Friday, September 30, 2016

ప్రకృతిలో ప్రతి నిత్యం ఎన్నో తెలియని అద్భుతాల ఆశ్చర్యపు సంఘటనలు జరిగేను

ప్రకృతిలో ప్రతి నిత్యం ఎన్నో తెలియని అద్భుతాల ఆశ్చర్యపు సంఘటనలు జరిగేను
ప్రతి నిమిషం అన్వేషణలో విశ్వ జగతి ఎంతటిదో బ్రహ్మాండ లోకమంటే ఏమిటో తెలిసేను || ప్రకృతిలో ||

విశ్వం ఎంత విశాలమైనదో ఆకాశపు ఎత్తున ప్రయాణిస్తూ అంచులను చేరేస్తే తెలిసేనా
జగతి ఎంత మహోత్తరమైనదో ఉదయిస్తూ అస్తమించే రోజుల యుగాలు గడిస్తే తెలిసేనా

లోకం ఎంత గొప్పదైనదో అంతరిక్షాన ఉన్న గ్రహాల నక్షత్రాల కూటమిని దర్శిస్తే తెలిసేనా
బ్రహ్మాండం ఎంత మహత్యమైనదో మానవ మేధస్సే నిత్యం దైవత్వంతో అన్వేషిస్తే తెలిసేనా || ప్రకృతిలో ||

మన విశ్వం మన విజ్ఞానం మన ప్రకృతి మన కుటీర ఆరోగ్య వాతావరణ స్థావరం
మన జగతి మన చరిత్ర మన గ్రంథం మన జ్ఞాపకాల మహాత్ముల రహస్య నిదర్శనం

మన భావం మన స్వభావం మన తత్వం మహా జీవులలో దాగిన ప్రతి రూప దర్పణం
మన సాహసం మన నిర్మాణం మన ప్రగతి అపురూపమైన యంత్ర భాషలకే మహా నిర్వచనం || ప్రకృతిలో ||

శ్వాసగా నేను నీకు తెలిసినా కనిపించను

శ్వాసగా నేను నీకు తెలిసినా కనిపించను
ధ్యాసగా నేను నీకు తెలిసినా పలికించను
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసగా నేను నీకు తెలుపను
విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా!  

సత్యములు నిత్యములు పలుకులుగా వచ్చేనా

సత్యములు నిత్యములు పలుకులుగా వచ్చేనా
ఆలోచనలు స్వభావములు భావాలుగా తోచేనా
జ్ఞానములు విజ్ఞానములు సుజ్ఞానములుగా కలిగేనా
విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా! 

హృదయంలో లేదే నా శ్వాస మేధస్సులో లేదే నా ధ్యాస

హృదయంలో లేదే నా శ్వాస మేధస్సులో లేదే నా ధ్యాస
నాభి నుండి నాసికమున దాగినదే నా ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస
దేహములో కలిగినదే చలన భావాల పర తత్వ అభ్యాస      || హృదయంలో ||

నీవే నా శ్వాసగా నేనే నీ ధ్యాసగా ప్రతి సమయం మననం
నీవు నేను ఒకటైతే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల పర ధ్యానం
నీకు నాకు కలిగే స్వభావాలే పరమావధీయ పర తత్వం
నీవు నేను ఒకటిగా జీవిస్తే మనలోనే ఒక పర శ్వాస గమనం  || హృదయంలో ||

నా శ్వాసతో జీవించవా నాతోనే జీవితాన్ని పంచుకోవా
నా ధ్యాసతో చలించవా నాతోనే జీవనాన్ని సాగించవా
నా భావనతో తపించవా నాతోనే ఆలోచిస్తూ ప్రయాణించవా
నా తన్మయంతో స్మరించవా నాతోనే కాలాన్ని నడిపించవా  || హృదయంలో || 

బ్రంహనే తలిచావా మహా ఋషినే వీక్షించావా

బ్రంహనే తలిచావా మహా ఋషినే వీక్షించావా
ఆత్మనే కొలిచావా పరమాత్మనే దర్శించావా
మహర్షినే మెప్పించావా మాహాత్మనే చూశావా  || బ్రంహనే ||

ఎవరితో ఏనాటి అనుబంధం లేదా ఎవరితో జీవించలేదా
ఎవరితో ఏనాటి పరిచయం లేదా ఎవరిని పలికించలేదా
ఏనాటికైనా కలవాలనే ఏనాడు ప్రయాణాన్ని సాగించలేదా  || బ్రంహనే ||

సాధనతో సహనంతో బ్రంహనే మెప్పించవా
యజ్ఞంతో యాగంతో మహర్షినే తపించావా
శ్లోకంతో స్తోత్రంతో మహాత్మనే కొలిచావా
అభ్యాసంతో అధ్యాయంతో పరమాత్మనే దర్శించావా  || బ్రంహనే ||

విజ్ఞానిగా ఉదయించావు సుజ్ఞానంతో ఎదుగుతున్నావు

విజ్ఞానిగా ఉదయించావు సుజ్ఞానంతో ఎదుగుతున్నావు
ప్రజ్ఞాన పర బ్రంహగా విశ్వ విజ్ఞానంతో సాగుతున్నావు
ప్రతి జీవిలో పరమాత్మవై పర ధ్యాసతో జీవిస్తున్నావు   || విజ్ఞానిగా ||

శ్వాసే ధ్యాస అని పర ధ్యాసతో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నావా
ధ్యాసే జీవం అని పర భావంతో ధ్యానిస్తూనే ఉంటావా
శ్వాస ధ్యాసతో ధ్యానిస్తూనే పర జీవంతో ఉంటున్నావా

ధ్యాసే విజ్ఞానమని శ్వాసపై జ్ఞాపకమే తలచి ఎరుకతో ధ్యానిస్తున్నావా
శ్వాసే సర్వస్వమని ధ్యాసతో ఏకాగ్రతనే వహించి ఎదుగుతున్నావా
ధ్యానమే పర తత్వ భావమని పరమాత్మగా నీవే శ్వాసతో సాగుతున్నావా  || విజ్ఞానిగా ||

ధ్యానించుటలో తెలిసే భావాలే విశ్వ విజ్ఞానమని మేధస్సుకే తెలిసేనా
ఏకాగ్రతలో కలిగే ఆలోచనలే జీవన పరిశోధనమని మనస్సుకే తెలిసేనా
ఎరుకతో తోచే భావాల అర్థాలే నవ జీవన విధానమని మనిషికే తెలిసేనా

మహాత్మగా నీవే జీవించుటలో నీవే మహర్షిగా జీవించెదవు
ఆత్మగా నీవే సాధించుటలో నీవే పరమాత్మగా మిగిలెదవు
బ్రంహగా నీవే తెలుపుటలో నీవే ఓ బ్రంహర్షిగా ఉండెదవు  || విజ్ఞానిగా ||

Thursday, September 29, 2016

నీవు నేను ఒకటే అన్న భావన లేదా ... (ప్రభూ)

నీవు నేను ఒకటే అన్న భావన లేదా ...  (ప్రభూ)
నేను నీవు ఒకటే అన్న ఆలోచన లేదా ... (గురూ)
నీవే నేను అన్న అర్థమైనను లేదా ... (దేవా)         || నీవు నేను ||

నేను అన్న అహం ఆనాటి పగటికే చెందునని
నేను అన్న ఇహం ఈనాటి రోజులకే చేరునని              
ఇహ పర లోక భావ తత్వాలు పరంపరలలోనే సాగునని తెలిసేనా

నీవే నేను అన్న అర్థ భావ తత్వాలు ఏ విజ్ఞాన గ్రంథంలో లిఖించబడలేదా
నేనే నీవు అన్న ఆత్మ పరమార్ధ తత్వములు ఏ మహాత్మునిచే తెలుపబడలేదా || నీవు నేను ||

ఏ భావ తత్వాలు ఎప్పుడు ఎవరికి కలుగునని తెలిసేనా
ఏ జీవ తత్వములు ఎప్పుడు ఎవరికి తోచేనని తెలిసేనా
ఏ విశ్వ తత్వాలు ఎప్పుడు ఎవరికి చేరునని తెలిసేనా

ఏనాటి అర్థాల భావ తత్వములో పర బ్రంహ జ్ఞానముచే తెలుపబడునా
ఏనాటి అర్థాల స్వభావాలోచనలో పర విష్ణు విజ్ఞానముచే తెలియబడునా
ఒకటే అర్థమైన పరమార్థం ఒకటేనని ఒకరిగా ఒకరికే నేడు తెలియునా     || నీవు నేను ||

తల్లిగా ప్రేమించే అమ్మవు నీవే

తల్లిగా ప్రేమించే అమ్మవు నీవే
మాతగా లాలించే మహా దేవి నీవే
మానవత్వం కలిపించే కల్పవల్లి నీవే     || తల్లిగా ||

మీలోనే ఒదిగిపోయి ఎదిగాము మహా గొప్పగా
మీతోనే ఉండిపోయి నేర్చాము మహా క్షేత్రంగా

మీయందు ఉంటాము ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా
మీ ముందే ఉంటాము ఎప్పటికి ఆనందముగా  || తల్లిగా ||

మా కష్టాలనే ఓదార్చెదవు హాయిగా
మా నష్టాలనే భరించేవు సులువుగా

మా జీవితాలకు రూపమిచ్చేవు మహాత్మగా
మా జీవనాన్నే ఆదుకునేవు మహా తల్లిగా  || తల్లిగా || 

Tuesday, September 27, 2016

నడిచే దారిలో సత్యం లేదు ప్రయాణించే మార్గంలో ధర్మం లేదు

నడిచే దారిలో సత్యం లేదు ప్రయాణించే మార్గంలో ధర్మం లేదు
మరచిపోలేని విజ్ఞానం లేదు మరణించే అజ్ఞానం ఎవరికి లేనే లేదు || నడిచే దారిలో ||

అశాశ్వితంతో అశాంతతను సృష్టించే మానవ జీవితత్వం
ఆశామోహంతో అభివృద్ధిని అణిచే మానవుల జీవనతత్వం

ఎవరికి వారు ఎదుగుతూనే స్వార్థంతో జీవిస్తున్నారు
ఎవరికి వారు ఒకరై తమ కోసమేనని ఆలోచిస్తున్నారు  || నడిచే దారిలో ||

సహాయం లేని చోట స్థానం నిరుపయోగం సలహా ఐనా శూన్యం
ఆదరించని జీవితం అనర్థం అనవసరం జీవనం మహా కఠినం

ప్రయాణం కాలంతో సాగినా అలసిపోయే రోజులతో ఆహారం లేక సొలసినదే దేహం
విజ్ఞానం ఉన్నా ఆచరణ అజ్ఞానమై మరణం వరకు సాగెనే అస్థికములతో మన శరీరం || నడిచే దారిలో || 

ఏనాటి ఋషివో నీవు ఏనాటికి కనిపించని బ్రంహగా నీలోనే మిగిలిపోయావు

ఏనాటి ఋషివో నీవు ఏనాటికి కనిపించని బ్రంహగా నీలోనే మిగిలిపోయావు
ఏనాటి మహాత్మవో నీవు ఏనాటికి తెలియని మహర్షిగా కనిపించలేకపోయావు || ఏనాటి ఋషివో ||

పరంధామగా పరమాత్మవలే పర ధ్యాసలో ఉండిపోయావా
బ్రంహర్షిగా పర బ్రంహ వలే పర ధ్యానంలో నిండిపోయావా

విశ్వ పరంపరలలో ఏ పొరలలో ఎలా దాగి ఉన్నావో తెలుసుకోలేకపోయానే
సకల జీవరాసుల జగతిలో ఎలా ఏ జీవిలో లీనమయ్యావో తెలియకపోయనే  || ఏనాటి ఋషివో ||

ఋషిగా అధిరోహించిన మహర్షి బ్రంహర్షివి నీవే కదా
ఆత్మగా అవతరించిన అవధూత మహాత్మవు నీవే కదా

మహాత్మ విశ్వమంతా విధేయతతో నీ రాకకై ఎదురు చూస్తున్నది
ఓ పరమాత్మ జగమంతా వినయంతో నీ రాకకై తపిస్తూనే ఉన్నది    || ఏనాటి ఋషివో || 

Friday, September 23, 2016

సిరిమల్లె పువ్వా సింధూర పువ్వా సిరి వెన్నెలలో నవ్వవా

సిరిమల్లె పువ్వా సింధూర పువ్వా సిరి వెన్నెలలో నవ్వవా
చామంతి పువ్వా చిన్నారి పువ్వా చిరు గాలితో సిగ్గు పడవా

విరబూసే పువ్వులా విల విలమంటూ నవ్వుతూ పూయవా
కల కలమంటూ గల గలమంటూ సుగంధంతో పూయవా  || సిరిమల్లె ||

పువ్వులా విరబూసే నీ నవ్వులో సుగంధాల సుమధురమే దాగున్నదా
పుష్పంలా వికసించే నీ రంగులో సువర్ణాల మేలిమి వర్ణం దాగున్నదా

మొక్కలలోనే మొగ్గవై ప్రతి రోజూ పూల తోటలో పదిలంగా పూసెదవా
మొక్కలలోనే మక్కువై ప్రేమికులకు నీవే ప్రశాంతతను పంచెదవా   || సిరిమల్లె ||

ప్రతి గాలి శ్వాసలో నీవే పుష్పాల సుగంధమై మనస్సునే దాచెయ్యవా
ప్రతి చోట గాలితో నీవే మధురమైన సుగంధాన్ని శ్వాసకు అందించవా

సిరి జల్లుల తోటి  కురిసే వేళ పూచే నీ లేత సువాసనతో మైమరిపించావా
ప్రాణ వాయువును నీవే సువాసనలతో స్వచ్ఛంగా ప్రతి జీవికి అందించవా  || సిరిమల్లె ||

నాలో విజ్ఞానం ఉన్నా అజ్ఞానమే నన్ను వేధిస్తున్నది

నాలో విజ్ఞానం ఉన్నా అజ్ఞానమే నన్ను వేధిస్తున్నది
ఆలోచనలో ఎరుకే ఉన్నా విజ్ఞానాన్ని మరిపిస్తున్నది

ఏకాగ్రతతో జీవిస్తున్నా క్షణ కాలంలో అజ్ఞానం వరిస్తున్నది
మతి మరుపే నాలో ప్రతి రోజు అజ్ఞానాన్ని వెంబడిస్తున్నది  || నాలో విజ్ఞానం ||

జీవితంతో సతమతమౌతూనే ఎన్నో సమస్యలతో నాలోనే నేను క్షీణిస్తున్నాను
జీవనంతో తడబడిపోతూనే ఎన్నో కార్యాలతో ఉద్రిక్తతకు గురి అవుతున్నాను

మేధస్సులో మహా గొప్ప భావాలున్నా అజ్ఞానమే అధికమౌతున్నది
మనస్సులో మహా గొప్ప స్వభావాలున్నా మరుపే కలుగుతున్నది   || నాలో విజ్ఞానం ||

నిత్యం ధ్యాసతోనే ఉన్నా ధ్యానిస్తునే ఉన్నా కార్యాలతో అజ్ఞానమే
నిత్యం ఎరుకతో ఉన్నా మెలకువతోనే ఉన్నా కార్యాలలో అనర్థమే

ఏనాటికి అజ్ఞానం వదిలిపోతుందో మరణ కాలమే సంభవిస్తున్నది
ఏనాటికి మరుపు విడిపోతుందో మరణమే నన్ను సమీపిస్తున్నది    || నాలో విజ్ఞానం || 

మనిషిగా ఉదయించాము ఋషిగా ఎదుగుతున్నాము

మనిషిగా ఉదయించాము ఋషిగా ఎదుగుతున్నాము
కాలంతో కార్యాలనే సాగిస్తూ సమయంతో నడిచెదము

సూర్యుడు లేనిచోట విశ్వానికే సూర్యోదయం లేదంటు
సూర్యాస్తమయంతో జగతికి చీకటే పడుతుందంటా

జనులకు కావాలి విశ్వ జగతి ఇచ్చే ప్రేమే వెలిగేలా
జనులే చెప్పేరు సూర్యునికే జయహో జనతా జై జై మాతా  || మనిషిగా ||

మాటలతో సాగే స్నేహం ప్రేమగా మారే మన జీవం
మనస్సుతో కలిసే ప్రేమ జీవితాన్ని ఇచ్చే ప్రతి రూపం

మనస్సులు కలవక ముందు ఎవరికి ఎవరో తెలియము
మాటలు కలిసిన తరువాతే స్నేహ ప్రేమని తెలిసేను

జనులంతా ప్రేమతో చెప్పేరు జయహో జనతా జై జై మాత  || మనిషిగా ||

ప్రేమే లేదన్న చోట హృదయమే దుఃఖించెను
ప్రేమే కాదన్న చోట మనస్సే తడబడి పోయేను

ప్రేమే లేని నాడు ప్రేమించే తల్లి హృదయం ఆగేనా
ప్రేమే లేని రోజు మన విశ్వ జగతి తల్లడిల్లి పోయేనా

జనులంతా ప్రేమకై  చెప్పేరు జయహో జనతా జై జై మాత  || మనిషిగా ||

Thursday, September 22, 2016

ఊరంతా జరిగేను సంభరమే

ఊరంతా జరిగేను సంభరమే
రోజంతా కలిగేను సంతోషమే
ప్రతి రోజు చేసేను కళ్యాణమే
ప్రతి రాత్రి ఒక మహోత్సవమే  || ఊరంతా ||

ఊరంతా ఊరేగింపుతో సాగేను కళ్యాణోత్సవం
ప్రతి రోజు మన కోసమే జరుపుకునేను ఉత్సవం
ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఊరంతా ఎంతో సంభరం
బాధను మరచి భారమే తగ్గేందుకు కావాలి ఉత్తేజం  || ఊరంతా ||

మనలో మనమే అందరం కలిసేందుకు ఉత్సవం
మనలో మనకు స్నేహమే కలిగేందుకు పరిచయం
మనలో మనకు ఉండాలి ఏ సమస్యలకైనా పరిష్కారం
మనలో మనమే ఏదైనా చేసుకోవాలి సంభరమైన ఉత్సవం  || ఊరంతా || 

Wednesday, September 21, 2016

మాతరం వందే మాతరం

మాతరం వందే మాతరం
భారతం వందే మహా భారతం
ఈ తరం వందే మహోత్తరం
మాతాపితల తరమే మాతరం       || మాతరం ||

జనని జనతా జయహో మాతరం
జగతి జనతా జత జతగా జాతరం
జన గణ మన మమతే మహోత్తరం
జల గల జయ విజయ విజేతరం      || మాతరం ||

దేశం భావం దేహం దైవం భారతం
దేశం స్వదేశం విదేశం సమాంతరం
ప్రభాతం ప్రణామం మన మాతరం
ప్రయాణం ప్రమోదం మన అనంతరం  || మాతరం || 

ఓ ధూమ శకటమా!

ఓ ధూమ శకటమా!
దూసుకెళ్ళే దమ్మున్న ధైర్యమా
పట్టాలపైననే దూర ప్రయాణమా
ఎదురుగా ఎవరున్నా అడ్డుగా ఏది ఉన్నా
నీకు ఏమి కాదని భారంగా దూసుకెళ్ళడమేనా  || ఓ ధూమ శకటమా! ||

కాలంతో ఎన్నో వెయ్యి మైళ్ళ దూర ప్రయాణం అలసట లేని ఇంధన శక్తి సాహసమా
ప్రతి రోజు ఎందరో నీతో ప్రయాణమే చేసినా వారి గమ్యాన్ని చేర్చడమే నీ కర్తవ్యమా

గదులెన్నో చేర్చుకొని ఎందరికో వసతి కల్పించి ప్రయాణాన్ని హాయిగా సాగించేవు
ప్రయాణికులు యాత్రికులు ఎందరున్నా నీకు భారమే కానట్లు సుఖంగా సాగేదవు   || ఓ ధూమ శకటమా! ||

ప్రపంచానికే నీవే చాలా పొడవైన మహా భారమైన ధూమ శకటం
పేదలకు ధనికులకు ఏ ప్రజలకైనా నీవు సరిపోయే మహా శకటం

పగలు రాత్రి సెలవులే లేనట్లు ప్రతి రోజు నీ ప్రయాణానికి నా వందనం
బంధువులు శత్రువులు స్నేహితులు ఎవరైనా నీతోనే సాగాలి ప్రయాణం  || ఓ ధూమ శకటమా! ||

ఉన్నావయ్యా నీవు మాలోనే ఉన్నావయ్యా

ఉన్నావయ్యా నీవు మాలోనే ఉన్నావయ్యా
ఉంటావయ్యా నీవు మాతోనే ఉంటావయ్యా
ఎన్నాళ్ళైనా ఏనాటికైనా నీవు మావాడివయ్యా  || ఉన్నావయ్యా ||

శ్వాసలో ధ్యాసవై ఊపిరిలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసవై ఉంటావులే
ధ్యానంలో దైవమై దేహంలో జీవమై మహా ప్రాణంగా ఉంటావులే

పరంధామగా పరమాత్మగా మా వెంటే వచ్చెదవు
మహాత్మగా మహర్షిగా మాలోనే ఉండి పోయెదవు   || ఉన్నావయ్యా ||

మాధవుడై మా మనస్సులో మహా భావాలతో దాగేవు
మహాత్ముడై మా మేధస్సులో మహా జ్ఞానాన్నే ఇచ్చేవు

హృదయంలో వెలసిన రూపం నీలాంటి ఆకాశాన్నే సూచిస్తున్నది
మదిలో కొలువైన ఆకారం నీలాగే సూర్యోదయమై వెలుగుతున్నది  || ఉన్నావయ్యా || 

అనగనగా ఏనాడో ఒక రాజు ఒకరికి ఒకరే ఆ రారాజు

అనగనగా ఏనాడో ఒక రాజు ఒకరికి ఒకరే ఆ రారాజు
రాజుకే ఓ యువరాజు ఆ రాజ్యానికి అతడే మహారాజు
స్వరాజ్యానికే సామంత రాజు సామ్రాజ్యానికే ధర్మరాజు  || అనగనగా ||

ప్రపంచమంతా రాజులకు మహా దేవరాజు
జనులందరికి జనక రాజు మహా జయరాజు

యుద్ధం అవసరమే లేనట్లు పరిపాలించిన విజయరాజు
జగతికి ఇతనే పృథ్వీ రాజు మన దేశానికి భారత రాజు
గొప్పతనంలో రామ రాజు సహాయంలో గోవింద రాజు     || అనగనగా ||

భుజ బలగంలో గజ రాజు నాట్యంలో నటరాజు
ఏకాగ్రతలో ధ్యాన రాజు సంగీతంలో శృతి రాజు
ఐశ్వర్యంలో ధన రాజు పేదలకు ఓ పెద్ద రాజు
పాటలలో త్యాగ రాజు ఆటలలో మన రాజు

అరణ్యానికి సింహ రాజు శత్రువులు లేకున్నా నరసింహ రాజు
చరిత్రకు శివ రాజు పూజ్యులకు మహా లింగ రాజు పేరుకు శ్రీ రాజు  || అనగనగా || 

Tuesday, September 20, 2016

నాతో జీవించే దైవం ఏదో నాతో కలిసే దేహం ఎదో

నాతో జీవించే దైవం ఏదో నాతో కలిసే దేహం ఎదో
నాతో నడిచే తోడు ఎవరో నాతో ఉండే నీడ ఎవరిదో  || నాతో జీవించే ||

శ్వాసలో ప్రతి శ్వాసగా ఊపిరిలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు ఎవరివో
మాతృత్వం సృష్టించిన మహా తల్లి హృదయం ఎంతటి దైవమో

మహా ఆత్మగా మహా ఋషిగా వచ్చేది ఎవరో
మహా ధూతగా మహా ధాతగా వచ్చేది ఎవరో
పర బ్రంహగా పర విష్ణుగా వచ్చే పరమేశ్వర ఎవరో   || నాతో జీవించే ||

దైవం చూపే పరంధామ ఎవరో దేహంలో ఉన్న అంతరాత్మ ఎవరో
తోడుగా నడిచే అంతర్యామి ఎవరో నీడను ఇచ్చే అవధూత ఎవరో

మహాత్మగా జీవితం సాగుతున్నా మహర్షిగా జీవనం వెళ్ళుతున్నా
అవధూతగా జీవిస్తూనే ఉన్నా విశ్వధాతగా ప్రయాణం చేస్తున్నా   || నాతో జీవించే || 

భరణి శంకర ఆభరణములు శంకరా భరణం

భరణి శంకర ఆభరణములు శంకరా భరణం
సాగర స్వరాల సంగములు సాగర సంగమం
సూర్యోదయ తొలి లేత కిరణాలు స్వాతి కిరణం
శృతి స్వర రాగ సప్త లయములు శృతి లయలు 

సుఖమో జీవితమో

సుఖమో జీవితమో
సుఖమే సంయోగ సంభోగమో
జీవితమే సుఖమైన సంతోషమో  || సుఖమో ||

సాగే కాలంతో సుఖ జీవిత ప్రయాణమో
కదిలే సమయంతో మహా సంభోగ భావమో

మోహమే మహా వేదమో వేదమే మహా మోహనమో
మనస్సే మహా మంత్రమో వయస్సే మహా చిత్రమో  || సుఖమో ||

ఎదిగే వయస్సుతో సాగే కాలంతో జీవితం ఏ ప్రయాణమో
ఒదిగే మనస్సుతో కదిలే సమయంతో నవ జీవన మార్గమో

ఒడిదుడుకులు ఎన్నున్నా సుఖ భోగం ఎవరికి శాంతమో
అలజడులు ఎన్నున్నా సంతోష యోగం ఎవరికి మోక్షమో  || సుఖమో || 

Monday, September 19, 2016

శ్రీ చక్రాధరా నీ ఆభరణములే మా అలంకారములు

శ్రీ చక్రాధరా నీ ఆభరణములే మా అలంకారములు
శ్రీ శంఖాధరా నీ స్వరములే మా సంగీత కావ్యములు

నీవు వెలిసిన సప్త గిరులే మహా క్షేత్ర పుణ్య తీర్థములు
నీవు నిలిచిన స్థానములే మహా దైవ పూజ్య పునస్కారాలు

నిత్యం నీ దేహానికి పూజార్చనములు పుష్పములు పాద స్పర్శములు
నిరంతరం నీకు సేవ సన్నిధములు నూతన వస్త్ర భావ కళ్యాణములు  || శ్రీ చక్రాధరా ||

నీకై విరిసిన పారిజాతములచే పుష్పాభిషేకములు
నీకై పండిన ధాన్య ఫలములచే ఫలాభిషేకములు

మెలకువతో ఉంటావని నీకు నిత్య సుప్రభాతములు
సమూహముతో కదిలి వచ్చే జనానికి నీ వర భాగ్యములు   || శ్రీ చక్రాధరా ||

నీ ఐశ్వర్యములు ఏడు కొండలుగా దాగిన మహా గోపుర రాసులు
నీ అన్నదానములు ఎన్ని తరములైనను నిత్యం ప్రసాదములు

నీ దర్శనముకై వచ్చే కాలి నడకల భక్తులు అలసిన బంధములు
నీ రూప ఛాయముచే భక్తులలో కలిగేను మహా మహా ఆనందములు

తరతరాలుగా వచ్చి చేరేను నీకై భక్తుల ముడుపులు కానుకలు
తరతరాలుగా కొన సాగేను నీ మహిమల మహా భావ చరిత్రములు  || శ్రీ చక్రాధరా ||

ఆలోచనలోనే సర్వస్వము ఆలోచనలోనే అనంతం

ఆలోచనలోనే సర్వస్వము ఆలోచనలోనే అనంతం
ఆలోచనతోనే అర్థము ఆలోచనలతోనే పరమార్థము

ఆలోచనల అర్థ సారాంశములే అజ్ఞాన విజ్ఞానములు
ఆలోచనల ఇంద్రియ విచక్షణములే జ్ఞాన లక్షణములు
ఆలోచనల ఇంద్రియ నిగ్రహము లేనిచో అజ్ఞాన అనర్థములు
ఆలోచనల జీవన సిద్ధాంతము జీవుల విజ్ఞాన సారాంశ మార్గములు
ఆలోచనల భావ స్వభావాలే మన మనస్సులో కలిగే గుణ విశేషణములు

ఆలోచనల కార్యాలను అర్థవంతంగా విజ్ఞానంతో మనమే సాగించుకోవాలి
ఆలోచనల అనర్థాలను విజ్ఞాన జ్ఞాన విచక్షణతో మనమే వదిలించుకోవాలి

ఆలోచనలతోనే అపారమైన విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించవచ్చు
ఆలోచనలతోనే నూతన విజ్ఞానాన్ని మహా గొప్పగా సృష్టించవచ్చు

ఆలోచనల కార్యాల నుండి ఎవరికి బాధ దుఃఖము కల్పించరాదు
ఆలోచనల కార్యాల నుండి ప్రగతిని సాధిస్తూ ముందుకు సాగాలి

ఆలోచనల నుండే నేటి జీవన నిర్మాణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి
ఆలోచనల నుండే నేటి జీవన జీవిత సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి  

సాయీ! ఒక చెయ్యి వేయుము

సాయీ! ఒక చెయ్యి వేయుము
నాలోని భారాన్ని తగ్గిస్తూ నన్నే మార్చుము  
కర్తగా కర్మగా క్రియగా నేనే దిగ్భ్రాంతితో ఇమిడిపోయి ఉన్నాను
మహా విజయంతో నాలోని అపారమైన ప్రజ్వల శక్తిని పెంచుము || సాయీ! ||

కర్తగా ఏది జరిగినా కర్మగా సాగుతూనే వెంటాడుతున్నది
క్రియా విశేషణము ఎంతటిదైనా గుణమే మారిపోతున్నది

ఆదుకుంటావని మౌనంతో నీ హృదయాన్ని చేరుకుంటున్నా
అలమటిస్తావని నాలోని భావాలనే నీకు తెలుపుకుంటున్నా   || సాయీ! ||

చేసే పనిలో నీ చెయ్యి వేసి సాయంతో నన్నే గట్టెక్కించుము
సాగే కార్యంలో కర్తవ్యాన్ని మేమే సాహసంతో అధిగమించెదము

నాలోని శక్తిని విశ్వానికి విజ్ఞానంగా పరిశుద్ధంగా అందించెదము
నాలోని భక్తిని నీ విశ్వానికి పరిపూర్ణంతో సంపూర్ణంగా ఇచ్చెదము || సాయీ! || 

జయ జయహో జయ విజ్ఞేశ్వర జయ జయహో జయ మహేశ్వర

జయ జయహో జయ విజ్ఞేశ్వర జయ జయహో జయ మహేశ్వర
జయ జయహో పర బ్రంహ జయ జయహో పర విష్ణు పరమేశ్వర
జయ సాక్షత్ పర బ్రంహ జయ దేవో పరంధామ పర లోక ప్రాణేశ్వర
జయ విజయ జయ గురు బ్రంహ జయ దేవో జయ విజయ విశ్వేశ్వర 

Friday, September 16, 2016

పరంధామా! పర బ్రంహ పర దేవో మహేశ్వరః

పరంధామా! పర బ్రంహ పర దేవో మహేశ్వరః
పట్టాభిరామ పర విష్ణు పర లోక దేవో సర్వేశ్వరః
పర తత్వ పర జ్ఞాన పర జీవ దేవో లోకేశ్వరః        || పరంధామా! ||

నాలో అపార అఙ్ఞానాన్నే వదిలించమని ప్రార్థిస్తున్నా
నాలో మతి మరుపునే తొలగించమని వేడుకుంటున్నా

విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నా అజ్ఞానంతో నా జీవితం వృధాగా సాగుతున్నది
వేదాల వేదాంతం ఉన్నా మతి మరుపుతో నా జీవనం తటస్థమైనది   || పరంధామా! ||

వయసై పోతున్నా ఎదుగుదల లేక నాలో నేనే శూన్యమై అణిగిపోతున్నా
కాలం సాగుతున్నా విజయం లేక నాలో నేనే నిర్జీవమై నశించిపోతున్నా

ఏనాటికి ప్రతిఫలం లభిస్తుందో నాలో ఓపిక తరుగుతున్నది
ఏనాడు ఫలితం కలుగుతుందో నాలో జీవం కరిగిపోతున్నది  || పరంధామా! ||

పరిచయం చేసుకో స్నేహమే తెలుసుకో

పరిచయం చేసుకో స్నేహమే తెలుసుకో
స్నేహమే బంధాలై సంబంధాలుగా మారిపోవునే
బంధాలతో కొత్త పరిచయాల స్నేహం పెరిగిపోవునే  || పరిచయం ||

కుటుంబాల బంధాలలో స్నేహమే జీవమై జీవించునే
సంబంధాల స్నేహాలతో కొత్త జీవితాలు పరిచయమవునే

స్నేహంలో స్వార్థం లేనట్లు సహాయాన్ని తిరిగి పంచేసుకో
స్నేహమే అనర్థం కానట్లు స్వార్థాన్ని వదిలి అర్థం చేసుకో
అందరితో కలిసిపోయి పరమార్థాన్నే సహాయంతో చాటుకో  || పరిచయం ||

స్నేహంతో జీవితం ఆనందమై సాగిపోతూ మాటలతో కాలం హాయిగా గడిచిపోవునే
కార్యాలెన్నో ఒకరికి ఒకరై సులువుగా చేసుకుంటే సమస్యలే లేనట్లుగా తీరిపోవునే

మనలో మనకు మనస్పర్ధాలు వద్దని హెచ్చు తగ్గులు చూసుకోవద్దు
మనలో మనకు మహా చైతన్యం ఉందని గొప్పలు అతిగా చెప్పుకోవద్దు
మనలో మనకు కష్టాలైనా నష్టాలైనా దుఃఖాలైనా పదే పదే తలుచుకోవద్దు

మనలో మనమే స్నేహమై బంధాలుగా పరిచయాల పలకరింపులతో సాగేదమా || పరిచయం || 

ఆహా! గాలిలో గమ్మత్తైన మైకమో

ఆహా! గాలిలో గమ్మత్తైన మైకమో
ఓహో! మేఘంలో ఆశ్చర్య వర్ణమో
మేఘాల గాలి సవ్వడిలో ఎదో నవ భావమో కలిగే మనలో మహా సంతోషము || ఆహా! ||

వీచే చల్లని గాలి తీరు మేధస్సునే మెప్పిస్తూ హుషారునే కలిగిస్తున్నది
ఆకాశంలో మేఘాల తీరు ఎన్నో వర్ణాల ఆకార రూపాలతో మెరుస్తున్నది

మెల్ల మెల్లగా వీచే మత్తైన గాలి మనస్సుకే హాయిని గలిగిస్తూ సాగుతున్నది
సూర్య కిరణాల తేజస్సుతో ఆకాశ వర్ణమే మారి అద్భుతాన్ని చూపిస్తున్నది  || ఆహా! ||

చల్లని గాలి గంధర్వ లోకాల నుండి సుగంధమై వీస్తున్నదేమో
మేఘాలే మహా పర్వతాల నుండి సువర్ణమై మెరుస్తున్నాయేమో

మేఘాల గాలికి మనలోని జీవమే మహా కొత్త ఉచ్ఛ్వాస నిచ్చ్వాసాలతో సాగేనే
మేఘాల వర్ణాలకు మేధస్సులో మహా ఉత్తేజమే ఉప్పొంగి దేహమే చలించేనే  || ఆహా! ||

Thursday, September 15, 2016

అదిగదిగో ఆకాశం అదే మన దేశం

అదిగదిగో ఆకాశం అదే మన దేశం
కనిపించే మేఘాలే మన లోకం అదే మన ప్రపంచం || అదిగదిగో ||

ఉదయించే సూర్యునితో మేల్కోవడం
మెరిసే కిరణంతో విజ్ఞానం పొందడం
కదిలే మేఘాలతో ప్రయాణం విశ్వమంతా చుట్టడం
భూగోళమే భౌతికం భూలోకమే భువనం
భూమి భ్రమణమే భూతాంశ నియమం   || అదిగదిగో ||

ఆకాశంతో తిలకించడం మేఘాల భావాలతో వర్ణాలను దర్శించడం
అపురూపమైన ఆకార రూపాలను చూస్తూ మేఘాలతోనే సాగిపోవడం

కాలంతో ప్రయాణం అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యం
స్థానికుల జీవన విధానం ఓ మహోత్తర విషయం
విజ్ఞానంతో సాగడం అనుభవానికి మహా దర్పణం
విశ్వాంతర విజ్ఞానం జీవితానికి నవోదయ కిరణం
నూతన సాహసం మరో అనుభావాన్ని చూసుకోవడం  || అదిగదిగో || 

Wednesday, September 14, 2016

స్వాతంత్య్రం వచ్చిందా స్వరాజ్యం ఇచ్చిందా

స్వాతంత్య్రం వచ్చిందా స్వరాజ్యం ఇచ్చిందా
సామ్రాజ్యం ఏర్పడిందా సంతోషం కలిగిందా
సమరం ఆగిందా సత్యం ధర్మం నడిచిందా
శతాబ్దాల పరిపాలన ప్రభుత్వం మారిపోయిందా  || స్వాతంత్య్రం ||

జయమే మనదై దేశమే సగర్వమై నిలిచిందా
ధైర్యమే గర్వించేలా మన దేహమే పోరాడిందా
రణ రంగం ముగిసేలా ఆక్రమణ ఆగిపోయిందా
శత్రుత్వం నశించేలా మిత్ర భావం కలిసిందా

హితమేదో తెలిసిందా స్థానిక బలమెంతో గుర్తించిందా || స్వాతంత్య్రం ||

ఎవరికి వారు స్వేఛ్ఛా జీవితాన్ని ఆరంభించారా
ఎవరికి ఎవరో మనకు బంధాన్ని కలిగించారా
ఎవరున్నా లేకున్నా మన జీవనాన్ని సాగించారా
ఎవరో వచ్చి పోయినా మన కుటుంబాన్నే మిగిలించారా

మనదే దేశం మనదే లోకం మనమే ముందుకు సాగేదం
మనలో చైతన్యం మనమే సమూహం మనతోనే సాహసం || స్వాతంత్య్రం || 

Tuesday, September 13, 2016

వినాయకునిచే వినయం కలగాలి

వినాయకునిచే వినయం కలగాలి
విజ్ఞేశ్వరునిచే విజ్ఞానం పొందాలి
విఘ్న్శ్వరునిచే విధిరాత తొలగాలి
విధ్యేశ్వరునిచే విజయం సాధించాలి
గణపతిచే గుణగణాలు రావాలి
గజపతిచే భుజ బలగం ఉండాలి
గణనాధునిచే స్వరపరచుకోవాలి
గణేశ్వరుణ్నే నిమజ్జనం చేయాలి

ప్రశాంతం ప్రశాంతం ప్రశాంతం మనతోనే కలిగేను ప్రశాంతం

ప్రశాంతం ప్రశాంతం ప్రశాంతం మనతోనే కలిగేను ప్రశాంతం
ప్రయాణం ప్రయాణం ప్రయాణం మనతోనే సాగేను ప్రయాణం
ప్రమోదం ప్రమోదం ప్రమోదం మనతోనే వచ్చేను ప్రమోదం   || ప్రశాంతం ||

ప్రశాంతం ప్రమేయం మనకే ప్రయాణం ప్రయోగం మనదే ప్రమోదం ప్రసాదం మనమే
ప్రభాతం ప్రణామం మనకే ప్రతాపం ప్రకారం మనదే ప్రభావం ప్రసంగం మనమే
ప్రపంచం ప్రఖ్యాతం మనకే ప్రసిద్ధం ప్రమాణం మనదే ప్రదర్శనం ప్రత్యక్షం మనమే
పరిశీలనం పరిశోధనం మనకే పర్యవేక్షణం పరిశుద్ధం మనదే ప్రకృతం పరియావరణం మనమే || ప్రశాంతం ||

సమస్తం సంకల్పం మనకే సహస్త్రం సమాప్తం మనమే
సమీపం సంయుక్తం మనకే సంయోగం సంభోగం మనమే
సంగ్రామం సమూహం మనకే సంకేతం సంకీర్తం మనమే
సర్వస్వం సర్వేశ్వరం మనకే సర్వాంతరం సంఘర్షణం మనమే || ప్రశాంతం ||

ప్రేమతో పలికిన మనస్సుతో పిలిచిన వచ్చేస్తానే నేను నీకోసం

ప్రేమతో పలికిన మనస్సుతో పిలిచిన వచ్చేస్తానే నేను నీకోసం
భావంతో తలిచిన మౌనంతో తపించిన చేరేస్తానే నేను నీకోసం  || ప్రేమతో ||

హృదయంలోని గమనమే నీ ప్రేమ తలుపుల పదనిసలు
దేహంలోని మధుర గమకమే నీ తేనే పెదవుల సరిగమలు

ప్రకృతిలో విరిసిన పుష్పాలన్నీ సుమగంధమై నిన్నే చేరేనే
ఆకాశంలో కనిపించే వర్ణాలన్నీ సువర్ణమై నిన్నే ఆవరించేనే  || ప్రేమతో ||

సూర్యోదయం నీకోసమే ఉదయించేలా ప్రతి రోజు అనిపించేనే
శుభోదయం నీకోసమే స్మరించేలా ప్రతి నిమిషం అనుకున్నానే

ఎక్కడ వెళ్ళినా నీ హృదయ భావన నన్నే చేరేనులే
ఎక్కడ చూసినా నీ దేహ బంధం నన్నే తలచేనులే  || ప్రేమతో || 

Monday, September 12, 2016

భారంగా ప్రేమకు దూరంగా హృదయానికి చేరువ లేదనగా

భారంగా ప్రేమకు దూరంగా హృదయానికి చేరువ లేదనగా
కళ్ళల్లో కన్నీరే రాలేక నీకోసం మదిలో భాదే మొదలాయనే  || భారంగా ||

తప్పేదో జరిగిందా ఒప్పేదో తెలియదా జరిగినది ఏమైనదో
కాలంతో కలిగే విధిని మీరు కథలతోనే కలగా మిగిల్చెదరా

భావాల జీవం స్వభావాల శ్వాస తత్వమైన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలే
ధ్యాస ధ్యానం భాషా జ్ఞానం విశ్వం విజ్ఞానమై ఒకటిగా నీలో దాగినదే  || భారంగా ||

మాటలే శూన్యం మౌనమే గానం మనస్సుకు నీవు మోహనమే
స్నేహమే ప్రేమగా సాగిన ఊహల ఆశలు కలలుగా మిగిలేనా

వేదమే నాలో కలిగిన భావం నీతో సాగినదే అనుకున్నా ఆనాడు
జీవమే నీలో కదిలిన వేదం నాతో సాగేనని అనిపించేను ఆనాడే  || భారంగా || 

Friday, September 9, 2016

ఎవరికి ఎవరు ఏమని తెలిపారు

ఎవరికి ఎవరు ఏమని తెలిపారు
ఎవరికి ఎవరు ఏదని ఇచ్చెదరు
ఎవరికి ఎవరు ఏమి కారని తెలిపేదెవరు
ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉన్నారు
ఒకరితో ఒకరు స్నేహం అన్నారు
ఒకరికి ఒకరై బంధం అంటున్నారు

ఇదే మా సంగతి అంటూ ఇంతే మన సంస్కృతి అని చెప్పెదరు || ఎవరికి ఎవరు ||

తెలిసినదేదైనా ఆలోచిస్తారు
తెలియనిదేదైనా విచారిస్తారు
తెలుసుకునేదాక అన్వేషిస్తారు

కొత్తది ఏదైనా పరిశోధిస్తారు
వచ్చినదేదైనా పరిశీలిస్తారు
వచ్చేదేదైనా పర్యవేక్షిస్తారు  || ఎవరికి ఎవరు ||

ఎవరు వచ్చినా పలికించేస్తారు
ఎవరికి ఏమైనా తడబడిపోతారు
ఎవరిని ప్రశ్నించినా బదులిస్తారు

అందరితో కలిసే ఉంటారు
అందరికి తోడుగా ఉన్నారు
అందరిలా ఒకటిగా వస్తారు

ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా ఒకటిగా వెళ్తారు
ఎక్కడైనా ఉండాలనుకున్నా ఒకటిగా ఉంటారు
ఎక్కడికో పోవాలనుకున్నా ఒకటిగా పోతారు       || ఎవరికి ఎవరు ||

నీవే నీవే నాలోన నీవే నీవే

నీవే నీవే నాలోన నీవే నీవే
నీవే నీవే నాతోన నీవే నీవే
ఏమో ఏమో ఇది ప్రేమేనేమో
తెలిసేదాక తపనంతో సాగే భావన ఎదో నాలో   || నీవే నీవే ||

కాలంతో వచ్చేస్తాను సమయంతో ఉండేస్తాను నీతోనే ప్రయాణం చేసేస్తాను
కాలంతో పరుగులు తీస్తూ సమయంతో అడుగులు వేస్తూ నీతోనే నిలిచేస్తాను

భావంతో సాగే తీరు మౌనంతో ఆగే జోరు మాటలతో నిలబడిపోయేను
వేదంతో కలిగే మాట దేహంతో వెళ్ళే బాట విజ్ఞానంతో ఆగిపోయాను    || నీవే నీవే ||

కాలంతో కలిగే భావన రోజుతో మారే ఆలోచన జ్ఞాపకాలలో దూరమైపోయేనే
జీవనమే ముఖ్యమని జీవితమే అనిత్యమని ఏదీ తెలియక నీతోనే సాగేనే

తీరం చేరని హృదయం కలవని మనస్సుల దూరం ప్రేమకు భారమే
వైనం తెలియని మార్గం కనిపించని భావాల స్నేహం ప్రేమకు మోహమే  || నీవే నీవే || 

Thursday, September 8, 2016

మహాత్మ మహాత్మ నీవే సాగాలి ఈ యుగానికి నీవే నిలవాలి

మహాత్మ మహాత్మ నీవే సాగాలి ఈ యుగానికి నీవే నిలవాలి
మహా ఋషిగా నీవే మహర్షివై ఈ జగమంతా నీవే నడవాలి
బ్రంహర్షిగా ధ్యానిస్తూ దేవర్షిగా దర్శనమిస్తూ విశ్వాన్ని నీవే నడపాలి  || మహాత్మ ||

కాలంతో ప్రయాణం ధ్యాసతో విజ్ఞానం శ్వాసతో ధర్మం తెలపాలి
భావంతో బంధం తత్వంతో వేదాంతం దేహంతో దైవం చాటాలి

ప్రతి జీవిలో నీవే ఉన్నావని అది నేనేనని తెలుసుకోవాలి
ప్రతి శ్వాసలో నీవే ఉంటావని అది నేనేనని గ్రహించాలి    || మహాత్మ ||

పర బ్రంహ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మేధస్సులో దాచుకొని ఎక్కడున్నావో ఓ మహర్షి
పర విష్ణు విశ్వ చైతన్యాన్ని శిరస్సులో ఉంచుకొని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఓ దేవర్షి

త్రి మూర్తుల త్రిగుణాలతో త్రిలోకాలను దర్శించేందుకు ప్రయాణం సాగించావా
త్రి తత్వ భావ స్వభావాలతో అనంత లోకాలను జయించేందుకు కాలంతో సాగేవా  || మహాత్మ || 

విశ్వంలో ఏమున్నదో జగమంతా ఏమి దాగున్నదో

విశ్వంలో ఏమున్నదో జగమంతా ఏమి దాగున్నదో
అన్వేషణతో సాగే మేధస్సుకు ఏదో రహస్యం తెలియాలి
ఆలోచనలలో విజ్ఞానం అనుభవమై కాలంతో సాగిపోవాలి  || విశ్వంలో ||

తెలిసే వరకు ప్రయోగం చేయాలి అర్థం అయ్యేవరకు పరిశోధన సాగాలి
ఏది ఏమిటో ఎందుకో గ్రహించాకే పర్యవేక్షణతో తీర్పు ఏదో ఇచ్చేయాలి

అద్భుతాలను తిలకిస్తూనే ఆశ్చర్యాన్ని అవగాహనతో పసిగట్టాలి
నిర్మాణాల విధానాలనే గమనిస్తూ మహా మూలాన్ని గ్రహించాలి   || విశ్వంలో ||

ప్రకృతియే మన వైద్యశాల పరిశోధన చేస్తే రహస్యం మన చెంత
విశ్వమే మన వేద కళాశాల పరిశీలిస్తే మహా పరమార్థం మన వెంట

ప్రయాణిస్తూనే అన్నింటిని గ్రహించాలి అనంతమైన  ఆలోచనలతో ఎన్నో తెలుసుకోవాలి
కాలంతో సాగుతూనే ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి ఆయుస్సుతోనే మన విజ్ఞానానికి పదును పెట్టాలి  || విశ్వంలో ||

ప్రణామం ప్రణామం ప్రణామం ప్రేమతో జగతికి ప్రణామం

ప్రణామం ప్రణామం ప్రణామం ప్రేమతో జగతికి ప్రణామం
ప్రమేయం ప్రమేయం ప్రమేయం ప్రేమతో విశ్వానికి ప్రమేయం
ప్రమోదం ప్రమోదం ప్రమోదం ప్రేమతో ప్రతి జీవికి ప్రమోదం || ప్రణామం ||

ప్రేమను పంచేందుకే ప్రతి రూపాన్ని ఇచ్చారు
ప్రేమను చూపేందుకే ప్రతి భావాన్ని నింపారు
ప్రేమను ఇచ్చేందుకే ప్రతి బంధాన్ని కలిపారు
ప్రేమను కలిపేందుకు ప్రతి ధర్మాన్ని తెలిపారు

ప్రేమతో జీవించేందుకు జగమంతా స్వేచ్ఛను చాటారు || ప్రణామం ||

ప్రేమించే తత్వమే ప్రకృతిలో మొలిచింది
ప్రేమించే స్వభావమే ప్రకృతిలో వెలిసింది
ప్రేమించే విధానమే పకృతిలో నిలిచింది
ప్రేమించే ధర్మమే ప్రకృతిలో నాటుకుంది

ప్రేమించే గుణగణాలే ప్రకృతిని రక్షించే స్వభావ తత్వాలు || ప్రణామం ||

మహాత్మగా జీవించెదనా పరమాత్మగా ఒదిగెదనా

మహాత్మగా జీవించెదనా పరమాత్మగా ఒదిగెదనా
ఋషిగా అవతరించెదనా మహర్షిగా అధిరోహించెదనా
మాధవుడై నిలిచెదనా మహానుభావుడిగా మిగిలెదనా   || మహాత్మగా ||

పర లోకం నుండి వచ్చానని గర్వించెదనా
పర ధ్యాసలోనే ఉన్నానని ఊహించెదనా

ప్రజ్ఞానం ఉన్నా పర బ్రంహగా వేదాంతం తెలిపెదనా
విజ్ఞానం ఉన్నా పర తత్వాన్ని బోధిస్తూ సాగిపోయేదనా  || మహాత్మగా ||

విశ్వమంతా నా రూపం వ్యాపించి ఆకాశ వర్ణాన్ని సూర్యునితో చూపెదనా
జగమంతా నా వేద విజ్ఞానం దైవ ప్రచారమై  అవధూత ధ్వనితో చాటెదనా

ఎందరో మహాత్ముల ఘనతలు నా మేధస్సులో మహా ఘనంగా మ్రోగేనా
ఎందరో మహర్షుల ఘట్టాలు నా ఆలోచనలలో మహా ప్రస్థానమై సాగేనా   || మహాత్మగా ||

Wednesday, September 7, 2016

ప్రకృతియే సాగాలి యుగ యుగాలుగా మన కోసం

ప్రకృతియే సాగాలి యుగ యుగాలుగా మన కోసం
ప్రకృతియే పెరగాలి తర తరాలుగా జీవుల కోసం
ప్రకృతియే జగతికి విశ్వ భావ మహా ప్రాణ వాయువు  || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే సూర్యోదయాన హరితత్వమై ప్రపంచమంతా సుకుమారత్వమై వ్యాపించును
ప్రకృతియే వర్షోదయాన పరిపక్వతమై విశ్వమంతా పచ్చని లేత తత్వంతో ఆవహించును

ప్రకృతియే మన మాతృ భావాల మహా తత్త్వం పరభావ స్వభావ జీవత్వం
ప్రకృతియే మన దైవ కాలానికి అసంభోదిత ఆయుర్వేద ఆయురారోగ్యత్వం || ప్రకృతియే ||  

ప్రకృతియే మహా విజ్ఞానం విశ్వ విజ్ఞాన జ్ఞానోదయం పరిశోధనకే వేద కుటీరం
ప్రకృతియే మహా క్షేత్రం మహా మహర్షులకు మహాత్ములకు మహా మందిరం

ప్రకృతియే జీవం అందించునే మాతృత్వం అదే మధురమైన జీవత్వం
ప్రకృతియే సర్వం అందించునే సర్వాంతం అదే అమోఘమైన వేదత్వం  || ప్రకృతియే ||  

ప్రకృతిలో జీవించు ప్రకృతినే ప్రేమించు

ప్రకృతిలో జీవించు ప్రకృతినే ప్రేమించు
ప్రకృతినే పెంచేసి ప్రకృతినే మెప్పించు
ప్రకృతియే జగతికి ప్రాణ వాయువుగా నిలిచేను ప్రతి జీవిలో  || ప్రకృతిలో ||

ప్రకృతి మనకే ప్రమోదం ప్రకృతియే మన ఆరోగ్యానికి ప్రశాంతం
ప్రకృతియే మన లోకం ప్రకృతియే మన దేహానికి మహా ప్రసాదం

ప్రకృతి నుండే మన జీవితం ఆరంభం ప్రకృతిలోనే మన జననం
ప్రకృతి నుండే మన జీవనం ప్రారంభం ప్రకృతిలోనే మన కాలం  || ప్రకృతిలో ||

ప్రకృతిలోనే వెలిశారు ఎందరో మహానుభావులు మహాత్ములుగా అవతరించారు
ప్రకృతిలోనే నిలిచారు ఎందరో మహర్షులు మాధవులుగా ఎంతో అధిరోహించారు

ప్రకృతిలోనే పరమాత్మ ప్రకృతిలోనే పరబ్రంహ పకృతితోనే ప్రతి సృష్టి
ప్రకృతిలోనే దేవాత్మ ప్రకృతిలోనే విశ్వాత్మ ప్రకృతిలోనే ప్రతి జీవి రూపం  || ప్రకృతిలో || 

ఒక భావన ఒక వేదన ఒకటే ఆవేదన

ఒక భావన ఒక వేదన ఒకటే ఆవేదన
ఒక ప్రార్థన ఒక సాధన ఒకటే ఆలోచన   || ఒక భావన ||

ధీక్షతో సాగే సాధన శ్వాసతో సహాసమే చేసే
దేహంలో కలిగే వేదన దైవంతో సమరం చేసే

మనస్సులో ప్రశాంతం సాధనకు సమ్మోహం
మేధస్సులో సుఖ శాంతం ధీక్షకే మహా సంభోగం   || ఒక భావన ||

ధీక్షతో సాగే మహా కార్యం సహాసంతో సాగే కర్తవ్యం
ఏకాగ్రతతో సాగించే ధ్యానం యోగంతో కలిగే మోక్షం

ప్రతి కార్యం ఒక మహా వేదం మహాత్ములకు వేదాంతం
ప్రతి భావం ఒక మహా కావ్యం మహర్షులకు విశ్వ తత్త్వం  || ఒక భావన || 

జై గణేశ శ్రీ గణేశ జయహో జై గణేశ

జై గణేశ శ్రీ గణేశ జయహో జై గణేశ
జై గణేశ ఓం గణేశ జయహో జై గణేశ
జయహో గణేశ జయ ఓం శ్రీ గణేశ
జయహో జయహో జయహో గణేశా ...  || జై గణేశ ||

జయమే విజయమై అభయమిచ్చే జై గణేశ
దైవమే సత్యమై ధర్మాన్ని రక్షించే జై గణేశ

అజ్ఞానాన్ని తొలగించి విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చే శ్రీ గణేశ
విధినే మార్చేసి నూతన భవిష్యత్ ను ఇచ్చే శ్రీ గణేశ

స్నేహంతో బంధాలను కలిపే ఓం గణేశ
బంధాలతో ప్రేమనే పంచేసే ఓం గణేశ  || జై గణేశ ||

విశ్వానికి నీవే ఆది గణపతి జగతికి నీవే మహా గణపతి
లోకానికి నీవే వేదం సృష్టికి నీవే జ్ఞానం ఓ మహా గణపతి

మేధస్సులో ఆలోచన నీలోని విశ్వ విజ్ఞానమే
హృదయంలో భావన నీలోని జీవన తత్వమే

ప్రకృతికే ప్రతి రూపమై వరమునే ఇచ్చెదవు
దేహానికే మహా స్వరమై ధైర్యాన్ని ఇచ్చెదవు   || జై గణేశ ||

Tuesday, September 6, 2016

జయహో జనతా ఈ జగమంతా జయహో జనతా

జయహో జనతా ఈ జగమంతా జయహో జనతా
జయహో జనతా ఈ యుగమంతా జయహో జనతా   || జయహో జనతా ||

ప్రభాతం ప్రమోదం ప్రణామం  ప్రశాంతం
ప్రపంచం ప్రమేయం ప్రయోగం ప్రయాణం
ప్రభావం ప్రసిద్ధం ప్రమాణం ప్రయోజనం

సూర్యోదయ సుప్రభాతం విశ్వానికే ప్రావీణ్యం
నవోదయమే సుప్రభావం జగానికే పరిశోధనం   || జయహో జనతా ||

సమస్తం సంకల్పం సహస్త్రం సమాప్తం
సమీపం సంయుక్తం సంయోగం సంభోగం
సంగ్రామం సమూహం సంకేతం సంకీర్తం

ప్రకృతిలో పరిమళం పారిజాతం పరిశుద్ధం
సృష్టిలో ఆకారం మహా స్వరూపం అమోఘం   || జయహో జనతా || 

Friday, September 2, 2016

జయహో జనతా అన్నది సహాసమే మన పోరాటం

జయహో జనతా అన్నది సహాసమే మన పోరాటం
జయహో జనతా అన్నది సమూహమే మహా సమరం
జయమే లక్ష్యం అంటూ శాంతమే సహనంతో సాగుతున్నది  || జయహో జనతా ||

జన సమూహంతో సాగే సహాసమే మహా విజయం
జన ప్రమేయంతో కొనసాగే మహా కార్యమే కర్తవ్యం
జనుల పలుకులలో కలిగే ధైర్యమే జయ విజయం
జనుల నడకలతో సాగే పట్టుదలయే మహా జయం  || జయహో జనతా ||

స్వయంకృషితో ఎదిగే జీవుల లక్ష్యమే సమాజానికి విజయ చిహ్నం
సమానత్వంతో కలిగే మహోత్తర భావాలే దేశానికి స్ఫూర్తి దాయకం
లక్ష్యం కోసం జీవితాన్నే త్యాగం చేసిన మహా వీరులే దేశానికి గర్వం
విజయంతో దేశాన్ని నడిపించడమే మహా విజ్ఞానుల మహోదయ జ్ఞానం || జయహో జనతా ||

మాతృదేవోభవ

మాతృదేవోభవ
పితృదేవోభవ
ఆచార్యదేవోభవ
అతిథిదేవోభవ
మహాత్మదేవోభవ   || మాతృదేవోభవ ||

కల్యాణంతో జీవితం శుభోదయం జీవనమే నవోదయం
ముహూర్తమే శోభనం కలసిన వేళయే మహా శుభ దినం
శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీకారం శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు
ఆశీర్వాదాలతో తలంబ్రాలు కురిపించే మహోదయం
సర్వం మంగళం శాంతం ప్రశాంతం శాంతి శాంతి శాంతిః   || మాతృదేవోభవ ||

జత కలిసే ఇరు బంధాల జీవితమే ఉదయించే శుభోదయం
మనస్సులు కలిసే ప్రాణుల జీవనమే చిగురించే నవోదయం
జగమంతా ఎన్నో బంధాలతో సాగే అనురాగాల మమకారం
విశ్వమంతా ఎన్నెన్నో మహా జీవితాలతో సాగే మమతానురాగం
మనమంతా కలిసి మెలసి సాగిపోవడమే కాలం తెలిపిన వైనం   || మాతృదేవోభవ ||