Friday, September 30, 2016

ప్రకృతిలో ప్రతి నిత్యం ఎన్నో తెలియని అద్భుతాల ఆశ్చర్యపు సంఘటనలు జరిగేను

ప్రకృతిలో ప్రతి నిత్యం ఎన్నో తెలియని అద్భుతాల ఆశ్చర్యపు సంఘటనలు జరిగేను
ప్రతి నిమిషం అన్వేషణలో విశ్వ జగతి ఎంతటిదో బ్రహ్మాండ లోకమంటే ఏమిటో తెలిసేను || ప్రకృతిలో ||

విశ్వం ఎంత విశాలమైనదో ఆకాశపు ఎత్తున ప్రయాణిస్తూ అంచులను చేరేస్తే తెలిసేనా
జగతి ఎంత మహోత్తరమైనదో ఉదయిస్తూ అస్తమించే రోజుల యుగాలు గడిస్తే తెలిసేనా

లోకం ఎంత గొప్పదైనదో అంతరిక్షాన ఉన్న గ్రహాల నక్షత్రాల కూటమిని దర్శిస్తే తెలిసేనా
బ్రహ్మాండం ఎంత మహత్యమైనదో మానవ మేధస్సే నిత్యం దైవత్వంతో అన్వేషిస్తే తెలిసేనా || ప్రకృతిలో ||

మన విశ్వం మన విజ్ఞానం మన ప్రకృతి మన కుటీర ఆరోగ్య వాతావరణ స్థావరం
మన జగతి మన చరిత్ర మన గ్రంథం మన జ్ఞాపకాల మహాత్ముల రహస్య నిదర్శనం

మన భావం మన స్వభావం మన తత్వం మహా జీవులలో దాగిన ప్రతి రూప దర్పణం
మన సాహసం మన నిర్మాణం మన ప్రగతి అపురూపమైన యంత్ర భాషలకే మహా నిర్వచనం || ప్రకృతిలో ||

No comments:

Post a Comment