Tuesday, December 20, 2011

విశ్వ జీవిగా జీవించు దేవా

విశ్వ జీవిగా జీవించు దేవా
నీవు జీవిస్తే ప్రతి జీవి జీవించేను దేవా
సూర్య తేజముగా లోకాన్ని మేల్కొలిపెదవు దేవా
నీ కిరణాన్నే మహా శక్తిగా ప్రతి జీవికి అందించెదవు...!
నీ వెలుగునే లోకానికి విజ్ఞానంగా ప్రసాదించేవు...!

Monday, December 19, 2011

బంధం ఉన్నవారికి నన్ను కలవాలనే

బంధం ఉన్నవారికి నన్ను కలవాలనే ఆలోచన నేడు లేకపోతే
ఇక నన్నెప్పుడు కలవలేనట్లు విశ్వానికి దూరమై జీవిస్తాను
ఏ బంధం దూరమైనా నా మనస్సు మీ మేధస్సుకై జీవిస్తుంది
మీ జీవితాలను సాగించేందుకే ప్రతి క్షణం మీలోనే ఉంటాను
నన్ను కలవాలని ఏనాడైనా అనుకున్నా కానరాని దూరంలో పలకరిస్తాను
ఎవరు ఎక్కడున్నా నా భావన మీ జీవితంలో ప్రయాణిస్తూనే ఉంటుంది

Monday, December 12, 2011

విఘ్నమే ముఖ బింభమై రూపమే

విఘ్నమే ముఖ బింభమై రూపమే ఆది స్థానమై ఈశ్వరునికే విఘ్నేశ్వరుడై
లోకమే పూజించగా విశ్వానికే గజ ముఖమై మహా గుణ విజ్ఞాన రూపమై
ఏక దంతపు నిత్య పవిత్రుడై మహా కార్యాలకు మూల కేంద్ర శుభ కారకుడై
కర్త కర్మ క్రియలు తన నుండే మొదలై జగతికే మహానందుడై నిలిచాడు

ఏ జీవి ఎక్కడికి చలనమవుతుందో

ఏ జీవి ఎక్కడికి చలనమవుతుందో ఏనాడు ఎక్కడ జీవిస్తుందో
తోడుగా జీవిస్తున్నా ఒంటరిగా జీవిస్తున్నా జీవితం సాగేందుకే
ఎక్కడ జీవిస్తున్నా ప్రతి జీవం ఆర్భాటం చెందుతూనే ఉంటుంది
ఆర్భాటంతోనే కాల ప్రయాణం సాగిపోతూ ప్రతి జీవి జీవిస్తుంది

మంత్రాన్ని మరిచాను మర్మ ధ్యాసలో

మంత్రాన్ని మరిచాను మర్మ ధ్యాసలో మరణాన్ని తలిచాను నేటి ధ్యాసతో
మరల రాని జన్మనే వదులుకున్నాను మరోసారి ఆలోచించలేక పోయాను
విధి కాల భావాలకు ఒదిగిపోయి అనారోగ్యపు బంధాలతో సాగుతున్నాను
నేను నేనుగా శిక్ష వేసుకున్నానేమోనని జీవితమే ఎటో వెళ్ళిపోతున్నది

Monday, December 5, 2011

విశ్వమున ప్రతి కార్యాన్ని చేయగలిగేలా

విశ్వమున ప్రతి కార్యాన్ని చేయగలిగేలా సూర్య భావ శక్తి మేధస్సులోనే ఉన్నది

Friday, November 11, 2011

మేధస్సులో ఆలోచన లేక విశ్వాన్ని

మేధస్సులో ఆలోచన లేక విశ్వాన్ని మరచిపోతున్నా
ఆలోచనలు ఆగుటచే ఏ భావన లేక మరణిస్తున్నా
మౌనమై పోయి విశ్వముననే లీనమై నిలిచిపోతున్నా
అంతర్గత ఆవేదనకు నేనుగా ప్రకృతిలో కలిసిపోతున్నా

Friday, November 4, 2011

విశ్వాన్ని సాగించరా విశ్వ నేస్తమా

విశ్వాన్ని సాగించరా విశ్వ నేస్తమా
విశ్వమే ఆగేలా ఉందిరా ఓ కాలమా!
కాల భావన లేని విశ్వం మహా ప్రళయమే
మౌనంతో నిలిచే విశ్వం కాలానికే నిరంకుశం ||

సాగించరా విశ్వాన్ని నా భావాలతో యుగాలుగా
మేధస్సులో ఉన్నాయి యుగాల భావాలు ఎన్నో
అనంతమై విశ్వ కాలంతో సాగేలా ఉద్భవిస్తున్నాయి
ఆశ్చర్యమైనా అద్భుతంగా సాగేలా కలుగుతున్నాయి

ప్రతి జీవికి పునరుద్ధారణ శక్తి కలిగేలా మళ్ళీ సూర్యోదయం
మళ్ళీ మహోదయ విశ్వ భావాలతో సకల జీవరాసులు జీవిస్తాయి
అనంతర శక్తి భావాలు ఉద్భవిస్తూ విశ్వమే సాగిపోతుంది
కాల భావాలు విశ్వంతో ఏకమై యుగాలుగా సాగిపోతాయి

విశ్వాన్ని సాగించరా విశ్వ నేస్తమా
విశ్వమే ఆగేలా ఉందిరా ఓ కాలమా!
కాల భావన లేని విశ్వం మహా ప్రళయమే
మౌనంతో నిలిచే విశ్వం కాలానికే నిరంకుశం ||

జీవించు విశ్వానికి తోడుగా మహా మిత్రుడిగా
కాలాన్ని సాగించు జీవిగా మహా మేధావిగా
విశ్వమంతా నీ భావన విజ్ఞానమే సాగుతున్నది
విశ్వానికి నీ కాల భావాలే సాగిపోతున్నాయి

విశ్వానికి నీ భావనతో స్పర్శ కలుగుతున్నది
నీవు లేని విశ్వం మౌనమైనా మహా ప్రళయమే
నీలోని శాంతి తత్వం విశ్వానికి మహా చైతన్యం
నీలోని జీవం కాలానికే మహా గుణ శక్తి యోగం

విశ్వమే నీకు తెలుపుతున్నది జీవించరా మహా శక్తివై
కాలంతో జీవమై మహా దివ్య భావాలతో నన్ను సాగించరా
మహా కార్యాలతో సతమతమవుతూ కాలంతో ప్రయాణించలేక పోతున్నా
నీలోని శాంతి తత్వ గుణాలను నాకు అందిస్తూ నన్ను నీతో సాగించు

విశ్వాన్ని సాగించరా విశ్వ నేస్తమా
విశ్వమే ఆగేలా ఉందిరా ఓ కాలమా!
కాల భావన లేని విశ్వం మహా ప్రళయమే
మౌనంతో నిలిచే విశ్వం కాలానికే నిరంకుశం ||

ఏనాటిదో ఏనాటికో తెలియని భావనతో

ఏనాటిదో ఏనాటికో తెలియని భావనతో జన్మించావు
ఏనాటిదో ఏనాటికో తెలియని జీవితాన్ని సాగిస్తున్నావు
ఎంతవరకు జీవం ఉంటుందో ఎప్పటివరకు జీవితం సాగుతుందో
కాల భావనకు తెలిసినట్లుగా మేధస్సుకు తెలియకపోతున్నది ||

విశ్వంలో నీ రూపం ఉన్నట్లు మరో రూపం లేకనే జన్మించావా
జగతిలో నీ విజ్ఞానం ఉన్నట్లు మరో జీవికి లేకనే జన్మించావా
ఏ జీవికి లేని రూప విజ్ఞానం నీకే ఉందని విశ్వమంతా తెలిసిందా
విశ్వమంతా నీ విజ్ఞానమే తెలిసేలా మహా విజ్ఞానంతో జీవిస్తున్నావా ||

అన్వేషణతో సాగే నీ మేధస్సుకు విశ్వమే విజ్ఞానమై నీలో ఉన్నది
భావనతో సాగే నీలో ఆలోచనకు విశ్వమే జీవమై నీతో జీవిస్తున్నది
వేదమే విజ్ఞానంగా నీ జీవితానికి కాలమే దారి చూపుతున్నది
మౌనమే శ్రద్ధగా నీ మేధస్సుకు కాలమే పరమార్థాన్ని తెలుపుతున్నది ||

విచక్షణతో ఆలోచించే నీ మేధస్సులో భావన ఓ మూల కారణం
విశ్వార్థ విచక్షణను గ్రహించే నీ మేధస్సులో ఆలోచన పరమార్థం
మనస్సును మేధస్సుతో కేంద్రీకరించి ఆలోచనను విజ్ఞానపరుస్తున్నావు
భావాన్ని జీవంతో కేంద్రీకరించి ఆలోచనను అర్థంగా మారుస్తున్నావు ||

మరణం నీ వయసుకు తెలుస్తున్నది కాలం నీ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నది
నీ మేధస్సు విధానం కాలమే నిర్ణయించినా విజ్ఞానాన్ని నీవే నిర్ణయించుకో
ఆలోచనలతో జీవితాన్ని గ్రహిస్తూ మరణించే వరకు విజ్ఞానంగా ప్రయాణించు
కాలంతో సాగిపోతూనే అందరితో సాగిపోతూ ఎందరితో తెలుస్తుంది మరణం ||

For any problem solution

For any problem solution is not important, find the base to create planned structure/procedure in new area with behavioral running -
In new implementation never occurring problems only procedural things are going according to the situation -
Whenever implementation/maintenance is good i.e. called permanent solution -
Where ever problems occur you can't implement there because there is no perfect base -
A base is planned construction of society and behavioral changes needed for implementation -
Behavioral changes comes by spirituality of the experience growth of understanding the future -
Future is not a life style, provide the work for getting basic needs to every person -
If society is not planned you can't implement anything in right way -
For any doubts please Click here

Tuesday, October 25, 2011

Bangalore is a worst city

Bangalore is a worst city -
The climate changes every day -
It rains 250 days in a year -
Because of the rain, entire city is wet and dirty from afternoon 3'o clock onwards -
Many people travels mostly on rainy time in hectic traffic -
The roads are not good and not widen in all parts of the city -
For any suggestion please contact -
Link: http://universalprocedure.blogspot.com/

Change the World like - Infosys

Change the World like Infosys Otherwise no Clean
There is no clean entire the world
There is no clean entire the society
Bus stations and bus stops are dirty
Population makes difficulty and dirty
There is no right plan entire the world

Link :http://universalprocedure.blogspot.com/

Friday, October 21, 2011

విశ్వంలో రుచికర ఆహారం లేదా లేక

విశ్వంలో రుచికర ఆహారం లేదా లేక నాలుక రుచించుట లేదా
విశ్వంలో రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలేవి లేవా తెలియవా అన్వేషించండి
ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలున్నా దురలవాట్ల పదార్థాలే రుచించునా
తేనీయం చెరకు కొబ్బరి నీరు పండ్లు ఫలాలు ఎన్నో అద్భుతమైనవి
పని చేసే వేళలలో కూడా దురలవాట్లను సేకరిస్తే పని చేయుట ఎందుకో
ప్రయాణించే వేళలలో దురలవాట్లతో ప్రయాణికులకు ఎంతో ఇబ్బందిగా
దురలవాట్లతో మనిషి మాట్లాడే ప్రవర్తన తీరు ఎదుటివారికి చాలా ఇబ్బందిగానే
నేటి సమాజం అసభ్యకరంగా అశుభ్రతగా దురలవాట్లతో రోగాలతో సాగిపోతున్నది
నేడు దురలవాట్లే ఆహారంగా మారుతూ కొందరికి నిత్య జీవ హారంగా ఉన్నది
సమాజాన్ని బాగు చేసే విశ్వ వీరుడు ఇంకా జన్మించ లేదా అంతటి విజ్ఞాని లేడా
దురలవాట్ల పదార్థాలను మద్యాన్ని ఆపే శక్తి ఏ విశ్వ జీవికి సాధ్యం కాదా
నా దృష్టిలో ఉప గ్రహాన్ని సృష్టించడం కంటే దురలవాట్లను మాన్పించడమే గొప్ప
నీ మేధస్సును ఆలోచన లేని వాటికి కల్పించి యంత్రాన్ని సృస్టించగలవు
నీ మేధస్సుకు సరితూగే ఆలోచన గల విచక్షణ జ్ఞానికి విజ్ఞానాన్ని అందించలేవు
విజ్ఞానమంటే జీవనం కోసం పని కల్పించడం కాదు గుణ ప్రవర్తనను అందించాలి

నీవు నేర్చే విశ్వ భావన ఎవరి కోసం

నీవు నేర్చే విశ్వ భావన ఎవరి కోసం
నీ విశ్వ భావన నీ జీవితాన్ని మార్చునా
నీ విశ్వ భావనకై అవకాశం లభించునా
నీ విశ్వ భావనతో విశ్వ కార్యాన్ని సాగించెదవా
నీ మేధస్సు ఎందుకో జన్మించినందుకైనా తెలుసుకోవా

విశ్వ విజ్ఞానమంతా తెలిసినా

విశ్వ విజ్ఞానమంతా తెలిసినా నియమ నిబంధనాలతో కాలాన్ని సాగిస్తున్నాము
విశ్వ కార్యాలను సాగించలేక సరైన క్రమ పద్ధతులను పాటించలేక పోతున్నాము
విశ్వ కార్యాలకై నియమ నిబంధనాలతో కాలాన్ని సాగిస్తే యుగాలైనా అనాభివృద్దియే
విశ్వ ప్రపంచాన్ని పరిశుద్ధ పర్యావరణంతో శుభ్రతగా మార్చేందుకు ప్రయత్నించండి

కాలమా! నా మేధస్సుకు రక్షణ లేదా

కాలమా! నా మేధస్సుకు రక్షణ లేదా
మరణాన్ని జయించే విశ్వ భావన లేదా
విశ్వ విజ్ఞానంతో అస్తమించుట సరియేనా
కాలంతో వేచే భావనను నా మేధస్సుకు అందించు

సకల కార్యాలతో జీవితాన్ని సాగరంలా

సకల కార్యాలతో జీవితాన్ని సాగరంలా సాగించు
సకల భావాలతో జీవితాన్ని విజ్ఞానంగా సాగించు
సకల ఆలోచనలతో జీవితాన్ని అర్థంగా సాగించు
సకల జీవులతో జీవితాన్ని జీవనంగా సాగించు

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మేధస్సులోనే దాచేస్తూ

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మేధస్సులోనే దాచేస్తూ జీవితాన్ని సాధారణంగా సాగించడం ఎందుకో
విశ్వమంతా విజ్ఞానులు ఎందరో ఉన్నా మన విజ్ఞానాన్ని మనలోనే దాచుకోవడం ఎందుకో
ఎందరో విశ్వ మేధస్సు గల విజ్ఞానులు ఏ విశ్వ కార్యాన్ని సాగించక మరణిస్తున్నారు ఎందుకో
మేధస్సులోని విశ్వ విజ్ఞాన కార్యాలు కేవలం భావాలతో జీవితాన్ని సాగించేందుకేనా తెలియదే
తెలుసుకో అన్వేషణగా అవకాశంతో సాధించుకో విధి కార్యంగా జీవించు మహా విశ్వ విజ్ఞానిగా

మేధస్సుకు సరికాని రూపమెందుకో

మేధస్సుకు సరికాని రూపమెందుకో విధిగా జరిగే కార్యాలు ఎందుకో
మనస్సు కోరే భావాలు మేధస్సులోనే అణిగి పోవుట ఎందెందులకో
మనస్సు లేని జీవితం మేధస్సు లేని కార్యం సాగిపోవుట ఎందుకో
విజ్ఞానం ఉన్నా అవకాశం లేని జీవన విధానం కాలంతో మరణించుటకేనా

Wednesday, October 19, 2011

ఎవరి మేధస్సు ఏ కార్యాలోచనతో

ఎవరి మేధస్సు ఏ కార్యాలోచనతో ఎప్పుడు ఎలా సాగిపోతుందో
ఏ కార్యాలోచన ఎవరితో ఎలా ఏ కార్యాన్ని ఎప్పుడు సాగిస్తుందో
ఎవరికి ఏ కార్యం జీవితాన్ని ఎలా ఎంతవరకు ఏ విధంగా సాగిస్తుందో
ఆలోచనల కార్యాలతో కాలాన్ని సాగిస్తూ జీవితాన్ని కొనసాగించాలి

నా భావాలు కొన్ని యుగాల కాలాన్ని

నా భావాలు కొన్ని యుగాల కాలాన్ని గడిచేలా సాగిపోయేనా
నాలోని భావాలు ఎందరికో సారథిలా జీవితాలను సాగించేనా
నా భావాలతోనే జీవితాలు సాగేలా కాలమే సాగుతున్నదా
భావాలతో సాగిపోయే జీవితాలకు జీవించుటలో మధురమే

మరణమే నా కోసం మరణమే నా జీవితం

మరణమే నా కోసం మరణమే నా జీవితం మరణమే నా మహా ఆశయం
మరణం కోసమే జీవిస్తున్నా మరణం కోసమే ఎదుగుతున్నా నిత్యమూ
మరణంతో జన్మించాను మరణంతో జీవించాను మరణంతో మరణించాను
రోగమే నా స్నేహం రోగమే నా మరణం రోగమే నా జీవిత మార్గం
రోగంతో మరణిస్తానని నాతో నీడగా జీవిస్తూ నన్నే మరణింపజేస్తుంది
రోగం లేని జీవితం ఎవరికి లేదని మరణమే సాక్షిగా తెలుపుతుంది
కాలంతో ఎలా జీవించినా ఎవరి జీవితమైనా చివరికి మరణమే నిదర్శనం

జీవిగా జీవించు చిరంజీవిగా దీవించు

జీవిగా జీవించు చిరంజీవిగా దీవించు చిరునవ్వుతో వెలిగించు
జీవమే మహా జీవమై చిరంజీవిగా మన కోసమే జీవించును
కాలమే జీవితం భావమే జీవనం మనదే ఈ మహా విశ్వం
ప్రతి జీవికి ఒక భావనగా మేధస్సులో నా ఆలోచన జీవించును

Tuesday, October 18, 2011

దేహమే దేవాలయమైనా మరో దేహమే

దేహమే దేవాలయమైనా మరో దేహమే దైవమా మరో రూపమే దైవత్వమా
మన దేహంలో లేని మహా రూపానికే దైవత్వమైతే దేహం దేవాలయం కాదే
దేహాన్ని దైవత్వంగా చేసుకుంటేనే దేహం దేవాలయమై నిత్యం జీవిస్తుంది
దేహాన్ని ఆత్మ యోగంతో జీవించేలా చేసుకుంటేనే దేవాలయమని తెలుస్తుంది
ఆత్మ యోగం లేని దేహం ఆహారంతో జీవించే సాధారణ మానవ జీవన హోమమే

Friday, October 14, 2011

కనిపించే కాలమేదో వినిపించే కాలానికైనా

కనిపించే కాలమేదో వినిపించే కాలానికైనా తెలుసా
వినిపించే కాలమేదో కనిపించే కాలానికైనా తెలుసా
కనిపిస్తూ వినిపించే కాలం జీవితమని నీకైనా తెలుసా
కాలం కనిపించదు వినిపించదు ఐనా నీ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నది
సాగిపోయే కాలంతోనే జన్మించి జీవిస్తూ మరణిస్తున్నావని తెలుసుకో
మరలా రాని జీవితం మన కోసమే సాగే కాలమే జీవనం
ఎంతో నేర్చుకోవాలనే కాలమే నీకు విజ్ఞాన అనుభవం
మనస్సులో ఉన్నది మరోసారి ఆలోచిస్తే మేధస్సే తెలుపును
వయసులో ఉన్నది మరోసారి ఆలోచిస్తే విజ్ఞానమే తెలియును
ఆలోచనగా సాగించే భావాలలో విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించు
ఆలోచనతో సాగే కాలంతో విజ్ఞాన అర్థాన్ని గ్రహించు

Tuesday, October 11, 2011

ఖరీదైన కాలాన్ని చూస్తూ మరణించాను

ఖరీదైన కాలాన్ని చూస్తూ మరణించాను ఏనాడో
అద్భుతమైన ప్రణాళికలెన్నో నాతోనే క్షీణించాయి
విశ్వాన్ని దిక్కులుగా చూస్తున్నా దిక్కు తోచదే
కాలం ఖరీదుతో జీవితాలెన్నో కరిగిపోతున్నాయి
చిగురించే జీవితాలు ఖరీదుతోనే కఠినమయ్యాయి
ఖరీదైన కాలానికి తీరని సమస్యలు ఊహాకృతమే
అద్భుతమైన మేధస్సులెన్నో ఖరీదుకై మరణమే
ఖరీదైన జీవితాలు ఏ సమాజానికి అవసరం లేదు

ఎక్కడో పురాతన విశ్వ వేదం జీవమై

ఎక్కడో పురాతన విశ్వ వేదం జీవమై వినిపిస్తున్నది
ఆలోచనగా తెలియని మనస్సుకే భావమై తెలుస్తున్నది
మేధస్సే విశ్వ స్థితిగా మర్మ వేదాన్ని గ్రహిస్తున్నది
విశ్వ వేదమే సృష్టిలో మహా నిర్మాణాన్ని అన్వేషిస్తున్నది

Change the world as Infosys environment

Change the world as Infosys environment -
Society is not good for living as per present conditions -
dirty roads, bad smell of garbage and wastage, small houses, small roads, dirty drainages, damaged drinking water supply, un planned electricity connections and so many -
In society there is no clean, every where dirty and bad kind of drug and alcohal addicted people -
All buses are dirty, all roads are damaged, everything is nuisance of journey -
Change the world as "Universal procedure" -
For any clarifications please contact link - Click here

Monday, October 10, 2011

నేను లేని ప్రదేశాన నా ఆలోచనను

నేను లేని ప్రదేశాన నా ఆలోచనను వెలిగించు విశ్వ నేస్తమా!
సూర్య తేజమై విశ్వ భావమై విశ్వ జ్యోతిగా ప్రకాశిస్తా నేస్తమా!
మహా కార్య ప్రణాళికతో మహా పరిశుద్ధ నిర్మాణమే నా ఆశయం
మహా జీవుల దివ్య జ్ఞాన జీవితమే నా విశ్వ లక్ష్య సంకల్పం
కాలమే అవకాశమై ఇకమత్యమై విశ్వ జనుల జీవితాలు ఎదగాలని
పరిశుద్ధ పర్యావరణ పరిశుభ్రతగా మహోదయ సమాజం చిగురిస్తుందని
నేను నేనుగా విశ్వమై మహా ప్రణాళికతో ఎదురుచూస్తున్నా మిత్రమా!

ప్రణాళిక: http://universalprocedure.blogspot.com/

విశ్వమా! మనస్సుపై ఏకాగ్రత లేక

విశ్వమా! మనస్సుపై ఏకాగ్రత లేక మేధస్సులో స్థిరాలోచన లేక అన్వేషణ ఎక్కడో
ఏదీ తెలియని మనస్సుపై మేధస్సు స్థిరంగా లేక ఆలోచనకు తెలియని అన్వేషణ
ఒకే దానిపై ఆలోచనను కేంద్రీకరించినా మనస్సు సహనం లేని కార్య స్థితితో ఉంది
ఏ కార్య సాధనకు లేని ఏకాగ్రత ఆకలి నిద్రకైనా నీ మేధాలోచన సహకరిస్తుందేమో

సూర్య తేజో భవ

సూర్య తేజో భవ
చంద్ర తేజో భవ
నక్షత్ర తేజో భవ
గ్రహ తేజో భవ
ఆకాశ తేజో భవ
విశ్వ తేజో భవ
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిహి

విశ్వ మంత్రములను జపించి

విశ్వ మంత్రములను జపించి జగతిని పరిశుద్ధము చేయుము
ఆలోచనలను పరిశుద్ధము చేసుకొని నీ లోకాన్ని రక్షించుము
మంత్రము లేని కార్యము మహా కఠిన కాల కర్మ కార్యక్రమము
విశ్వ కార్యమునకై మహా గుణ శ్లోకాన్ని పలికించి ఆరంభించుము

విశ్వ విధాత

విశ్వ విధాత

Friday, October 7, 2011

విధాతవై విశ్వానికి వినిపించు

విధాతవై విశ్వానికి వినిపించు నీ విశ్వ వేదం
విశ్వ జీవిగా జీవించు విశ్వమున విధాతలా
విశ్వమున ఉదయించే సూర్య జీవి నీవే
ఆకాశాన కనిపించే విశ్వ తేజస్సువు నీవే
మహాత్మగా జీవించే మహా జీవి నీవే

Thursday, October 6, 2011

ఏమున్నది ఈ జీవితాన కాలంతో

ఏమున్నది ఈ జీవితాన కాలంతో సాగిపోతున్నామనే భావన తప్ప
సాధించినది ఏది లేదు సాధించే లక్ష్యాలు ఉన్నా సహనం కాస్తంతే
విజ్ఞానం ఉందని మనం తెలివిగా సంపాదిస్తూ ఎదుగుతున్నది భ్రమ
విజ్ఞానమంటే విశ్వ కార్య లక్ష్యం కోసం సహనంతో సాధిస్తూ జీవించడం
విశ్వ కార్యాలు నా మేధస్సులో ఉన్నాయి అవి ఏవో తెలుసుకోగలరా

Wednesday, October 5, 2011

ప్రతి మేధావి విశ్వ లక్ష్యాన్ని ఎన్నుకోవాలి

ప్రతి మేధావి విశ్వ లక్ష్యాన్ని ఎన్నుకోవాలి
విశ్వ కార్యాలనే సంకల్పంగా మార్చుకోవాలి
ప్రతి విశ్వ కార్యము నవ సమాజం కోసమే
ప్రతి విజ్ఞాన ఆలోచన విశ్వ లక్ష్యం కోసమే
విశ్వ కార్యాలు నా విశ్వ ప్రణాళిక కోసమే
విశ్వ ప్రణాళిక నిర్మాణం కోసమే జీవించాలి
సుందరమైన జీవితం కోసమే విశ్వ నిర్మాణం

Tuesday, October 4, 2011

ఓం నమో శివ రుద్రాయ

ఓం నమో శివ రుద్రాయ - ఓం నమో శివ రౌద్రాయ - ఓం నమో హర నాగాభరణాయ
ఓం నమో శివ దేవాయ - ఓం నమో శివ కంఠాయ - ఓం నమో హర వీరభద్రాయ

శివానంద యోగ శివ కైలాసవాస
విశ్వానంద యోగ విశ్వ వేదవ్యాస
భావా చరణ బహురూప విశ్వ విధాత
భవ్యా కరణ స్వరూప బ్రంహానంద ధాత
మేధస్సులో ఇంద్రధనస్సునే ధరించినా సూర్య తేజస్సువు నీవే
శిరస్సుపై గంగా ధరిణినే ధరించినా జటానంద భూపతివి నీవే
పంచ భూతాల విశ్వ స్థితిలో ధ్యానించే జగాధిపతివి నీవే
విశ్వ భూతాల ఆత్మ స్థితిలో జీవించే హరి చంద్రుడు నీవే

ఓం నమో శివ రుద్రాయ - ఓం నమో శివ రౌద్రాయ - ఓం నమో హర నాగాభరణాయ
ఓం నమో శివ దేవాయ - ఓం నమో శివ కంఠాయ - ఓం నమో హర వీరభద్రాయ

దయానంద యోగ దివ్య దైవేశ్వరా
కరుణానంద యోగ కార్య కరుణేశ్వరా
అనంత ముఖ వర్ణాయ అవతార మూర్తి శివాయ
ప్రత్యక్ష రూప తేజాయ ప్రమోదూత హరి ద్వారాయ
జగతినే త్రినేత్రంతో దర్శించే అభ్యుదయ రూప కారుడవు నీవే
విశ్వ కార్యాలనే కర్త కర్మ క్రియలుగా నడిపించే కాల రుద్రుడు నీవే
యుగాలనే ప్రళయాలుగా సృష్టించే అరవీర భయంకరుడు నీవే
లోకాలనే దిక్కులుగా మార్చే ద్వీపాలకు కాల యుక్తివి నీవే

ఓం నమో శివ రుద్రాయ - ఓం నమో శివ రౌద్రాయ - ఓం నమో హర నాగాభరణాయ
ఓం నమో శివ దేవాయ - ఓం నమో శివ కంఠాయ - ఓం నమో హర వీరభద్రాయ

Government - Change the world as Dustless

I have Plan for creating Dustless World -
Entire world "Clean and Green" place -
Neat roads, streets, colleges, hospitals, gardens, grounds, electricy, water supply and drianages etc., -
No where garbage, dirt, mud, damages and pollution -


Who are all having money they are not getting my thoughts which is mentioned in "Uuniversal procedure"
Link : http://universalprocedure.blogspot.com/
Who are all not having money they get the Great thoughts -
Every problem which I am thinking have a lot of ways for final solution -
I think every problem is universal issue to find the final solution -
Ex:-
To provide drinking water fecilities for the entire world -
To provide the electricity for the entire world -
To setup a clean drainage system everywhere -
To setup Wide roads in the entire world -
These facilities are not only for government buildings and rich people, it should be to the entire world make it as same -
Knowledge is not in policy, construction of final solution is real achievement -
Real estate makes congested roads and improper constructions (commercial) -
Example for Dustless World : Infosys Campus

Monday, October 3, 2011

Some links

VB http://need4elp.tripod.com/Default.html

Main Frame http://www.ibmmainframes.com/programs.php

Tuesday, September 27, 2011

ఆకాశంలా ప్రతి విశ్వ రూపాన్ని

ఆకాశంలా ప్రతి విశ్వ రూపాన్ని ప్రతి క్షణం చూస్తూనే ఉన్నా
సూర్యునిలా ప్రతి రూప భావ తేజస్సును తిలకిస్తూనే ఉన్నా
విశ్వ రూపాలలో మెరిసే వర్ణ కాంతిలో నేనే నిలయమై ఉన్నా
ప్రకాశించే విశ్వ రూపాలకై నా మేధస్సులో అన్వేషిస్తూనే ఉన్నా

Monday, September 26, 2011

పూజ్యాయ విజ్ఞేశ్వరాయ - బ్రంహా

పూజ్యాయ విజ్ఞేశ్వరాయ - బ్రంహా విష్ణు మహేశ్వరాయ
సూర్యం విశ్వ తేజాయ - సర్వం కర్త కర్మ క్రియ కార్యాయ
దైవం విశ్వ ధారయ - సత్యం కార్య నిర్వాహా సమస్తాయ
జగత్ విశ్వ విజ్ఞాయ - వేదం సర్వ జ్ఞాన స్వరూపాయ

Thursday, September 8, 2011

ప్రభుత్వమా! ప్రతి సమస్యకు చివరి పరిష్కారం

ప్రభుత్వమా! ప్రతి సమస్యకు చివరి పరిష్కారం నా విశ్వ ప్రణాళికయే
విశ్వమున కలిగే ప్రతి సమస్యకు భవిష్య సూచనగా నా ప్రణాళికయే
విశ్వ ప్రణాళిక నిర్మాణముతో చాలా సమస్యలు మళ్ళీ సంభవించవు
ప్రతి విభాగ నిర్మాణ కార్య క్రమము సూక్ష్మ పరిశీలనతో కూడినది
ప్రతి నిర్మాణ విభాగ కార్యాన్ని వివరంగా శాస్త్రీయంగా వివరించగలను
చాలా చక్కని సూక్ష్మ పరిశుద్ధ శుభ్రతగల నిర్మాణ జీవన విధానము
నా విశ్వ ప్రణాళిక నిర్మాణ కార్య క్రమ విధానము స్వర్గం వలే ఉండును
నేడు మీరు కల్పించే పతకాలాన్నీ తాత్కాళిక ఉపయోగమైనవే
ఈ పతకాలన్నీ సమాజాన్ని పరిశుద్ధ శుభ్రతగా మార్చలేవు
Click on Link http://universalprocedure.blogspot.com/

Friday, September 2, 2011

నా రూపమున ఏ రూపమున్నదో

నా రూపమున ఏ రూపమున్నదో అదే విశ్వ రూపముగా నిలిచింది
నాలో ఏ భావాలున్నాయో అవే విశ్వ భావాలుగా కలుగుతున్నాయి
నా మేధస్సులో ఉన్న వేద కాలమే విశ్వ రూపాలతో సాగుతున్నది
నాలో ఎప్పుడు ఏది కలిగినా విశ్వ భావనగా వేద కాలమే కలిగించును

Wednesday, August 31, 2011

భూపతినంద యోగ భూపతేశ్వరా!

భూపతినంద యోగ భూపతేశ్వరా!
భూగోళానికే అధిపతివై జీవిస్తున్నావా
జగతికే విశ్వ విధాత భూపతివి నీవు
బ్రంహాండానికే పంచభూతమై ఉన్నావు

నా కన్నా గొప్పగా విశ్వ ప్రణాళికను

నా కన్నా గొప్పగా విశ్వ ప్రణాళికను ఎవరైనా ఆలోచించారా
సూక్ష్మ క్రమ కార్య కారణ సిద్ధాంతాలను ఎవరైనా కనుగొన్నారా
మూల కారణ సిద్ధాంతాలను అనంత భావాలతో పరిశీలించారా
విశ్వమున ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని నాలా కనుగొన్నారా
నా మేధస్సున స్వర్గాపర విశ్వ ప్రపంచ ప్రణాళిక దాగి ఉన్నది
మరో స్వర్గాపర ప్రపంచాన్ని నిర్మించేందుకే నాలో విశ్వ ప్రణాళిక

తండ్రీ! నేను లేనని చింతించకు

తండ్రీ! నేను లేనని చింతించకు - విశ్వమంతా పంచ భూతాలుగా నేనే అవతరించి ఉన్నా
ప్రతి విశ్వ కార్యమందు నేనే కర్త కర్మ క్రియగా కాలంతో ఆత్మ బంధువునై ఇమిడియున్నా

ఆత్మ బంధంతోనే ప్రతి జీవికి తోడుగా

ఆత్మ బంధంతోనే ప్రతి జీవికి తోడుగా మార్గదర్శమై జీవిస్తున్నా

Tuesday, August 30, 2011

నక్షత్రమై జీవిస్తున్నా విశ్వ మేధస్సులో

నక్షత్రమై జీవిస్తున్నా విశ్వ మేధస్సులో మహా జీవిగా ప్రకాశించేందుకే
సూర్య తేజస్సునై ఆలోచిస్తున్నా విశ్వ విజ్ఞానిగా కాలంతో సాగేందుకే
దైవ భావాలతో సాగిపోతున్నా విశ్వముననే నిత్యం నిలిచిపోయేందుకే
కాంతి కిరణమై కాంక్షిస్తున్నా విశ్వమున వెలుగుతో జీవించేందుకే

ప్రతి జీవి మేధస్సులో ఒక విజ్ఞాన

ప్రతి జీవి మేధస్సులో ఒక విజ్ఞాన ఆలోచనను కలిగించాలనే జీవిస్తున్నాను

Monday, August 29, 2011

విశ్వమా! నన్ను తిలకించే నీ రూపం

విశ్వమా! నన్ను తిలకించే నీ రూపం ఎప్పటికి ఆకాశమున మెరుస్తూనే ఉంటుంది

Friday, August 26, 2011

విశ్వానంద యోగ విశ్వేశ్వరా!

అల్పానంద యోగ అల్పేశ్వరా!
అభయానంద యోగ అభయేశ్వరా!
అన్నపూర్ణానంద యోగ అన్నపూర్ణేశ్వరా!
అనాదానంద యోగ అనాదేశ్వరా!
అమృతానంద యోగ అమృతేశ్వరా!
అరుణానంద యోగ అరుణేశ్వరా!
అనంతానంద యోగ అనంతేశ్వరా!
అర్ధానంద యోగ అర్ధనారీశ్వరా!
అమరానంద యోగ అమరేశ్వరా!
అర్చనానంద యోగ అర్చనేశ్వరా!
అంకురానంద యోగ అంకురేశ్వరా!
అంకుశానంద యోగ అంకుశేశ్వరా!
అంకితానంద యోగ అంకితేశ్వరా!
అభిరామానంద యోగ అభిరామేశ్వరా!

ఆజ్ఞానంద యోగ ఆజ్ఞేశ్వరా!
ఆహుతీనంద యోగ ఆహుతేశ్వరా!
ఆర్యానంద యోగ ఆర్యేశ్వరా!
ఆరానంద యోగ ఆరేశ్వరా!
ఆనందానంద యోగ ఆనందేశ్వరా!
ఆత్మానంద యోగ ఆత్మేశ్వరా!
ఆదీనంద యోగ ఆదీశ్వరా!

ఇంద్రియానంద యోగ ఇంద్రియేశ్వరా!
ఇశ్వర్యానంద యోగ ఇశ్వర్యేశ్వరా!

ఉదయానంద యోగ ఉదయేశ్వరా!

ఋషీనంద యోగ ఋషేశ్వరా!

కర్పూరానంద యోగ కర్పూరేశ్వరా!
కాంతానంద యోగ కాంతేశ్వరా!
కైలాసానంద యోగ కైలాషేశ్వరా!
కరుణానంద యోగ కరుణేశ్వరా!
కాలానంద యోగ కాలేశ్వరా!
కార్యానంద యోగ కార్యేశ్వరా!
కర్తానంద యోగ కర్తేశ్వరా!
క్రియానంద యోగ క్రియేశ్వరా!
కర్మానంద యోగ కర్మేశ్వరా!
కుమారానంద యోగ కుమారేశ్వరా!
కోటీనంద యోగ కోటీశ్వరా!
కళ్యాణానంద యోగ కల్యాణేశ్వరా!
కీర్తనానంద యోగ కీర్తనేశ్వరా!
కైవల్యానంద యోగ కైవల్యేశ్వరా!

ఖర్జురానంద యోగ ఖర్జూరేశ్వరా!

గరుడానంద యోగ గరుడేశ్వరా!
గుణానంద యోగ గుణేశ్వరా!
గంగానంద యోగ గంగేశ్వరా!
గౌరవానంద యోగ గౌరవేశ్వరా!
గజానంద యోగ గజేశ్వరా!
గృహానంద యోగ గృహేశ్వరా!
గ్రహానంద యోగ గ్రహేశ్వరా!
గ్రహణానంద యోగ గ్రహణేశ్వరా!
గ్రీష్మానంద యోగ గ్రీష్మేశ్వరా!
గాత్రానంద యోగ గాత్రేశ్వరా!

జ్ఞానానంద యోగ జ్ఞానేశ్వరా!

చిత్రానంద యోగ చిత్రేశ్వరా!
చతురానంద యోగ చతురేశ్వరా!
చంద్రానంద యోగ చంద్రేశ్వరా!
చైత్రానంద యోగ చైత్రేశ్వరా!

జీవానంద యోగ జీవేశ్వరా!
జగత్నానంద యోగ జగదేశ్వరా!
జనానంద యోగ జానేశ్వరా!
జగతానంద యోగ జగతేశ్వరా!
జయానంద యోగ జయేశ్వరా!
జన్మానంద యోగ జన్మేశ్వరా!
జలానంద యోగ జలేశ్వరా!

తేజానంద యోగ తేజేశ్వరా!
త్రిశూలానంద యోగ త్రిశూలేశ్వరా!

ధ్యానానంద యోగ ధ్యానేశ్వరా!
ధర్మానంద యోగ ధర్మేశ్వరా!
దవళానంద యోగ దవళేశ్వరా!
దైవానంద యోగ దైవేశ్వరా!
దయానంద యోగ దైవేశ్వరా!
దివ్యానంద యోగ దివ్యేశ్వరా!
ధర్మానంద యోగ ధర్మేశ్వరా!
ధాన్యానంద యోగ ధాన్యేశ్వరా!
ధీరానంద యోగ ధీరేశ్వరా!
దక్షానంద యోగ దక్షేశ్వరా!
దీక్షానంద యోగ దీక్షేశ్వరా!
దేవానంద యోగ దేవేశ్వరా!
ద్వారకానంద యోగ ద్వారకేశ్వరా!


నీలానంద యోగ నీలకంటేశ్వరా!
నేత్రానంద యోగ నేత్రేశ్వరా!
నిత్యానంద యోగ నిత్యేశ్వరా!
నాగానంద యోగ నాగేశ్వరా!
నందానంద యోగ నందీశ్వరా!
నాట్యానంద యోగ నటరాజేశ్వరా!
నాధానంద యోగ నాధేశ్వరా!
నిర్మలానంద యోగ నిర్మలేశ్వరా!

ప్రాణానంద యోగ ప్రాణేశ్వరా!
పరమానంద యోగ పరమేశ్వరా!
పద్మానంద యోగ పద్మేశ్వరా!
పత్రానంద యోగ పత్రీశ్వరా!
పుష్పానంద యోగ పుష్పేశ్వరా!
పూర్ణానంద యోగ పూర్ణేశ్వరా!
ప్రళయానంద యోగ ప్రళయేశ్వరా!
పూజానంద యోగ పూజేశ్వరా!
ఫలానంద యోగ ఫలేశ్వరా!
పార్థానంద యోగ పార్థేశ్వరా!
ప్రభవానంద యోగ ప్రభవేశ్వరా!భూపతినంద యోగ భూపతేశ్వరా!
భిక్షానంద యోగ భిక్షేశ్వరా!
బుద్ధానంద యోగ బుద్ధేశ్వరా!
భస్మానంద యోగ భస్మేశ్వరా!
భద్రానంద యోగ భద్రేశ్వరా!
భావానంద యోగ భావేశ్వరా!
భాగ్యానంద యోగ భాగ్యేశ్వరా!
భవ్యానంద యోగ భవ్యేశ్వరా!
భజనానంద యోగ భజనేశ్వరా!
భీష్మానంద యోగ భీష్మేశ్వరా!
బ్రంహాండానంద యోగ బ్రంహాండేశ్వరా!
బ్రంహానంద యోగ బ్రంహేశ్వరా!
బ్రాంహణానంద యోగ బ్రాంహణేశ్వరా!

మాణిక్యానంద యోగ మాణిక్యేశ్వరా!
మకరానంద యోగ మకరేశ్వరా!
మోహనానంద యోగ మోహనేశ్వరా!
మహిమానంద యోగ మహిమేశ్వరా!
మార్కండనంద యోగ మార్కండేశ్వరా!
మిత్రానంద యోగ మిత్రేశ్వరా!
మర్మానంద యోగ మర్మేశ్వరా!
మౌనానంద యోగ మౌనేశ్వరా!
మాదవానంద యోగ మాదవేశ్వరా!
ముక్తానంద యోగ ముక్తేశ్వరా!
మహానంద యోగ మహేశ్వరా!
మధురానంద యోగ మధురేశ్వరా!
మూలానంద యోగ మూలేశ్వరా!
మాతానంద యోగ మాతేశ్వరా!
మహాదేవానంద యోగ మహాదేశ్వరా!
మహాబలినంద యోగ మహాభలేశ్వరా!
మరణానంద యోగ మరణేశ్వరా!
మంత్రానంద యోగ మంత్రేశ్వరా!
మేఘానంద యోగ మేఘేశ్వరా!

యోగానంద యోగ యోగేశ్వరా!
యుగానంద యోగ యుగేశ్వరా!
యమానంద యోగ యమేశ్వరా!
యుక్తానంద యోగ యుక్తేశ్వరా!
యమునానంద యోగ యమునేశ్వరా!
యంత్రానంద యోగ యంత్రేశ్వరా!
యతీనంద యోగ యతీశ్వరా!
యక్షానంద యోగ యక్షేశ్వరా!

రాజానంద యోగ రాజేశ్వరా!
రాజ్యానంద యోగ రాజ్యేశ్వరా!
రామానంద యోగ రామేశ్వరా!
రుద్రానంద యోగ రుద్రేశ్వరా!
రజతానంద యోగ రజతేశ్వరా!
రాజానంద యోగ రాజేశ్వరా!
రత్నానంద యోగ రత్నేశ్వరా!
రూపానంద యోగ రూపేశ్వరా!
రుద్రానంద యోగ రుద్రేశ్వరా!
రక్షానంద యోగ రక్షణేశ్వరా!

లంకానంద యోగ లంకేశ్వరా!
లోకానంద యోగ లోకేశ్వరా!
లలితానంద యోగ లలితేశ్వరా!
లయానంద యోగ లయేశ్వరా!

వీరానంద యోగ వీరేశ్వరా!
వరుణానంద యోగ వరుణేశ్వరా!
విద్యానంద యోగ విద్యేశ్వరా!
వర్ణానంద యోగ వర్ణేశ్వరా!
విశ్వానంద యోగ విశ్వేశ్వరా!
విజ్ఞానంద యోగ విజ్ఞానేశ్వరా!
విచక్షణానంద యోగ విచక్షణేశ్వరా!
విజయానంద యోగ విజయేశ్వరా!
వేదానంద యోగ వేదేశ్వరా!
వజ్రానంద యోగ వజ్రేశ్వరా!
వామనానంద యోగ వామనేశ్వరా!
వికారానంద యోగ వికారేశ్వరా!
వక్రానంద యోగ వక్రేశ్వరా!
వలయానంద యోగ వలయేశ్వరా!

శుభానంద యోగ శుభేశ్వరా!
శూరానంద యోగ శూరేశ్వరా!
శిఖరానంద యోగ శిఖరేశ్వరా!
శ్వాసానంద యోగ శ్వాసేశ్వరా!
శ్లోకానంద యోగ శ్లోకేశ్వరా!
శంఖానంద యోగ శంఖేశ్వరా!
శ్రావణా నంద యోగ శ్రావణేశ్వరా!
శృతీనంద యోగ శృతీశ్వరా!
శ్రీముఖానంద యోగ శ్రీముఖేశ్వరా!
శ్రీధరణినంద యోగ శ్రీధరణేశ్వరా!
శోభానంద యోగ శోభేశ్వరా!
శతకానంద యోగ శతకేశ్వరా!
శుక్లానంద యోగ శుక్లేశ్వరా!

సువర్ణానంద యోగ సువర్ణేశ్వరా!
సుగంధానంద యోగ సుగంధేశ్వరా!
సూక్ష్మానంద యోగ సూక్ష్మేశ్వరా!
సర్వానంద యోగ సర్వేశ్వరా!
సర్పానంద యోగ సర్పేశ్వరా!
సదానంద యోగ సిద్ధేశ్వరా!
సత్యానంద యోగ సత్యేశ్వరా!
సుధానంద యోగ సుధేశ్వరా!
సూర్యానంద యోగ సూర్యేశ్వరా!
సతీనంద యోగ సతీశ్వరా!
స్థానానంద యోగ స్థానేశ్వరా!
స్వరానంద యోగ స్వరేశ్వరా!
స్వరూపానంద యోగ స్వరూపేశ్వరా!
సుగుణానంద యోగ సుగుణేశ్వరా!
సుచిత్రానంద యోగ సుచిత్రేశ్వరా!
సుమిత్రానంద యోగ సుమిత్రేశ్వరా!
సుదిశానంద యోగ సుదిశేశ్వరా!
సంకల్పానంద యోగ సంకల్పేశ్వరా!
సంగీతానంద యోగ సంగీతేశ్వరా!
సంకీర్తనానంద యోగ సంకీర్తనేశ్వరా!
సౌమ్యానంద యోగ సౌమ్యేశ్వరా!


హితానంద యోగ హితేశ్వరా!
హారతినంద యోగ హారతేశ్వరా!
హంసానంద యోగ హంసేశ్వరా!
హరానంద యోగ హరేశ్వరా!
హర్షానంద యోగ హర్షేశ్వరా!

క్షణానంద యోగ క్షణేశ్వరా!
క్షోభానంద యోగ క్షోభేశ్వరా!
క్షుద్రానంద యోగ క్షుద్రేశ్వరా!
క్షమాపణానంద యోగ క్షమాపణేశ్వరా!

విశ్వలోక పరమేశ్వర విశ్వానంద జీవేశ్వర

విశ్వలోక పరమేశ్వర విశ్వానంద జీవేశ్వర
సదాశివ సర్వేశ్వర సదానంద కాళేశ్వర
అమరలోక అమరేశ్వర అభిముఖ అర్ధ నారీశ్వర
అష్టా దశ కోటీశ్వర శతలోక నీలకంటేశ్వర
సర్వముఖ ముక్తేశ్వర శివానంద విశ్వేశ్వర

Thursday, August 25, 2011

మనస్సే భవిష్య వాణిగా మేధస్సులో

మనస్సే భవిష్య వాణిగా మేధస్సులో ఇంద్రియ భావాలను గ్రహిస్తూ ఆలోచింపజేస్తున్నది
విచక్షణకు తంత్రంగా గుణాలకు అనుగుణంగా మేధస్సులో ఆలోచనలను సాగిస్తున్నది
జీవానికి మహా మంత్రంగా దేహాన్ని ఆలోచనలతో ఏకీభవిస్తూ శరీరాన్ని చలింపజేస్తున్నది
మేధస్సులో కలిగే ఆలోచనలతో మనస్సే వివిధ కార్యాలను చేయిస్తూ జీవింపజేస్తున్నది

Thoughts are so great

Thoughts are so great in the mind, its like a Stars in the night of every day -
So you can do some thing great and think for your bright future -
Mind is bind with thoughts which you want to know about your life -
Time is your chance to prove yourself and shine in the future like a bright star -

హంసాక్షర భావాలతో జీవించే విశ్వ

హంసాక్షర భావాలతో జీవించే విశ్వ హిత విశిష్ట గుణవంతుడవు
వేద పాండిత్య విశ్వ విచక్షణ విజ్ఞాన మహా యోగ ఋషివరుడవు

నీది సువర్ణ మరణమే సుగంధ శరీరమే

నీది సువర్ణ మరణమే సుగంధ శరీరమే మల్లెల వానలో మెరిసే దేహమే నీది
మనస్సులో మధురము మేధస్సులో నక్షత్ర ప్రకాశ తేజము మౌనం నీ మర్మము
నేత్రములలో సూర్య చంద్రులు భ్రుకుటిపై విశ్వ రూపములు పాద పద్మములు
నీ భావములు అమర యోగములు ఆత్మ తత్వ పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ విచక్షణములు

Wednesday, August 24, 2011

విశ్వ తంత్రమో యోగ మంత్రమో

విశ్వ తంత్రమో యోగ మంత్రమో మేధస్సులో మాయా మర్మమే
వేద తంత్రమో మనస్సు మంత్రమో దేహంలో మాయా మర్మమే
ఆత్మ తంత్రమో జీవ మంత్రమో మేధస్సులలో మహా యంత్రమే
భావ తంత్రమో ధ్యాన మంత్రమో దేహాలలో మహా తత్వ యంత్రమే

విశ్వమా! నీకు లేని కాల భావన

విశ్వమా! నీకు లేని కాల భావన నాకూ లేదని తెలుసులే
నీలో లోని భావాలు నా మేధస్సుకు ఎప్పుడో తెలుసులే
నేనే నిర్ణయించుకున్నాను నాకై కాలం ఇలాగే సాగాలని
విశ్వ భావాలన్నీ నాలోనే మహా గొప్పగా దాగి ఉన్నాయి

Monday, August 22, 2011

Bye Bye...! -- Hi Hi...!

Bye Bye...! So happy with Hi Hi...!
Bye boy...! So happy with Hi Girl...!

Make a journey with Hi Hi...!
Take a seat with Hi Hi...!
Once in your life Hi Hi...!
Once in your life Bye Bye...!
Make a dream with Hi Hi...!
Take a time with Hi Hi...!
Bye Bye...! So happy with Hi Hi...!
Bye boy...! So happy with Hi Girl...!

No more time say Hi Hi...!
No other chance say Bye Bye...!
When ever where ever say Hi Hi...!
When ever where ever say Bye Bye...!
Now your time Hi Hi...!
Now your chance Bye Bye...!
Bye Bye...! So happy with Hi Hi...!
Bye boy...! So happy with Hi Girl...!

Life is so happy with Hi Hi...!
Life is so sad with Bye bye...!
OK...! Good Bye...!

Note : Someone compose music to suite this Lyrics

Friday, August 19, 2011

Death can not give the Life

Death can not give the Life but Life meets the Death anytime -

Tuesday, August 16, 2011

Tax deduction of Employees is Wrong rule

Tax deduction of Employees is Wrong rule
Only deduction from Company profit is good –
Middle class Employees suffering for deducting of tax amount –
Middle class people not having any assets and no settlement in their life’s –
In home, no proper facilities not having good environment (sunlight, vehicle parking etc)–
Every year suffering to pay the bills of electricity, water, income taxes –
Please go through the following blog link for clear details –
Universal procedure - Permanent Solution

Monday, August 15, 2011

There is no future plan to the Govt.

There is no future plan to the Govt.
In the Society there is no proper construction of anything –
In Society no proper roads drainages, drinking water, electricity lines and other –
My advice : Permanent Solution
Take one village space on the outskirts of High way roads -
Construct one side all Govt. Quarters and other side construct all Working areas –
Provide all facilities (food, accommodation, travel, education, sports, work and others) to the Quarters and Working areas –
Then shift one village people to the new Construction Quarters –
The old village make into modify with proper facilities then utilise to purposeful –
So one by one shifting to new quarters entire the world after that only maintenance is going –
Now a days the society is going with bad and un necessary construction things with temporary solutions –
(Every person born for settlement of his own life is not a knowledge and life)
After 1000 years also no settlement of middle class people –
No proper salary food sleep accommodation water facilities –
Every day struggling with normal resources –
Govt. Policies are nothing to helpful the society just time pass the life –
For any clarification please follow the blog :> http://universalprocedure.blogspot.com/

Link : Universal Procedure - Permanent Solution
Friday, August 12, 2011

Independence Day - 2011

Real Independence Day forever
Link : Real Independence Day - 2011

నాలో నేనై నాలోనే విశ్వమై విశ్వానికి

నాలో నేనై నాలోనే విశ్వమై విశ్వానికి బహు దూరమై శూన్యమవుతున్నా
నా మేధస్సులో భావాలే విశ్వమై విశ్వ యోగ తత్వాలతో దూరమవుతున్నా
మేధస్సులో విశ్వాంతర అన్వేషణనై విశ్వాన్నే ఆలోచిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నా
నేనే కాలమై కాలంతో విశ్వమై విశ్వంగా ఎక్కడికో శూన్యమై సాగిపోతున్నా

Thursday, August 11, 2011

ప్రాణం ఖరీదు చేసే కాలమే జీవితం

ప్రాణం ఖరీదు చేసే కాలమే జీవితం
ఖరీదు చేసే జీవనమే జీవిత కాలం
ఖరీదు లేని జీవితం ప్రాణం లేనిదే
ప్రాణంతో సాగే జీవనమే ఖరీదైన జీవితం

Friday, August 5, 2011

ఆకాశాన్ని చూస్తూనే కాలం గడిచి

ఆకాశాన్ని చూస్తూనే కాలం గడిచి పోతున్నది నా మరణానికేనని
ఏ దిక్కున చూస్తున్నా కాలం ఎక్కడ నన్ను ఎలా ఆపేస్తుందనే

మట్టిలో కలిసిపోయే మహా మాణిక్యములు

మట్టిలో కలిసిపోయే మహా మాణిక్యములు ఈ మేధస్సుకు ఎందుకో
మెరిసే వర్ణ భావాలు ఎన్నున్నా నా మేధస్సులోనే దివ్య తేజస్సులు

Thursday, August 4, 2011

భూలోకమున జనులే మహా రూపమైతే

భూలోకమున జనులే మహా రూపమైతే విశ్వాంతరమున ఎన్నో మహా దివ్య రూపాలో

నన్ను చూసే విశ్వ రూపాలన్నీ సూర్య

నన్ను చూసే విశ్వ రూపాలన్నీ సూర్య చంద్రుల తేజస్సు భావాలే
నా రూపంలో కలిగే భావాలన్నీ విశ్వ చర తత్వాలేనని నా వేదన

Wednesday, August 3, 2011

ప్రతి రూపము కర్మయేనని

ప్రతి రూపము కర్మ తత్వమేనని నా దివ్య తేజస్సు భావన
విశ్వమున కర్త క్రియల సారాంశములే కర్మ రూప జన్మార్థం

Friday, July 29, 2011

విశ్వ భావన ఏదో నా రూపంలోనే

విశ్వ భావన ఏదో నా రూపంలోనే ఆకాశమై అన్వేషిస్తున్నా

Thursday, July 28, 2011

కాలమే తెలియని భావాలతో విశ్వాన్ని

కాలమే తెలియని భావాలతో విశ్వాన్ని సాగిస్తున్నది చీకటి వెలుగులే

విశ్వాన్ని శ్వాస గమనంతో మేధస్సులో

విశ్వాన్ని శ్వాస గమనంతో మేధస్సులో ప్రతి క్షణం పరిశోధిస్తున్నా
అజ్ఞాన విధి సమస్యలకు ఎన్నో విశ్వ కార్య ప్రణాళికలు సేకరిస్తున్నా
విశ్వ విజ్ఞాన వేద గ్రంధాలను విచక్షణతో నిత్యం పరిశీలిస్తూనే ఉన్నా
విశ్వ ప్రణాళికలతో ప్రపంచాన్ని మహా దివ్యంగా మార్చాలనుకున్నా

Thursday, July 21, 2011

నా మేధస్సులో ఉన్న రూపమే

నా మేధస్సులో ఉన్న రూపమే విశ్వ భావమై జీవిస్తున్నది
పంచ భూతాలతోనే ఆత్మ తత్వమై విశ్వం లాగే జీవిస్తున్నది
విశ్వాత్మ రూపంగా నా మేధస్సు విశ్వ భూతమై జీవిస్తున్నది
విశ్వమంతా నారూపమే పంచ భూతాలుగా జీవిస్తున్నాయి

Wednesday, July 20, 2011

విశ్వ విఖ్యాత విజ్ఞాన సార్వ భౌమ

విశ్వ విఖ్యాత విజ్ఞాన సార్వ భౌమ పరిశుద్ధ పర బ్రంహా
విశ్వ విధాత వేద వర్ణన ప్రజ్ఞాన సుమధుర సుగంధ సుగుణ
విశ్వానికే అంకితమై జీవిస్తే నీవే విశ్వ విఖ్యాత సార్వ భౌమ
విశ్వంలోనే నిత్యం జీవిస్తుంటే నీవే విశ్వ ప్రజ్ఞాన సుమధుర సుగుణ

విశ్వమే నీకు భావాలను ఆలోచనలను

విశ్వమే నీకు భావాలను ఆలోచనలను కలిగిస్తున్నది
విశ్వ జీవులే నీ భావాలను ఆలోచనలను మార్చేస్తున్నారు
విశ్వ భావాలోచనలతో జీవిస్తే జీవితం ఏకాంత నిత్య యోగత్వం
విశ్వ జీవులతో జీవిస్తే జీవితం నిత్య కారణ జీవన చదరంగమే

Friday, July 8, 2011

నేను చేసిన పొరపాటును మరవలేక పోతున్నా

నేను చేసిన పొరపాటును మరవలేక పోతున్నా క్షణ క్షణాన
ప్రతి క్షణం గుర్తుగా మేధస్సులో ఆలోచన కలుగుతూనే ఉన్నది
మరవలేని దానిని మరిపించే మరో ఆలోచన ఏదో తెలియకున్నది
మరిపించే ఆలోచనకై మేధస్సు విశ్వమున అన్వేషిస్తూనే ఉన్నది

Tuesday, July 5, 2011

నక్షత్రమే ప్రకాశిస్తున్నట్లు మేధస్సులో

నక్షత్రమే ప్రకాశిస్తున్నట్లు మేధస్సులో విచక్షణ కణాలు మెరియునే
పగటి భావనతో సూర్య తేజము విచక్షణ కణాలకే అందుతున్నదే
మెరిసే భావాలతో మేధస్సు విజ్ఞాన కాంతి కిరణాలతో సాగుతున్నది
దివ్యమైన విశ్వ భావాలతో జీవితం ఆత్మ జ్ఞానంతో జీవిస్తున్నది

ఇది ఏ జీవిత భావనయో యుగాలుగా

ఇది ఏ జీవిత భావనయో యుగాలుగా తెలియకున్నది
ఆత్మగా అన్వేషణ సాధించినా మేధస్సుకే అపరిచితమే
భావనయే బంధంగా మరో ఆత్మ జీవితం పెనవేసుకుంది
మేధస్సుకే తెలియని భావాలు మనస్సుకే మహా అపరాధం

Wednesday, June 29, 2011

మహా దివ్య నక్షత్రమే నా మేధస్సును

మహా దివ్య నక్షత్రమే నా మేధస్సును విశ్వ భావాలతో ఆలోచించేలా నడిపిస్తున్నది

ఆత్మతోనే నేను నాలోనే నేనై

ఆత్మతోనే నేను నాలోనే నేనై ఆలోచిస్తూ జీవిస్తున్నాను
నా యందు ఎవరున్నా నాలో ఆత్మ యోగ ధ్యాసపు ఆలోచనలే

Tuesday, June 28, 2011

మరో జన్మలో కలగని నేటి నా భావాలు

మరో జన్మలో కలగని నేటి నా భావాలు నాలోనే అంతరించిపోతాయేమో
నా భావాలు ఎప్పటికి నిలిచేలా ఆకాశానికే విశ్వ ధ్యాసతో అంకితం చేస్తున్నా

విశ్వానికి దూరమై పోతున్నా

విశ్వానికి దూరమై పోతున్నా విశ్వమంతా శూన్యమై పోతున్నా
విశ్వాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నా విశ్వ రూపాలను వదిలి పోతున్నా
నాలోని భావాలకు నా జీవితం సరి లేదని మేధస్సు చింతిస్తున్నది
నా ఆలోచనలు నన్ను వేదిస్తున్ననందున విశ్వానికి దూరంగా వెళ్ళుతున్నా
నా రూపాన్ని ఆకారంగా వదిలేస్తూ పర ధ్యాసతో జీవించేలా ప్రాణమే వదిలేశా

Monday, June 27, 2011

జీవితాలు అర్థం కాకుండానే

జీవితాలు అర్థం కాకుండానే సాగుతాయని కాలమే నీకు తెలుపుతుంది
నీవు అనుకున్నవన్నీ నీకు తెలియకుండానే జరగకుండా వెళ్ళిపోతాయి
జరిగే సమయంలో ఇలా జరగాలనుకుంటే నీ వారు నిన్ను మార్చేస్తారు
నీవు కోరినవన్నీ జరగడానికి కొన్ని ఇబ్బందులను వివరిస్తూ వస్తారు
నీ కోరికల అంచనాలు పర ధ్యాసలోకి వెళ్లి పోయేలా నిన్నే మార్చేస్తారు
కార్యాలు సాగిన తర్వాత నీవేమి చేయలేక భాధతో జీవితాన్ని సాగించాలి
జరిగే అవకాశం నీలో ఉన్నా జరిపించే వారు నీకు అనుగుణంగా ఉండరు
కాలం విధి రాతయో జన్మ కర్మత్వమో నీ వారి సందిగ్ధమో అర్థం కాదు
విశ్వ విజ్ఞాన ఎరుక ఉన్నా నా అంచనాన్ని నా మేధస్సును అణచి వేశారు

Friday, June 24, 2011

విశ్వ కాలానికి దూరం ఏదీ లేదని

విశ్వ కాలానికి దూరం ఏదీ లేదని నా భావనకు తెలిసింది
విశ్వానికి కాలమే దూరమని క్షణ క్షణాలతో సాగిపోతున్నది

నీ మేధస్సులోనే విశ్వ విజ్ఞాన లక్ష్యం

నీ మేధస్సులోనే విశ్వ విజ్ఞాన లక్ష్యం ఉందని గ్రహించు
నీ ఆత్మ లక్ష్యం కోసమే జీవిస్తున్నావని నీవే తెలుసుకో
లక్ష్య సాధనకై విశ్వ విజ్ఞానాన్ని సర్వ విధానాలుగా అన్వేషించు
సర్వ భావాలతో నీ లక్ష్యాన్ని నీ జీవిత కాలంలోనే నెరవేర్చుకో
మరల రాని ఈ విజ్ఞాన అవకాశాన్ని నేడు గమనించి సాధించు

Thursday, June 23, 2011

కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా వెళ్ళిపోతున్నా

కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా వెళ్ళిపోతున్నా రోజులో తేడా లేదు
వాతావరణంలో ఉన్న తేడాయో జీవ సృష్టికి గొప్ప నిదర్శనం
కాలం వాతావరం మహా గొప్ప భావాలతో విశ్వాన్ని నడిపించును
వాతావరణ ప్రభావాలు సకల జీవులకు కాల విజ్ఞాన అనుభవాలు

విశ్వ విజ్ఞాన భావాలతో ఆత్మ

విశ్వ విజ్ఞాన భావాలతో ఆత్మ యోగత్వమైతే దేహం పరిశుద్ధమై మహా లోకాన్ని చేరును
ఆత్మ సహస్రార చక్రంతో పాద స్పర్శ నుండి శిరస్సు వరకు అజ్ఞాన పొరలను తొలగించును
మేధస్సులో విశ్వ భావ విచక్షణ కణాలు మహా దివ్య తేజస్సుతో నిత్య కాంతిని వరిస్తాయి
శరీరం మహా వేగంతో ప్రయాణిస్తూ సూక్ష్మ కణాలుగా విడిపోతూ శూన్యాన్ని చేరుతుంది
శూన్య స్థానమున ఆత్మ విశ్వ చైతన్యమై మహా విజ్ఞాన వేదత్వాన్ని సృష్టికి అందించును

Wednesday, June 22, 2011

దిక్కులు లేని దూర దర్శనమున

దిక్కులు లేని దూర దర్శనమున ఒక అణువుగా దిక్సూచివలె ఉన్నాను
మార్గం లేకున్నా గాలితో వెళ్లి ఓ మహా మర్మ గుహలో శూన్యమై చేరుకున్నా
విశ్వాన్ని తిలకించే ఆత్మ భావాలను విశ్వ తత్వాలచే శూన్యం చేసుకున్నాను
విశ్వానికి దూరంగా కనిపించని అణువుగా విశ్వ విజ్ఞానంతో ఎక్కడున్నానో

Thursday, June 16, 2011

విశ్వ ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా మార్చే

విశ్వ ప్రపంచాన్ని స్వర్గంగా మార్చే దివ్య ప్రణాళికలు నా మేధస్సులో ఎన్నో
విశ్వ కార్య క్రమ విధానాలు అనంతముగా తెలిసినా నిర్మాణం చేయలేను
ఆర్ధిక వ్యవస్థతో నేనేమి చేయలేక పోతున్నానని నేటికి దుఃఖించుట లేదు
నా జీవిత కాలం వృధా అవుతున్నదని విశ్వ నిర్మాణంకై ఇంకా వేచివున్నా
నేడు కలిగే ప్రతి సమస్యకు సమాజ సేవకు నా ప్రణాళికలు సమాధానమే
మీలో ఏ భాద లేదంటే ఎప్పటికి కలగదంటే మీలో సమాజ సేవ భావాలు లేవనే
సమాజ సేవ చేయాలంటే ఎప్పటికి నిలిచిపోవాలంటే ఏదీ వృధా కారాదంటే నేనే
నా ప్రణాళికలలో ఏ మార్పు ఉండని విధంగా మహా స్పష్టమైన స్వర్గపు చాయలే
స్వర్గమైన విశ్వ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు విజ్ఞానం కోసమే జీవించాలని నా భావన
ప్రతి ఒక్కరికి మహా విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అందించే విశ్వ ప్రణాళికలు నాలో ఎన్నో ఎన్నెన్నో
ఆధ్యాత్మికమైనా సాంకేతికమైనా బహు చక్కని భవిష్య జీవన జీవిత విధానం నా ప్రణాళిక
ఏ ప్రమాదాలు ఏ మోసాలు ఏ అవస్థలు ఏ దురలవాట్లు ఏవేవి ఉండవు గమనించండి
మళ్ళీ రాని అవకాశం మహా విజ్ఞానంతో విశ్వ జనులకు ఎరుకతో తెలుపుతున్నా సుమా!

ఒక ఆలోచనతో మేధస్సులోనే ఆగి

ఒక ఆలోచనతో మేధస్సులోనే ఆగి పోయాను ఎందుకో తెలియని విధంగా
ఆలోచన పర ధ్యాసలో వెళ్ళిపోయి ఆత్మ భావంతో అలా నిలిచి పోయింది
మరో భావన కలిగే వరకు ఎరుక లేక మేధస్సులోనే ఎలా నిలిచి ఉన్నానో
ఏ దివ్య భావన నా మేధస్సును ఏ ఆలోచనతో ఏమని కొన సాగించిందో

Wednesday, June 15, 2011

విశ్వమే విజ్ఞానమై మేధస్సులో సాగే

విశ్వమే విజ్ఞానమై మేధస్సులో సాగే కాలమే అనుభవాన్ని తెలుపును

దేహమే వేదమై ఆత్మ యోగమై విశ్వ తత్వాలతో జీవితాన్ని సాగించును

మేధస్సు విశ్వంతో ఏకమై కాల

మేధస్సు విశ్వంతో ఏకమై కాల విజ్ఞానంతో ఆలోచిస్తున్నది
భవిష్య విజ్ఞానాన్ని ఆలోచన ఊహలతో అంచనా వేస్తున్నది
వేద భావాల ఆలోచనలను విశ్వ కార్యాలతో సాగిస్తున్నది
విశ్వ కాలంతో ఎన్నో విధాల అనుభవ విజ్ఞానంతో సాగుతున్నది

Tuesday, June 14, 2011

ప్రతి జీవి మేధస్సు ఒక మహా

ప్రతి జీవి మేధస్సు ఒక మహా యంత్రమని నా మేధస్సులో కలిగిన దివ్య భావన
శరీరం కదలికలో ఒక వాహాన యంత్ర విధానం ఉన్నదని మహా గొప్ప ఆలోచన
మానవుడే మేధస్సులో ఎన్నో జీవులను పరిశీలించి ఎన్నో యంత్రాలను సృష్టించాడు
కాలా తీత భావాలకు ప్రకృతి ప్రభావాలకు ఎన్నో యంత్రాలను సృష్టిస్తూనే ఉన్నాడు
మానవుని ఆలోచనలకు ఎన్నో మహా మాయా యంత్ర విధానాలు సృస్టించబడుతున్నాయి
మానవుని మేధస్సు మహా మాయా అనంత విధాన సూక్ష్మ సాంకేతిక యంత్రమని తెలుస్తున్నది
మానవుని మేధస్సులో కాల చక్రమే ఉన్నది నా విశ్వ విజ్ఞాన దివ్య కాల భావన యంత్ర స్వభావం

మేధస్సే ఒక మాయా విధానమని

మేధస్సే ఒక మాయా విధానమని ఆలోచనలే కాలంతో వివిధ కార్యాలతో సాగిపోతున్నాయి

Saturday, June 11, 2011

మేధస్సులో మహా వేద ఆలోచనలు

మేధస్సులో మహా వేద ఆలోచనలు విశ్వ లోకాలుగా జీవిస్తున్నాయి
వివిధ కార్యాలు వివిధ ఆలోచనలతో వివిధ లోకాలుగా సాగుతున్నాయి
మేధస్సు కార్యాలకు ఆలోచనలు వివిధ భావాల లోకాలుగా సాగుతాయి
ఆలోచనల లోకాలలో మేధస్సు వివిధ కార్యాలతో విశ్వ కాలంతో సాగుతుంది
విశ్వ జీవుల మేధస్సులు విశ్వ లోకాలుగా సమస్యలతో సాగుతూనే ఉన్నాయి
విశ్వ నిర్మాణం నుండే విశ్వ జీవుల విజ్ఞాన కార్యాలు వివిధ రకాలుగా సాగుతున్నాయి
అనేక జీవులలో ఉన్న భావాలలో ఎన్నో కార్యాలు సతమతమై అజ్ఞానమవుతున్నాయి
కావలసిన వాటిని పొందలేక విజ్ఞాన మార్గంలో అందుకోలేక అజ్ఞానం పెరుతుగుతున్నది
నాలోని విశ్వ ప్రణాళికలు విశ్వ విజ్ఞానంతో విశ్వ నిర్మాణాన్ని గొప్పగా మార్చగలుగును
అజ్ఞాన సమస్యలు లేకుండా బహు చక్కని విశ్వ నిర్మాణం తగిన సంఖ్యతో సాగుతుంది

Friday, June 10, 2011

విశ్వ విజ్ఞానంతో సాధారణంగా

విశ్వ విజ్ఞానంతో సాధారణంగా జీవించలేను మరణించలేను

Tuesday, June 7, 2011

ఈ విశ్వ భావన నా దేహానికి ఆత్మకు

ఈ విశ్వ భావన నా దేహానికి ఆత్మకు మాత్రమే తెలియును
విశ్వ భావాలతో జీవించే దేహం ఆత్మ యోగత్వ వేద జీవమే
భావాలే జీవమై మహా దైవత్వ స్వభావాలతో జీవిస్తున్నాయి
విశ్వ దేహానికి కాలమే తోడుగా దివ్యత్వంతో సాగిపోతున్నది

Monday, June 6, 2011

నేటి మధుర భావన మానవ

నేటి మధుర భావన మానవ మేధస్సుదేనని తెలుస్తున్నది
నేటి విశ్వ భావన మహాత్ముని జీవన వేదమేనని తెలుస్తున్నది
నేటి కాల భావన విశ్వపు ఆత్మ స్వభావమేనని తెలుస్తున్నది
నేటి దివ్య భావన మానవుని విచక్షణ విజ్ఞానమేనని తెలుస్తున్నది

Friday, June 3, 2011

ఆత్మ వేదన అడగ లేనిది ఆత్మ భావన

ఆత్మ వేదన అడగ లేనిది ఆత్మ భావన అర్థం కానిది
విశ్వ వేదన తెలియలేనిది విశ్వ భావన తెలుసుకోలేనిది

విశ్వానికే నీవు అంకితం విశ్వ బంధాలకే

విశ్వానికే నీవు అంకితం విశ్వ బంధాలకే నీవు దాసోహం
విశ్వాన్ని మరచినా విశ్వభూమి పైననే నీవు జీవించాలిలే
విశ్వాన్ని దేహంలో దహించి వేసినా పంచభూతాలు జీవిస్తాయిలే
విశ్వాన్ని దీవిగా భావించినా విశ్వ కర్మలు నిన్ను వేదిస్తాయిలే

నీ కోసమే నా విశ్వ భావన

నీ కోసమే నా విశ్వ భావన నీ ధ్యాసకై నా విశ్వ వేదన
పర ధ్యాసలో ధ్యాన భావన పర భాషలో ప్రాణ వేదన

శరీరం శూన్యమయ్యే వరకు

శరీరం శూన్యమయ్యే వరకు అస్థికములను మోశాను
మరణించినా పంచ భూతాలను మోసుకునే ఉన్నాను

Thursday, June 2, 2011

వినిపించు విశ్వానికే నీ విజ్ఞాన వేదాన్ని

వినిపించు విశ్వానికే నీ విజ్ఞాన వేదాన్ని ఆలపించు
నీలో రగిలే వేదావేదనల భావాలెన్నింటినో పలికించు
విశ్వం నీతో ఏకమై స్వర రాగాలెన్నింటినో జ్వలించు
మహా జీవుల మేధస్సులలో మలినాన్ని తరలించు

యోగానికే మహా యోగం మేధస్సులోనే

యోగానికే మహా యోగం మేధస్సులోనే మహా ఉజ్వలం
భావానికే మహా భావం విచక్షణ గుణాలకే మహా భోగం
వేదానికే మహా వేదం జ్ఞానేంద్రియాలకే మహా అద్వైత్వం
మోక్షానికే మహా మోక్షం జన్మేలేని మహా మరణమే అమోఘం

విశ్వాన్ని ఏ విధంగా ఏ రూపంతో ఎలా

విశ్వాన్ని ఏ విధంగా ఏ రూపంతో ఎలా తిలకించాలో జ్ఞాన నేత్రానికే తెలియాలి
ఇంద్రియాలలో మలినమే శూన్యమై విశ్వ తేజస్సుతో విచక్షణ విజ్ఞానం కలగాలి

విశ్వమయా! యోగమయా! మేధస్సులో

విశ్వమయా! యోగమయా! మేధస్సులో మహా జీవమయా!
జీవించే మేధస్సులలో మహా జ్ఞాన విజ్ఞాన ఆత్మ వేదమయా!
ప్రాణం బహు వేదం కాలంతో సాగే మహా జీవన ఋగ్వేదం!
భావం లోకం రూపం ఆలోచనతో సాగే మహా విజ్ఞాన సామ వేదం!
సత్యం ధర్మం హిత తత్వ సూర్య తేజంతో సాగే ఆత్మ అధర్వణ వేదం!
యజ్ఞం శ్లోకం సృష్టికే మహా గుణ కార్య విద్యానంద యజుర్వేదం!

Wednesday, June 1, 2011

కాలమే ఆలోచనలతో మేధస్సును

కాలమే ఆలోచనలతో మేధస్సును జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా నడిపించును
వివిధ భావాలతో స్వభావాలతో వివిధ కార్యాలతో జీవితాన్ని సాగించును

విశ్వమున నాకేది అద్భుతం లేదే

విశ్వమున నాకేది అద్భుతం లేదే
ఏ రూపమైనా నాలో ఉన్న సూక్ష్మ కణమే
మరణమే అద్భుతమని నా మేధస్సు ఇక ఆలోచించన లేనట్లే
ఆలోచిస్తున్నంతవరకు అద్భుతాలు మాయా మోస పూరితమే
విజ్ఞానాన్ని మరిపించే పరధ్యాస భావాలు అద్బుతం కావు

ఏకాగ్రత లాగే నేను ఏకాంతముగా

ఏకాగ్రత లాగే నేను ఏకాంతముగా ఏకాకినై జీవించాలనుకున్నాను
ఏకాగ్రతతో విజ్ఞానంగా ఏకాంతమున విశ్వ భావాలను అన్వేషిస్తున్నాను

మేధస్సు ఒక విషయాన్ని దీర్ఘ కాలంగా

మేధస్సు ఒక విషయాన్ని దీర్ఘ కాలంగా ఆలోచిస్తూ అజ్ఞానంతో నశిస్తున్నది

ప్రతి జీవిని ఎప్పుడు కర్మ కాలం

ప్రతి జీవిని ఎప్పుడు కర్మ కాలం వెంటాడుతూ ఉంటుంది
విజ్ఞాన కాలం చాలా అరుదుగా కొన్ని జీవులకే లభిస్తుంది

Tuesday, May 31, 2011

దైవమే నన్ను ద్వేషించినా నా దేహంలో

దైవమే నన్ను ద్వేషించినా నా దేహంలో దైవత్వమే

Monday, May 30, 2011

విశ్వంలోనే ఉన్నా విశ్వ భావనతోనే

విశ్వంలోనే ఉన్నా విశ్వ భావనతోనే ఉన్నా
విశ్వ స్థితులతోనే ఆత్మ భావాలతో జీవిస్తున్నా
విశ్వ కాలంతోనే విశ్వ విజ్ఞానంగా సాగుతున్నా
విశ్వానందంలోనే విశ్వ కర్మను అనుభవిస్తున్నా

దైవానికి సమ భావమైనా దేహం

దైవానికి సమ భావమైనా దేహం దహనమైపోతుంది
పంచ భూతాల సాక్షిగా దేహం దైవమై జీవిస్తున్నది
దేహం విశ్వంగా జీవిస్తున్నా కాలం దహించి వేస్తున్నది
నా దేహంలో దైవ భావాలు విశ్వాత్మగా జీవిస్తూనే ఉంటాయి

విశ్వానంద యోగివి దైవానంద యోగివి

విశ్వానంద యోగివి దైవానంద యోగివి నీవే
నిత్యానంద యోగివి సత్యానంద యోగివి నీవే
వేదానంద యోగివి వివేకానంద యోగివి నీవే
ఆత్మానంద యోగివి పరమానంద యోగివి నీవే
సూర్యానంద యోగివి లోకానంద యోగివి నీవే
దివ్యానంద యోగివి బ్రంహానంద యోగివి నీవే

గడిచిన కాలమంతా నిజమైన

గడిచిన కాలమంతా నిజమైన స్వప్నమేనని నాలో దివ్యానందపు ఆలోచన
నేడు తలచిన గతమంతా నా ప్రమేయంతో కూడిన నిజ కాల నిదర్శన స్వప్నమే
తలవని స్వప్నంగా నా జీవితంలో కలగాలని గత భావాలకు కాలమే నిర్ణయించిందేమో
ఊహకు తెలియని స్వప్నంగా కాలమే జీవితాన్ని నడిపించునని మేధస్సుకే అర్థమగునేమో

నాలో శరీర భావాలు ఆగిపోయి

నాలో శరీర భావాలు ఆగిపోయి యుగాలే గడిచిపోయాయి
ఆత్మ భావాలే సాగుతూ కాల కర్మను అనుభవిస్తున్నాయి
ఆత్మయే శరీరంగా జన్మిస్తూ ఆత్మ మేధస్సు ఆలోచిస్తున్నది
మానవ జీవితం లేక ఆత్మ అంతర్గమున అంతర్యామిగా సాగుతున్నది

ప్రతి జీవి గత జన్మ జీవితాలు నాలోనే

ప్రతి జీవి గత జన్మ జీవితాలు నాలోనే ఉన్నాయి
ప్రతి జీవి మేధస్సు విజ్ఞానం నాలోనే ఉన్నది
ఆత్మగా జీవించే భావాలు నాలోనే ఉన్నాయి
మహా విజ్ఞాన మేధస్సుగా నాలోనే ఎన్నో జీవితాలు

విశ్వానికే నా దేహం మౌనం

విశ్వానికే నా దేహం మౌనం
విశ్వా భావాలకే నా మేధస్సు ధ్యానం
మహా ఆలోచనలకే నా ధ్యాస ప్రయాణం
విశ్వ విజ్ఞానమునకే నా జన్మ ఆత్మ జీవితం

బ్రంహ ముహూర్తంలో నీవు

బ్రంహ ముహూర్తంలో నీవు నిర్ణయించుకున్న నిర్ణయాలను కాలం తుడిచేస్తుంది

Friday, May 27, 2011

అమృతం నీవేనని నీతోనే జీవిస్తున్నాను

అమృతం నీవేనని నీతోనే జీవిస్తున్నాను విశ్వమా!
విషమైనా నీవేనని నీతోనే మరణిస్తున్నాను కాలమా!

దైవం నా మేధస్సులోని విశ్వ విజ్ఞానమే

దైవం నా మేధస్సులోని విశ్వ విజ్ఞానమే
దైవత్వం నా ఆత్మలోని విశ్వ సారాంశమే

విశ్వ రూపానికి ఏనాడు వృద్ధాప్యం లేదే

విశ్వ రూపానికి ఏనాడు వృద్ధాప్యం లేదే
నా భావాలకు ఏనాడు మరణమైనా లేదే
తేజస్సుతో సాగే నిత్య సూర్య కిరణం నేనే
ఆత్మ జ్ఞానం తరగని విశ్వ విజ్ఞానిని నేనే

ఎవరు ఏ లోకపు ఆలోచనలతో

ఎవరు ఏ లోకపు ఆలోచనలతో జీవిస్తున్నా నీ మేధస్సు ఆలోచనలతో నీవు జీవించాలి

Thursday, May 26, 2011

అమృత భావాలు ఆత్మలో ఉన్నా

అమృత భావాలు ఆత్మలో ఉన్నా మానవ జీవితమే సాగిపోతున్నది

ఆత్మ సిద్ధాంతము తెలిసినా

ఆత్మ సిద్ధాంతము తెలిసినా విశ్వ యోగత్వ భావాలతో జీవించలేక పోతున్నా

విశ్వ సిద్ధాంతముచే జీవిస్తున్నా ఆత్మ

విశ్వ సిద్ధాంతముచే జీవిస్తున్నా ఆత్మ యోగ జీవితం లేనే లేదు

విశ్వ పరంపరలలో అస్తమించిన

విశ్వ పరంపరలలో అస్తమించిన బంధాలతో నన్ను బంధిస్తున్నారు

Wednesday, May 25, 2011

సహస్రార చక్రంలో ధ్యానిస్తూ జీవిస్తున్నా

సహస్రార చక్రంలో ధ్యానిస్తూ జీవిస్తున్నా దైవ నిర్ణయం లేదే

Tuesday, May 24, 2011

నా మేధస్సులో ప్రతి జీవి మేధస్సులోని

నా మేధస్సులో ప్రతి జీవి మేధస్సులోని ఆలోచన కలుగుతున్నదేమో
నా భావాలలో ప్రతి జీవి స్వభావాలు ఎల్లప్పుడు కలుగుతుంటాయేమో
ప్రతి ఆలోచన భావనతో కాలాన్ని గడుపుతూ ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నాను
విశ్వమంతా నేనే ఎన్నో విధాల ఎన్నో మేధస్సులలో ఆలోచిస్తున్నట్లున్నది

Monday, May 23, 2011

విశ్వ జనుల మేధస్సులు

విశ్వ జనుల మేధస్సులు విశ్వ కాల అద్భుతాల మర్మ శాస్త్రీయములు
మేధస్సులలో మహా జ్ఞాన విజ్ఞాన ఆత్మ భావ ఆలోచన సంకల్పములు
మానవులలో మహా ఋషులు మహా యోగులు మహా మహర్షులు
మహాత్ముల భావాలతో జీవించే మానవులలో మహా శాస్త్రీయములు
కాలంతో సాగే మహా శాస్త్రీయములు సాంకేతిక విజ్ఞాన అద్భుతాలు

మానవ మేధస్సులోనే మహోదయ

మానవ మేధస్సులోనే మహోదయ విశ్వ భావాలు కలుగుతున్నాయి
మహా జీవుల భావాల స్వభావాల శాస్త్రీయ ఆలోచనలు మేధస్సులోనే
మానవ మేధస్సు మహా బ్రంహాండ విశ్వ విజ్ఞాన ఆధ్యాత్మిక అంతర్గతం
మానవ మేధస్సు విశ్వానికే అనిర్వచనీయం అద్వితీయం అమోఘం

Sunday, May 22, 2011

సహస్ర బాహు సర్వ రూప విజ్ఞాన

సహస్ర బాహు సర్వ రూప విజ్ఞాన అమృత దర్శనార్థం జన్మ ధన్య శూన్యం
దైవ బాహు పంచ భూతాయ మరణం అమర విజ్ఞాన భావ యోగ తత్వం
వేద బాహు నిత్య విజ్ఞాన సర్వాంతర రూప కాల గమన ప్రభావ విశ్వార్థం
సర్వ బాహు సకల జీవ చర విశ్వ గుణ మేధస్సేనహే సత్య ధర్మ చైతన్యం

సూర్య తేజో గుణ విజ్ఞాన విచక్షణ చల

సూర్య తేజో గుణ విజ్ఞాన విచక్షణ చల భావో విశ్వ వేదాయః
అమర భావో దైవ విజ్ఞాన విశ్వ రూపేన సమగ్ర సర్వ వేదాయః
అరిషడ్వర్గ జయహే విజ్ఞాన రూపేన దేహ అమృత వేదాయః
మానవ జన్మేణ ఆత్మ విచక్షణ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగ వేదాయః

Friday, May 20, 2011

మేధస్సులో మరవని లోకాలు

మేధస్సులో మరవని లోకాలు స్వప్నంలోనే మేల్కొంటాయి
నీకు తెలియని ఆత్మ జన్మల లోకాలు స్వప్నంలోనే అద్భుతం
నీకు తెలియని విశ్వ విజయాలు స్వప్నంలో ఆత్మ యోగమే
ఆత్మ ప్రయాణ లోకాలు మరో సృష్టికి మేధస్సుకు బంధత్వమే

జీవితమంటే జీవిస్తేనే తెలుస్తుంది

జీవితమంటే జీవిస్తేనే తెలుస్తుంది విశ్వమా!
విజ్ఞానంగా ఆలోచిస్తే అర్థమగును కాలమా!
భావాలను అన్వేషిస్తే తెలియును బంధమా!
స్వభావాలను స్మరిస్తే తెలిపేను పరమాత్మా!

దేహాన్నైనా దైవాలయంగా భావిస్తే

దేహాన్నైనా దైవాలయంగా భావిస్తే జీవమైనా అమృతమే
ధ్యానించే దేహం దైవత్వ భావ విశ్వ స్థితి స్వభావత్వమే

ఏమో ఈ జీవితం విజ్ఞానమైనా

ఏమో ఈ జీవితం విజ్ఞానమైనా మేధస్సులో అన్వేషణ
జీవం వెళ్ళిపోయినా భావన పంచ భూతాల అన్వేషణ

విశ్వమంతా నీ విజ్ఞాన అణువులు

విశ్వమంతా నీ విజ్ఞాన అణువులు ఆత్మ తత్వంతో జీవిస్తున్నాయి
నీ యోగ విజ్ఞాన ధ్యాన ప్రభావాలు ప్రతి ఆత్మను చేరుతున్నాయి
ఆత్మ స్వభావాలు విశ్వమంతా ప్రతి అణువులో ప్రయాణిస్తున్నాయి
ప్రతి అణువుకు నీ ఆత్మ ధ్యాన స్వభావాలే జీవమై జీవింపజేస్తున్నాయి

మళ్ళీ భూ లోకంలోనే జన్మించాలని

మళ్ళీ భూ లోకంలోనే జన్మించాలని విశ్వానికి లేఖ పంపించు
నీ విజ్ఞాన భావాలు భవిష్యత్ కాలానికి అవసరమైతే భూలోకమే
నీ విశ్వ విజ్ఞాన మేధస్సు మరో గొప్ప ప్రపంచాన్ని చూస్తుంది
నీ విశ్వ ప్రణాళిక కార్యాలను సాగించేందుకు కాలం అవకాశానిస్తుంది

Thursday, May 19, 2011

విశ్వమే నేనని విశ్వమై జీవిస్తున్నా

విశ్వమే నేనని విశ్వమై జీవిస్తున్నా
విశ్వంలా ఉన్నానని విశ్వమై ఉన్నా
విశ్వమై ఉంటానని విశ్వాన్ని నేనే
విశ్వమే నీవని నీవే నేనని విశ్వమే

ఆత్మలోనే జీవిస్తున్నా ఆత్మగానే

ఆత్మలోనే జీవిస్తున్నా ఆత్మగానే ప్రయాణిస్తున్నా
ఆత్మ తత్వాలతోనే నిత్యం విశ్వంలోనే ధ్యానిస్తున్నా

సహస్రార చక్రంలో ఆత్మ తత్వ విశ్వ

సహస్రార చక్రంలో ఆత్మ తత్వ విశ్వ విజ్ఞాన ధ్యానం సాగుతున్నది

Wednesday, May 18, 2011

నీలోనే ఒక ఆత్మ లోకం జీవిస్తున్నది

నీలోనే ఒక ఆత్మ లోకం జీవిస్తున్నది
మేధస్సుగా ఎన్నో భావాలతో జీవిస్తున్నది
విశ్వ కాలంతో ఎన్నో స్వభావాలతో సాగుతున్నది
విశ్వ కార్యాలను ఊహా విజ్ఞాన విచక్షణతో సాగిస్తున్నది

Monday, May 16, 2011

నేను లేని చోట మీలో నేనున్నాను

నేను లేని చోట మీలో నేనున్నాను శ్వాసతో కలిసిపోయాను
నేను కనిపించని చోట మీకు కనించే రూపాలలో నేనున్నాను

నా శ్వాస నాలో లేక కనిపించే విశ్వ

నా శ్వాస నాలో లేక కనిపించే విశ్వ రూపాలలో జీవిస్తున్నది
నా ఆత్మ విశ్వ రూపంగా నా ఎదుటనే భావమై జీవిస్తున్నది

నాలో నేను జీవించుట లేదు నాలోని

నాలో నేను జీవించుట లేదు నాలోని ఆత్మ విశ్వంలో జీవిస్తున్నది

ప్రతి జీవిలో చలించే రోగ భావం

ప్రతి జీవిలో చలించే రోగ భావం నా ఆత్మదే
రోగ భావాల భాదలలో కలిగే పర ధ్యాసలు నావే
ఆవేదనల క్షోభ ప్రభావాలు ఆత్మ తత్వ స్వభావాలే
నాలో ఉన్న రోగం ఆత్మ విశ్వ భావానిదేనని నా మేధస్సు

Friday, May 13, 2011

విచక్షణలలో కెల్లా మహా గుణ విచక్షణ

విచక్షణలలో కెల్లా మహా గుణ విచక్షణ మానవ సూక్ష్మ విచక్షణ
ఆలోచనలలో కెల్లా మహా గుణ ఆలోచన మానవ విజ్ఞాన ఆలోచన
భావాలలో కెల్లా మహా గుణ భావన మానవ మాతృ భావన
ఊహలలో కెల్లా మహా గుణ ఊహాతత్వం మానవ దైవత్వం

మనిషే మనిషి కన్నా గొప్పగా

మనిషే మనిషి కన్నా గొప్పగా జీవించాలి
మనిషే మహాత్మగా మహా మహర్షిగా జీవించాలి
మనుషులే మహా యోగులుగా మహా భోధకులుగా సాగాలి
మనుషులే విశ్వ విజ్ఞానులుగా ఆత్మ తత్వాలతో సాగిపోవాలి

నిత్యం యుగాలుగా ధ్యానించే కాలం

నిత్యం యుగాలుగా ధ్యానించే కాలం వస్తుందని
భావ తత్వాలతో ప్రయాణించే దేహాలు జీవిస్తాయని
ఆత్మ జ్ఞానంతో మహా గొప్ప జీవితాలు సాగిపోతాయని
విశ్వ స్థితి స్వభావాలు మానవునిలో చేరిపోతాయని
నా ఆత్మ ఆవేదనలలో కలిగిన అద్వైత సిద్ధాంతమే

విశ్వ జీవులలలో నీతో మాట్లాడని వారు

విశ్వ జీవులలలో నీతో మాట్లాడని వారు ఎవరైనా ఉంటే
విశ్వ దేహానికే దైవ సందేశాన్ని దివ్య భావనతో పంపించు

ఎవరికీ వారు వారి వారి మేధస్సులలో

ఎవరికీ వారు వారి వారి మేధస్సులలో ఆలోచిస్తూ జీవిస్తే ఎవరి ఆలోచనలు వారిలోనే

Wednesday, May 11, 2011

యక్షా దక్ష దీక్షా మోక్షములు

యక్షా దక్ష దీక్షా మోక్షములు ఎవరికి కలుగును
కక్షా శిక్ష పక్ష రక్షములు ఎవరికి తెలియును
లక్షా భక్ష తక్షణ వీక్షణములు ఎవరికి అవసరమగును
అక్షయ లక్షణ అక్షర అక్షింతలు ఎవరికి లభించును

సహస్రార చక్రంలో ధ్యానించే

సహస్రార చక్రంలో ధ్యానించే విశ్వ విజ్ఞాని
అమర తత్వంతో జీవించే మహా గుణాత్మ మహర్షి
యోగ సాధనతో వేద భావాలతో పరధ్యాసలో అన్వేషణ
దైవ బంధాలతో సర్వ లోకాలను మేధస్సున సమకూర్చే మహా సిద్దివే

Tuesday, May 10, 2011

నీ మేధస్సు నీ జీవితానికే

నీ మేధస్సు నీ జీవితానికే పరిమితమవుతున్నది
నీ కోసమే జీవిస్తూ విశ్వ కాలంతో మరణిస్తున్నావు

విశ్వానికే సమయ భావాలు

విశ్వానికే సమయ భావాలు సందేహమైతే మానవ విజ్ఞాన మేధస్సుకే అనుభవమా

Thursday, May 5, 2011

ఏ లోకాన్ని చూడాలని భూలోకంలో

ఏ లోకాన్ని చూడాలని భూలోకంలో ప్రవేశించావు
భూలోకంలో సకల గుణ లోకాలను దర్శిస్తున్నావా
అనంత విశ్వ లోకాలను విజ్ఞానంతో తిలకించగలవా
సకల జీవరాసులు జీవించే ఆత్మ లోకాలను చూడగలవా

చలనంలేని శ్వాసతో జీవించుట

చలనంలేని శ్వాసతో జీవించుట ఆత్మను విశ్వమున ఏకం చేయుటయే
నీ భ్రుకుటిని విశ్వ కేంద్ర స్థానమున నిలిపి ప్రకాశింపజేస్తూ జీవించుటయే
దివ్య జ్ఞాన ఏకాగ్రతతో మేధస్సును పర ధ్యాస ధ్యానంచే శ్వాసతో ఏకీభవించుట
ఆత్మ పరిశుద్ద పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞాన భావాలతో విశ్వ చైతన్యమై అంకితం అగుటయే

విశ్వ రూపాలలో నిలిచే జీవ తత్వము

విశ్వ రూపాలలో నిలిచే జీవ తత్వము ఏదైనా నా శ్వాస భావమే
ఎదిగే రూపాలలో చలనం ఎదగని రూపాలలో సామర్థ్యం నా భావమే
నిలిచే రూపాలకు మహా కాల స్వభావ జీవ యోగత్వాన్ని నేనేనని
ఆత్మ భావాలతో జీవించే శ్వాసే స్వయం భువ రూపాల యదార్థం

సుప్రభాతం సూర్యోదయ తేజస్సుతో

సుప్రభాతం సూర్యోదయ తేజస్సుతో విశ్వానికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నది
జీవ నదుల సముద్ర తీరాలతో ఆకాశాన్ని ఉత్తేజంగా మేల్కొల్పుతున్నది
దివ్య భావాల విజ్ఞాన స్వభావాలతో అనంత విశ్వ కార్యాలను సాగిస్తున్నది
విశ్రాంతి స్వేఛ్చ నుండి జీవిత భాధ్యతలకు స్వీకారం తెలుపుతున్నది

విశ్వ భావానివో వేద విజ్ఞానివో

విశ్వ భావానివో వేద విజ్ఞానివో అమర లోకంలో దేహానివో
పంచ భూతాల పర ధ్యాసతో జీవించే అమృత తత్వానివో
యోగ శాస్త్రీయ విశ్వ స్థితితో కనిపించే కరుణ రూపానివో
మేధస్సులో మర్మ కాల ప్రయాణం చేసే ఆత్మ సూక్ష్మానివో
ధ్యాన విజ్ఞాన లోకమే మేధస్సుకు నిత్య పర ఆత్మ ధ్యాసయే

సకల జీవుల మేధస్సులతో విశ్వాన్ని

సకల జీవుల మేధస్సులతో విశ్వాన్ని నడిపిస్తున్న కాలానికి కృతజ్ఞున్ని

Wednesday, May 4, 2011

విశ్వానికే తెలియని భావాలు

విశ్వానికే తెలియని భావాలు మేధస్సులలో కలుగుతున్నాయి
ఆలోచనలు భావాలకే తెలియక ఆత్మ తత్వాలచే కలిగేస్తున్నాయి
ఆలోచనల భావాలు మహర్షుల విశ్వ పరంపరలను దాటేస్తున్నాయి
కాలమే లేని శూన్య స్థాన కాలంలో మర్మ భావాలు ఉద్భవిస్తున్నాయి

నీవు మరణించేలోగ సమస్తాన్ని

నీవు మరణించేలోగ సమస్తాన్ని యదార్థగా తెలుసుకో
మరల నీవు తెలుసుకునే జన్మ రాలేకపోతుందేమో
తెలుకున్నది అవలంభించేందుకు సాధన చేసే కాలం ఇదే
సాధన ఆగినా మరణం ఆసన్నమైనా జీవితం వ్యర్థమేనా
నీ జీవిత విజ్ఞానం నీ కాల భావాలతోనే సాగిపోతుంది
నీలో కలిగే గొప్ప విజ్ఞానంతో నీవే మహాత్మగా జీవించు

జీవ కణం నుండి ఇప్పటి వరకు నీవు

జీవ కణం నుండి ఇప్పటి వరకు నీవు ఎదిగిన విధానం నీ లోనే దాగి ఉన్నది

విశ్వమంతా గాలి వీస్తున్నట్లే నా శ్వాస

విశ్వమంతా గాలి వీస్తున్నట్లే నా శ్వాస చలనం సాగుతున్నది

Friday, April 22, 2011

విశ్వమే లేని జీవితం భావన లేని

విశ్వమే లేని జీవితం భావన లేని శూన్యత్వమే
మర్మమే దాగిన కాలమే తెలియని భావ పరిశోధనయే
భావాల అర్థం తెలిసిన అర క్షణమే మహా శక్తి శూన్యమే
శూన్యారంభమే విశ్వ కాల నిర్మాణ రూప జీవ జీవన జీవితం

విశ్వ విజ్ఞానం ఏ లోకాన ఉన్నదో

విశ్వ విజ్ఞానం ఏ లోకాన ఉన్నదో అన్వేషించే గ్రహిస్తున్నా
ప్రతి లోకాన్ని దర్శిస్తూ ప్రతీది విశ్వ విజ్ఞానంగా సేకరిస్తున్నా
ఏది లేదనే భావన లేకుండా అన్నీ విశ్వ విజ్ఞానంలో చేరుస్తున్నా
ప్రతి క్షణ కాల విశ్వ కార్యాలు విశ్వ విజ్ఞానమేనని అన్వేషిస్తున్నా

దాచుకోండి నా విజ్ఞాన భావాలను

దాచుకోండి నా విజ్ఞాన భావాలను అన్వేషించినా దొరకదేమో
ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో దొరికినప్పుడే మేధస్సులో దాచుకోండి
కావాలనుకున్నప్పుడు దొరకకపోతే మేధస్సు చలించినా అన్వేషణ ఆగిపోతుందేమో
నా కాల భావాలకు అర్థపు స్వభావాలు తెలియుటకు అనుభవ విజ్ఞానం అవసరమే
యుగాలుగా జీవిస్తూ అన్వేషించినా లభించని మేధస్సుకు తెలియని విశ్వ స్వభావాలెన్నో
విశ్వ విజ్ఞాన సంపూర్ణం అనంత శూన్య ఆరంభం కాల విజ్ఞాన పరిశోధన పరిపూర్ణ తత్వం

ఏనాటికి లేని మర్మ విచక్షణలు

ఏనాటికి లేని మర్మ విచక్షణలు నా మేధస్సులో ఉన్నాయేమో
ఏ లోకాల నుండి ఏ కాలంతో నా మేధస్సును చేరాయో
ఏ భావ స్వభావాలతో ఎంత కాలం ఎలా ప్రయాణించాయో
నాలోని మర్మ విచక్షణ భావాలు విశ్వాన్నే తిలకిస్తున్నాయి
ఏ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నదో మర్మ విచక్షణకే ఎరుక

కాలమే లేని కాలంలో నా మర్మ భావన

కాలమే లేని కాలంలో నా మర్మ భావన శూన్యంగా జన్మించినదేమో
ఆ తర్వాతే విశ్వ కాలంగా క్షణం ఆరంభమై సాగుతూ వస్తున్నదేమో
కాలమే లేని కాలంలో మర్మ కాలం మహా శూన్య భావ రహస్యమే
విశ్వ భావాలను పరిశోధించిన కాలం మర్మ కాలమేనని నా భావన
శూన్య భావాలు తెలియు వారికి మర్మ కాల భావాలు తెలియును

ఇల్లు కూడా మేధస్సైతే అశుభ్రత

ఇల్లు కూడా మేధస్సైతే అశుభ్రత ఉండదేమో
దైవం కన్నా గొప్పగా పరిశుద్ధతతో ఉంచెదరేమో
మలినం లేని మేధస్సుగా గృహాన్ని ఉంచగలిగితే
మేధస్సులో అనంత విశ్వ లోకాలు దర్శనమిస్తాయి

జీవ శక్తితో జీవన కాల జీవితం

జీవ శక్తితో జీవన కాల జీవితం సాగుతున్నది
శక్తి కోసమే ఆహారం అలాగే వివిధ కార్య జీవితం
జీవితం జీవ విచక్షణ భావ కార్య చలన జీవనం
కార్య జీవనమే విజ్ఞాన అనుభవ జీవిత సిద్ధాంతం
జీవ జీవ సమక్య భావమే విజ్ఞాన జీవన జీవితం

Thursday, April 21, 2011

మేధస్సును ఎవరు లిఖిస్తూ

మేధస్సును ఎవరు లిఖిస్తూ జీవ కణాలకు అందిస్తున్నారు
కాల ప్రభావాలకు ఎదిగే జీవ విచక్షణతో ఎలా జీవిస్తున్నది
ప్రతి జీవి జీవించుటలో మేధస్సులో కలిగే కాల జ్ఞానమేది
ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ విధమైన ఆలోచన కార్యాలతో జీవించాలో
ఆత్మ స్వభావ ప్రవర్తనతో కలిగే ఆలోచన భావ జ్ఞాన తత్వమే
ఒకరిగా జీవించినా గుంపులతో కలిసినా జీవించే మేధస్సును
ఎవరు లిఖిస్తున్నారో విశ్వ సృష్టికే మహా రహస్య మర్మ క్షేత్రం

మేధస్సులో విశ్వ విచక్షణ వర్ణ భావాలు

మేధస్సులో విశ్వ విచక్షణ వర్ణ భావాలు ఎన్నో
విశ్వ సృష్టిలో సృష్టించిన రూపాలకే తెలియును
విచక్షణ కణ భావ గుణ తత్వ స్వభావాలేవో
ఆలోచనల ప్రవర్తనలో కలిగే కాల ప్రభావాలే
మేధస్సులో ఉన్న మహా గుణ ఆలోచనలు
విశ్వ విజ్ఞాన కాల జ్ఞాన ఆత్మ వేద భావాలు

మేధస్సుకు నిద్ర లేక సరైన

మేధస్సుకు నిద్ర లేక సరైన కార్య స్థితులు లేక కాల జీవనం సాగుతున్నది

మరల రాని జీవితాన్ని మరచిపోతేనే

మరల రాని జీవితాన్ని మరచిపోతేనే దుఃఖమా
మరణిస్తే మరల రాని ఆలోచన విషాదకరమా
మరల రాని అవకాశం కాలంతో సాగే కఠినమా
గతమే గుర్తు లేని మేధస్సుకు ఏదైనా సమ భావమా
గుర్తుకొచ్చే భావాలతో మేధస్సు ఎప్పుడూ సతమతమే
విజ్ఞానంగా జీవిస్తూ అన్ని విధాలా అన్నింటిని సరిచేసుకో

నేను జీవమే నీవు జీవమే జీవించుటకు

నేను జీవమే నీవు జీవమే జీవించుటకు భేదమే
నీకు విశ్వమే నాకు విశ్వమే జీవించుటలో వ్యత్యాసమే
నీలో శ్వాసయే నాలో శ్వాసయే జీవించుటలో విరోధమే
నీకు కాలమే నాకు కాలమే జీవించుటలో అజ్ఞానమే
ఏదేమైనా మరణించుటలో ఎవరైనా సమ భావమే

మేలు కోరే జీవమా నిద్రనే మేల్కొల్పవా

మేలు కోరే జీవమా నిద్రనే మేల్కొల్పవా
మేధస్సులో విచక్షణ కణాలనే మేల్కొల్పవా
విజ్ఞాన ఆలోచనలనే విచక్షణతో మేల్కొల్పవా
ఆలోచన భావాలతో మేధస్సునే మేల్కొల్పవా

జీవమే లోకమై మేధస్సులో ఎదుగుతూ

జీవమే లోకమై మేధస్సులో ఎదుగుతూ జ్ఞానంతో జీవిస్తున్నది
విశ్వం కన్నా మహా గొప్ప లోకంగా మేధస్సే బ్రంహాండమై జీవిస్తున్నది

విశ్వ సృష్టికి తెలియని శూన్య లోకం

విశ్వ సృష్టికి తెలియని శూన్య లోకం నా మేధస్సు భావాలలో ఉన్నది

విశ్వ శూన్యం నా స్థానం విశ్వ మర్మం

విశ్వ శూన్యం నా స్థానం విశ్వ మర్మం నా జ్ఞాన క్షేత్రం

Wednesday, April 20, 2011

నీ మేధస్సులో మహా దివ్య విచక్షణ

నీ మేధస్సులో మహా దివ్య విచక్షణ భావాలు నిద్రిస్తున్నాయి
సూర్య కిరణాలతో నీ విశ్వ గుణ విచక్షణాలను మేల్కొల్పలేవా
అద్వైత భావాలను నీ విశ్వ విచక్షణ కణాలకు వినిపించలేవా
మహాత్ముల విశ్వ వేద భావాలకు నీ మేధస్సు ఆలోచించుటలేదా
సూర్య తేజాన్ని భ్రుకుటిపై ఉంచి మహా వేగంతో ప్రయాణించలేవా
నీ విశ్వ శక్తి విశ్వ విజ్ఞానమేనని మేధస్సులోని విచక్షణకు కలిగించు

కర్మనే కోరినట్లు భాధలనే ఇష్టంగా

కర్మనే కోరినట్లు భాధలనే ఇష్టంగా కలిగిస్తున్నావు

జీవమే ధ్యాసగా జీవిస్తుంటే మేధస్సు

జీవమే ధ్యాసగా జీవిస్తుంటే మేధస్సు ఏ ధ్యాసతో జీవిస్తుందో

విశ్వమే నా మేధస్సులో రత్నమై

విశ్వమే నా మేధస్సులో రత్నమై మెరుస్తున్నది
నక్షత్ర తేజస్సులే మేధస్సులో ప్రకాశిస్తున్నాయి
గ్రహాలే వర్ణ వజ్రాలై మిరుమిట్లు గొలుపుతున్నాయి
లోకాలుగా విశ్వ మేధస్సు విచక్షణ కాంతులతో వెలుగుతున్నది

విశ్వ నాధుడు చెవిలో తెలిపిన

విశ్వ నాధుడు చెవిలో తెలిపిన రహస్యం తెలుసా
దేహాన్ని దాచే మర్మ విజ్ఞాన రహస్యం తెలుసా
మేధస్సులో అమర్చిన ఆత్మ జ్ఞాన రహస్యం తెలుసా
విచక్షణ కణంలో దాగిన విశ్వ నిర్మాణ రహస్యం తెలుసా

విశ్వ మేధస్సులో మరో ధ్యాసతో

విశ్వ మేధస్సులో మరో ధ్యాసతో ధ్యానించాలని పర ధ్యాసతో జీవిస్తున్నా

ఏ లోకాలకు వెళ్లిపోతానో గాని మరణం

ఏ లోకాలకు వెళ్లిపోతానో గాని మరణం ఈ లోకమే కోరుకున్నది

విశ్వమా! నేను దేనిని ఎలా పూజించాలో

విశ్వమా! నేను దేనిని ఎలా పూజించాలో నిర్ణయించుకోలేక పోతున్నా
ఏది ఎప్పుడు ఎంతటి పరిశుద్ధతతో పూజించాలో కాలమే తెలుపునా
నీవే నన్ను పూజిస్తూ నీలోనే నేను జీవించనా విశ్వ పరిశుద్ధ శ్వాసగా
విశ్వ పవిత్రతకు నా స్థానం ఎంతటి పరిశుద్ధమైనదో నీవే నిర్ణయించు

నాలో ఉన్న పంచ భూతాలకు ఏమి

నాలో ఉన్న పంచ భూతాలకు ఏమి కావాలో జీవించుటలో తెలియుట లేదు
జీవించుటకు ఏది నిత్యమో నిర్ణయించు కొనుటకు అన్వేషణయే చేస్తున్నా

కాలం కన్నా గొప్ప మంత్రం గాని

కాలం కన్నా గొప్ప మంత్రం గాని మహా తంత్రం గాని లేనే లేదు
విశ్వ కాలం సాగిపోవుటలో విశ్వ చలనం జరుగుతున్నది
విశ్వ కార్యాలతో సాగిపోయే విశ్వ జీవులకు కాలమే గొప్పది
కాలమే లేని కార్యాలకు జీవ బంధాలు లేవని తెలుస్తున్నది

సూక్ష్మ జీవ కణంలోనే మేధస్సు

సూక్ష్మ జీవ కణంలోనే మేధస్సు ఉన్నదని విచక్షణ తెలుపుతున్నది
జీవ కణంలోనే బ్రంహాండం ఉన్నదని మహా మేధస్సు తెలుపుతున్నది
విశ్వ విజ్ఞానమంతా జీవ కణం లోనే ఉన్నట్లు విచక్షణ గ్రహిస్తున్నది
విచక్షణ కణమైనా జీవ కణంలోనే ఉద్భవిస్తుందని మేధస్సు గ్రహిస్తున్నది

Saturday, April 16, 2011

ఆశలేని ధ్యాసతో స్వప్నంలోనే శిలనై

ఆశలేని ధ్యాసతో స్వప్నంలోనే శిలనై నిలిచిపోయాను
మెలకువ లేని నిద్రలో మరణమై పర ధ్యాసతో సాగినది
విశ్వ జీవులలో ఎన్ని మర్మ పర ధ్యాసలో ధ్యానించినా తెలియవే
శిలగా మారినా నా అన్వేషణ పర లోకాన విశ్వ విజ్ఞాన భావాలతోనే

విశ్వ దివ్య రూపం సూర్య కాంతి తేజం

విశ్వ దివ్య రూపం సూర్య కాంతి తేజం
విశ్వ విజ్ఞాన భావం ఆత్మ జ్ఞాన ధ్యానం
రూప భావ తేజం జీవ మేధస్సు జీవితం
జీవన విజ్ఞాన కిరణం జీవ యోగ తత్వం

ఏ గ్రహంలో ఏ జీవి జీవించుట లేదని

ఏ గ్రహంలో ఏ జీవి జీవించుట లేదని మానవ మేధస్సు గ్రహించునా
మానవుని కన్నా గొప్పగా విజ్ఞాన మేధస్సు ఏ గ్రహ జీవికి కలుగును
భూమి కన్నా గొప్పగా పంచ భూతాలు ఏ గ్రహంలో వెలిసియున్నాయి
సూర్యుని వెలుగు భూమిపై కంటే ఇతర గ్రహంలో ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తుందా
మరో గ్రహాలలో ఏ జీవి జన్మించినా జీవిత విజ్ఞాన కాల ప్రభావాలు తక్కువయే

మేధస్సుకు నిద్ర రాదని పర ధ్యాస

మేధస్సుకు నిద్ర రాదని పర ధ్యాస ఆలోచనలే కలుగునా
పర ధ్యాసకై మహా విశ్వ విజ్ఞాన ఆలోచనలే తెలుపునా

యోగ భాస్కరుడు ఉదయిస్తూ

యోగ భాస్కరుడు ఉదయిస్తూ విశ్వ భాస్కరుడు మేల్కొంటాడు

ఆలోచనను వదులుకోవద్దు నిద్రలో

ఆలోచనను వదులుకోవద్దు నిద్రలో జారిపోవద్దు
మహా ధ్యాసను మరచిపోవద్దు విజ్ఞానాన్ని మార్చుకోవద్దు
నిత్య సత్య ధ్యాసలో చిరంజీవిగా జీవించడాన్ని వదులుకోవద్దు
మర్మ విజ్ఞాన రహస్యాలు నీ ఆత్మ మేధస్సులోనే కలుగుతాయి

విశ్వ యోగత్వ పర బ్రంహ్మా

విశ్వ యోగత్వ పర బ్రంహ్మా ఆత్మ యోగత్వ పర ధర్మ

Friday, April 15, 2011

విశ్వాన్ని తెలుసుకో విజ్ఞాన మేధస్సును

విశ్వాన్ని తెలుసుకో విజ్ఞాన మేధస్సును తెలుపుకో
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మరో మేధస్సులతో పరీక్షించుకో

అర చేతిలో రాజ యోగం

అర చేతిలో రాజ యోగం మర్మ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞాన యోగం

నా రూపం అతనిదే నాలో అతని భావాలే

నా రూపం అతనిదే నాలో అతని భావాలే అతని ఆశయాలతోనే జీవిస్తున్నానేమో

అవతారాలు ఏవైనా జీవించుటలో

అవతారాలు ఏవైనా జీవించుటలో జీవించే విధానం మారదు
రూపానికి తగ్గ భావాలు విచక్షణ లక్షణాలు కలుగుతుంటాయి
ఏ రూపానికి ఆ రూప భావ సామర్థ్యాలే అవతార లక్షణాలు
రూపానికి తగ్గ జ్ఞానం ఆకారానికి తగ్గ జీవన కాలమే జీవితం

ఎవరికి ఏది వ్రాశారో తెలుసుకోకుండా

ఎవరికి ఏది వ్రాశారో తెలుసుకోకుండా తీసుకోవద్దు
ఎవరికి లేదంటే నిన్నెవరు ప్రశ్నించ లేదంటే ఆలోచించు
వృధా చేయని దానిని మహా గొప్పగా ఉపయోగించు
నీకు దక్కేది మహా గుణత్వాన్ని కలిగి ఉండాలని భావించు

విశ్వానికి మహా అవకాశం

విశ్వానికి మహా అవకాశం కాల భావాలను సాగించడం
విశ్వ జీవికి ఒక గొప్ప అవకాశం మేధస్సుతో జీవించడం

ఎవరో ఎక్కడో ఎందుకో విశ్వ ధ్యానం

ఎవరో ఎక్కడో ఎందుకో విశ్వ ధ్యానం చేస్తున్నారు
ఎప్పుడో ఎవరో భోధించారు విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను
తన మేధస్సుకే తెలియని మహా అన్వేషణతో జీవిస్తూనే
విశ్వ లోకాలలో పర ధ్యానాన్ని పరమాత్మగా సాగిస్తున్నారు

నీవు ఆలయాన్ని దర్శించిన సంగతి

నీవు ఆలయాన్ని దర్శించిన సంగతి ఆలయ విగ్రహానికి తెలుసా

మర్మ మేధస్సులో ఆకలి లేదు

మర్మ మేధస్సులో ఆకలి లేదు పర ధ్యాసలో నిద్రైనా లేదు

ఏ మేధస్సుకు లేని విశ్వ ధ్యాస

ఏ మేధస్సుకు లేని విశ్వ ధ్యాస నా మేధస్సులో ఉందని నా విచక్షణ

విశ్వ విజ్ఞానం ఎక్కడ లభిస్తుందో తెలిస్తే

విశ్వ విజ్ఞానం ఎక్కడ లభిస్తుందో తెలిస్తే యుగాలైనా ఆలోచన భావాలు ప్రయాణిస్తాయి

మళ్ళీ మళ్ళీ రానిదే ఈ మహా విశ్వ

మళ్ళీ మళ్ళీ రానిదే ఈ మహా విశ్వ విజ్ఞాన వేదాంతం
అద్వైత భావాల అనంత విశ్వ నిర్మాణ వేద ప్రజ్ఞానం
మేధస్సుకు అందని మహాత్ముల మర్మ విజ్ఞాన సారాంశం
రహస్యాలు ఎన్నున్నా అంతులేని జీవిత విజ్ఞాన సోపానం
యుగాలుగా సాగే అన్వేషణలో మేధస్సే పర ధ్యాస ప్రయాణం
ఒక్క సారి మర్మాలోచన కలిగితే ధ్యాస పర లోకానికి వెళ్ళిపోతుంది

Thursday, April 14, 2011

నా భావాలతో జీవించే వారికి విశ్వం

నా భావాలతో జీవించే వారికి విశ్వం ఎల్లప్పుడు మహోత్తరంగా ఉంటుంది

ప్రతి జీవి మేధస్సులో కలిగే ప్రతి

ప్రతి జీవి మేధస్సులో కలిగే ప్రతి ఆలోచన నా విశ్వ భావానిదే

ఎన్ని యుగాలైనా శ్రామికులు ఇంకా

ఎన్ని యుగాలైనా శ్రామికులు ఇంకా మట్టిలోనే జీవిస్తున్నారు
మట్టిలోనే జీవిస్తూ మట్టితోనే పని చేసుకుంటూ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు
మట్టిలోనే జన్మిస్తూ మట్టితోనే జీవిస్తూ మట్టిలోనే మరణిస్తున్నారు
మట్టిలో మాణిక్యం ఉన్నట్లు మట్టిలోనే మహత్యం ఉందంటారు

Saturday, April 2, 2011

విశ్వ ధ్యాస నా మేధస్సుకు

విశ్వ ధ్యాస నా మేధస్సుకు ఉన్నందుకు నాలో భావ విజ్ఞానమే

విశ్వ విజ్ఞానంతో కలిగే భావాలు

విశ్వ విజ్ఞానంతో కలిగే భావాలు ఎంతటి విచక్షణీయమైనవో మేధస్సుకే అద్భుతం

శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు కారణ కార్యాలైనా

శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు కారణ కార్యాలైనా జీవించుటకు ప్రతి క్షణం అనుభవమే

మరో ప్రపంచం మేధస్సులోనే ఉన్నదని

మరో ప్రపంచం మేధస్సులోనే ఉన్నదని తెలిసినప్పుడే విశ్వ విజ్ఞానం
మరో జీవి మన ధ్యాసతోనే మన మేధస్సులోనే జీవిస్తున్నాడని తెలుసుకో
నీ ఆలోచనలు ఏ జీవిని తలచినా తన జీవిత స్వభావాలు నీ మేధస్సులోనే
నీవు దేనిని తలచినా దాని భావ స్వభావాలు నీ మేధస్సులోనే జీవిస్తాయి
విశ్వంలో నీవు ఉన్నట్లుగా నీలో విశ్వం ఉన్నదని మరో ప్రపంచపు ఆలోచన
విశ్వాన్ని తలచుటయే విశ్వ విజ్ఞాన లోకంగా నీ మేధస్సులో మరో ప్రపంచం

కరుణించే విశ్వ మూర్తి కంటికి

కరుణించే విశ్వ మూర్తి కంటికి కనిపిస్తున్నా పలకరించని స్వప్నం
మేధస్సులో ఎందరో విశ్వ విజ్ఞానులు ఉన్నా జీవిత సమాజాన్ని మార్చలేరు
నీకు నీవు శ్రమించినా విశ్వ విజ్ఞాన ప్రణాళికతో సమాజాన్ని మార్చగలవా
నీ విజ్ఞాన ఆలోచనల భావ స్వభావాలు ఎవరికీ అర్థం కాని మర్మ సిద్ధాంతమే

దారి తప్పిన జీవులను సక్రమమైన

దారి తప్పిన జీవులను సక్రమమైన మార్గంలో నడిపించాలనే మహాత్ముల మేధస్సులో అన్వేషణ -
జీవుల సక్రమ జీవితానికై విశ్వ విజ్ఞానంతో విశ్వ లోకాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచాలనే వారి తపన -
మహాత్ముల జీవితాలు మహా యోగత్వ ఆత్మ జ్ఞాన పర ధ్యాస విశ్వ స్థితులతో సాగిపోతుంటాయి -
ప్రతి జీవిని విశ్వ చైతన్యం చేయాలనే విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణ చేస్తూ ఆత్మ పర ధ్యాసతో ధ్యానిస్తారు -

Friday, April 1, 2011

శరీరం భూలోకంలో జీవిస్తున్నా ఆత్మ

శరీరం భూలోకంలో జీవిస్తున్నా ఆత్మ ధ్యాస విశ్వ ప్రయాణం చేస్తున్నది
మేధస్సులో కలిగే ఆలోచనలు వివిధ రకాలుగా విశ్వంలో జీవిస్తుంటాయి
నా ఆలోచనలు విశ్వమున ప్రయాణిస్తూ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తుంటాయి
నా ధ్యాస విశ్వ స్థితితో జీవిస్తూ ఆలోచన భావాలు ఆత్మ స్థితితో జీవిస్తాయి

మరవలేని స్థానమే మర్మయోగి విచక్షణ

మరవలేని స్థానమే మర్మయోగి విచక్షణ
ధ్యాసలేని కాలమే మేధస్సులో విశ్వ విచక్షణ
మహా యోగి ధ్యానమే పర ధ్యాస విచక్షణ
మహా మౌనమే విశ్వ విజ్ఞాన యోగ విచక్షణ

నా ఆలోచన ఓ సూర్య కణాన్ని

నా ఆలోచన ఓ సూర్య కణాన్ని సృస్టించగలిగితే మరో లోకాన్ని నిర్మించవచ్చు
నా ఆలోచనలలో సూర్య శక్తి ఉంటే మరో లోకంలో ఎందరో జీవించవచ్చు
నా ఆలోచనలలో మహా శక్తులు ఉంటే మరో లోకాన్ని విజ్ఞానంగా మార్చవచ్చు
నా ఆలోచనలలో మహా గుణాలు ఉంటే లోకం విశ్వ విజ్ఞానంతో వెలుగుతుంది

పదాలకు అర్థాలే కాదు భావాలు కూడా

పదాలకు అర్థాలే కాదు భావాలు కూడా తెలియకపోతున్నాయి
విషయ తాత్పర్యాలు తెలియక మహా విజ్ఞానం అర్థం కాకున్నది
విచక్షణ భావ స్వభావాలకు పదాలు మహా వర్ణ గుణాతీతములు
విశ్వ విజ్ఞానంలో పదాలే జీవమై మహా విజ్ఞానాన్ని తెలుపుతాయి

విశ్వానికి బహు దూరమే ఉన్నా

విశ్వానికి బహు దూరమే ఉన్నా ఆకాశానికి బహు దగ్గరగా ఉన్నట్లున్నది
విశ్వ లోకాలను చూడలేకున్నా ఆకాశం ప్రతి క్షణం కనిపిస్తూనే ఉన్నది
విశ్వ గ్రహాలు ఏ లోకంలో ఎక్కడ ఎలా ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియకపోయినా
ఆకాశంలో కనిపించేవన్నింటిని ప్రతి రోజు తిలకిస్తూనే తెలుసుకుంటున్నా
విశ్వ దూరాన్ని నా ఆలోచనల అనుభవంతో మేధస్సుకు దగ్గర చేసుకుంటున్నా
ఆకాశం నా శిరస్సుపై ఉన్నా విశ్వం నా మేధస్సులోనే ఉంటుంది

మహా తత్వ ఆత్మ యోగుల పరిశుద్ధ

మహా తత్వ ఆత్మ యోగుల పరిశుద్ధ విచక్షణలు ఎక్కడున్నాయి
ఏ విజ్ఞాన మహాత్ములు నేటి సమాజమున కనబడుతున్నారు
ఆత్మ తత్వ భావాలతో జీవించే మహానుభావులు తరిగిపోతున్నారు
విశ్వ విజ్ఞాన మహర్షులు సృష్టిలో లేకపోతే జీవితం అజ్ఞానమే

ఒకరి ఆనందం మరొకరికి దుఃఖాన్నిస్తే

ఒకరి ఆనందం మరొకరికి దుఃఖాన్నిస్తే జీవితం ఎలా ఉంటుంది
ఒకరి ఆనందానికి మరొకరి దుఃఖం లేదంటే జీవితం సంతోషమేగా
ఆనందం శ్రమించుటలో కలిగితే మరొకరికి సంతోషమే కలుగును
స్వార్థంతో ఆనందపడితే మరొకరి ఆవేదన దుఃఖంగా మారును
అతిగా ఆశ లేక స్వార్థం లేక శ్రమిస్తూ జీవించుటలో అందరికి ఆనందమే

విశ్వ బ్రంహాణులు జీవించే కాలం

విశ్వ బ్రంహాణులు జీవించే కాలం వెళ్ళిపోతున్నది
విశ్వ తత్వ యోగ సిద్ధ గుణములు తరిగిపోతున్నాయి
పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞాన పవిత్రతలు తగ్గిపోతున్నాయి
మహా సిద్ధాంతాలు మారిపోతూ మరో పద్దతులు వస్తున్నాయి
ఆనాటి మహా గుణా తీతములు నేడు కనిపిస్తున్నా ఆకారానికే
మహా తత్వ ఆత్మ యోగుల పరిశుద్ధ విచక్షణలు ఎక్కడున్నాయి

ఈ భూమి నాదే ఈ విశ్వ నేస్తాన్ని నేనే

ఈ భూమి నాదే ఈ విశ్వ నేస్తాన్ని నేనే
విశ్వ భావాలతో జీవించే స్వభావాన్ని నేనే
విశ్వ స్థితుల ప్రభావాలకై వేచిన వాడిని నేనే
విశ్వ భూమితో జీవించే అనంత రూపాన్ని నేనే

ఒక మనిషికి ఎన్ని సమస్యలో

ఒక మనిషికి ఎన్ని సమస్యలో మరొకరి తెలియవు అర్థం కావు
సమస్యల ఆలోచనలు అనంతమైన అర్థాన్ని తెలిపేవే ఆవేదనలు
జీవితపు ఆలోచనలలో ఏవి ఎందుకో అర్థంకాని పరిస్థితులుగా
తమ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇంకొకరి సమస్యలు అర్థమవుతాయి
ఆలోచనల అర్థాలను గ్రహించడమే విశ్వ విజ్ఞాన సమాజ జీవితం

ఏ జీవిని వదలను ప్రతి జీవి అనుభవ

ఏ జీవిని వదలను ప్రతి జీవి అనుభవ రహస్యాలు నాకు కావాలి
ఆత్మగా తెలిపే మీ అనుభవ రహస్యాలు భవిష్య విశ్వానికి అవసరమే
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించే మేధస్సులో ఎన్నో తెలియని అనుభవాలు
బ్రంహాండాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంగా మార్చేందుకే ప్రతి జీవి జీవిత చరిత్ర పుటలు
విశ్వ కాల మేధస్సులో ప్రతి జీవి విజ్ఞాన అనుభవ రహస్యాలు లిఖించబడుతాయి

మరణించి రాగలవా మర్మ రహస్యాన్ని

మరణించి రాగలవా మర్మ రహస్యాన్ని తెలిపెదవా
నీ విశ్వ విజ్ఞాన రహస్యాలను ఆత్మగా తెలుపగలవా
నీ మేధస్సున ఎన్నో అనుభవాలను దాచుకున్నావు
జీవిత కాలంలో తెలుపలేని రహస్యాలు నీలోనే ఉన్నాయి
విశ్వానికి అందించే మర్మ రహాస్యాలను మేధస్సు లేకున్నా
ఆత్మగా తెలుపగలవని నా సూక్ష్మ శరీరం ఎదురుచూస్తున్నది

మరణం క్షణ కాలం కాదు

మరణం క్షణ కాలం కాదు జీవిత కాలమే
నీ మరణం నీ జీవితం అంచున ఉన్నది
విజ్ఞానంగా జీవిస్తే జీవిత కాలం దూరమే
అజ్ఞానమైతే జీవితపు అంచులు దగ్గరగా
కాల ప్రభావాల జీవితపు అంచులు దగ్గరగానే
క్షణ కాల జీవితాన్ని నీవు నిర్ణయించుకోలేవు
సాగే కాలాన్ని విజ్ఞాన జీవితంగా మార్చుకో

మరో జన్మ లేక మరో భావన లేక

మరో జన్మ లేక మరో భావన లేక మహాత్మ రూపమే నిలిచిందా
విశ్వ విజ్ఞానంతో ముగిసిన జన్మకు మరో జన్మ లేక నిలిచావు
నీలోని భావాలను నిలిపి విశ్వానికి మహాత్మ రూపంగా నిలిచావు
మహాత్మ రూపమే మానవులకు విజ్ఞాన ఆలోచనల భావ స్వభావాలు

విశ్వ పరీక్షకు నేను సమ్మతమే

విశ్వ పరీక్షకు నేను సమ్మతమే దైవమా
విధి వైపరిత్య కాల ప్రభావాలకు అనుచరుడనే
విశ్వ భావ స్వభావాల కాల స్థితికి కృతజ్ఞున్ని
మరో జన్మలో విధి వెంటాడినా నీ ఆధీనంలోనే
శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా నా జీవితం ఆవేదనతోనే
మహాత్ముల విజ్ఞాన చరిత్రలు చదివినా అనుకూలత లేదే
విశ్వ విజ్ఞానులు ఎందరో ఉన్నా సమాజంలో సమస్యలే
విశ్వ కార్య ప్రణాళికకు విజ్ఞానం ఉన్నా ఆర్ధిక లోపమే

నీ మేధస్సు యందే విశ్వ లోకాలు

నీ మేధస్సు యందే విశ్వ లోకాలు ఉన్నాయి
నీ ఆలోచనల ప్రయాణమే నీ విశ్వ దర్శనము
ఆలోచనల అన్వేషణతో విశ్వాన్ని తిలకించవచ్చు
ప్రయాణంతో దూర తీరాలు దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి
ఓ సారి విశ్వాన్ని చుట్టేస్తే అనుభవం నీ మేధస్సులోనే
అనుభవమైన ఆలోచనలతో విశ్వ లోకాలు నీ యందే

నీ మేధస్సులోనే విశ్వ కార్యాలు

నీ మేధస్సులోనే విశ్వ కార్యాలు జరిగిపోతున్నాయి
కొన్ని తెలుస్తున్నా తెలియక జరిగేవి ఎన్నో ఉన్నాయి
ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే జరిగిపోయినవి తెలుస్తాయి
అన్ని ఆలోచిస్తేనే తెలిస్తే ఆలోచించకుండ తెలిసేదెలా
మేధస్సును విశ్వ ధ్యాసలో ఉంచితే అన్నీ తెలుస్తాయి
అన్ని కార్యాలు నీ మేధస్సులోనే జరిగిపోతుంటాయి

Thursday, March 31, 2011

విశ్వ కాల వేద భావాలతో సహస్రార

విశ్వ కాల వేద భావాలతో సహస్రార చక్రంలో జీవించు
సర్వ జీవుల సంగ్రామ శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించు
విశ్వాంతర గ్రహాలతో మహా విశ్వ రూపాలను తిలకించు
విశ్వ స్థితుల నక్షత్ర జీవంతో విశ్వ ప్రయాణాన్ని అన్వేషించు

నీవు మహాత్ముడివైతే నీవెక్కడున్నా

నీవు మహాత్ముడివైతే నీవెక్కడున్నా నిన్ను నే దర్శిస్తాను
నీ విశ్వ కార్యాలకు నా సహస్రార విజ్ఞానం నీకు కలుగుతుంది
నీలో కలిగే ఆధ్యాత్మ భావాలకు ఆత్మ విజ్ఞానం నీలోనే జీవిస్తుంది
నీలో విశ్వం ఉన్నంతవరకు నీ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞానం ఉంటుంది
విశ్వ విజ్ఞానమున నీ భావాలు నాలో ఎప్పుడూ చేరుతూనే ఉంటాయి

నీ వెనుకనే నీకు తోడుగా నక్షత్ర

నీ వెనుకనే నీకు తోడుగా నక్షత్ర మహాత్ములు జీవిస్తున్నారు
నీ అడుగు జాడలతో ప్రయాణిస్తూ నీ మేధస్సును గమనిస్తున్నారు
నీ అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలను పరిశీలిస్తూ నీ గుణాలను పరిశోధిస్తున్నారు
నీలో అజ్ఞాన భావాలు లేకుంటే నీతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తారు
నీకు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలిపేందుకు నీకు తోడుగా జీవిస్తూనే ఉంటారు
నీలో విచక్షణ భావాలు ఉంటే నీవు ఓ నక్షత్ర మహాత్ముడిలా జీవించగలవు

ప్రతీది సహస్రార చక్రంలో ఉన్నదని

ప్రతీది సహస్రార చక్రంలో ఉన్నదని మేధస్సున గ్రహించు మానవా
విశ్వ రూప విజ్ఞాన సారాంశం అంతయు నీ శిరస్సు పైననే ఉన్నది
మేధస్సులోని విజ్ఞానం సహస్రార చక్రాన్ని చేరితే సమస్తం తెలియును
సహస్రార చక్ర ధ్యాసతో జీవించేవారికి ప్రతీది ఆధ్యాత్మ విశ్వ విజ్ఞానమే
యోగత్వ విశ్వ భూతాయ ఆత్మ విజ్ఞాన సహస్రార పరి పూర్ణాయః

Solution for Tsunami's - Japan

Solution for Tsunami's at Sea areas (Japan) -
Where ever seas are there just observe my solution -
In sea area cities, in middle or outside of the city or both just think -
In main places of the city just build the Titanic ship's -
When Tsunami comes that time all people gather in Titanic ships -
Whenever water level increases ships floating on water, it means people are safe -
If sometimes road are blocked by water then people can't reach the ships -
So this purpose constructing Fly-over Bridges in main routes to reach the ships -
If can't understand I have detailed explanation for Tsunami's solution -
One Ship capacity more than 5000 people then only major safe -
If possible, some floatable houses are constructs like ships (near sea shore) -

Wednesday, March 30, 2011

మనిషికి మాట మీద ధ్యాస లేదు ధ్యాస

మనిషికి మాట మీద ధ్యాస లేదు ధ్యాస ఉన్నా లేనట్లు నటిస్తారు
ఆర్ధిక సహాయాన్ని కోరేటప్పుడు అన్నీ గుర్తు చేసుకొని పొగిడేస్తారు
లేనిపోని మాటలతో లేనివన్నీ చెప్పి ఆశల మాటలతో ఉప్పొంగిస్తారు
తీర్చేటప్పుడు అడిగితే అలా కాదు నేను మళ్ళీ ఇస్తానని చెప్పేస్తారు
ఆ తర్వాత మాట్లాడరు కనిపించరు కనపడిన మనకు కనిపించనట్లు తిరిగేస్తారు
మనల్ని చూసినా చూడలేదన్నట్లు నటిస్తూ జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు
ఒక వేళ అనుకోకుండా కలిస్తే నేను ఇలా చెప్పాను ఇలా కాదని అంటారు
నాకు ఇంత నష్టం వచ్చింది ఇక నేను ఇవ్వలేనని గట్టిగా వాదిస్తారు
వీలైతే ఇక తమ దగ్గరకు వెల్ల లేనంతగా కొట్టేలా తరిమేస్తారు
ఎలా ఇవ్వకూడదో చెప్పడానికి అన్నీ గుర్తుంటాయి ఇవ్వడానికే నటిస్తారు
ఏమి తెలియనట్లు తీసుకోలేదన్నట్లు ఇక అడగరాదనే విధంగా చెప్పేస్తారు
వాళ్లకు అన్నీ ఉంటాయి కాని ఎందుకు అప్పు తీర్చరో అర్థం కావట్లేదు
కోటీశ్వర్లుగా అన్ని వసతులు సౌకర్యాలు భోగ భాగ్యాలు ఉంటాయి
మాటల్లో ఐతే అసత్యం మేధస్సులో స్వార్థం మోసం అజ్ఞానం అరాచకం
విధి కర్మ లేనివాడిని ఇచ్చే వాడినే వెంటాడుతుంది అజ్ఞానులను వెంటాడదే
ఉన్నవాడు లేనివాడిని మోసగిస్తూ అన్నీ అనుభవిస్తూ జీవిస్తున్నారు
లేనివాడు కష్టపడుతూ సహాయం చేస్తే ఏమి లేకుండా చేస్తారు
నీ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న వారు నిన్ను మోసగిస్తారు
నీకు ధనం ఉందంటే బుట్టలో వేసుకొని లేనిపోనివి చెప్పి మోసగిస్తారు
మనిషికి జీవించే విధానము తెలియదే మోసగించే విధానమే తెలుసే
తెలివిగా మోసగిస్తూ అనర్థాలతో జీవించడం జీవితమేనా వెళ్ళిపోండి
ధన సహాయాన్ని కోరకుండా శ్రమిస్తూ జీవించేవారే సృష్టిలో మహాత్ములు
మోసగించే మాటలపైననే మానవుని ధ్యాస ధనం ఉన్నా సహాయం చేయరు

Friday, March 25, 2011

ఆత్మ ధ్యాసతో మేధస్సులో కలిగే

ఆత్మ ధ్యాసతో మేధస్సులో కలిగే అన్వేషణ విశ్వ ప్రయాణమే
శ్వాస గమనంతో సాగే ప్రయాణం సూక్ష్మ శరీర భావ చలనమే

ఏ రూపాన్నైనా ఏ అణువునైనా

ఏ రూపాన్నైనా ఏ అణువునైనా దర్శిస్తూనే ఉన్నా
మేధస్సులోని జ్ఞాపకాల భావాలతో దర్శిస్తున్నా
ఎప్పటికి విశ్వ క్షేమం కోసమే నా భావ స్వభావం
నేను దర్శించే ప్రతి దానికి వినాశనం కలగరాదనే
జీవిగా ప్రతి జీవి జీవితం విజ్ఞానమేనని దర్శిస్తున్నా

Thursday, March 24, 2011

మేధస్సులో ఉన్న మలిన కణాలను

మేధస్సులో ఉన్న మలిన కణాలను పరి శుభ్రం చేయుటకే సూర్య తేజం
సూర్య తేజ కాంతి కిరణాలు మేధస్సులో చొచ్చుకొని పోయేలా తిలకించాలి
సూర్యోదయాన్ని సూర్యాస్తాన్ని తిలకించుటలో మహా విజ్ఞానం కలుగుతుంది
మహా విజ్ఞానంతో మేధస్సులో మలిన కణాలు పరిశుద్ధ ప్రజ్ఞానమవుతాయి
విశ్వ విజ్ఞానం ఆకాశాన్ని తిలకించుటలో కలుగునని నా స్వచ్ఛత కణ తేజం

ఈ విశ్వ భూమిని నేనే

ఈ విశ్వ భూమిని నేనే సృస్టించానేమోననే భావన ఎలాంటిది తెలుసా
మాటగా అనిర్వచనీయమైనా ఆధ్యాత్మ భావన ఎంతటిదో మేధస్సుకే అమోఘం
సముద్రాలను ఉప్పొంగించేలా నా దేహ భావాలు ఆనాడు ఎంతటివో అద్వితీయం
విశ్వ సృష్టిగా నేను ఆనాడు లేకున్నా నా భావాలు ఆ విశ్వ స్థితి నిర్మాణాన్ని చేరుకున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానంలో దీర్ఘ ప్రయాణం చేస్తే ఆధ్యాత్మ భావాలకు మనమే విశ్వ నిర్మాణ కార్మికులం

సూక్ష్మ జీవులు ఎన్నో నా ద్వారా

సూక్ష్మ జీవులు ఎన్నో నా ద్వారా చనిపోతున్నాయి
నేను జీవించుటలో సూక్ష్మ జీవులు చలిస్తున్నాయి
నాకు ఆటంకము కలిగిస్తున్నా కలిగించకున్నా కొన్ని మరణిస్తున్నాయి
నా ద్వారా మరణించే జీవులకు నేను నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్నా
నేను ఆలోచించుటలో ప్రతి జీవి సుఖ జీవితమేనని తెలియజేస్తున్నా

జీవరాసుల దేహాలు విశ్వంలో ఎన్నో

జీవరాసుల దేహాలు విశ్వంలో ఎన్నో దహనమవుతున్నాయి
జీవుల జీవితాలు వివిధ రకాలుగా వృధా అవుతున్నాయి
జీవుల మేధస్సులలో కూడా మహా విజ్ఞాన భావాలున్నాయి
ఆధ్యాత్మ భావాలు విశ్వంలో అవతరించే వరకు జీవుల జీవితాలు వృధాయే

Wednesday, March 23, 2011

మానవుని ఆహారపు అలవాట్లు జీవిత

మానవుని ఆహారపు అలవాట్లు జీవిత సౌకర్య విధానాలు ఏ జీవికి లేవు
మానవునికి ఎన్ని ఉన్నా ఇంకా ఎన్నో కావాలనే చాలని ఆశా భావాలు
ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం ఏదో ఒక కొత్త దనం కావాలనే కాలాక్షేప జీవితం
సమస్యలను మరచిపోతే చాలు ఇక కాలక్షేపమే గాని పరిష్కారం లేదు
జీవించడానికి కావలసిన పరిష్కారాలను అన్వేషించే మేధస్సులు అరుదు

ఏ జీవికైనా ఆకలి లేదంటే ప్రతి జీవితో

ఏ జీవికైనా ఆకలి లేదంటే ప్రతి జీవితో స్నేహ భావ కాలక్షేపమే
ఆకలి ఉన్నప్పుడే ఆవేదనల శత్రు భావాల వేట కలుగుతుంది
ఎన్నో జీవులు ఎన్నో విధాల ఎక్కడెక్కడో కాలక్షేపాలు చేస్తున్నాయి
మనం చూసే జీవుల స్నేహ భావాల కాల క్షేప వింతలకు పొంగిపోతాం
మాంసాహార జీవులైనా శాఖాహార జీవులైనా కాల క్షేపం వింత విజ్ఞానమే
జీవితంలో మాన విజ్ఞానానికి అన్నీ పరిశోధనలుగా పరిగనించబడుతున్నాయి

ధర్మ విజ్ఞానం వేద పాండిత్యం

ధర్మ విజ్ఞానం వేద పాండిత్యం ఈ జీవితానికే కలుగుతున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానం వేద సారాంశం నేడు జీవించుటలో తెలుస్తున్నాయి
ఆత్మ జ్ఞానం ఆధ్యాత్మ జీవితం నేటి జీవనంతో అర్థమవుతున్నాయి
మహా వేదాంతం శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు మేధస్సుకు తెలుస్తున్నాయి

నా ఆలోచన భావాలు సృష్టికి తెలియుట

నా ఆలోచన భావాలు సృష్టికి తెలియుట లేదో అర్థమగుట లేదో గాని
నాకు అనుకూలించలేక నేను నిత్యం సతమతమవుతూనే ఉన్నాను
నా ఆలోచన భావాలను అర్థం చేసుకునే వారు ఎవరు లేరు
నేను తెలిపినా వివరించినా నాకు సహకరించకపోతే నా జీవితం ఎందుకు
సమస్యను పరిష్కారించే మార్గం చెబుతుంటే సమస్యను పెంచుతున్నారు
ఎవరి కోసం నా మేధస్సు ఆలోచించాలి ఎవరి కోసం ఈ దేహం జన్మ లక్ష్యం
జన్మించాను తల్లి తండ్రులకు కుమారునిగా జీవిస్తున్నాను ఆలోచన భావాలతో
నా ఆలోచన భావాలు విశ్వ విజ్ఞానమని ఎవరికి తెలియుట లేదే
లోకాన్ని సుఖ సంతోషాలకై మార్చాలనుకున్న నా ఆలోచనలు శూన్యమేనా
ఎవరూ సహకరించకపోతే విశ్వ ప్రణాళికలు నా మేధస్సులోనే మరణిస్తాయి

అందరు జీవించినట్లే నేను జీవిస్తే

అందరు జీవించినట్లే నేను జీవిస్తే నా జీవితం వృధాయేనా
ఏ జన్మకు కలగని విశ్వ విజ్ఞానం ఈనాటి మేధస్సుకే కలిగింది
గత జన్మకు మరో జన్మకు ఏ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలియదే
నేటి జీవితాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంతో సాగించాలనే జీవిస్తున్నాను
వీలైతే విశ్వాన్ని మహా విజ్ఞానంతో మార్చాలని అనుకున్నా
దారి చూపే కాలం వస్తే దైవమే తోడై సాగిస్తుందని భావిస్తున్నా

ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వాన్ని

ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వాన్ని మార్చలేవుగా
ఎదుటివారిలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించలేవుగా
విశ్వమంతా పరిశుభ్రతతో నీవు ఉంచలేవుగా
విశ్వాన్ని మార్చే మహా విశ్వ కార్యాలు తెలియవుగా
మార్పు కలిగే కార్య ప్రణాళికలు మహా విశ్వ విజ్ఞానులకే

Tuesday, March 22, 2011

విధి రాతను మించిన కర్మ లేదని

విధి రాతను మించిన కర్మ లేదని భావిస్తున్నా
విధి రాతను తరుముతున్నా నా వారే అంటగడుతున్నారు
వారికి ఎలా తెలుపాలో తెలిసినా వారు అర్థం చేసుకోలేరు
సమస్యను పరిష్కారించక మరో సమస్యను సృష్టిస్తున్నారు
వారి దృష్టిలో సమస్య తీరిందని అనుకుంటూనే ఉన్నారు
జీవించే వారికి తెలుస్తుంది జీవితం ఎంత కఠినంగా సాగుతుందో
సమస్యల వలయంలో ఎందరో ఉన్నా ఎవరి కర్మ వారి విధి రాతే

నిద్రావస్థలో మేధస్సుకు నిద్ర లేక

నిద్రావస్థలో మేధస్సుకు నిద్ర లేక అస్తికావస్థతో చలిస్తున్నది
అస్తికములలో సామర్థ్యం తరిగుతూ ఆలోచనలు చెదిరిపోతున్నాయి
మేధస్సులో ఆలోచనల స్థితి మారిపోయి నిద్ర లేక పోతున్నది
నిద్ర లేని మేధస్సు జీవితాన్ని సాగించలేక జీవనంతో తడబడుతున్నది
నిద్రావస్థలో వృత్తి విధానాలు సాగుతూ మేధస్సు పనికే పరిమితమైనది
ఉత్తేజము లేని మేధస్సు సూర్యుడు లేని ఆకాశంతో జీవిస్తున్నట్లే కదా

ఏ దైవం నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నదో

ఏ దైవం నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నదో గ్రహించెదవా
ఏ దేహం ధ్యానిస్తున్నదో నేడైనా గుర్తిస్తున్నావా
ఏ రూపం మహర్షిదో ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా
ఏదేమైనా నీవు ఒక విశ్వానివేనని ఆలోచించవా

Monday, March 21, 2011

నీవు ఆలోచించుటలోనే ఉన్నది

నీవు ఆలోచించుటలోనే ఉన్నది నీ లోకము
నీ మేధస్సులోనే ఉన్నది నీకు కనిపించే విశ్వము
కనిపించని విశ్వం కూడా అన్వేషిస్తే మేధస్సులోనే ఉన్నది
నీవు ఆలోచించే విధానంలోనే విశ్వమంతా నీ మేధస్సులోనే ఉంది

సూర్యోదయాన తెలియని జ్ఞాపకం

సూర్యోదయాన తెలియని జ్ఞాపకం మొదలాయనే
మెలకువతో నేటి మహా కార్యాలే జ్ఞాపకంగా కలిగేనే
నిద్రావస్త మేధస్సును వదిలించే శక్తి సూర్యోదయానికే
కార్య శక్తిని అందించే భావాలు విశ్వ తేజ సూర్యునికే
అస్తమించిన కార్యాలను జ్ఞాపకంగా ఉదయింపజేసేది సూర్యుడే

ప్రతి మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన చక్రం

ప్రతి మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన చక్రం నా మేధస్సులో ఉన్న కాల చక్రమే
ఏ ఆలోచన ఎలా కలిగినా మేధస్సును నడిపించే విశ్వ కాల చక్రం ఒక్కటే
ఆలోచనలే మేధస్సుకు భావ స్వభావాల దేహ చలనమై కలుగుతున్నాయి
విశ్వంలో ఉన్న జీవుల మేధస్సులను నడిపించే ఆలోచనల చక్రం విశ్వమే

One and one only 'A1 star'

One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!
In Universal stars he is a 'Diamond star'
Any time Brightness of 'Galaxy star'
Color of Graphics he is a 'Rainbow star'
He was a lighter of 'Moon star'
He was a creator of 'Brain star'
He was looking like power of '5-star'
The success of greatness is 'Golden Star'
People are looking a 'Mega Power Star'
Always he is a Rock of 'Granite Star'
---
One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!
---
He is the Nature of 'Real star'
He is the Father of 'Many stars'
He is the Brother of 'Triple star'
Man of the man 'Multi star'
He is the strength of 'All stars'
His name is 'G-Star'
Wait and see 'Supreme star'
He wants a rising of 'Sun star'
He is a Good luck to 'Lucky star'
-----
One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!'Vision star'.....!

Friday, March 18, 2011

నాలో మహా అద్భుత ప్రణాళికలు

నాలో మహా అద్భుత ప్రణాళికలు ఉన్నాయి
ప్రతి ఒక్కరు మహా ధీరుడిలా జీవించే విధానాలు ఉన్నాయి
జీవితాలు విజ్ఞాన విజయాల కోసమే అనే విధంగా జీవించగలరు
మహా ప్రణాళికలను నిర్మాణ అమలు చేసేందుకే వేచి ఉన్నాను
ఆర్ధిక స్థితి లేక నా విశ్వ కార్య క్రమ ప్రణాళికలు నిలిచిపోయాయి

నేను జీవించే విధానము సరైనది

నేను జీవించే విధానము సరైనది కాదేమో
నాలోని భావాలను కాలమైనా మార్చదేమో
నా ఆలోచనలు మారలేకపోతున్నాయేమో
నా మేధస్సు విధానమే నా స్థానాన్ని మార్చలేక
నా జీవిత విధానము మారలేక పోతున్నది
నా ఆలోచన విధానములో మహా భావాలున్నాయి
నా మహా భావాలకు సరైన స్థానము లేదు
విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వ స్థానం ఎక్కడో తెలియదు
జీవించుటలో స్థానం లేకున్నా ఆలోచనలలో మహా భావాలే
భావాలతో ఆధ్యాత్మ విశ్వ స్థానాన్ని మేధస్సుననే కలిగి ఉన్నాను

మేధస్సులోనే మహా మర్మ సూత్రాలు

మేధస్సులోనే మహా మర్మ సూత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
మహా సూత్రాలతో ఎన్నో అద్భుతాలను సృస్టిస్తున్నాము
మేధస్సులోని సూత్రాలకు పరిశోదనలెన్నో సాగుతున్నాయి
సూక్ష్మ పరిశోదనలలోనే మర్మ సూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి
మేధస్సులోని భావాల పరిశోదనలతో సూత్రాలు కలుగుతున్నాయి
మేధస్సు మహా మర్మ సూత్రాల విశ్వ విజ్ఞాన యంత్ర తంత్రమే

విశ్వాన్ని పలికించు విజ్ఞానాన్ని

విశ్వాన్ని పలికించు విజ్ఞానాన్ని వినిపించు
శ్వాసనే ధ్యానించు మేధస్సునే మెప్పించు
ఆత్మనే వెలిగించు ఆకాశంలోనే ప్రయాణించు
జగతినే విశ్వసించు జీవులనే ఆశీర్వదించు
విశ్వంలోనే ఉన్నావని నీలోనే విశ్వాన్ని తిలకించు

Thursday, March 17, 2011

Innovative changes in the Universe

Innovative changes in the Universe to the Future -
Different persons think different astrology scenarios -
In future so many things will be happen according to their expectations -
Experiments and atmosphere conditions also changes compared to past -
Some people expect their views in future according to the understanding of Universal astrology -
Already some people give their predictions according to past Natural calamities -
Some places Natural calamities occur in different ways -
Any have we are trying to protect the life from Universal/Natural calamities -
In the Universal space different astrology is forming in future as innovative things -
Please take care from Natural calamities according to past experience and expectations -
Examples (Natural calamities) :
Earthquake Tsunami Cyclone Floods Dust-volcano Fire-volcano Heat (temperature) etc,.
Universal Changes in Space :
Sun, Moon, Planets, Stars are in different ways activating/affecting to the Earth.

మనం చర్చించే మహా గొప్ప విషయాలు

మనం చర్చించే మహా గొప్ప విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
అన్నింటికి ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకోగలము
ఆచరించేవారు లేకనే ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో సాగుతున్నాము
ఆనాటి విధానాలపై అవగాహన లేకనే నేడు మానవుని ప్రవర్తనలలో ఎన్నో మార్పులు
అధిక జన సంఖ్యతో ఆచారాలు మారిపోయి జీవితాలు మరో కోణంలో సాగిపోతున్నాయి
మాటలతో సాగుతున్నామే గాని మనుషులలో పరిశుద్ధ విజ్ఞాన కార్య సామర్థ్యాలు లేవు
జరిగే కార్యాలలోనే విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు గాని విశ్వ కార్యాలపై అవగాహన లేదు
సాంకేతిక జీవన విధానమే గాని ఆధ్యాత్మ విశ్వ కార్య క్రమ ప్రణాళికలు అభివృద్ధిలో లేవు

సూర్యోదయంతో నా ఆలోచన

సూర్యోదయంతో నా ఆలోచన మేల్కొనగా చంద్రునితో సాగిపోతుంది
చంద్రుడు కూడా అస్తమిస్తే నక్షత్రంతో నా ఆలోచన సాగిపోతుంది

Wednesday, March 16, 2011

ఎన్ని జన్మలు జీవించినా చివరి జన్మలో

ఎన్ని జన్మలు జీవించినా చివరి జన్మలో ఆత్మ ధ్యానమే
ఏ జన్మలో ఏ రూపాన్ని ధరించినా చివరి జన్మలో మానవ జన్మే
ప్రతి మానవ జన్మలో ఆత్మ జ్ఞానం కోసం నీకు అవకాశం వస్తుంది
ఎరుకతో ఓ దివ్య భావనతో ఎదిగే స్థాయిని స్థిర పరచుకోవాలి
నీ స్థాయి మహా భావాలతో విశ్వ విజ్ఞాన మేధస్సుగా నిలిచిపోవాలి

నేను ఒక సూర్యుడనే సూర్యునిలా

నేను ఒక సూర్యుడనే సూర్యునిలా జీవిస్తున్నా
నా సూర్యోదయం విశ్వ గ్రహాలతో భ్రమణం చెందుతూనే ఉన్నది
నా ప్రకాశంతో వివిధ గ్రహాలకు కిరణ వెలుగులు మారుతున్నాయి
నా వెలుగులోనే సూర్యోదయ సూర్యాస్త భావాలు విశ్వానికి కలుగుతున్నాయి
విశ్వాన్ని తిలకించుటచే జీవులకు నేత్ర భావాలు మేధస్సున విశ్వ విజ్ఞానము

సూర్యుడు అస్తమించినా నా మేధస్సులో

సూర్యుడు అస్తమించినా నా మేధస్సులో సూర్యోదయమే
సూర్యోదయ భావనతో నా మేధస్సు వెలుగుతూనే ఉంటుంది
విశ్వం ఓ వైపు చీకటవుతున్నా నా మేధస్సులో మహా ప్రకాశమే
చీకటి లేని మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానంతో వెలుగుతూ జీవిస్తుందనే

సూర్యుడు ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క

సూర్యుడు ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క విధమైన భావనతో దర్శమిస్తాడు
ఒక్కొక్క సమయాన ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క స్వభావాన్ని కలిగిస్తాడు
ఒక్కొక్క ప్రాంతాన ఒక్కొక్క స్థితిలో ఒక్కొక్క మేధస్సుకు ఒక్కొక్క రకంగా
ఆలోచనలు ఏ స్థాయిలో ఉంటే ఆ జీవికి అలాంటి అద్భుత భావాలే
సూర్యునిలో మహా శక్తి విజ్ఞాన భావాల జీవ ఎదుగుదల ఉన్నది

నీవు చేసే పనిలో నీ ధ్యాస ఎరుకతో

నీవు చేసే పనిలో నీ ధ్యాస ఎరుకతో ఉంటే చాలు ఏం జరుగునో తెలియును
ఇక రాశులు గ్రహాలు నక్షత్ర స్థితి గతుల యంత్ర మంత్ర తంత్రాలు ఎందుకు
ఏ శాస్త్రములు ఏం చెప్పినా విజ్ఞాన తర్క శాస్త్రము తెలిస్తే చాలు
జీవించుటకు వీలుగా వివిధ కార్యాలు సక్రమంగా జరిగిపోతాయి
ఏ కార్యాన్ని ఏ క్రమముగా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటే చాలు
జీవితం వివిధ పరిష్కారాలతో ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళిపోతుంది

Tuesday, March 15, 2011

విశ్వ భూతములు నీలోనే ఉన్నాయి

విశ్వ భూతములు నీలోనే ఉన్నాయి
పంచ భూతములు నీతోనే ఉన్నాయి
విశ్వ జీవులు నీలోనే జీవిస్తున్నాయి
విశ్వ తత్వాలు నీ ఆత్మలోనే ఉన్నాయి
యోగ సిద్ధ భావ స్వభావాలు నీలోనే ఉన్నాయి
విశ్వమే నీదని మరచిపోవద్దు విశ్వమే నీవని మరచిపోలేవు

Why Employee's Leaving the Companies

Main Reasons:
Career - Qualification / Course (Skills) -
Best company (MNC) -
Opportunities / Promotions -
Right position / right place (Native-local) / right time -
Trend - Future courses (Projects) -
* Package (Salary) - Present situations Rs.20,000/- is less salary -
If there is no increment (career/salary) / not right job (skill/placement) / not giving opportunity (same level) -
Parents are comparing the friends salaries of his son (if less why : try to more) -

Monday, March 14, 2011

భావన నుండి బ్రంహాండం వరకు

భావన నుండి బ్రంహాండం వరకు ప్రతి క్షణం నేను నమస్కరిస్తూనే ఉన్నాను
ప్రతీది కనిపిస్తున్నా కనిపించక పోయినా కనిపించబోతున్నా నా నమస్కారమే
జరిగిపోయినా జరిగిపోతున్నా జరిగే వాటికి నా ఆలోచనలలో నమస్కారమే
ఉన్న దానికైనా లేని దానికైనా రాబోయే దానికైనా నాలోన నమస్కారమే
తెలిసిన తెలియక పోయినా తెలియ బోతున్నా ప్రతి క్షణం నా నమస్కారమే
నా నమస్కారం లేనిదే ఏ క్షణమైనా కాలమైనా శూన్యమైనా మర్మమైనా లేదనే

నీకు నీవుగా ఎదిగే వరకు నీ తల్లి నీకు

నీకు నీవుగా ఎదిగే వరకు నీ తల్లి నీకు తోడుగా ఉంటుంది
నీకు నీవుగా ఎదిగిన తర్వాత నీకు ఒకరు తోడవుతారు
నీవు జంటగా జీవించుటలో నీకు మరొకరు తోడవుతారు
మరొకరు కూడా ఎదిగే వరకు తన తల్లి తోడుగా ఉంటుంది
తల్లికి కూడా తోడుగా తన తల్లి కూడా జీవిస్తూనే ఉంటుంది
ఎదిగే వారిని తమకు తాముగా ఎదిగేలా చేసేదే తల్లి
తోడుగా జీవిస్తూనే మరొకరిని జత చేసి అస్తమిస్తుంది

Friday, March 11, 2011

నేడు నా భావాలు మరో దేశానికి

నేడు నా భావాలు మరో దేశానికి (జపాన్) వెళ్ళిపోయాయి
భూ జల ప్రళయాలకు నా భావాలను కలచి వేస్తున్నాయి
పక్షుల భావ స్వభావాలతో ఘోరాన్ని తిలకిస్తూనే ఉన్నా
వేల ప్రాణాలు కోల్పోయిన మానవుల శ్వాస నాలో చేరుతున్నది
వారి జీవిత చరిత్రలు నా మేధస్సులో లిఖించబడుతున్నాయి
ఎన్నో జీవరాసులు నా విధికర భావాలతో శ్వాసను వదిలేస్తున్నాయి
ప్రతి జీవి మేధస్సులో కలిగే ఆవేదనలు ఆనాటి విశ్వ స్థితుల వేద భావాలే
మీలో దివ్య భావాలు ఉంటే విశ్వ ప్రళయాలు శాంతి యుతం కావడానికి ప్రయానింపజేయండి
కాల ప్రభావాలు దీనికి భిన్నంగా మళ్ళీ సంభవిస్తాయని భవిష్య విశ్వ సందేశం (హెచ్చరిక)
అలసిపోయిన విశ్వ గోళం అలజడులతో భూ జల వాయు అగ్ని ప్రళయాలను సృష్టించుకుంటున్నది

Thursday, March 10, 2011

భూలోకంలో ఖనిజాలు శూన్యమైతే

భూలోకంలో ఖనిజాలు శూన్యమైతే అంతరిక్షపు గ్రహాలలో త్రవ్వకాలు చేయవచ్చు
విజ్ఞానం ఉన్నా సహజ వనరులను సక్రమంగా ఉపయోగించుకోలేక పోతున్నాము
నిర్దిష్టమైన విశ్వ ప్రణాళిక లేక సహజ వనరులు ఖనిజాలు వివిధ రకాల లాభాలకే
విశ్వ గ్రహాలూ కూడా సాంకేతిక విజ్ఞాన యంత్రాల త్రవ్వకాలతో శూన్యం కావచ్చేమో
నేడు భూగోళ శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ గ్రహాల కక్ష్యల భ్రమణాలు మారిపోతున్నాయి
నాలో ఉన్న విశ్వ ప్రణాళిక ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగ పడుతుందని నా ఆలోచన

నా కార్యాలోచనలు నా మేధస్సులో

నా కార్యాలోచనలు నా మేధస్సులో లేవు
నా యందు కలిగే సమస్యల వలనే నాలో కల్గుతున్నాయి
నేటి కార్యాలోచనలు వివిధ రకాల సమస్యలుగా కలిగేవే
కొందరి అజ్ఞాన ఆలోచనల ద్వారా సామాజంలో సమస్యలే
నేటి సమస్యలే నాలో ఎన్నో కార్యాలోచనలుగా కలుగుతున్నాయి

Wednesday, March 9, 2011

నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే

నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే ఆలోచిస్తాను
నా లోని కార్యాలు కూడా అంతవరకే సాగుతాయి
నేను పొందలేనివి నా ఆలోచనలలో ఉన్నా నాకు అవకాశం లేదనే
నా ప్రయత్న లోపం ఉన్నా నేను ఎక్కడ ఉ