్ఞాన సత్య ధర్మాలను అధిగమించడం
జననాన్ని కోరుకోవడం విశ్వ విజ్ఞాన భావ స్వభావ తత్వాలను ధరించడం

జననంతో ప్రతి క్షణం ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల పోరాటమే దేహానికి సౌఖ్యం
జననంతో ప్రతి క్షణం హృదయ చలన తత్వాల సమరమే దేహానికి సౌలభ్యం
జననంతో ప్రతి క్షణం మేధస్సు ఆలోచన భావాల ఉపోద్ఘాతమే దేహానికి సౌభాగ్యం  || ఏనాటిదో || 

Wednesday, February 8, 2017

ఎవరైతేనేమి మనలోనే మహానుభావులు ఉదయించెదరు

ఎవరైతేనేమి మనలోనే మహానుభావులు ఉదయించెదరు
ఎలాగైతేనేమి మనలోనే దివ్యమైన మేధావులు జీవించెదరు
ఎలాగైతేనేమి మనలోనే వేదాంత మహాత్ములు జన్మించెదరు  || ఎవరైతేనేమి ||

ఎవరో ఎవరో మహానుభావులు ప్రజలతో ప్రయాణించెదరు
ఎవరో ఎవరో మహాత్ములు పరధ్యాసతో పరిశోధించెదరు
ఎవరో ఎవరో మహర్షులు పరధ్యానంతో పలికించెదరు
ఎవరో ఎవరో మాధవులు పరమాత్మునితో ప్రకాశించెదరు
ఎవరో ఎవరో మేధావులు ప్రజ్ఞానంతో ప్రజ్వలించెదరు
ఎవరో ఎవరో మానవులు ప్రశాంతతో ప్రేమించెదరు         || ఎవరైతేనేమి ||

ఎవరో ఎవరో ఇహ పర లోకాలను జయించెదరు
ఎవరో ఎవరో భూలోకాలను పర్యవేక్షించెదరు
ఎవరో ఎవరో భావ తత్వాలను అభ్యసించెదరు
ఎవరో ఎవరో వేద ఉపనిషత్తులను భోధించెదరు
ఎవరో ఎవరో సత్య ధర్మాలను పాటించెదరు
ఎవరో ఎవరో దైవ అద్వైత్వములను సాగించెదరు    || ఎవరైతేనేమి || 

Tuesday, February 7, 2017

విధిగా జీవించు విధినే అధిరోహించు

విధిగా జీవించు విధినే అధిరోహించు
విధిగా ప్రేమించు విధినే జయించు

నీ విజ్ఞానంతో విధినే తప్పించు
నీ అనుభవంతో విధినే వదిలించు  || విధిగా ||

ఏనాటి విధితత్వ జీవితమో మన కార్యాల శ్రమ సాధన సమస్యలతో సాగే జీవన విధానం
ఏనాటి బహు బంధమో మన భావాలు స్నేహితుల అనురాగాల ప్రేమతో సాగే అనుబంధం

ఎప్పటికీ తెలియని వేదాంత సారాంశం మన జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలను కలిగిస్తుంది
ఎప్పటికీ తోచని భావోదయ వేదాంతం మన జీవనంలో బహు బంధాలను చేరుస్తుంది    || విధిగా ||

ఏమిటో కాల ప్రభావం ఎప్పటికో కార్య విరమణం
ఏమిటో జీవ ప్రభావితం ఎప్పటికో వేద విజ్ఞానం

ఏదో అనుభవం ఎక్కడికో గమ్యం సాధనలో ఎరుకే మహా గొప్ప మార్గం
ఏదో కొత్త విజ్ఞానం ఎక్కడికో ప్రయాణం శ్రమలో సాధన మహా ఆయుధం

అనుభవ విజ్ఞానమే శాంతి మార్గాన్ని సాగించే కాల ప్రయాణం
వేద ప్రభావమే విధిని తొలగించే ప్రేమ ప్రశాంత జీవన గమ్యం   || విధిగా || 

ఇది బ్రంహ భ్రమయేనా విష్ణు మాయయేనా శివ భ్రాంతియేనా

ఇది బ్రంహ భ్రమయేనా విష్ణు మాయయేనా శివ భ్రాంతియేనా
పర బ్రంహ మంత్రమో విష్ణు లీల తంత్రమో శివ ధ్యాన యంత్రమో
మానవ జీవుల మేధస్సులలో మహా వేద విజ్ఞాన పరిశోధన మర్మమే  || ఇది బ్రంహ ||

మర్మము లేని యంత్రం ఏ జీవికి లేని దేహం
మంత్రము లేని భావం ఏ జీవికి లేని మనస్సు
తంత్రం లేని తత్వం ఏ జీవికి లేని మేధస్సు

విజ్ఞానమే మహా మంత్రం విశ్వమే మహా మర్మం
దేహమే మహా యంత్రం దైవమే మహా స్తోత్రం
భావమే మహా తంత్రం తత్వమే మహా దైవం

కార్యమే మహా పరిశోధనం సాధనే వేద పర్యవేక్షణం
కాలమే మహా అనుభవం సమయమే మహా ప్రతిఫలం
జీవ ధ్యానమే మహా మోక్షం దైవ స్మరణమే మహా కటాక్షం  || ఇది బ్రంహ ||

మనస్సులోనే మంత్రం
దేహంలోనే యంత్రం
వయస్సులోనే తంత్రం
మేధస్సులోనే మర్మం

కాలమే పర బ్రంహ మంత్రం
జగమే పర విష్ణు యంత్రం
జీవమే పర శివుని తంత్రం
ఇహ పర లోకమే మర్మం

యంత్రమైన తంత్రమైన మంత్రమైన కాలమే మహా మర్మం
జీవమైన దేహమైన దైవమైన అనుభవమే మహా వేద జీవితం  || ఇది బ్రంహ || 

Monday, February 6, 2017

ఎక్కడ ఉన్నానో ఎలా ఉన్నానో ఏ భావ తత్వాలు నాలో జీవిస్తున్నాయో

ఎక్కడ ఉన్నానో ఎలా ఉన్నానో ఏ భావ తత్వాలు నాలో జీవిస్తున్నాయో
ఎక్కడ ఎలా ఉంటానో ఏ దేహ రూప స్వరూపాలు నాలో ఉదయిస్తున్నాయో
పర దేహ రూప ప్రకృతిలో ఆకార నిర్మాణమై విశ్వ జగతిలో అనంతమైపోయానో  || ఎక్కడ ||

జీవంలోనే శ్వాసనై ఇమిడిపోయాను
శ్వాసలోనే ధ్యాసనై మిళితమయ్యాను
ధ్యాసలోనే ధ్యానమై మిగిలిపోయాను

ధ్యానంలోనే పరభావమై కలిసిపోయాను
పరభావంలోనే పరతత్వమై మిశ్రమమైపోయాను

పరతత్వంలోనే పరంధామనై సంయోగమయ్యాను
పరంధామలో పరమాత్మమై సంభోగమయ్యాను

పరమాత్మములోనే పరంజ్యోతినై పరిశోధనమయ్యాను
పరిశోధనలోనే నిత్యం అనంతమై శూన్యమయ్యాను
శూన్యములోనే పరిశుద్ధమైన సూక్ష్మమై బ్రహ్మాండమైపోయాను    || ఎక్కడ ||

ప్రకృతిలోనే పరంధామనై పరిశోధనమయ్యాను
రూపాలలోనే పరభావమై నిర్మాణమైపోయాను

సృష్టిలోనే దేహ జీవమై దైవమైపోయాను
విశ్వంలోనే కాలమై వసంతమైపోయాను
జగతిలోనే జన్మనై రూపాంతరమైపోయాను

వేదంలోనే ఉపనిషత్తులనై ఒదిగిపోయాను
విజ్ఞానంలోనే ప్రజ్ఞానమై పరిశోధనమయ్యాను
అనుభవంలోనే కాలచక్రమై సుదర్శనమయ్యాను

వెలుగుతో సూర్యోదయమై ఉత్తేజ కార్యకుడైనాను
చీకటితో అస్తమై దేహాలకు ప్రశాంత విశ్రాంతినయ్యాను  || ఎక్కడ || 

ఆనందం ఆనందం ఏది ఈ జన్మకు మహా ఆనందం

ఆనందం ఆనందం ఏది ఈ జన్మకు మహా ఆనందం
ప్రతి జీవికి కలిగే శాశ్విత ఆనందమే మహా ఆనందం
దేహాంతర్భావాలలో కలిగే ఆత్మానందమే మహా ఆనందం అదే బ్రంహానందం  || ఆనందం ||

విశ్వ భావాలతో కలిగే సర్వానందమే నిత్యానందం
జగతి తత్వాలతో పొందే ఏకాంతానందమే దైవానందం

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలతో సాగే జీవానందమే జన్మానందం
మేధస్సుల ఆలోచనలతో చలించే కార్యానందమే భావానందం  || ఆనందం ||

అనంతమైన భావాలతో కలిగే వేదానందమే బ్రంహాండమైన ఆనందం
ప్రకృతి స్వభావాలతో జ్వలించే పరిశోధానందమే పర్యావరణ ఆనందం

విజ్ఞాన అన్వేషణ తపనతో తోచే ఆకాశానందమే ప్రజ్ఞాన ఆనందం
ప్రేమతో ఆదరించే స్నేహ జీవులతో సాగే జీవానందమే సర్వానందం
రూప స్వరూపాల ఆకారాల రూపకల్పన ప్రభావాల నిర్మాణందమే నేత్రానందం  || ఆనందం ||

కోరిన ఆశకు తీరని వాంఛ

కోరిన ఆశకు తీరని వాంఛ
పలికిన మాటకు తెలియని అర్థం
తెలియని ప్రయాణం చేరని గమ్యం
వండిన ఆహారానికి ఆకలి లేకపోవడం
జరిపిన కార్యానికి సమస్యలు ఎదురవ్వడం
భావం లేని తత్వం శూన్యం లేని నిరాకారం 

Friday, February 3, 2017

సూర్యుడు నీవే చంద్రుడు నీవే

సూర్యుడు నీవే చంద్రుడు నీవే
విశ్వ జగతికి చీకటి వెలుగువు నీవే
లోకాలన్నింటికి భావాల తత్వం నీవే

ఏ దేహమైన ఏ జీవమైన ఉదయిస్తూ అస్తమించేది నీవే
ఏ రూపమైన ఏ ఆకారమైన ఎదుగుతూ ఒదుగుతున్నది నీవే || సూర్యుడు ||

అణువైనా నీ రూపమే పరమాణువైనా నీ ఆకారమే పరిశోధించే ఏ సూక్ష్మమైన నీ స్వభావత్వమే
తెలియని మర్మం తెలిసిన తంత్రం సృష్టించిన ఏ జీవ యంత్రమైనా నీలో దాగిన మంత్రమే

మేధస్సులో దాగిన విజ్ఞానం నీవే కలలతో సాగే ఊహల భావ స్వభావాలు నీవే
కాలంతో సాగే జనన మరణాలు నీవే సమయంతో సాగే అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు నీవే  || సూర్యుడు ||

నీవు లేని భావం ఏదైనా శూన్యమే
భావం లేనిది ఏదైనా మహా శూన్యమే
ఏమి లేని భావం సంపూర్ణమైన శూన్యమే
ఏమి తోచని భావం పరిశుద్ధమైన శూన్యమే  || సూర్యుడు ||

ఏనాటిదో గోదావరి ... ఎక్కడిదో ఈ జల ప్రవాహ నది

ఏనాటిదో గోదావరి ... ఎక్కడిదో ఈ జల ప్రవాహ నది
ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికో ఈ ప్రవాహ ప్రయాణ జలధారి
గోవర్ధన గిరి నడుమ వస్తూ ముందుకే సాగేను గంగాధర జల దారి  || ఏనాటిదో ||

అడగాలని అడుగులు వేసినా
పలకాలని పరుగులు తీసినా
మాట్లాడాలని మరలు పంపినా
వెళ్ళాలని వంకలు తిరిగినా
తాకాలని తలుపులు చేరినా  
నిలవాలని నడకలు ఆపినా

పుష్కరాలకై పుణ్య భావాలతో పరుగులే తీస్తున్నది  || ఏనాటిదో ||

అందాలని అలలు ఎగిరినా  
కదలాలని కెరటాలు సాగించినా
దాటాలని దిక్కులు చూసినా
గడవాలని గాలులు వీచినా  
చేరాలని చెఱువులు దాటినా
వదలాలని ఒడ్డులు తెంపినా

శతాబ్దాలుగా పవిత్ర భావాలతో ప్రవహిస్తూ వస్తున్నది  || ఏనాటిదో || 

గాలి వీచిన గీతం

గాలి వీచిన గీతం
గాలి పలికిన గేయం
గాలి నేర్పిన గమకం
గాలి తెలిపిన గాత్రం
గాలి తపించిన గానం
గాలి నడిచిన గమనం

గాలి తిరిగిన గోళం
గాలి చేరిన గమ్యం
గాలి సోకిన గంధం
గాలి నిలిచిన గడియం
గాలి ఓదార్చిన గ్రంధం
గాలి తలచిన గంధర్వం 

Wednesday, February 1, 2017

నీలో హృదయం నాలో గమనం

నీలో హృదయం నాలో గమనం
నీలో తపనం నాలో తరుణం
నీలో భావం నాలో వేదం
ఏనాటిదో ఈ మన చలనం
ఏనాటికైనా రూపమే మధురం ఆకారమే మమకారం  || నీలో హృదయం ||

నీడగా ఉన్నా రూపంలో నాదమే మౌనం
స్నేహమే ఉన్నా దేహంలో ప్రేమే భావం
నిజమే అనుకున్నా మహా సత్యమే నిత్యం
ధర్మమే భావించినా దేహ దైవమే సర్వస్వం  || నీలో హృదయం ||

వేదమే ఉన్నా గానమే గమనం తపనం
నాదమే ఉన్నా గాత్రమే గీతం తరుణం
ధ్యానమే ఉన్నా గమకమే గేయం తన్మయం
భావమే ఉన్నా గంధర్వమే గర్వం వేదాంతం  || నీలో హృదయం || 

మానవా మహాశయా! నీ రూపమే మహోదయా

మానవా మహాశయా! నీ రూపమే మహోదయా
మాధవా మహాదయా! నీ దేహమే మహాత్రయా

ప్రతి రూపం నీవేనని ప్రతి దేహం నీదేనని తెలిసేనా ఓ మహానుభావా
ప్రతి భావం నీలోనేనని ప్రతి తత్వం నీతోనేనని తోచేనా ఓ మహానుదేవా  || మానవా ||

నీ దేహమే మహా రూపమై మహాత్మగా ఉదయించెనే
నీ రూపమే మహా భావమై పరమాత్మగా జ్వలించెనే

సకాలమే నీ రూపానికి తేజమై ప్రకాశించునే
సమయమే నీ దేహానికి కాంతమై తపించునే

జీవమే నీ రూపంలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసగా చలించునే
వేదమే నీ దేహంలో విజ్ఞాన వేదాంతమై అధిరోహించునే  || మానవా ||

ఎన్నెన్నో రూపాలలో ఎన్నెన్నో భావాలలో నీవే కనిపించెదవు
ఎన్నెన్నో దేహాలలో ఎన్నెన్నో తత్వాలలో నీవే ప్రసవించెదవు

ఏ జీవమైన ఏ రూపమైన నీలోనే మహోదయం ఉద్భవించేను
ఏ దైవమైన ఏ దేహమైన నీలోనే శుభోదయం అంతర్భవించేను

మానవుడిగా నీ రూప స్వభావమే విశ్వానికి విజ్ఞాన సంభోగము
మాధవుడిగా నీ దేహ తత్వమే జగతికి వేదాంత సంయోగము   || మానవా || 

Thursday, January 26, 2017

నీలోనే లీనమయ్యాను ఏడు కొండల వాస

నీలోనే లీనమయ్యాను ఏడు కొండల వాస
నీలోనే ఉన్నాను తిరుమల గిరి శ్రీ శ్రీనివాస

రాయిగా ఉన్నా నేను శిలనై నీ మహా రూపాన్నే దాల్చాను
ఆకారంగా లేని నన్ను మహా దేవ దైవ రూపంగా మలిచేను

ప్రకృతిలో ఇమిడిపోయి ఉన్న నన్ను ఏడు కొండలను ఎక్కించారు
ఒంటరిగా ఉన్న నా రూపానికి అనంత నిత్య దర్శనం కలిగించారు    || నీలోనే ||

గాలి వానకు తడిసే నాకు మహోన్నతమైన సువర్ణ వస్త్రాభరణములను ప్రతి రోజు ధరించెదరు
మలినము లేకున్నను నిత్యం పంచామృత పసుపు కుంకుమ సుగంధాలతో పరిశుద్ధం చేసెదరు

దిక్కులేని నాకు సృష్టికి ఓ దిక్కున ముఖ ద్వార దర్శనం కలిగించి మహా ఆలయమే నిర్మించారు
ఏమిలేని నాకు పరిశుద్ధత పరిపూర్ణత పవిత్రత భక్తి నిబద్ధత కలిగించి ఐశ్వర్యాలనే కురిపించారు    || నీలోనే ||

అంగరంగ వైభోవంగా శృంగారంగా అష్ట ఐశ్వర్యాలతో సువర్ణ పల్లకిలో ఊరేగించి రథోత్సవం జరిపెదరు
నిత్యం మహా గొప్ప పూజలతో సుప్రభాతాలతో ప్రార్థన కీర్తనలతో యజ్ఞములతో బ్రహ్మోత్సవం చేసెదరు

నవరాత్రులలో నవ విధ భావ తత్వాలతో నవ రూపాలుగా నన్ను అలంకరించి మహోత్సవమే జరిపించేరు
అనంత ప్రధాత దేవతలకు శత దశ కోటి జనులకు ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు వైకుంఠ దర్శనం కలిగించేరు    || నీలోనే || 

ఎవరినో ఎక్కడి వాడినో ఎలా ఉండెదనో తెలియదే నా వేద మనస్సుకు

ఎవరినో ఎక్కడి వాడినో ఎలా ఉండెదనో తెలియదే నా వేద మనస్సుకు
ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండగలనో తోచదే నా జీవ జ్ఞాన దేహ మేధస్సుకు  || ఎవరినో ||

పరలోక విశ్వ విధాత ద్వారమున స్వరస్వతిని దర్శించెదను
ఇహలోక విశ్వ విధాత ప్రవేశమున పర బ్రంహను పూజించెదను

బహు మేఘాల గగన పరంపరలలో మహాపర దేవతలనే కొలిచెదను
పాతాళ గంగాజల పరంపరలలో జల దేవ మూర్తులనే స్మరించెదను   || ఎవరినో ||

విశ్వ ప్రకృతి మాతృ మూర్తి భావ తత్వాలనే ధరించెదను
జగతి స్వరూప మహా గుణ ఆకార రూపాలనే తపించెదను

దైవ ప్రభావాల కాల ఋతువుల వసంతములనే స్వీకరించెదను
దేహ జీవముల ఆకార వర్ణ రూపముల కార్యాలతో సాగిపోయెదను   || ఎవరినో || 

Wednesday, January 25, 2017

ఎక్కడ ఉన్నావో ఎలా ఉన్నావో నీ కరుణ దీవెనలు మాకు శుభదాయకం

ఎక్కడ ఉన్నావో ఎలా ఉన్నావో నీ కరుణ దీవెనలు మాకు శుభదాయకం
ఎక్కడ ఉంటావో ఎలా ఉంటావో నీ ఆశీర్వాదములు మాకు ఆనందాయకం  || ఎక్కడ ||

ధామ పరులకు పరంధామవు నీవే
ఆత్మ జ్ఞానులకు పరమాత్మవు నీవే
హిత పరులకు పురోహితుడవు నీవే
ప్రజల పాలకులకు ప్రజాపతివి నీవే
శోధన పరులకు పరిశోధకుడవు నీవే
నాభి పద్మములకు పద్మనాభవు నీవే    || ఎక్కడ ||

భువన వాసులకు మహా ప్రభువు నీవే
జ్యోతి వెలుగులకు పరంజ్యోతివి నీవే
పుర నివాసులకు పురందరుడవు నీవే
ఆనంద పరులకు పరమానందవు నీవే
ప్రతిభ పరులకు ప్రతిభావంతుడవు నీవే
ఉత్తమ పురుషులకు పురుషోత్తమవు నీవే    || ఎక్కడ || 

ఏమిటో నీ జాడ కాస్తైనా తెలియకున్నది ఓ పరమాత్మా

ఏమిటో నీ జాడ కాస్తైనా తెలియకున్నది ఓ పరమాత్మా
ఏమిటో నీ రూపం కాస్తైనా కనబడకున్నది ఓ పరంధామా

ఏమిటో నీ భావం ఒకటైనా కలగకున్నది ఓ పురుషోత్తమా
ఏమిటో నీ తత్వం ఒకటైనా ధరించకున్నది ఓ పద్మనాభమా  || ఏమిటో ||

ఏనాటి పర బ్రంహవో యుగ యుగాలకు నీవే మా పూర్వ పురుషోత్తమవు
ఏనాటి పర విష్ణువో తర తరాలకు నీవే మా పురాణ గాధల పురోహితుడవు

ఏ ధ్యానము చేసినా ఏ ధ్యాస ఉంచినా నీవే కానరాని మహోదయ పురుషుడవు
ఏ యాగము చేసినా ఏ దీక్షలు సాగించినా నీవే దర్శించని మహా పురంధరుడవు  || ఏమిటో ||

నీవు లేకున్నా ఉన్నావనే భావనతో దైవ ప్రవక్తగా కొలిచి వేదాల ప్రవచనాలనే నీకు అర్పించెదము
నీవు ఎలా ఉన్నావో తెలియకున్నా విశ్వ కర్తగా తలిచి శతాబ్దాలుగా కీర్తనలనే నీకు వినిపించెదము

నీవు లేనన్న మాట ఎవరికి తెలియనివ్వక మీ పూర్వ చరణములనే భోదించెదము
నీవు రావన్న బాట ఎవరికి చూపనివ్వక మీ పురాణ చరిత్ర గాధములనే తెలిపెదము  || ఏమిటో || 

Tuesday, January 24, 2017

ఏనాటి మరణమో నీది ఓ అద్వైత్వ మహాత్మా

ఏనాటి మరణమో నీది ఓ అద్వైత్వ మహాత్మా
ఏనాటి జననమో నీది ఓ దైవత్వ పరమాత్మా
నీవు లేని మా లోకం ఏ మార్గం లేని గమ్యస్థానం  || ఏనాటి ||

నీ శ్వాస నిశ్వాస అయ్యేను
నీ జీవం నిర్జీవం అయ్యేను
నీ శబ్దం నిశ్శబ్దం అయ్యేను
నీ అర్థం నిరర్థకం అయ్యేను
నీ వ్యవస్థ అవస్థం అయ్యేను
నీ సారం నిస్సారం అయ్యేను
నీ జనం నీరాజనం అయ్యేను
నీ ఆకారం అహంకారం అయ్యేను   || ఏనాటి ||

నీ దేహం దైవం అయ్యేను
నీ సత్యం నిత్యం అయ్యేను
నీ తనం నిరంతరం అయ్యేను
నీ ప్రాణం ప్రణామం అయ్యేను
నీ లయం ఆలయం అయ్యేను
నీ స్వార్థం నిస్వార్ధం అయ్యేను
నీ శాంతం నిశాంతం అయ్యేను
నీ రూపం అపురూపం అయ్యేను
నీ వచనం నిర్వచనం అయ్యేను
నీ దర్శనం నిదర్శనం అయ్యేను
నీ అహంకారం ఓంకారం అయ్యేను   || ఏనాటి || 

Monday, January 23, 2017

ఏనాటి ఋషివయ్యా నీవూ ... విశ్వ ప్రకృతినే విడిచిపోయావా

ఏనాటి ఋషివయ్యా నీవూ ... విశ్వ ప్రకృతినే విడిచిపోయావా
ఏనాటి మహర్షివయ్యా నీవూ ... జగతి లోకాలనే వద్దనుకున్నావా
ఆత్మ పరమాత్మగా గా విశ్వ జ్ఞాన భావాలనే మరచిపోయావా
పర బ్రంహ పరంధామగా జగతి తత్వాలనే వదులుకున్నావా  || ఏనాటి ఋషివయ్యా ||

చూడవా ఈ విశ్వాన్ని విజ్ఞాన ప్రకృతి సంపదగా నీ మేధస్సులో అన్వేషణతో
చూస్తూనే ఉన్నావా ఈ జగతిని మహా వనరులుగా నీ నేత్రములో పర్యేషణతో  

ప్రతి నిర్మాణం ఓ అద్భుతం ప్రతి ఖనిజము ఓ వింత ఆశ్చర్యం
ప్రతి వృక్షం ఓ మహా విశేషం ప్రతి ఫలము ఓ గొప్ప ప్రయోజనం  

ప్రతి అణువు ఒక ఆత్మ స్వభావం ప్రతి పరమాణువు ఓ పరమాత్మ తత్వం
ప్రతి రూపం ఒక మహాత్మ భావం ప్రతి ఆకారం ఓ గొప్ప మహర్షి అద్వైత్వం  || ఏనాటి ఋషివయ్యా ||

ప్రతి రూపాన్ని పరిశీలిస్తే ఎన్నో అనేక అద్భుతాలు తెలిసేను
ప్రతి భావాన్ని పరిశోధిస్తే ఎన్నో అసంఖ్యాక ఆశ్చర్యాలు కలిగేను

ప్రతి ఆకారాన్ని గొప్పగా ఆలోచిస్తూ చూస్తేనే ఎన్నో విషయాలు తెలిసేను
ప్రతి తత్వాన్ని మహాత్మగా అనుభవిస్తూ వస్తేనే ఎన్నో సంగతులు తెలిసేను  

విశ్వ ప్రకృతి స్వభావాలలోనే అనేక బహు బంధాలు మిళితమై జీవులకు ఎంతో ఉపయోగపడును
జగతి తత్వాల రూపాలలోనే ఎన్నో సంబంధాలు మిశ్రమమై జ్ఞానులకు ఎంతో ప్రయోజనమగును  || ఏనాటి ఋషివయ్యా ||  

ఉదయించే తేజమా నడిపించు నా మార్గాన్ని నీ వెలుగుతో సౌఖ్యంగా

ఉదయించే తేజమా నడిపించు నా మార్గాన్ని నీ వెలుగుతో సౌఖ్యంగా
కదిలే సూర్య కిరణమా చూపించు నా గమ్యాన్ని నీ కాంతితో భాగ్యంగా     || ఉదయించే ||

ప్రతి మార్గం నీవు సూచించే దివిటితోనే నా రహదారి సూటిగా మహా గొప్పతనంగా సాగాలి
ప్రతి ప్రయాణం నీవు తెలిపే దిక్సూచితోనే నా నడక సక్రమంగా మహా ఘనంగా వెళ్ళాలి

ప్రకాశించే ప్రజ్వల జ్యోతిగా విశ్వసించే ఉజ్వల కాంతిగా దివిటివై నా రహదారినే చూపాలి
మెరిసే మహా కిరణంగా తపించే మహోజ్వల వర్ణంగా దిక్సూచివై నా మార్గమునే చూపాలి  || ఉదయించే ||

గమనించే గమనంతోనే ఆలోచించే ఆలోచనలతోనే నా మార్గం గమ్యం ఒకటిగా సాగాలి
సూచించే సూచనతోనే చూపించే చూపులతోనే నా ప్రయాణం స్థానం చేరువగా ఉండాలి

ప్రతి క్షణం నీ కాంతి వెలుగులో ప్రతి సమయం నీ వర్ణ తేజస్సులోనే నేను ప్రయాణిస్తున్నా
ప్రతి భావనం నీ జ్యోతి ప్రకాశంలో ప్రతి తత్వం నీ అగ్ని జ్వాలలలోనే నేను అన్వేషిస్తున్నా  || ఉదయించే || 

Friday, January 20, 2017

ఎవరైనా ఆకాశ వర్ణాలను ఏనాడైనా గమనించారా

ఎవరైనా ఆకాశ వర్ణాలను ఏనాడైనా గమనించారా
ఎవరైనా మేఘాల వర్ణ భావాలను ఏనాడైనా చూశారా
ఏ దేశ ప్రదేశాన ఏ తీర సాగర ప్రాంతాన ఏమున్నదో
ఏదైనా కనిపించిందా ఏదైనా తెలిసిందా ఏదైనా తోచిందా   || ఎవరైనా ||

ఆకాశంలో రూపాల వర్ణాలను ఏనాడైనా గమనిస్తేనే ఏదో ఒక భావన తెలిసేనుగా
ఆకాశంలో రూపాల భావాలను ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తేనే ఏదో ఒక తత్వం తోచేనుగా

ఏ సమయ వేళలో నైనా ఎవరైనా ఏదైనా గమనిస్తున్నారా ఈ దేశ ప్రదేశాన
ఏ క్షణ కాలములలో నైనా ఎవరైనా ఏదైనా చూస్తున్నారా ఈ తీర ప్రాంతాన   || ఎవరైనా ||

ఆకాశ పొరల అంచులలో దాగిన సువర్ణ తేజస్సులన్నీ సంధ్యా వేళలో ఆవర్ణమై పోయెనే
ఆకాశ వర్ణమంతా చీకటితో ఆవర్ణమై స్వభావాలతో తారా నక్షత్ర కాంతులు వెలిగిపోయెనే

ఆకాశపు పై పొరల పరంపరలలో అంతరిక్షపు సౌర కుటుంబంలో ఆది నక్షత్రమై ఉన్నానే
ఆకాశ మేఘాల వర్ణ తేజస్సుల ఆకార రూపాలలో భావాల తత్వ రూపమై కనిపిస్తూ ఉన్నానే  || ఎవరైనా || 

Thursday, January 19, 2017

మోహమో భావమో ... జీవమో దేహమో

మోహమో భావమో ... జీవమో దేహమో
నాదమో వేదమో ... రూపమో తత్వమో
సర్వ భావ తత్వాలు దేహ రూప జీవమే  || మోహమో ||

స్వర నాదాలు పలుకగా వేద నాడులు తొలికేనులే
జీవ దేహాలు కదలగా మోహ భావాలు వలచేనులే

నాద వేదాలు శృతించగా స్వప్త స్వరాలు జ్వలించేనులే
భావ బంధాలు స్మరించగా రూప తత్వాలు ప్రకాశించేనులే  || మోహమో ||

సితారా కాంతులు తపించగా సువర్ణ వర్ణాలు మెరిసేనులే
దివ్య వర్ణాలు ఉదయించగా మహా తేజస్సులే మురిసేనులే

వర్ణ రూపాలు కనిపించగా మోహ భావాలు మెప్పించేనులే
దేహ జీవాలు చలించగా విజ్ఞాన వేదాలు విశ్వసించేనులే  || మోహమో || 

Wednesday, January 18, 2017

ఏది నీ దైవాంశం ఏది నీ పరమాంశం

ఏది నీ దైవాంశం ఏది నీ పరమాంశం
ఏది నీ దేవాంశం ఏది నీ ఆత్మఆంశం  ఓ మానవా!  || ఏది నీ దైవాంశం ||

జన్మించిన స్థానమున ఏది నీ జన్మాంశం
ఎదిగిన కాలమున ఏది నీ జీవ రూపాంశం
నేర్చిన విజ్ఞానమున ఏది నీ వేద సారాంశం

విజ్ఞానమే పొందిన ఏది నీ గౌరవ స్థానాంశం
అనుభవమే కలిగిన ఏది నీ విషయాంశం
వేదాంతమే చదివిన ఏది నీ జ్ఞానాంశం          || ఏది నీ దైవాంశం ||

జన్మించడమే నీ జీవాంశం జీవితానందమే నీ సారాంశం
దేవత్వమే నీ దేవాంశం మహాత్మానందమే నీ ఆత్మఆంశం
దైవానందమే నీ దైవాంశం పరమానందమే నీ పరమాంశం
జీవనమే నీ జ్ఞానాంశం కాల ప్రభావమే నీ వేద విషయాంశం

కాలమే నీ పాటాంశం ప్రయాణందమే నీ చరితాంశం
గతమే నీ పాతాంశం భవిష్యానందమే నీ భవితాంశం
భావమే నీ వేదాంశం తత్వానందమే నీ గుణ సర్వాంశం    || ఏది నీ దైవాంశం || 

జీవ మంత్రమో దైవ తంత్రమో దేహమే మహా మర్మ యంత్రమో

జీవ మంత్రమో దైవ తంత్రమో దేహమే మహా మర్మ యంత్రమో
వేద జ్ఞానమో నాద భావమో స్వరమే సర్వ లోకాల విశ్వ విజ్ఞానమో
జీవ జన్మత్వమో వేద మేధస్సత్వమో మనస్సే మహా మార్గత్వమో  || జీవ మంత్రమో ||

దైవ లోకమిదే వేద జ్ఞానమిదే మర్మ రహస్యాల జీవమిదే దేవా
నాద భావమిదే దేహ రూపమిదే స్వర తంత్ర మంత్రమిదే దేవా

జీవ రూపములే జన్మ జన్మల పర రూప బంధాలు దేవా
దైవ దేహములే ఆత్మ పరమాత్మల పర తత్వాలు దేవా   || జీవ మంత్రమో ||

పరంపరల పరరూప దేహాలు పరతంత్ర విజ్ఞాన యంత్రమే దేవా
తరతరాల పరభావ బంధాలు పరజీవ మేధస్సు మంత్రమే దేవా

సర్వ వేదాల అన్వేషణ సారాంశం జ్ఞాన విజ్ఞాన మర్మమే దేవా
దైవ రూపముల పర దేహ తత్వాలు ఆత్మ పరమాత్మమే దేవా  || జీవ మంత్రమో || 

Tuesday, January 17, 2017

విశ్వ భోగమిదే దైవ యోగమిదే దేవా

విశ్వ భోగమిదే దైవ యోగమిదే దేవా
సర్వ యోగమిదే వేద భోగమిదే దేవా
జీవ ప్రయోగమైన ఉపయోగ శోభనమిదే దేవా  || విశ్వ భోగమిదే ||

ధ్యాన యోగమైన ధ్యాస సంభోగమైన
ఆత్మ జీవమైన పరమాత్మ సహజీవమే

వేద భావమైన జీవ తత్వమైన
పర దేహమైన పరరూప తత్వమే

ప్రాణ బంధమైనా ప్రణయ రూపమైన
కాల కార్యమైనా కర్త క్రమ సిద్ధాంతమే   || విశ్వ భోగమిదే ||

జన్మ జన్మలకు తర తరాలకు
యుగ యుగాలకు దశ దిశల శతాబ్దాలు సాగేనే

విశ్వ జనులకు సకల జీవరాసులకు
జీవ శ్వాసకు దైవ దేహ ప్రకృతి ఒకటిగా సాగేనే

జనన మరణాల సంభోగ యోగములు
కార్య చరణాల ఇంద్రియ భావాలు కాలమై సాగేనే   || విశ్వ భోగమిదే || 

Monday, January 16, 2017

శంకర శివ శంకర ఈశ్వర పరమేశ్వర శంభో శివ శుభంకర

శంకర శివ శంకర ఈశ్వర పరమేశ్వర శంభో శివ శుభంకర
నీకై నేనే నిత్యం జీవించనా నాకై నీవే దీవెనగా ఆశీర్వదించవా
కాలంతో సాగుతూ విశ్వంతో ప్రయాణిస్తూ నీతోనే నేను నడిచెదనూ  || శంకర ||

దేవత్వం నీవే హరా దైవత్వం నీవే శుభంకరా అద్వైత్వం నీవే శివ శంకరా
మహాతత్వం నీవే హరా మహత్యం నీవే శుభంకర మహోత్తరం నీవే శంకరా

సత్యం శివ శంకరా నిత్యం శివ శుభంకరా
భావం నీవే శంకరా బంధం నీవే శుభంకరా
సర్వం నీవే శంకరా స్వరం నీవే శుభంకరా
దేహం శివ శంకరా దైవం శివ శుభంకరా     || శంకర ||

పరమాత్మం నీవే హరా మహాత్మం నీవే శుభంకరా సర్వాత్మం నీవే శివ శంకరా
పరిశుద్ధం నీవే హరా పరిపూర్ణం నీవే శుభంకరా మహా పవిత్రం నీవే శివ శంకరా

జీవం శివ శంకరా నాదం శివ శుభంకరా
వేదం నీవే శంకరా ధర్మం నీవే శుభంకరా
నేస్తం నీవే శంకరా ప్రేమం నీవే శుభంకరా
ఓంకారం శివ శంకరా శుభకరం శివ శుభంకరా    || శంకర || 

Wednesday, January 11, 2017

నీరు లేక రైతు కంటి నీరు కరిగి నేల రాలి ఆవిరైపోయేనే

నీరు లేక రైతు కంటి నీరు కరిగి నేల రాలి ఆవిరైపోయేనే
నీరు లేక రైతు భూమి ఎండిపోయి బీడుగా మారిపోయేనే

నీరు లేక వర్షాలు రాక ఎండలకే ఎండిపోయిన నేల కరువుతో ఎంతకాలం సాగునో
నీరు లేక కరువు కాలం కలికాలమై రైతుల జీవితాలు పేదబారిపోయి తరిగిపోవునో || నీరు లేక ||

నీరు లేక బావులే ఎండినా దాహమే తీరని నీటి చుక్కలతో రైతు శక్తి పదును లేని నాగలిగా పడిపోయెనే
నీరు లేక దాన్యమే పండక ఆకలి తీరని అల్పాహారంతో రైతు శక్తి ఉత్తేజము లేని పనిగా మిగిలిపోయెనే

అన్నదాతగా ఉన్న నీకు నీరు లేకపోతే అన్నపూర్ణేశ్వరి గంగమ్మతో వర్షాల సంగతి చెప్పుకోలేకపోయెనే
మహారాజుగా నవ దాన్యముల రాసులతో ఎదిగిన నీకు నీరు లేకపోతే భగీరథ ప్రయత్నం జరగలేకపోయెనే

నీరు లేని క్షణం ఎవరికైనా మహా కఠినమైన జీవనం నీరు లేని పైరు హరితము లేక వాడిపోయెనే
నీరు లేని రోజు ఎప్పటికైనా మహా నికృష్టమైన జీవనం నీరు లేని ప్రకృతి శ్వాస లేక చెదిరిపోయెనే  || నీరు లేక ||

నీరు లేక జనం అనారోగ్యంతో విలవిలలాడుతూ ఊపిరి లేక మూర్ఛపోయెనే
నీరు లేక జగతి జలశోషముతో భగభగమంటూ నీడ లేక వృక్షాలే వాలిపోయెనే

నీరు లేని దేశం నదులు లేని ప్రదేశం సముద్రాలకు తెలియని అనర్థమైపోయెనే
నీరు లేని విశ్వం జీవం లేని ప్రాంతం ఏ పర్వతాలకు తెలియని వ్యర్థమైపోయెనే

నీరు లేక ఇంకిపోయిన పొలాలను చూసి భూదేవి వరుణుడకు జలధారకై చెప్పలేకపోయెనే
నీరు లేక నదులు ఉప్పొంగలేక వాగు వంకలు ప్రవహించక సప్త సముద్రాలు నిలిచిపోయెనే  || నీరు లేక || 

ఎవరో రావాలి ఎందరో చూడాలి తిరుమల గిరి శ్రీనివాసుని బ్రంహోత్సవం

ఎవరో రావాలి ఎందరో చూడాలి తిరుమల గిరి శ్రీనివాసుని బ్రంహోత్సవం
ఎవరో రావాలి ఎందరో లాగాలి బ్రంహాండ నాయకుని మహోత్తర రథోత్సవం
ఎవరో రావాలి ఎందరో నడవాలి మహా దేవుని పల్లకితో సాగే శుభ దేవోత్సవం  || ఎవరో రావాలి ||

తరతరాలుగా యుగయుగాలుగా ఆచారంతో వస్తున్నదే ఆనాటి మహా నాయకుని ఉత్సవం
వసంతాలుగా ఋతువులుగా ఎన్నో సంవత్సరాలతో వస్తున్నదే మహా దేవుని వసంతోత్సవం

వేదాల శ్లోకాలతో వేదాంత పండితులతో అవధాన విజ్ఞానులతో సాగే దేవ దేవుని మహోత్సవం
సుప్రభాతాల సంగీతాలతో సప్త స్వరాలతో ఓంకార నాదంతో సాగే విశ్వ నాయకుని స్వరోత్సవం

బ్రంహ విష్ణు మహేశ్వరుల స్వహస్తాలతో సాగే అరుదైన కనివిని ఎరుగని ఆనంద భరితమైన రథోత్సవం
మహా భక్తుల ప్రజలతో నిత్యం సత్యాన్ని పాటించే పవిత్రతలతో దైవ భక్తి శ్రద్దలతో సాగే మనోహరోత్సవం  || ఎవరో రావాలి ||

జగమంతా మహా భక్తులతో జన సమూహంతో కలిసే తిరుమల గిరి ప్రాంగణంలో జరిగే విశిష్టమైన వైభవోత్సవం
విశ్వమంతా మహా ధ్వనులతో మోహన శృంగార పుష్పాల అలంకారాలతో ఇరువైపులా దర్శించే పల్లకీతోత్సవం

సప్తగిరిపై వెలసిన శ్రీనివాసుని ఉజ్వల ప్రజ్వల దివ్య కాంతుల విగ్రహ దర్శనంతో సాగే మహోజ్వలోత్సవం
పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ పవిత్రతలతో పర బ్రంహ స్వరూపుని ప్రత్యక్ష దైవంతో సాగే మహానాథుని పరిపూర్ణోత్సవం

పరంధామగా అవతరించిన అనంత మూర్తి ఆది స్వయంభువ పురుషోత్తముని మహా దివ్య దర్శనోత్సవం
పరమాత్మగా అంతర్భవించిన ఆత్మ పరంజ్యోతి అద్వైత్వ పూర్వ పర బ్రంహుని మహాజన ఉద్భవోత్సవం   || ఎవరో రావాలి || 

Tuesday, January 10, 2017

నీకై నేను జన్మించాను నాకై నీవు ఉదయిస్తున్నావు

నీకై నేను జన్మించాను నాకై నీవు ఉదయిస్తున్నావు
నీలో నేనే నిలిచిపోయాను నాలో నీవే కలిసిపోయావు
ఎవరికి ఎవరో తెలియని మనము జగతిలో కలిసిపోయాము  || నీకై నేను ||

ఎవరికి ఎవరో తెలియకనే పరిచయాల చేరువతో స్నేహమై పోయాము
స్నేహంతో సాగిన కాలం ఒకరికి ఒకరై ప్రేమతో జంటగా సాగిపోయాము

సుఖ దుఃఖాలు ఏవైనా శ్రమ ఫలితాలు ఏమైనా ఇద్దరం పంచుకున్నాము
ఒడిదుడుకులు ఎన్నైనా హెచ్చుతగ్గులు ఏవైనా ఇద్దరం కలిసివున్నాము  || నీకై నేను ||

జీవించే ప్రతి కార్యములో ఏ సమస్యలు ఎదురైనా మన భవిష్యానికి మార్గమేనని తలిచాము
జీవన కార్యాలలో సమస్యలు ఎన్నున్నా మన జీవిత గమ్యానికి ప్రయాణమని అనుకున్నాము

జగతికి మనమే ఉదాహరణగా ఉండాలని మరణం వరకు కలసిమెలసి ఉండిపోయాము
యుగానికి మనమే మార్గ దర్శకంగా నిలవాలని తుది వరకు అలసిసొలసి కలసిపోయాము  || నీకై నేను || 

Monday, January 9, 2017

అఖిలాండ కోటి బ్రంహాండ నాయక తిరుమల గిరి నివాస శ్రీ శ్రీనివాస జయహో జయహో నీ బ్రంహోత్సవం

అఖిలాండ కోటి బ్రంహాండ నాయక తిరుమల గిరి నివాస శ్రీ శ్రీనివాస జయహో జయహో నీ బ్రంహోత్సవం
పర బ్రంహ పర రూప పరంధామ నీ రూప దర్శన భాగ్యంతో మాకు పరమాత్మ స్వరూపుని విజయానంద రథోత్సవం

మహా ఉత్సవమైన రథోత్సవం అఖిలాండ కోటి జనులకు మహా బ్రంహోత్సవం
మహా ఉజ్వలమైన మహోత్సవం మహా ప్రజ్వలమైన మహా దేవుని సర్వోత్సవం  || అఖిలాండ కోటి ||

ఉత్సాహంతో సాగే ఉత్సవం మహోన్నతంగా సాగే మహోత్సవం
స్వర్ణాలతో సాగే స్వర్ణోత్సవం స్వరాగాలతో సాగే మహా స్వరోత్సవం

దైవత్వంతో సాగే దైవోత్సవం సూర్యోదయానే సాగే సూర్యోత్సవం
ధర్మ రక్షణకై సాగే ధర్మోత్సవం సత్యానికై సాగే నిత్య సత్యోత్సవం

పసుపు కుంకుమ గంధముల తేనీయ క్షీరములతో అర్చన అభిషేకములే జరిగేను స్వామి దర్శనోత్సవం
నవ ధాన్యముల రాసులతో స్వర్ణ నాణెముల సిరి సంపదల ఆనందాలతో కలిగేను సుఖ సంతోషోత్సవం

స్వర్ణాకర్షణీయమైన నూతన నవ భావ వర్ణాల వస్త్రాలతో సాగే సుందరమైన శంఖు చక్రాల వస్త్రోత్సవం
మిరుమిట్లు గొలిపే వజ్ర వైడూర్య ముత్యపు పగడాల స్వర్ణాలంకారాలతో సాగే మహోజ్వల వజ్రోత్సవం   || అఖిలాండ కోటి ||

అనంత భరితమైన సులేత పుష్పాలతో సాగే సుమధుర సుగంధాల పుష్పోత్సవం
అత్యంత ప్రియమైన నవ అభిరుచులు గొలిపే ఫల హారములతో సాగే ఫలోత్సవం

మహా జ్యోతి దీపాల మంగళ హారతులతో ఆలయ అలంకారాల వెలుగులతో అఖండమైన దివ్య కాంతులతో జరిగేను ప్రజ్వలమైన నవ తేజోత్సవం
స్వప్త స్వరాల వేణు నాదముల కళా నైపుణ్య నాట్యములతో భూత భవిష్య విజ్ఞాన నాటక రంగములతో జరిగేను మహా విద్వాంసుల సంగీతోత్సవం

మేధస్సులో మర్మమే కలుగునట్లు వేద శ్లోకాల మంత్రాలతో సాగే మహా పండితుల సుప్రభాతోత్సవం
ఆలయమంతా మైమరచిపోవునట్లు నేతి సువాసనలు వెదజల్లే  నైవేద్యముతో జరిగేను ప్రసాదోత్సవం

అంగరంగ వైభోవంగా ఆడంభరమై అశ్వ గజ ఒంటె గోవులతో ఊరేగింపులే జరిగేను దేవుని పల్లకీతోత్సవం
అసంఖ్యాక జన సమ్మేళనంతో మేళ తాళాల డమరుకాలతో మహా భరితంగా సాగేను బ్రంహాండ రథోత్సవం  || అఖిలాండ కోటి ||

దశ దిశలుగా మహా పర్వతాల శిఖరాలకు సాగే మహా పురాణాల పవిత్ర ప్రతిభతో దివ్యోత్సవం
మహా భక్తుల వేద విజ్ఞాన పండితులకై సాగే అనంత రూపాల దశావతారాల విశ్వరూపోత్సవం

తరతరాలకు తరగని తన్మయోత్సవం ఆత్మ పరమాత్మ అంతరంగమున అంతర్భావోత్సవం
బ్రంహ జ్ఞాన విజ్ఞానులకు మహా బ్రంహ్మోత్సవం సర్వ విజ్ఞాన వేద పండితులకు వేదాంతోత్సవం

జన్మించే ప్రతి జీవికి ఎదుగుటలో శ్వాసకు జీవోత్సవం శ్రమించే ప్రతి జీవికి ప్రతిఫలమే విజయోత్సవం
హితముకై నీతి తత్వాలతో సాగే మహాత్ములకు హంసోత్సవం ఆనందాన్ని పంచువారికే బ్రంహానందోత్సవం

విశ్వ జగతి శాంతముకై లోక కళ్యాణముతో జరిగేను మహా బ్రంహాండ నాయకుని శుభ కళ్యాణోత్సవం
అంతరిక్షపు బ్రంహాండ లోక రక్షణకై సుదీర్ఘ కాల ప్రయాణమై జరిగేను ప్రశాంతమైన అనంతోత్సవం   || అఖిలాండ కోటి ||

అమ్మవై జీవించవా అమ్మమ్మవై జీవించవా

అమ్మవై జీవించవా అమ్మమ్మవై జీవించవా
తరతరాల యుగాలకు తల్లివై వందేళ్ళు జీవించవా
తల్లిగా నీవే ప్రతి క్షణం మమకారంతో ఆరాటం చెందవా  || అమ్మవై ||

విశ్వ జగతికే నీవు మాతృ మూర్తిగా అవతరించావుగా
లోకానికే నీవు సృష్టి తత్వాన్ని అమ్మగా నింపుకున్నావుగా

నీ సేవకు పర బ్రంహయే కరుణించగా దైవత్వమే ఉప్పొంగేనుగా
నీ ప్రేమకు పరమాత్మయే ఆత్మగా నీలో దర్శించి జన్మించేనుగా

తల్లిగా జన్మనే ఇచ్చి ఎన్నో బంధాలనే ఇచ్చావుగా
మహా తల్లిగా జీవించి ఎన్నో అనురాగాలనే తెలిపావుగా

బంధాలతో సమాజంలో గౌరవాన్ని కల్పించావుగా
సంబంధాలతో కుటుంబంలో బాధ్యతనే చూపావుగా   || అమ్మవై ||

మాతగా నిన్నే కొలిచేలా మహా దైవ శక్తిని పంచావుగా
మహాత్మగా నిన్నే ఆదరించేలా విజ్ఞానాన్ని నేర్పావుగా

మాతృత్వంతో మానవ హృదయాన్ని విశ్వానికే చాటావుగా
మహా భావత్వంతో మానవ దేహాన్ని జగతికే అర్పించావుగా  

ప్రకృతియే నీ పర భావ తత్వమని పరిశోధన కలిగించావుగా
జీవమే నీ పర దేహ స్వరూపమని లోకానికే చూపించావుగా  

ఎప్పటి నుండో అమ్మగా ఒదిగిపోయి అమ్మమ్మగా ఎదిగావుగా
ఎప్పటి నుండో ఎప్పటి వరకో అమ్మగా కాలంతో సాగుతున్నావుగా  || అమ్మవై ||

Friday, January 6, 2017

అణువై అర్థాన్ని కలిగిస్తూ పరమాణువై పరమార్థాన్ని కలిగించేవా

అణువై అర్థాన్ని కలిగిస్తూ పరమాణువై పరమార్థాన్ని కలిగించేవా
దేహాన్ని దైవంగా సత్యాన్ని వేదంగా నిత్యం తెలుపుతూ భోధించేవా   || అణువై ||

ప్రతి అణువు ఓ పర బ్రంహగా ప్రతి పరమాణువు పర విష్ణువుగా పర జీవం ఓ మహా పరమేశ్వరమే
ప్రతి భావం ఓ పర ధ్యానంగా పర తత్వం పర వేదంగా పర దైవాన్ని ఓ మహా సత్యంగా తెలిపేవులే

పరమాణువుల సమూహ చైతన్యాన్ని ఆకార రూప నిశ్చల పరమార్థంగా అణువును చూపెదవు
పరమాణువుల సమూహాన్ని ఆకార రూపంగా ధృడాత్మక స్వభావత్వంతో అణువుగా మార్చెదవు  || అణువై ||

మహా పరమాణువుల స్నేహమే సమైక్యమైన సమన్వయ గుణ భావాల అణువు రూపం
మహా పరమాణువుల సమైక్య స్వభావత్వమే ఏకాభిప్రాయ లక్షణమైన అణువు ఆకారం

వివిధ స్వభావాల అణువులే మహా రూపంగా నిర్మాణమై నవ ఆకారాన్ని దాల్చేను
వివిధ రకాల అణువులే మహా ఆకారంగా నిర్మాణమై నూతన రూపాన్ని ధరించేను  || అణువై || 

ఏ దేశం నీ దేశం ప్రతి దేశం ఓ ప్రదేశం

ఏ దేశం నీ దేశం ప్రతి దేశం ఓ ప్రదేశం
ప్రదేశమంతా మన ప్రపంచం అదంతా ఓ లోకం
లోకమంతా మన ప్రదేశం అదే మన దేశాల ప్రపంచం   || ఏ దేశం ||

దేశమే స్నేహితం ప్రదేశమే సన్నిహితం
లోకమే సత్యాంశం ప్రపంచమే సందేశం
దేశ విదేశమే ధర్మాంశం విజ్ఞానమే సంభోదితం
విశ్వ జగతియే మహా పవిత్ర ప్రదేశ విదేశ దేశం   || ఏ దేశం ||

దేశాలు ఐక్యమై విదేశాలు ఒక్కటై ప్రదేశమయ్యేను ఒక ప్రపంచం
ప్రదేశమంతా ప్రపంచ దేశాల ప్రాంతాల భూగోళ భూభాగాల లోకం
దేశాల ప్రదేశాలే వివిధ ఖండాల ప్రాంతాల ప్రపంచ దేశాల విశ్వం
ప్రకృతిలో ఒదిగిన అడవులు వనరులు సముద్రాలు భూస్థల ప్రదేశం  || ఏ దేశం ||

ఏ దేశమైన ఏ ప్రాంతమైన ఏ ప్రదేశమైన ఒకే రకమైన గాలి నీరు సూర్యోదయం
ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఏ జీవమైనా జీవించే విధానం ఆహార నిద్రల కాల కార్యాక్రమం
ఎవరికైనా భావాలు తత్వాలు వేదాల విజ్ఞానం ఒకటిగా కలిగి సాగే శ్రమే పరమార్థం
జీవించే ప్రతి జీవి మరణించునని ఏ ప్రదేశమైన తెలిపే సామాన్య జీవన విధానం   || ఏ దేశం ||

Thursday, January 5, 2017

పరధ్యానం పరకార్యం పరధ్యాసతో చేసుకో

పరధ్యానం పరకార్యం పరధ్యాసతో చేసుకో
మహా జ్ఞానం ప్రజ్ఞానం విజ్ఞానంతో తెలుసుకో  || పరధ్యానం ||

పరవేదాన్ని పరజ్ఞానాన్ని పరమాత్మగా చూసుకో
పరతత్వాన్ని పరభావాన్ని పరంధామగా కలుపుకో
పరజీవాన్ని పరరూపాన్ని పరబ్రంహగా తలుచుకో
పరదేహాన్ని పరదైవాన్ని పరంజ్యోతిగా వెలిగించుకో  || పరధ్యానం ||

పరంపరల పరవిశ్వాన్ని పరస్థానంగా నిలుపుకో
పరంపరల పరదేశాన్ని పరధర్మంగా రక్షించుకో
పరంపరల పరలోకాన్ని పరసత్వంగా మలుచుకో
పరంపరల పరకర్మాన్ని పరసత్యంగా సాగించుకో   || పరధ్యానం || 

చిరంజీవ జై చిరంజీవ రావా ప్రకృతి పర్యావరణ రక్షణకై ఆకాశత్వంతో రావా

చిరంజీవ జై చిరంజీవ రావా ప్రకృతి పర్యావరణ రక్షణకై ఆకాశత్వంతో  రావా
చిరంజీవ జై చిరంజీవ రావా పంచ భూతాల పరి రక్షణకై అద్వైత్వంతో రావా
నీవే మా రక్ష నీవే మా ధీక్ష నీవు చూపే దైవత్వముకై అవధూతత్వంతో రావా   || చిరంజీవ ||

సర్వభూతాలకు అధిపతివైన జగదేక వీరశూర విశ్వ భూపతివై రావా
అష్ఠభూతాలకు జగపతివైన ఆదిశంకర మహాశూర లోకాధిపతివై రావా

పరధ్యానంలో ఉన్న పరధ్యాసలో ఉన్నా పరమాత్మవై పర జీవులకై రావా
పరతత్వంలో ఉన్న పరరూపంలో ఉన్నా పరంధామవై పర జ్ఞానులకై రావా   || చిరంజీవ ||

ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా ఏ స్థానంలో ఉన్నా ప్రజల సమావేశానికై ఆది నాయకుడివై రావా
ఏ లోకంలో ఉన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా మహా ప్రజల శ్రేయస్సుకై సభా నాయకుడిగా రావా

ఏ భావంతో ఉన్నా ఏ తత్వంతో ఉన్నా ఏ అణువులో లీనమై ఉన్నా ఆత్మ మహాత్మగా రావా
ఏ జీవంతో ఉన్నా ఏ దేహంతో ఉన్నా ఏ పరమాణువులో కొలువై ఉన్నా పర బ్రంహగా రావా  || చిరంజీవ ||

ప్రకృతి సృష్టించే బీభత్సాలను సరైన స్థితిలో ఉంచేందుకు పరిపాలకుడివై రావా
పంచ భూతాలను సక్రమమైన పద్ధతిలో నిలిపేందుకు సర్వ సేనాధిపతివై రావా

భూగోళాన్ని సరైన కక్ష్యలో కాల భ్రమణం చేసేలా భాగస్వామివై బ్రంహాండాన్ని రక్షించుటకు రావా
సర్వ లోకాలను మహారాజులా కాపాడేందుకు సహాయకుడిగా కాలజ్ఞాన వేదాంత పండితుడివై రావా  || చిరంజీవ ||

Wednesday, January 4, 2017

జీవం ఉన్న రూపంలో మేధస్సు ఉందా

జీవం ఉన్న రూపంలో మేధస్సు ఉందా
మహా జీవం ఉన్న మేధస్సులో వేద విజ్ఞానం ఉందా
నిశ్చలమైన ఆకారంలో తత్వం ఉందా
మహా ఆకారం ఉన్న తత్వంలో స్వభావత్వం ఉందా   || జీవం ||

జీవమే రూపమై స్వధ్యాస భావాలతో సంచలనమై జీవిస్తున్నదా
ఆకారమే భావమై పరధ్యాస స్వభావాలతో అచలమై నిలిచినదా

జీవమే దేహ రూపమై శ్వాసే పరధ్యానమై ప్రతి జీవిలో నిలయమై ఉన్నాదా
అణువులే వివిధ ఆకారాలై పరధ్యాస ప్రభావంతో సృష్టిలో పొదిగి ఉన్నాయా  || జీవం ||

ప్రతి జీవం సహజత్వం ప్రతి అణువు పరమార్థం ప్రతి ఆకార రూపం పరమాత్మం
జీవంలో మహా తత్వం అణువులో స్వభావత్వం ప్రతీది పర రూప ఆకార తత్వం

జీవరాసుల జీవం ప్రకృతి సహజత్వం అణువుల పర జీవం పంచభూతాల భావాకార నైజత్వం  
జీవరాసుల జీవత్వం ప్రకృతిపై పరాధీనం రూపముల సహజత్వం పంచభూతాల నిశ్చలతత్వం  || జీవం ||

ప్రతి జీవికై వెలిగే ప్రజ్వల జ్యోతి ఉజ్వలమైన ఆత్మ పరంజ్యోతి స్వరూపమే

ప్రతి జీవికై వెలిగే ప్రజ్వల జ్యోతి ఉజ్వలమైన ఆత్మ పరంజ్యోతి స్వరూపమే
ప్రతి అణువుకై నిలిచే నిశ్చలమైన ఆత్మ జ్యోతి పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞాన స్వరూపమే  || ప్రతి జీవికై ||

ప్రతి జీవిలో ఓ మహా శక్తి జీవమై ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలతో జీవితాన్ని సాగిస్తున్నది
ప్రతి అణువులో ఓ మహా శక్తి నిశ్చలమై పరధ్యాస ధ్యానముతో రూపాన్ని సాగిస్తున్నది  

ప్రతి జీవి ఓ మహా జ్ఞానిగా ఆత్మ పర శక్తిగా తన జీవితాన్ని తరతరాలుగా సాగిస్తుంది
ప్రతి అణువు ఓ మహా రూప శక్తిగా ప్రయోజనాత్మకంగా జీవితాన్ని కాలంతో సాగిస్తుంది  || ప్రతి జీవికై ||

ప్రతి జీవి మరణిస్తుంది మరణం జన్మలకు స్వాగతం పలుకుతుంది
జీవం ప్రకృతిలోను మరియు సకల జీవరాసులలోను శ్వాసతో ఉంటుంది

అణువులు వివిధ రకాలుగా కాలంతో రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటాయి
కొన్ని అణువులు క్షీణిస్తాయి మరి కొన్ని దీర్ఘ కాలంతో సాగుతూ ఉంటాయి
అణువులలో నిర్జీవం ఉన్నా కొన్ని రూపాలు దీర్ఘ కాలంతో నిలిచి ఉంటాయి  || ప్రతి జీవికై || 

Tuesday, January 3, 2017

ఘటన ప్రతిఘటన ప్రతి జీవికి ఓ మహా సంఘటన

ఘటన ప్రతిఘటన ప్రతి జీవికి ఓ మహా సంఘటన
ఘటన ప్రతిఘటన ప్రతి రోజుకు ఓ గొప్ప సంఘటన  || ఘటన ||

లక్ష్యంతో పోరాడే జనులలో కలిగే మహా సమరమే ప్రతిఘటన
ధైర్యంతో పోరాడే జనులలో కలిగే మహా ఆవేశమే ప్రతిఘటన

ప్రతి జీవికి ఎదురయ్యే సమస్యలే ఎన్నో సంఘటనల సందిగ్ధం
ప్రతి రోజు ఎదురయ్యే సమస్యలే ఎన్నో సంఘటనల సంశయం  || ఘటన ||

మన కార్యాలతో సాగే సమావేశాల సంఘటనలే సమాజంలో ప్రతిఘటనలై ఉద్భవించేను
మన కార్య సాధనాలతో సాగే ధర్నాల సంఘటనలే మనలో ప్రతిఘటనలై సంభవించేను

మనలో కలిగే వ్యసనాల సంక్షోభాల సంశయమే సంఘటనల ప్రతిఘటనం
మనలో తీరని ఆశా కోరికల సమస్యల సందేశమే సంఘటనల ప్రతిఘటనం   || ఘటన || 

రామ శ్రీరామ పరంధామ రావా మన జీవుల రక్షణకై మహా పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ రాలేవా

రామ శ్రీరామ పరంధామ రావా మన జీవుల రక్షణకై మహా పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ రాలేవా
రామ జయరామ నవదశరామ రావా మన మహాత్ముల భవిష్య జీవితాలకై అవధూతగా రాలేవా  || రామ శ్రీరామ ||

విశ్వానికి నీ రూపం చూపే భాగ్యం సూర్యోదయంతో మహా అవతారమై దర్శనమిస్తున్నది
జగతికి నీ ఆకారం చూసే సౌభాగ్యం ప్రజ్వల ఉజ్వల కిరణాలతో అద్వైత్వమై కనిపిస్తుంది

ఎగిరే కెరటాలన్నీ నీ రూపాన్ని తాకేలా ఉద్వేగ స్వభావాన్ని చూపే నైతిక నవ తేజమే
ఎగిరే అలలన్నీ నీ ఆకారాన్ని చేరేలా ప్రయాణించే మార్గాన్ని తెలిపే భావాల ఉత్తేజమే  || రామ శ్రీరామ ||

ఆకాశాన్ని తాకే నీ రూపాన్ని ఎగిరే పక్షులకు అందని సాగని దూర ప్రదేశ స్థానమున కొలువై ఉన్న మహర్షివే
పాతాళాన్ని చూపే నీ పాదాన్ని జల జీవ రాసులకు తెలియని కనిపించని లేత స్వాభావితమై ఉన్న బ్రంహర్షివే

యుగముల గడిచినా వేద కాలాలు తరలిపోయినా ప్రళయాలు సంభవించినా నీ రూపం జగన్మాత జగదీశ్వరమే
సకల జీవరాసులు అంతమైన సూక్ష్మ రూపములు అదృశ్యమైన చీకటి వెలుగులు ఆగినా నీ రూపం రామచంద్రమే  || రామ శ్రీరామ ||  

ఏ జీవి ఎటువంటి జీవితాన్ని సాగిస్తున్నదో

ఏ జీవి ఎటువంటి జీవితాన్ని సాగిస్తున్నదో
ఏ మనిషి ఏనాటి జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాడో
స్వధ్యాస జీవుల జీవితాలకే ఒక మహా పరీక్ష   || ఏ జీవి ||

కొన్ని జీవులు నీటిలో జీవిస్తున్నా పరలోకాన్ని చూడలేవు
కొన్ని జీవులు గాలిలో జీవిస్తున్నా మరోలోకాన్ని తలచలేవు

ఎన్నో జీవరాసులు ఈదుతున్నా నిత్యం నడవలేవు
ఎన్నో జీవరాసులు ఎగురుతున్నా నిత్యం నడవలేవు

ఎన్నో జీవరాసులు ప్రాకుతున్నా ఎప్పటికి ఎగరలేవు
ఎన్నో జీవరాసులు గెంతుతున్నా ఎప్పటికి ఎగరలేవు    || ఏ జీవి ||

మానవ జీవులు తమ భావాల పరిశోధన విజ్ఞానంతో ఎన్నో రకాలుగా ప్రయాణించెదరు
మానవ జీవుల సాంకేతిక ప్రజ్ఞానంతో ఎన్నో రకాల యంత్రాల ద్వారా ప్రయాణించెదరు

ఇతర జీవరాసులన్నీ తమ జీవితాలను ప్రాథమిక ప్రకృతి సహజత్వముతో ప్రతి కార్యాన్ని సాగిస్తాయి
ఎలాంటి ఆహారమైన వసతి ఐనా ప్రయాణమైనా రోగమైనా సహజత్వ జీవన విధానాన్నే సాగిస్తాయి

మానవుని జీవితాలు వైవిధ్యమైన యాంత్రిక విజ్ఞాన విధానాల సమస్యలతో ముడిపడి ఉన్నాయి
జీవరాసుల జీవితాలు ప్రకృతి స్వభావ సహజత్వంతో జీవన విధాన కార్యాలు ముడిపడి ఉన్నాయి  || ఏ జీవి ||