Friday, September 9, 2016

నీవే నీవే నాలోన నీవే నీవే

నీవే నీవే నాలోన నీవే నీవే
నీవే నీవే నాతోన నీవే నీవే
ఏమో ఏమో ఇది ప్రేమేనేమో
తెలిసేదాక తపనంతో సాగే భావన ఎదో నాలో   || నీవే నీవే ||

కాలంతో వచ్చేస్తాను సమయంతో ఉండేస్తాను నీతోనే ప్రయాణం చేసేస్తాను
కాలంతో పరుగులు తీస్తూ సమయంతో అడుగులు వేస్తూ నీతోనే నిలిచేస్తాను

భావంతో సాగే తీరు మౌనంతో ఆగే జోరు మాటలతో నిలబడిపోయేను
వేదంతో కలిగే మాట దేహంతో వెళ్ళే బాట విజ్ఞానంతో ఆగిపోయాను    || నీవే నీవే ||

కాలంతో కలిగే భావన రోజుతో మారే ఆలోచన జ్ఞాపకాలలో దూరమైపోయేనే
జీవనమే ముఖ్యమని జీవితమే అనిత్యమని ఏదీ తెలియక నీతోనే సాగేనే

తీరం చేరని హృదయం కలవని మనస్సుల దూరం ప్రేమకు భారమే
వైనం తెలియని మార్గం కనిపించని భావాల స్నేహం ప్రేమకు మోహమే  || నీవే నీవే || 

No comments:

Post a Comment