Friday, June 30, 2017

జయహో జయహో జయదేవా

జయహో జయహో జయదేవా
జయహో జయహో జయరాజా

జయ జయ జయహో జయరామా
జయ జయ జయహో జయవిజయ
జయ జయ జయహో జయసింహా
జయ జయ జయహో జయచంద్ర
జయ జయ జయహో జయసూర్య

జయానంద రూప జయ ప్రకాశ తేజ
జయ జగత్ జనని జయ చంద్ర భావ
జయ విజయ శౌర్య  జయ జనన ధీర
జయ స్వరూప కాంత జయ ప్రదేశ దేశ
జయ జగన్నాత మహా జయ జనార్దన
జయ జగత్ పూర్ణ జయ విశ్వ అన్నపూర్ణ
జయ జన్మ ధార జయ జ్ఞాన జగదీశ 

బహుజన వీరా మహాజన సేనా

బహుజన వీరా మహాజన సేనా
జనగణన ధీరా జనజనన శూర ...  

జగానికే అధిపతి యుగానికే ప్రజాపతి
విశ్వానికే ఛత్రపతి లోకానికే మహాపతి   || బహుజన ||

దేశానికే వీరుడివై సమాజానికే విజేయుడవై
లోకానికే అభయమై మహా ధర్మ రక్షకుడివై

విశ్వ విఖ్యాత ప్రతాపము నీ రూపమై  విజయ విజేత పతాకము నీ చిహ్నమై
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన ధీరముతో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గావించిన స్థైర్యముతో

కీర్తి ఖ్యాతి గాంచిన మహా ధర్మ రక్షకుడిగా ప్రజాసేన ధైర్యాన్ని గెలిపించావు
శాంతి ప్రశాంతి వెలసిన మహా సాధువుడిగా ప్రజాదరణతో లోకాన్ని శాసించావు  || బహుజన ||

సాహసమే సహనంగా సమయమే సమర్థతగా
ఆయువే ఆయుధముగా ఆలోచనే ఆశ్రయముగా    

రణరంగం మాటలతో శాంతమై వివరణతో పరిశోధనమై
ప్రజల క్షేమమే పరమావధిగా మౌనంతో ఉచ్ఛలనమై

విశ్వ శాంతి భద్రతగా దేశ రక్షణ బాధ్యతగా ప్రజలనే గెలిపించావు
జన కాంతి జ్ఞానంగా జగతినే రక్షణ కవచంగా ధర్మాన్నే మెప్పించావు  || బహుజన || 

అనగా అనగా నేడే వినగా వినగా

అనగా అనగా నేడే వినగా వినగా
ఒక రోజు ఏదో కథగా తెలిసేనే

అనగా అనగా ఎప్పుడో వినగా వినగా
ఏదో ఒక రోజు మన జీవితంగా మారేనే   || అనగా ||

కథలే కాలంగా జీవితమే కోరికల ప్రయాణమై సాగంగా
కలలే కాలంగా కథలే స్వభావాల మార్గమై కొనసాగంగా

ఊహలు ఎన్నో తీరని ఆశల కథలుగా సాగేనే
కలలు ఎన్నో నెరవేరని భావాల కథలుగా సాగేనే  

వింటున్నా కథనాలన్నీ కంటికే రూపమై తెలిసేనా
జీవించే జీవితాలన్నీ మేధస్సుకే ఆకారమై తెలిపేనా || అనగా ||

జీవితాలే కథలుగా నేర్చుకునే పాఠాలుగా వస్తూనే తెలిసేను ఎన్నో తీరికగా
కథలే జీవితాలుగా మార్చుకునే కళలుగా వెళ్తూనే తెలిపేను ఎన్నో ఓపికగా

కథలన్నీ విజ్ఞానంగా సాగేలా జీవితాలను గర్వంగా మళ్లించగా
కలలన్నీ కారణంగా సాగేలా జీవితాలను గొప్పగా మార్చంగా

కలలు కథలు ఊహలు జీవితాలు ఒకటై సాగేనా
భావాలు స్వభావాలు తత్వాలు కోరికలు ఒకటై సాగేనా   || అనగా || 

ఎవరు మీరు ఎవరు ఎంతటివారు భావాలకే తోచినవారు

ఎవరు మీరు ఎవరు ఎంతటివారు భావాలకే తోచినవారు
ఎవరు మీరు ఎవరు ఏనాటివారు తత్వాలకే తెలిసినవారు

ఎక్కడున్నా మీరు మహోదయ ప్రజ్వలమే
ఎలావున్నా మీరు మహోన్నత ప్రదర్శనమే   || ఎవరు ||

ప్రకృతిలో పరవశించిపోయే పరిశోధనమా
జగతిలో జలమైపోయే జలధార జీవత్వమా

ఉదయించే పుష్పంలో సుగంధాల పూర్ణోదయమా
జన్మించే స్వర జీవంలో సంకీర్తనల జీర్ణోదయమా   || ఎవరు ||

ప్రకృతిలో సాగే అన్వేషణ మహా పరిశోధనమా
జగతిలో కొనసాగే ఆలోచన మహా ప్రభంజనమా

ఉదయత్వంలో దాగిన మహా ప్రకృతి స్వరూపమా
జీవత్వంలో ఒదిగిన మహా ఆకృతి మీ ప్రతిబింబమా  || ఎవరు || 

Tuesday, June 27, 2017

విశ్వమే శ్వాసగా వేదమే ధ్యాసగా

విశ్వమే శ్వాసగా వేదమే ధ్యాసగా
జగమే జీవంగా విజ్ఞానమే ధ్యానంగా

స్వరమే సత్యంగా రాగమే ధర్మంగా
దైవమే దేహంగా గాత్రమే ప్రాణంగా

మేధస్సులో కలిగే భావాలకు ఆలోచనలో అనుభవాలు
మదిలో కలిగే మోహములకు మనస్సులో మధురములు   || విశ్వమే ||

జీవమై ఏ రూపం ఉన్నా శ్వాసగా ప్రాణం జీవిస్తున్నదే
భావమై ఏ జ్ఞానం ఉన్నా ధ్యాసగా మోహం తపిస్తున్నదే

స్వరములో తపనం ఉన్నా మౌనం మహోన్నతమైనదే
జీవములో అదరం ఉన్నా ప్రాణం అభియోగ్యతమైనదే   || విశ్వమే ||

విజ్ఞానం ఎవరితో ఉన్నా స్వధ్యాసతో సత్యమైనదే
వేదాంతం ఎవరిలో ఉన్నా  ధ్యానంతో నిత్యమైనదే

ధర్మం ఎక్కడ ఉన్నా దైవం అన్వేషిస్తున్నదే
జీవం ఎక్కడ ఉన్నా రూపం ఆవహిస్తున్నదే      || విశ్వమే || 

పదములు పలికినా పలుకుల పులకరింతలు

పదములు పలికినా పలుకుల పులకరింతలు
వేదములు చదివినా వర్ణముల పలకరింతలు
అచ్చులు తెలిసినా అక్షరముల అల్లికలు
హల్లులు వ్రాసినా పదముల వాక్యములు
భాషలు నేర్చినా చంధస్సుల వ్యాకరణములు 

Monday, June 19, 2017

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను
శూన్యము నుండే ఎదిగాను ప్రదేశమై విస్తరించివున్నాను
శూన్యము నుండే తలిచాను భావమై ప్రజ్వలించివున్నాను
శూన్యము నుండే ఒదిగాను ఆలోచనై ఆరంభమైవున్నాను

ఓ మాతా! నీవే నా శ్వాసకు పరమాత్మ

ఓ మాతా! నీవే నా శ్వాసకు పరమాత్మ
ఓ అమ్మా! నీవే నా ధ్యాసకు అన్నపూర్ణ
ఓ ధాత్రి! నీవే నా ప్రయాసకు మాతృక
ఓ జనని! నీవే నా ఉచ్చ్వాసకు జగన్మాత 

అంతలో నచ్చేశావా ఇంతలో మెచ్చేశావా

అంతలో నచ్చేశావా ఇంతలో మెచ్చేశావా
అంతలో వచ్చేశావా ఇంతలో ఇచ్చేశావా
అంతలో దాచేశావా ఇంతలో మార్చేశావా
 
ప్రతి క్షణం నాతో ఉండాలని గమనించావా
ప్రతి సమయం నాతో ఉంటావని గుర్తించావా    || అంతలో ||

ఎప్పటికైనా నీవు నాతో రావాలని తెలుసుకున్నావా
ఏనాడైనా నీవు నాతో నడవాలని మలుచుకున్నావా
ఎంతవరకైనా నీవు నాతో కలవాలని మార్చుకున్నావా  
ఏదేమైనా నీవు నాతో మెలగాలని నడుచుకున్నావా    || అంతలో ||

ఎప్పటికైనా ఎలాగైనా నీవు నాతో జీవించాలని అనుకున్నావా
ఏనాడైనా ఎందాకైనా నీవు నాతో సవరించాలని అందుకున్నావా
ఎంతవరకైనా ఎక్కడైనా నీవు నాతో సాగించాలని తెలుపుకున్నావా
ఏదేమైనా ఎంతటిదైనా నీవు నాతో భాగించాలని ఆదుకున్నావా     || అంతలో || 

ఏనాడు లేని ఆలోచన కలిగేను ఈనాడే నాలో

ఏనాడు లేని ఆలోచన కలిగేను ఈనాడే నాలో
ఎక్కడ ఎవరికి లేని భావన తోచేను ఈనాడే నాలో

యదలోన కదిలే మదిలోన మొదిలే అనురాగ వేదం
తపించిపోతున్నది నేడే నా మనసున్న మేధస్సులో   ||  ఏనాడు ||

హృదయానికే దూరం కంటికే చేరువై కనిపిస్తున్నదే నవ భావ దృశ్యం
మేధస్సుకే ఊహా చిత్రం ఆలోచనకే అలంకార రూపం నవ రస భరితం

ప్రకృతిలో పరవశించిపోయే జీవామృతం తపనంతో విహరిస్తున్నది
విశ్వ జగతిలో ఉప్పొంగిపోయే నాదామృతం విరహంతో గాలిస్తున్నది    ||  ఏనాడు ||

విజ్ఞానమైన జీవన విధానం వేదాంతమైన జీవిత సవరణగా సాగుతున్నది
శాస్త్రీయమైన జీవన కవచం సిద్ధాంతమైన జీవిత రహస్యంగా వెళ్ళుతున్నది

వినయం ఎంతటి భావమో ఆలోచనకు అంతటి వేదనగా కలుగుతున్నది
పరువం ఎంతటి మోహమో వయస్సుకు అంతటి ఆత్రతగా తెలుస్తున్నది  ||  ఏనాడు ||

Friday, June 16, 2017

విశ్వమే శ్వాసగా జగమే జీవముగా

విశ్వమే శ్వాసగా జగమే జీవముగా
ప్రకృతియే ప్రాణంగా ధరణియే ధ్యాసగా
దైవమే దేహంగా ప్రదేశమే పరమాత్మగా
కాలం బ్రంహాండాన్నే సాగించును బాధ్యతగా  || విశ్వమే ||

విశ్వమే శ్వాసతో భావమై జగమే జీవంతో తత్వమై
ప్రకృతియే ప్రాణంతో లీనమై ధరణియే ధ్యాసతో దివ్యమై
దైవమే దేహంతో ఏకమై ప్రదేశమే పరమాత్మతో పరిచయమై
కాలమే బ్రంహాండంతో బంధమై బాధ్యతగా సాగుతున్నది వరమై   || విశ్వమే ||

విశ్వమే మన శ్వాస భావమే మన ధ్యాస జగమే మన ప్రయాసం
ప్రకృతియే మన ప్రాణం ధరణియే మన ఆధారం జీవమే మన లోకం
దైవమే మన దేహం ప్రదేశమే మన రూపం పరమాత్మమే మన ప్రతిబింబం
కాలమే మన గమనం బ్రంహాండమే మన భువనం బాధ్యతయే మన కార్యం   || విశ్వమే || 

శృతిలయలో శృతులను పలికించవా శివా!

శృతిలయలో శృతులను పలికించవా శివా!
శృతిలయలో శృతులను పులకించవా శివా!
శృతిలయ గానమున సుస్వరాలను శృంగారించవా మహా శివా!

శృతి స్వరమున శృతి భావమున లయ వేదములెన్నో
శృతి గానమున శృతి జీవమున నీ లయ గాత్రములెన్నో    || శృతిలయలో ||

శృతి స్వర గానం శృతి లయ గీతం
శృతి పర సంగీతం శృతి పర సంతోషం

శృతి దరహాసం శృతి ఇతిహాసం
శృతి లయహాసం శృతి నవహాసం

శృతి స్వర జ్ఞానం శృతి స్వర వేదం
శృతి స్వర జీవం శృతి స్వర దైవం    || శృతిలయలో ||

శృతి జీవన ఆధారం శృతి జీవన ఆరంభం
శృతి జీవిత అధ్యాయం శృతి జీవిత ఆదర్శం

శృతిలో శత భావాలైనా మోహానికి భువనం
శృతిలో దశ భావాలైన దేహానికి సంభోగం

శృతికై జీవం ఆరాటం మౌనం ఆర్భాటం
శృతికై వేదం వేదాంతం జ్ఞానం విజ్ఞానం   || శృతిలయలో || 

కాలం ఆగని క్షణమై సమయం నిలవని భావమై

కాలం ఆగని క్షణమై సమయం నిలవని భావమై
జీవం తెలియని స్వభావమై రూపం ఎదగని దేహమై
విశ్వంతో పోరాటం దైవంతో ఆరాటం కలుగుతున్నదే  || కాలం ||

కాలం నీదని సాగినా సమయం ఏదో ఓ క్షణమున నిన్ను ఆపేనులే
దైవం నీదని వెళ్ళినా అధర్మం ఏ సందర్భమైన నిన్ను నిలిపేనులే

కాలం దైవం మన వెంటే ఉన్నా సమయం అధర్మం మన చుట్టూ ఆవహించునులే
కాలం దైవం మన తోనే ఉన్నా ఏ క్షణమైనా సందర్భం మన కోసం సంభవించేనులే   || కాలం ||

కాలంతోనే సాగినా మన సమయం ఎప్పటికైనా విశ్వ కాలాన్ని చేధించేనులే
సమయంతోనే సాగినా మన సందర్భం ఏ క్షణమైనా జీవ తత్వాన్ని మార్చేనులే

దైవమే కాలమై సందర్భం సమయస్ఫూర్తిగా సాగినా క్షణాలే అమృత కార్యమగునులే
క్షణాలే సమయమై దైవమే జీవత్వమై ఎదిగినా కాలమే అమోఘమై ప్రయాణించేనులే   || కాలం || 

Wednesday, June 14, 2017

విజ్ఞానం నీ మేధస్సుకు తెలిసిందా పరిజ్ఞానం నీ ఎరుకకు తోచిందా

విజ్ఞానం నీ మేధస్సుకు తెలిసిందా పరిజ్ఞానం నీ ఎరుకకు తోచిందా
పరజ్ఞానం నీ మనస్సుకు కలిగిందా ప్రజ్ఞానం నీ వయస్సుకు చేరిందా  || విజ్ఞానం ||

అనుభవమే విజ్ఞానం సమ భావమే ప్రజ్ఞానం సుజ్ఞానమే పరిజ్ఞానం
సమయమే సందర్భోచితం సమ కాలమే సమయస్ఫూర్తి దాయకం

జీవితమే విజ్ఞాన పరిశోధనం జీవనమే ప్రజ్ఞాన పర్యవేక్షణం
పరిశోధనమే పరిమితి లేనిది పరిశీలనమే పరిమానం కానిది  || విజ్ఞానం ||

ప్రకృతిలోనే పరిశుద్ధ భావం విశ్వంలోనే పరిపూర్ణ స్వభావం
జగములోనే పవిత్ర బంధం లోకంలోనే ప్రత్యేక అనుబంధం

నేర్చిన భావాలే నేర్పరి తనమున విజ్ఞాన పరిశోధనం
గడిచిన స్వభావాలే లేఖరి తనమున జ్ఞాన ప్రబోధనం  || విజ్ఞానం || 

ప్రతి అణువులో ఆత్మగా జీవం ఉంటే

ప్రతి అణువులో ఆత్మగా జీవం ఉంటే
ప్రతి పరమాణువులో పరమాత్మగా సజీవం ఉంటే
ప్రకృతి పరంధామమే విశ్వం పరధ్యానమే జగతి జీవత్వమే  || ప్రతి అణువులో ||

అణువే ఆత్మ జ్ఞానమైతే పరమాణువే పరమాత్మ విజ్ఞానంగా తోచేనుగా
అణువే ఆకృతి ఐతే పరమాణువే వికృతి ఐతే  ప్రజ్ఞానంగా పరజ్ఞానమే

అణువులోనే జీవ భావ స్వభావాలు మహోదయ తత్వమై ఉదయించునే
పరమాణువులోనే సజీవ సూక్ష్మ స్వభావాలు మహా తత్వమై ప్రజ్వలించునే   || ప్రతి అణువులో ||

అణువులో జీవం అనుభవమైతే పరమాణువులో సజీవం సమన్వయ భావమే
అణువులో పరమాణువే పరధ్యానమైతే ఆత్మలో పరమాత్మయే పరలీనత్వమే

అణువుగా దర్శించే రూపం విజ్ఞానమైతే పరమాణువుగా వీక్షించే భావం ప్రజ్ఞానమే
అణువే అపురూపమైతే పరమాణువే స్వరూపమైతే ఆత్మ పరమాత్మ విశ్వ రూపమే   || ప్రతి అణువులో || 

Monday, June 5, 2017

ఆరోగ్యంతో జీవితం బహు దూర కాల ప్రయాణం

ఆరోగ్యంతో జీవితం బహు దూర కాల ప్రయాణం
అనారోగ్యంతో జీవనం బహు స్వల్ప కాల గమనం
ధీర్ఘాయుస్సుతో జీవిస్తే జీవం మహా కాలంతో తరుణం
ధీర్ఘారోగ్యముతో జీవిస్తే దేహం మహా కాలంతో కరుణం   

అణువే ఆత్మ ఐతే పరమాణువే పరమాత్మయే

అణువే ఆత్మ ఐతే పరమాణువే పరమాత్మయే
అణువులో ఆత్మ ఉంటే పరమాణువులో పరమాత్మమే
ఆత్మగా మానవునిలో జీవం ఉంటే పరమాత్మగా శ్వాస సజీవమే
ఆత్మగా మానవుని మహా దేహం పరమాత్మగా మహా దేవుని రూపమే