Thursday, May 21, 2015

అనగనగనగా అనగనగా

అనగనగనగా అనగనగా
అంద చందాలు ఏమని తెలిపెనుగా
మన బంధాలు ఎప్పుడో కలిసేనని తెలిపెనుగా


ఇద్దరం ఎప్పుడో ఒకటయ్యాం
చూపులు కలసిన వేళయే శుభవేళ
ముహూర్తాలు ప్రతి క్షణం మన కోసమే
ప్రతి స్పందన ప్రతి నిమిషం మనదేలే
మళ్ళీ కలిసే క్షణాలు దగ్గరగా కలిసే బంధాలు
కలయికతోనే బంధాలతో పెళ్ళే కుదిరేను
మన కోసమే మన వారు మంచినే కోరెదరు 
మన ఇద్దరమే మన వాళ్ళకు ఆదర్శ వంతులవుదాం ॥ అనగనగనగా ॥

మంచిగా సాగే మనకు ఎప్పుడూ సంతోషమే
మనస్సుతో సాగే మన ఆలోచన మనకు ఆనందమే
మనిషిగా జీవిస్తే ప్రతి మనిషి మనకు సహకారమే
భాధ్యతలతో జీవితాన్ని సాగిస్తే అంతా ఫలితమే
అనుకున్నవన్నీ జరిగేలా అనుకువతో మెలగాలి
అనుకున్నవన్నీ తీరేలా వినయంతో శ్రమించాలి
ఏనాటికైనా మన వాళ్ళతోనే ఉంటాం
ఎప్పటికైనా మనస్సుతోనే సాగుతుంటాం ॥ అనగనగనగా ॥