Thursday, March 31, 2011

విశ్వ కాల వేద భావాలతో సహస్రార

విశ్వ కాల వేద భావాలతో సహస్రార చక్రంలో జీవించు
సర్వ జీవుల సంగ్రామ శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించు
విశ్వాంతర గ్రహాలతో మహా విశ్వ రూపాలను తిలకించు
విశ్వ స్థితుల నక్షత్ర జీవంతో విశ్వ ప్రయాణాన్ని అన్వేషించు

నీవు మహాత్ముడివైతే నీవెక్కడున్నా

నీవు మహాత్ముడివైతే నీవెక్కడున్నా నిన్ను నే దర్శిస్తాను
నీ విశ్వ కార్యాలకు నా సహస్రార విజ్ఞానం నీకు కలుగుతుంది
నీలో కలిగే ఆధ్యాత్మ భావాలకు ఆత్మ విజ్ఞానం నీలోనే జీవిస్తుంది
నీలో విశ్వం ఉన్నంతవరకు నీ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞానం ఉంటుంది
విశ్వ విజ్ఞానమున నీ భావాలు నాలో ఎప్పుడూ చేరుతూనే ఉంటాయి

నీ వెనుకనే నీకు తోడుగా నక్షత్ర

నీ వెనుకనే నీకు తోడుగా నక్షత్ర మహాత్ములు జీవిస్తున్నారు
నీ అడుగు జాడలతో ప్రయాణిస్తూ నీ మేధస్సును గమనిస్తున్నారు
నీ అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలను పరిశీలిస్తూ నీ గుణాలను పరిశోధిస్తున్నారు
నీలో అజ్ఞాన భావాలు లేకుంటే నీతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తారు
నీకు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలిపేందుకు నీకు తోడుగా జీవిస్తూనే ఉంటారు
నీలో విచక్షణ భావాలు ఉంటే నీవు ఓ నక్షత్ర మహాత్ముడిలా జీవించగలవు

ప్రతీది సహస్రార చక్రంలో ఉన్నదని

ప్రతీది సహస్రార చక్రంలో ఉన్నదని మేధస్సున గ్రహించు మానవా
విశ్వ రూప విజ్ఞాన సారాంశం అంతయు నీ శిరస్సు పైననే ఉన్నది
మేధస్సులోని విజ్ఞానం సహస్రార చక్రాన్ని చేరితే సమస్తం తెలియును
సహస్రార చక్ర ధ్యాసతో జీవించేవారికి ప్రతీది ఆధ్యాత్మ విశ్వ విజ్ఞానమే
యోగత్వ విశ్వ భూతాయ ఆత్మ విజ్ఞాన సహస్రార పరి పూర్ణాయః

Solution for Tsunami's - Japan

Solution for Tsunami's at Sea areas (Japan) -
Where ever seas are there just observe my solution -
In sea area cities, in middle or outside of the city or both just think -
In main places of the city just build the Titanic ship's -
When Tsunami comes that time all people gather in Titanic ships -
Whenever water level increases ships floating on water, it means people are safe -
If sometimes road are blocked by water then people can't reach the ships -
So this purpose constructing Fly-over Bridges in main routes to reach the ships -
If can't understand I have detailed explanation for Tsunami's solution -
One Ship capacity more than 5000 people then only major safe -
If possible, some floatable houses are constructs like ships (near sea shore) -

Wednesday, March 30, 2011

మనిషికి మాట మీద ధ్యాస లేదు ధ్యాస

మనిషికి మాట మీద ధ్యాస లేదు ధ్యాస ఉన్నా లేనట్లు నటిస్తారు
ఆర్ధిక సహాయాన్ని కోరేటప్పుడు అన్నీ గుర్తు చేసుకొని పొగిడేస్తారు
లేనిపోని మాటలతో లేనివన్నీ చెప్పి ఆశల మాటలతో ఉప్పొంగిస్తారు
తీర్చేటప్పుడు అడిగితే అలా కాదు నేను మళ్ళీ ఇస్తానని చెప్పేస్తారు
ఆ తర్వాత మాట్లాడరు కనిపించరు కనపడిన మనకు కనిపించనట్లు తిరిగేస్తారు
మనల్ని చూసినా చూడలేదన్నట్లు నటిస్తూ జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు
ఒక వేళ అనుకోకుండా కలిస్తే నేను ఇలా చెప్పాను ఇలా కాదని అంటారు
నాకు ఇంత నష్టం వచ్చింది ఇక నేను ఇవ్వలేనని గట్టిగా వాదిస్తారు
వీలైతే ఇక తమ దగ్గరకు వెల్ల లేనంతగా కొట్టేలా తరిమేస్తారు
ఎలా ఇవ్వకూడదో చెప్పడానికి అన్నీ గుర్తుంటాయి ఇవ్వడానికే నటిస్తారు
ఏమి తెలియనట్లు తీసుకోలేదన్నట్లు ఇక అడగరాదనే విధంగా చెప్పేస్తారు
వాళ్లకు అన్నీ ఉంటాయి కాని ఎందుకు అప్పు తీర్చరో అర్థం కావట్లేదు
కోటీశ్వర్లుగా అన్ని వసతులు సౌకర్యాలు భోగ భాగ్యాలు ఉంటాయి
మాటల్లో ఐతే అసత్యం మేధస్సులో స్వార్థం మోసం అజ్ఞానం అరాచకం
విధి కర్మ లేనివాడిని ఇచ్చే వాడినే వెంటాడుతుంది అజ్ఞానులను వెంటాడదే
ఉన్నవాడు లేనివాడిని మోసగిస్తూ అన్నీ అనుభవిస్తూ జీవిస్తున్నారు
లేనివాడు కష్టపడుతూ సహాయం చేస్తే ఏమి లేకుండా చేస్తారు
నీ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న వారు నిన్ను మోసగిస్తారు
నీకు ధనం ఉందంటే బుట్టలో వేసుకొని లేనిపోనివి చెప్పి మోసగిస్తారు
మనిషికి జీవించే విధానము తెలియదే మోసగించే విధానమే తెలుసే
తెలివిగా మోసగిస్తూ అనర్థాలతో జీవించడం జీవితమేనా వెళ్ళిపోండి
ధన సహాయాన్ని కోరకుండా శ్రమిస్తూ జీవించేవారే సృష్టిలో మహాత్ములు
మోసగించే మాటలపైననే మానవుని ధ్యాస ధనం ఉన్నా సహాయం చేయరు

Friday, March 25, 2011

ఆత్మ ధ్యాసతో మేధస్సులో కలిగే

ఆత్మ ధ్యాసతో మేధస్సులో కలిగే అన్వేషణ విశ్వ ప్రయాణమే
శ్వాస గమనంతో సాగే ప్రయాణం సూక్ష్మ శరీర భావ చలనమే

ఏ రూపాన్నైనా ఏ అణువునైనా

ఏ రూపాన్నైనా ఏ అణువునైనా దర్శిస్తూనే ఉన్నా
మేధస్సులోని జ్ఞాపకాల భావాలతో దర్శిస్తున్నా
ఎప్పటికి విశ్వ క్షేమం కోసమే నా భావ స్వభావం
నేను దర్శించే ప్రతి దానికి వినాశనం కలగరాదనే
జీవిగా ప్రతి జీవి జీవితం విజ్ఞానమేనని దర్శిస్తున్నా

Thursday, March 24, 2011

మేధస్సులో ఉన్న మలిన కణాలను

మేధస్సులో ఉన్న మలిన కణాలను పరి శుభ్రం చేయుటకే సూర్య తేజం
సూర్య తేజ కాంతి కిరణాలు మేధస్సులో చొచ్చుకొని పోయేలా తిలకించాలి
సూర్యోదయాన్ని సూర్యాస్తాన్ని తిలకించుటలో మహా విజ్ఞానం కలుగుతుంది
మహా విజ్ఞానంతో మేధస్సులో మలిన కణాలు పరిశుద్ధ ప్రజ్ఞానమవుతాయి
విశ్వ విజ్ఞానం ఆకాశాన్ని తిలకించుటలో కలుగునని నా స్వచ్ఛత కణ తేజం

ఈ విశ్వ భూమిని నేనే

ఈ విశ్వ భూమిని నేనే సృస్టించానేమోననే భావన ఎలాంటిది తెలుసా
మాటగా అనిర్వచనీయమైనా ఆధ్యాత్మ భావన ఎంతటిదో మేధస్సుకే అమోఘం
సముద్రాలను ఉప్పొంగించేలా నా దేహ భావాలు ఆనాడు ఎంతటివో అద్వితీయం
విశ్వ సృష్టిగా నేను ఆనాడు లేకున్నా నా భావాలు ఆ విశ్వ స్థితి నిర్మాణాన్ని చేరుకున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానంలో దీర్ఘ ప్రయాణం చేస్తే ఆధ్యాత్మ భావాలకు మనమే విశ్వ నిర్మాణ కార్మికులం

సూక్ష్మ జీవులు ఎన్నో నా ద్వారా

సూక్ష్మ జీవులు ఎన్నో నా ద్వారా చనిపోతున్నాయి
నేను జీవించుటలో సూక్ష్మ జీవులు చలిస్తున్నాయి
నాకు ఆటంకము కలిగిస్తున్నా కలిగించకున్నా కొన్ని మరణిస్తున్నాయి
నా ద్వారా మరణించే జీవులకు నేను నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తున్నా
నేను ఆలోచించుటలో ప్రతి జీవి సుఖ జీవితమేనని తెలియజేస్తున్నా

జీవరాసుల దేహాలు విశ్వంలో ఎన్నో

జీవరాసుల దేహాలు విశ్వంలో ఎన్నో దహనమవుతున్నాయి
జీవుల జీవితాలు వివిధ రకాలుగా వృధా అవుతున్నాయి
జీవుల మేధస్సులలో కూడా మహా విజ్ఞాన భావాలున్నాయి
ఆధ్యాత్మ భావాలు విశ్వంలో అవతరించే వరకు జీవుల జీవితాలు వృధాయే

Wednesday, March 23, 2011

మానవుని ఆహారపు అలవాట్లు జీవిత

మానవుని ఆహారపు అలవాట్లు జీవిత సౌకర్య విధానాలు ఏ జీవికి లేవు
మానవునికి ఎన్ని ఉన్నా ఇంకా ఎన్నో కావాలనే చాలని ఆశా భావాలు
ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం ఏదో ఒక కొత్త దనం కావాలనే కాలాక్షేప జీవితం
సమస్యలను మరచిపోతే చాలు ఇక కాలక్షేపమే గాని పరిష్కారం లేదు
జీవించడానికి కావలసిన పరిష్కారాలను అన్వేషించే మేధస్సులు అరుదు

ఏ జీవికైనా ఆకలి లేదంటే ప్రతి జీవితో

ఏ జీవికైనా ఆకలి లేదంటే ప్రతి జీవితో స్నేహ భావ కాలక్షేపమే
ఆకలి ఉన్నప్పుడే ఆవేదనల శత్రు భావాల వేట కలుగుతుంది
ఎన్నో జీవులు ఎన్నో విధాల ఎక్కడెక్కడో కాలక్షేపాలు చేస్తున్నాయి
మనం చూసే జీవుల స్నేహ భావాల కాల క్షేప వింతలకు పొంగిపోతాం
మాంసాహార జీవులైనా శాఖాహార జీవులైనా కాల క్షేపం వింత విజ్ఞానమే
జీవితంలో మాన విజ్ఞానానికి అన్నీ పరిశోధనలుగా పరిగనించబడుతున్నాయి

ధర్మ విజ్ఞానం వేద పాండిత్యం

ధర్మ విజ్ఞానం వేద పాండిత్యం ఈ జీవితానికే కలుగుతున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానం వేద సారాంశం నేడు జీవించుటలో తెలుస్తున్నాయి
ఆత్మ జ్ఞానం ఆధ్యాత్మ జీవితం నేటి జీవనంతో అర్థమవుతున్నాయి
మహా వేదాంతం శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు మేధస్సుకు తెలుస్తున్నాయి

నా ఆలోచన భావాలు సృష్టికి తెలియుట

నా ఆలోచన భావాలు సృష్టికి తెలియుట లేదో అర్థమగుట లేదో గాని
నాకు అనుకూలించలేక నేను నిత్యం సతమతమవుతూనే ఉన్నాను
నా ఆలోచన భావాలను అర్థం చేసుకునే వారు ఎవరు లేరు
నేను తెలిపినా వివరించినా నాకు సహకరించకపోతే నా జీవితం ఎందుకు
సమస్యను పరిష్కారించే మార్గం చెబుతుంటే సమస్యను పెంచుతున్నారు
ఎవరి కోసం నా మేధస్సు ఆలోచించాలి ఎవరి కోసం ఈ దేహం జన్మ లక్ష్యం
జన్మించాను తల్లి తండ్రులకు కుమారునిగా జీవిస్తున్నాను ఆలోచన భావాలతో
నా ఆలోచన భావాలు విశ్వ విజ్ఞానమని ఎవరికి తెలియుట లేదే
లోకాన్ని సుఖ సంతోషాలకై మార్చాలనుకున్న నా ఆలోచనలు శూన్యమేనా
ఎవరూ సహకరించకపోతే విశ్వ ప్రణాళికలు నా మేధస్సులోనే మరణిస్తాయి

అందరు జీవించినట్లే నేను జీవిస్తే

అందరు జీవించినట్లే నేను జీవిస్తే నా జీవితం వృధాయేనా
ఏ జన్మకు కలగని విశ్వ విజ్ఞానం ఈనాటి మేధస్సుకే కలిగింది
గత జన్మకు మరో జన్మకు ఏ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలియదే
నేటి జీవితాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంతో సాగించాలనే జీవిస్తున్నాను
వీలైతే విశ్వాన్ని మహా విజ్ఞానంతో మార్చాలని అనుకున్నా
దారి చూపే కాలం వస్తే దైవమే తోడై సాగిస్తుందని భావిస్తున్నా

ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వాన్ని

ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వాన్ని మార్చలేవుగా
ఎదుటివారిలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని తొలగించలేవుగా
విశ్వమంతా పరిశుభ్రతతో నీవు ఉంచలేవుగా
విశ్వాన్ని మార్చే మహా విశ్వ కార్యాలు తెలియవుగా
మార్పు కలిగే కార్య ప్రణాళికలు మహా విశ్వ విజ్ఞానులకే

Tuesday, March 22, 2011

విధి రాతను మించిన కర్మ లేదని

విధి రాతను మించిన కర్మ లేదని భావిస్తున్నా
విధి రాతను తరుముతున్నా నా వారే అంటగడుతున్నారు
వారికి ఎలా తెలుపాలో తెలిసినా వారు అర్థం చేసుకోలేరు
సమస్యను పరిష్కారించక మరో సమస్యను సృష్టిస్తున్నారు
వారి దృష్టిలో సమస్య తీరిందని అనుకుంటూనే ఉన్నారు
జీవించే వారికి తెలుస్తుంది జీవితం ఎంత కఠినంగా సాగుతుందో
సమస్యల వలయంలో ఎందరో ఉన్నా ఎవరి కర్మ వారి విధి రాతే

నిద్రావస్థలో మేధస్సుకు నిద్ర లేక

నిద్రావస్థలో మేధస్సుకు నిద్ర లేక అస్తికావస్థతో చలిస్తున్నది
అస్తికములలో సామర్థ్యం తరిగుతూ ఆలోచనలు చెదిరిపోతున్నాయి
మేధస్సులో ఆలోచనల స్థితి మారిపోయి నిద్ర లేక పోతున్నది
నిద్ర లేని మేధస్సు జీవితాన్ని సాగించలేక జీవనంతో తడబడుతున్నది
నిద్రావస్థలో వృత్తి విధానాలు సాగుతూ మేధస్సు పనికే పరిమితమైనది
ఉత్తేజము లేని మేధస్సు సూర్యుడు లేని ఆకాశంతో జీవిస్తున్నట్లే కదా

ఏ దైవం నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నదో

ఏ దైవం నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నదో గ్రహించెదవా
ఏ దేహం ధ్యానిస్తున్నదో నేడైనా గుర్తిస్తున్నావా
ఏ రూపం మహర్షిదో ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నావా
ఏదేమైనా నీవు ఒక విశ్వానివేనని ఆలోచించవా

Monday, March 21, 2011

నీవు ఆలోచించుటలోనే ఉన్నది

నీవు ఆలోచించుటలోనే ఉన్నది నీ లోకము
నీ మేధస్సులోనే ఉన్నది నీకు కనిపించే విశ్వము
కనిపించని విశ్వం కూడా అన్వేషిస్తే మేధస్సులోనే ఉన్నది
నీవు ఆలోచించే విధానంలోనే విశ్వమంతా నీ మేధస్సులోనే ఉంది

సూర్యోదయాన తెలియని జ్ఞాపకం

సూర్యోదయాన తెలియని జ్ఞాపకం మొదలాయనే
మెలకువతో నేటి మహా కార్యాలే జ్ఞాపకంగా కలిగేనే
నిద్రావస్త మేధస్సును వదిలించే శక్తి సూర్యోదయానికే
కార్య శక్తిని అందించే భావాలు విశ్వ తేజ సూర్యునికే
అస్తమించిన కార్యాలను జ్ఞాపకంగా ఉదయింపజేసేది సూర్యుడే

ప్రతి మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన చక్రం

ప్రతి మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన చక్రం నా మేధస్సులో ఉన్న కాల చక్రమే
ఏ ఆలోచన ఎలా కలిగినా మేధస్సును నడిపించే విశ్వ కాల చక్రం ఒక్కటే
ఆలోచనలే మేధస్సుకు భావ స్వభావాల దేహ చలనమై కలుగుతున్నాయి
విశ్వంలో ఉన్న జీవుల మేధస్సులను నడిపించే ఆలోచనల చక్రం విశ్వమే

One and one only 'A1 star'

One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!
In Universal stars he is a 'Diamond star'
Any time Brightness of 'Galaxy star'
Color of Graphics he is a 'Rainbow star'
He was a lighter of 'Moon star'
He was a creator of 'Brain star'
He was looking like power of '5-star'
The success of greatness is 'Golden Star'
People are looking a 'Mega Power Star'
Always he is a Rock of 'Granite Star'
---
One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!
---
He is the Nature of 'Real star'
He is the Father of 'Many stars'
He is the Brother of 'Triple star'
Man of the man 'Multi star'
He is the strength of 'All stars'
His name is 'G-Star'
Wait and see 'Supreme star'
He wants a rising of 'Sun star'
He is a Good luck to 'Lucky star'
-----
One and one only 'A1 star'
One of the Hero 'Super star'
Any time Any where He is a 'Mega star'.....!'Vision star'.....!

Friday, March 18, 2011

నాలో మహా అద్భుత ప్రణాళికలు

నాలో మహా అద్భుత ప్రణాళికలు ఉన్నాయి
ప్రతి ఒక్కరు మహా ధీరుడిలా జీవించే విధానాలు ఉన్నాయి
జీవితాలు విజ్ఞాన విజయాల కోసమే అనే విధంగా జీవించగలరు
మహా ప్రణాళికలను నిర్మాణ అమలు చేసేందుకే వేచి ఉన్నాను
ఆర్ధిక స్థితి లేక నా విశ్వ కార్య క్రమ ప్రణాళికలు నిలిచిపోయాయి

నేను జీవించే విధానము సరైనది

నేను జీవించే విధానము సరైనది కాదేమో
నాలోని భావాలను కాలమైనా మార్చదేమో
నా ఆలోచనలు మారలేకపోతున్నాయేమో
నా మేధస్సు విధానమే నా స్థానాన్ని మార్చలేక
నా జీవిత విధానము మారలేక పోతున్నది
నా ఆలోచన విధానములో మహా భావాలున్నాయి
నా మహా భావాలకు సరైన స్థానము లేదు
విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నా విశ్వ స్థానం ఎక్కడో తెలియదు
జీవించుటలో స్థానం లేకున్నా ఆలోచనలలో మహా భావాలే
భావాలతో ఆధ్యాత్మ విశ్వ స్థానాన్ని మేధస్సుననే కలిగి ఉన్నాను

మేధస్సులోనే మహా మర్మ సూత్రాలు

మేధస్సులోనే మహా మర్మ సూత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
మహా సూత్రాలతో ఎన్నో అద్భుతాలను సృస్టిస్తున్నాము
మేధస్సులోని సూత్రాలకు పరిశోదనలెన్నో సాగుతున్నాయి
సూక్ష్మ పరిశోదనలలోనే మర్మ సూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి
మేధస్సులోని భావాల పరిశోదనలతో సూత్రాలు కలుగుతున్నాయి
మేధస్సు మహా మర్మ సూత్రాల విశ్వ విజ్ఞాన యంత్ర తంత్రమే

విశ్వాన్ని పలికించు విజ్ఞానాన్ని

విశ్వాన్ని పలికించు విజ్ఞానాన్ని వినిపించు
శ్వాసనే ధ్యానించు మేధస్సునే మెప్పించు
ఆత్మనే వెలిగించు ఆకాశంలోనే ప్రయాణించు
జగతినే విశ్వసించు జీవులనే ఆశీర్వదించు
విశ్వంలోనే ఉన్నావని నీలోనే విశ్వాన్ని తిలకించు

Thursday, March 17, 2011

Innovative changes in the Universe

Innovative changes in the Universe to the Future -
Different persons think different astrology scenarios -
In future so many things will be happen according to their expectations -
Experiments and atmosphere conditions also changes compared to past -
Some people expect their views in future according to the understanding of Universal astrology -
Already some people give their predictions according to past Natural calamities -
Some places Natural calamities occur in different ways -
Any have we are trying to protect the life from Universal/Natural calamities -
In the Universal space different astrology is forming in future as innovative things -
Please take care from Natural calamities according to past experience and expectations -
Examples (Natural calamities) :
Earthquake Tsunami Cyclone Floods Dust-volcano Fire-volcano Heat (temperature) etc,.
Universal Changes in Space :
Sun, Moon, Planets, Stars are in different ways activating/affecting to the Earth.

మనం చర్చించే మహా గొప్ప విషయాలు

మనం చర్చించే మహా గొప్ప విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి
అన్నింటికి ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలను తెలుసుకోగలము
ఆచరించేవారు లేకనే ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో సాగుతున్నాము
ఆనాటి విధానాలపై అవగాహన లేకనే నేడు మానవుని ప్రవర్తనలలో ఎన్నో మార్పులు
అధిక జన సంఖ్యతో ఆచారాలు మారిపోయి జీవితాలు మరో కోణంలో సాగిపోతున్నాయి
మాటలతో సాగుతున్నామే గాని మనుషులలో పరిశుద్ధ విజ్ఞాన కార్య సామర్థ్యాలు లేవు
జరిగే కార్యాలలోనే విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు గాని విశ్వ కార్యాలపై అవగాహన లేదు
సాంకేతిక జీవన విధానమే గాని ఆధ్యాత్మ విశ్వ కార్య క్రమ ప్రణాళికలు అభివృద్ధిలో లేవు

సూర్యోదయంతో నా ఆలోచన

సూర్యోదయంతో నా ఆలోచన మేల్కొనగా చంద్రునితో సాగిపోతుంది
చంద్రుడు కూడా అస్తమిస్తే నక్షత్రంతో నా ఆలోచన సాగిపోతుంది

Wednesday, March 16, 2011

ఎన్ని జన్మలు జీవించినా చివరి జన్మలో

ఎన్ని జన్మలు జీవించినా చివరి జన్మలో ఆత్మ ధ్యానమే
ఏ జన్మలో ఏ రూపాన్ని ధరించినా చివరి జన్మలో మానవ జన్మే
ప్రతి మానవ జన్మలో ఆత్మ జ్ఞానం కోసం నీకు అవకాశం వస్తుంది
ఎరుకతో ఓ దివ్య భావనతో ఎదిగే స్థాయిని స్థిర పరచుకోవాలి
నీ స్థాయి మహా భావాలతో విశ్వ విజ్ఞాన మేధస్సుగా నిలిచిపోవాలి

నేను ఒక సూర్యుడనే సూర్యునిలా

నేను ఒక సూర్యుడనే సూర్యునిలా జీవిస్తున్నా
నా సూర్యోదయం విశ్వ గ్రహాలతో భ్రమణం చెందుతూనే ఉన్నది
నా ప్రకాశంతో వివిధ గ్రహాలకు కిరణ వెలుగులు మారుతున్నాయి
నా వెలుగులోనే సూర్యోదయ సూర్యాస్త భావాలు విశ్వానికి కలుగుతున్నాయి
విశ్వాన్ని తిలకించుటచే జీవులకు నేత్ర భావాలు మేధస్సున విశ్వ విజ్ఞానము

సూర్యుడు అస్తమించినా నా మేధస్సులో

సూర్యుడు అస్తమించినా నా మేధస్సులో సూర్యోదయమే
సూర్యోదయ భావనతో నా మేధస్సు వెలుగుతూనే ఉంటుంది
విశ్వం ఓ వైపు చీకటవుతున్నా నా మేధస్సులో మహా ప్రకాశమే
చీకటి లేని మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానంతో వెలుగుతూ జీవిస్తుందనే

సూర్యుడు ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క

సూర్యుడు ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క విధమైన భావనతో దర్శమిస్తాడు
ఒక్కొక్క సమయాన ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క స్వభావాన్ని కలిగిస్తాడు
ఒక్కొక్క ప్రాంతాన ఒక్కొక్క స్థితిలో ఒక్కొక్క మేధస్సుకు ఒక్కొక్క రకంగా
ఆలోచనలు ఏ స్థాయిలో ఉంటే ఆ జీవికి అలాంటి అద్భుత భావాలే
సూర్యునిలో మహా శక్తి విజ్ఞాన భావాల జీవ ఎదుగుదల ఉన్నది

నీవు చేసే పనిలో నీ ధ్యాస ఎరుకతో

నీవు చేసే పనిలో నీ ధ్యాస ఎరుకతో ఉంటే చాలు ఏం జరుగునో తెలియును
ఇక రాశులు గ్రహాలు నక్షత్ర స్థితి గతుల యంత్ర మంత్ర తంత్రాలు ఎందుకు
ఏ శాస్త్రములు ఏం చెప్పినా విజ్ఞాన తర్క శాస్త్రము తెలిస్తే చాలు
జీవించుటకు వీలుగా వివిధ కార్యాలు సక్రమంగా జరిగిపోతాయి
ఏ కార్యాన్ని ఏ క్రమముగా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటే చాలు
జీవితం వివిధ పరిష్కారాలతో ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళిపోతుంది

Tuesday, March 15, 2011

విశ్వ భూతములు నీలోనే ఉన్నాయి

విశ్వ భూతములు నీలోనే ఉన్నాయి
పంచ భూతములు నీతోనే ఉన్నాయి
విశ్వ జీవులు నీలోనే జీవిస్తున్నాయి
విశ్వ తత్వాలు నీ ఆత్మలోనే ఉన్నాయి
యోగ సిద్ధ భావ స్వభావాలు నీలోనే ఉన్నాయి
విశ్వమే నీదని మరచిపోవద్దు విశ్వమే నీవని మరచిపోలేవు

Why Employee's Leaving the Companies

Main Reasons:
Career - Qualification / Course (Skills) -
Best company (MNC) -
Opportunities / Promotions -
Right position / right place (Native-local) / right time -
Trend - Future courses (Projects) -
* Package (Salary) - Present situations Rs.20,000/- is less salary -
If there is no increment (career/salary) / not right job (skill/placement) / not giving opportunity (same level) -
Parents are comparing the friends salaries of his son (if less why : try to more) -

Monday, March 14, 2011

భావన నుండి బ్రంహాండం వరకు

భావన నుండి బ్రంహాండం వరకు ప్రతి క్షణం నేను నమస్కరిస్తూనే ఉన్నాను
ప్రతీది కనిపిస్తున్నా కనిపించక పోయినా కనిపించబోతున్నా నా నమస్కారమే
జరిగిపోయినా జరిగిపోతున్నా జరిగే వాటికి నా ఆలోచనలలో నమస్కారమే
ఉన్న దానికైనా లేని దానికైనా రాబోయే దానికైనా నాలోన నమస్కారమే
తెలిసిన తెలియక పోయినా తెలియ బోతున్నా ప్రతి క్షణం నా నమస్కారమే
నా నమస్కారం లేనిదే ఏ క్షణమైనా కాలమైనా శూన్యమైనా మర్మమైనా లేదనే

నీకు నీవుగా ఎదిగే వరకు నీ తల్లి నీకు

నీకు నీవుగా ఎదిగే వరకు నీ తల్లి నీకు తోడుగా ఉంటుంది
నీకు నీవుగా ఎదిగిన తర్వాత నీకు ఒకరు తోడవుతారు
నీవు జంటగా జీవించుటలో నీకు మరొకరు తోడవుతారు
మరొకరు కూడా ఎదిగే వరకు తన తల్లి తోడుగా ఉంటుంది
తల్లికి కూడా తోడుగా తన తల్లి కూడా జీవిస్తూనే ఉంటుంది
ఎదిగే వారిని తమకు తాముగా ఎదిగేలా చేసేదే తల్లి
తోడుగా జీవిస్తూనే మరొకరిని జత చేసి అస్తమిస్తుంది

Friday, March 11, 2011

నేడు నా భావాలు మరో దేశానికి

నేడు నా భావాలు మరో దేశానికి (జపాన్) వెళ్ళిపోయాయి
భూ జల ప్రళయాలకు నా భావాలను కలచి వేస్తున్నాయి
పక్షుల భావ స్వభావాలతో ఘోరాన్ని తిలకిస్తూనే ఉన్నా
వేల ప్రాణాలు కోల్పోయిన మానవుల శ్వాస నాలో చేరుతున్నది
వారి జీవిత చరిత్రలు నా మేధస్సులో లిఖించబడుతున్నాయి
ఎన్నో జీవరాసులు నా విధికర భావాలతో శ్వాసను వదిలేస్తున్నాయి
ప్రతి జీవి మేధస్సులో కలిగే ఆవేదనలు ఆనాటి విశ్వ స్థితుల వేద భావాలే
మీలో దివ్య భావాలు ఉంటే విశ్వ ప్రళయాలు శాంతి యుతం కావడానికి ప్రయానింపజేయండి
కాల ప్రభావాలు దీనికి భిన్నంగా మళ్ళీ సంభవిస్తాయని భవిష్య విశ్వ సందేశం (హెచ్చరిక)
అలసిపోయిన విశ్వ గోళం అలజడులతో భూ జల వాయు అగ్ని ప్రళయాలను సృష్టించుకుంటున్నది

Thursday, March 10, 2011

భూలోకంలో ఖనిజాలు శూన్యమైతే

భూలోకంలో ఖనిజాలు శూన్యమైతే అంతరిక్షపు గ్రహాలలో త్రవ్వకాలు చేయవచ్చు
విజ్ఞానం ఉన్నా సహజ వనరులను సక్రమంగా ఉపయోగించుకోలేక పోతున్నాము
నిర్దిష్టమైన విశ్వ ప్రణాళిక లేక సహజ వనరులు ఖనిజాలు వివిధ రకాల లాభాలకే
విశ్వ గ్రహాలూ కూడా సాంకేతిక విజ్ఞాన యంత్రాల త్రవ్వకాలతో శూన్యం కావచ్చేమో
నేడు భూగోళ శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ గ్రహాల కక్ష్యల భ్రమణాలు మారిపోతున్నాయి
నాలో ఉన్న విశ్వ ప్రణాళిక ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగ పడుతుందని నా ఆలోచన

నా కార్యాలోచనలు నా మేధస్సులో

నా కార్యాలోచనలు నా మేధస్సులో లేవు
నా యందు కలిగే సమస్యల వలనే నాలో కల్గుతున్నాయి
నేటి కార్యాలోచనలు వివిధ రకాల సమస్యలుగా కలిగేవే
కొందరి అజ్ఞాన ఆలోచనల ద్వారా సామాజంలో సమస్యలే
నేటి సమస్యలే నాలో ఎన్నో కార్యాలోచనలుగా కలుగుతున్నాయి

Wednesday, March 9, 2011

నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే

నాకు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే ఆలోచిస్తాను
నా లోని కార్యాలు కూడా అంతవరకే సాగుతాయి
నేను పొందలేనివి నా ఆలోచనలలో ఉన్నా నాకు అవకాశం లేదనే
నా ప్రయత్న లోపం ఉన్నా నేను ఎక్కడ ఉండాలో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది
నా గ్రహ స్థితులు నా ఆలోచనలకు కాల ప్రభావాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయనే
నేను నాలాగే జీవించాలని నా భావాలు నాకు అమృతం కావాలని నా దివ్య ఆలోచన

మరల రాని జీవితం మరల

మరల రాని జీవితం మరల తెలుసుకోలేని విజ్ఞానం
మరల రాని మానవ జన్మ మరల తెలుసుకోలేని మేధస్సు
మరో సారి ఆలోచించినా ఇదే సరైన మహా అవకాశం
నీవు కావాలనుకున్న మహాత్మ జీవితాన్ని నేడే ప్రారంభించు
నేడు ఉన్న అవకాశ కాలం మరో సారి రాదనే నా ఆలోచన

Tuesday, March 8, 2011

Telecom - Service Providers : Scam

Service providers logical fraud happens daily in crore's -
The amount gets deducted in mobile phones every day -
Every day some mobile number will be chosen randomly and money will be deducted -
The service providers will activate to the Ringtones Songs Messages Alerts and other things for mobiles -
They saying to the mobile holders, you are activating the so and so Alerts that's why we deduct the amount everyday -
Every day one rupee was deducted from some lakh mobile phones because of Ringtone Songs Alerts Messages etc. -
It means without business easily get the profit with in lakh/crore -
For this case Telecom business people top ten billionaires position in the World -
We call and inform to the issues for service providers they replies like activate something by pressing one key word for ex: ' * ' -
For calling to any one we use the 10 digit number for activating the call, but these things just one character/symbol to make fraud easily -
For locking mobile with * character/symbol to open using this and activate the other things also same character/symbol -
It means service providers easy to make fraud to press the character of this and that like meaningless -
--
For example:
The old people (illiterate : villagers) just receiving the calls and close after end of the call -
But they don't know if daily deduct the amount in there mobile's -
Because they are illiterate -
If any one for urgent call, calling his relatives through this mobile, amount is in minus balance -
Urgent calls : Health, Death time, accidents, firing, and so many lakh of sad situations -
If call to customer care they will receive the issues and stop the alerts and so and so -
But the deducting amount will not get the back ( that amount in service providers pockets ) -
After some days or weeks or months again repeat the same issue of deducting the amount -
For old people or villagers (illiterate) what they do the information about alerts of ramya pack, stock list, cricket score, and etc -
These are just for money not for use -
If people (business/entertainment) really wants just keep the 10 digit number to activate those facilities -
If provide the ' * ' single character still fraud is going up to this character using -
--
If the person changes to service providers again repeat the same procedure -
It is a bad issue of fraud going in Telecom department -
For Rs.10/- Recharge card just adding Rs.7/- only -
Some people don't know deductions of money in their mobile -
If balance is not there just recharge the amount -
If some people know the deductions but they don't know how to rectify -
Know some service providers customer care number is not free of cost (minimum charge) -
Live Example :
Happens to my Moile on 10th March, 2011 at 12:58 pm from Airtel Service Provider -
(before 2 days from my Uncle mobile on 8th March, 2011 deducted some amout of Rs./- ) -
( What a sad to really dead of fraud by instead of hardwork ) -
(My Number : 9741005713 - Karnataka : INDIA)
Just I pick the Call from Airtel ( 9008020617 : Don't pick/receive the call from this number ) -
After pick the call I got the message from 543211 -
-----
Message 1 (543211): Thank you for choosing My Tune. You have been charged Rs.15 for 15 days. If you wish to stop My Tune call 54345808(free).
Sender 543211. Messange centre:+919845086010. Sent: 10-Mar-2011 12:42:59 -
-----
-> My balance amount Rs.68.39 paise before it was Rs.83.39 paise -
-> (From one mobile Rs.15/- : per day one lakh mobiles Rs.15,00,000/- easily fraud) -
-----
Message 2 (543211): You will now listen to Ganesh Hits whenever you make a call.
Your song has been changed absolutely fee. Sender 543211 -
Message centre: +919845086010 Sent.10-Mar-2011 12:43:14 -
-----
* After that I call to 54345808 and unsubscribe the "My Tune" -
(from "My Tune" my tone is lost my mind is struk and that day is called "Sad Day for Universe"/"Major Scam Day") -
-----
Message 3(543211): Your subscription to My Tunes service has been stopped. You will not listen to songs when you call anyone.
Call 543213 toll free and listen to full songs. Sender: 543211-
Message centre:+919845086010 Sent:10-Mar-2011 12:54:03
-----
After I call to Customer care 121, they say only cricket alerts and balance check -
Not receiving the issues and no options for pressing numbers like 1 for this, 2 for this, 3 for this and so on (no number for issues ) -
Some lakh of illiterate people (poor of the poor/villagers/hard labour) loss the amount every day randomly -

Again happens in future : Take Care -

*** If we give the warning to the service providers through customer care, the don't feel again after some days they will do it like this frauds -
( they never forget because the major work/profit of sevice providers ) : Customers Please careful -

After wrote this blog I given a tip Rs.15/- for Service provider (Still I am not get back Rs.15/-) -
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief -

If any offers please sell the Recharge coupon's, don't cut/deduct the money -
If people really wants any offer they will call -
If any good offers just send short messages and make sure clearance with the SP shops (recharge card seller) -

* see the offer fraud -
Rs.75/- Recharge then get Rs.75/- Balance -
If a Person three or four times Recharge the amount Rs.75/- (3*75=225) -
After this recharge then starts after some days they will deduct the amount -
Deduct for unnecessary things like Caller tune activated, Ramya Pack, Cricket Score, Stock list, and so on -
For villagers poor of the poor old people they want any cricket score, stock list etc. no need -
*** I will say 100000 times don't deduct the amount for un necessary things because of stupid reasons like pressing of one char '*' -
If any activation less than 10 char/digit it is a major fraud/scam procedure -
Be a Professional by Professor not a Foolish by Fool -
*** Give best service to the people with respective of society -

The Great Pyramid Center : Karnataka

Maitreya Buddha Dhyana Vishwa Vidyalayam : Bangalore -
Founder of Pyramid Spiritual Societies (http://www.pyramidspiritualsocieties.org/pss.htm) : Brahmarshi Subhash Patriji -
Free Meditation Coaching and Practice, Spiritual Science Research Center, Library -
Important Period : " Month : May " (Buddha Pournami Celebrations - Full Moon Day : Pournami) -
Every month " Full Moon Day " is most energy passes on the earth, for meditation this day is good for energy (enlightenment) -
Be with Breath always and continue the life with Breath by Meditation -

Pyramid Valley Bangalore Address :
Maitreya-Buddha Vishwalayam, Pyramid Valley, Kebbedoddi Village,-
Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagar Dist. Karnataka -
Phone 080 32723143 -
From Banashankari to Kebbedoddi Village (30 Km): Bus No. 213v -
From Kebbedoddi to Pyramid Valley 1.5 Km -
(4 km before Harohalli towards Banashankari)
Route : Kanakapura road -
* One of the Bangalore 7 Wonders -

విశ్వ భూతములెన్నో విశ్వ బంధాలెన్నో

విశ్వ భూతములెన్నో విశ్వ బంధాలెన్నో విశ్వ ఆత్మతో జీవించే విచిత్ర చేష్టలెన్నో
మనకు తెలియని చేష్టలు మన మేధస్సు ఎరుకకు తెలియని భావ సంగతులు
మరచిపోయే మేధస్సుకు పంచ భూతాల చేష్టలు ఎరుక లేని అజ్ఞాన భావాలు
విజ్ఞానం లేని భావ స్వభావాలు ఎందరికో వికృత చేష్టలుగా సాగుతున్నాయి

ఎప్పుడు ఎలా జీవిస్తున్నావో

ఎప్పుడు ఎలా జీవిస్తున్నావో నీ మేధస్సుకు తెలియనందుకే
నీ ఆత్మలో పరమాత్మగా ఓ మహాత్మను తోడుగా జీవింపజేస్తున్నా
నీలో ఎరుక మేల్కొనే వరకు మేధస్సులో అజ్ఞానం కలుగుతూనే ఉటుంది
అజ్ఞాన కార్యాలను నీవు మరచిపోయినా నీ ఆత్మలోనే ఉంటాయి

నా ఆలోచనలు నా జీవితం

నా ఆలోచనలు నా జీవితం విశ్వ లోకంలోనే సాగుతున్నాయి
విశ్వ గ్రహాల నక్షత్రాలతోనే నా దేహం పర ధ్యాసతో జీవిస్తున్నది
మరలరాని నేటి జీవితం మరల తెలుసుకోలేని విశ్వ విజ్ఞానం
ఏనాటికైనా విశ్వ లోకంలోనే నిలిచిపోవాలనే నా విశ్వ మేధస్సు

విశ్వ గ్రహాల మధ్య పద్మాసనం వేసి

విశ్వ గ్రహాల మధ్య పద్మాసనం వేసి ధ్యానించలేవా మానవా
నీవే మహాత్మగా విశ్వ లోకాలకు పరమాత్మగా జీవించగలవు
నీ ఆలోచనలు విశ్వంలో ఏకమై నీ మేధస్సును విజ్ఞాన పరుస్తాయి
నీ విశ్వ విజ్ఞానంతో విశ్వ లోకాలు అనంత యుగాలుగా సాగుతాయి

Monday, March 7, 2011

విశ్వ భాషతో జీవిస్తే విశ్వ లోకంలో

విశ్వ భాషతో జీవిస్తే విశ్వ లోకంలో కలిగే విపత్తులు నీకు తెలియవచ్చునేమో
విశ్వ విపత్తులను ఎదుర్కొనే పరిష్కారాలు కూడా నీకు తెలియవచ్చునేమో
విశ్వంలో సంభవించే విపత్తుల ద్వార ఎన్నో జీవ రాశులను నీవు రక్షించవచ్చు
విశ్వమున విపత్తులు రాకుండా నీవు ఎన్నో విధాల జాగ్రత్తలు పాటించవచ్చేమో
విశ్వాన్ని రక్షించే విశ్వ యోధుడు నీవే కాగలవని నా విశ్వ భాష విజ్ఞాన భావన

విశ్వ లోకమున సూర్యోదయ కిరణాలు

విశ్వ లోకమున సూర్యోదయ కిరణాలు ఏ గ్రహాలపై
ఏ విధంగా ఏ క్షణాలలో ప్రకాశిస్తాయో ఎవరైనా తిలకించారా
మనకు సూర్యోదయం ఉదయమైతే గ్రహాలకు సూర్యోదయం వేరే క్షణాలలో
ఏ గ్రహంపై ఎప్పుడు సూర్య కిరణాలు పడుతాయో ఆ క్షణాలు అద్భుతం అద్వితీయం
విశ్వంలో ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం సూర్య కిరణాలను తిలకిస్తుంటే ఆ భావాలు విశ్వనీయమే
ఏ మేధస్సుకు తెలియని అపార విజ్ఞాన భావాలు విశ్వ లోకంలో కలుగుతూనే ఉంటాయి
నా మేధస్సును విశ్వాన్ని తిలకించేలా విశ్వ లోకంలోనే మహా భావనతో నిలిపాను
మీలో విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు కలగాలంటే ఆకాశాన్ని దివ్యత్వంతో తిలకిస్తూ జీవించండి

నా శ్వాస శక్తితో ఆలోచన ధ్యాసతో

నా శ్వాస శక్తితో ఆలోచన ధ్యాసతో ప్రతి జీవికి ఆహారం అందాలని ప్రతి రోజు కోరుకుంటున్నా
ప్రతి జీవికి నిద్ర కూడా కలగాలని ప్రతి రోజు నా ఎరుక ధ్యాసతో గుర్తు చేసుకుంటున్నా
ప్రతి జీవి విజ్ఞానంగా జీవిస్తూ జీవితాన్ని విశ్వ భావాలతో సాగించాలని ఆలోచిస్తున్నా
ఎక్కడ ఎలా జీవిస్తున్నా పర ధ్యాస విజ్ఞానం ఎరుకతో ఉండాలనే నా విశ్వ అనుభవం

అంతర్ముఖంలో నా రూపం అజ్ఞానంగా

అంతర్ముఖంలో నా రూపం అజ్ఞానంగా స్వార్థంతో జీవిస్తున్నది
విశ్వ విజ్ఞాన కార్యాలు తెలిసినా ఆరంభించలేక పోతున్నా
నాకు వీలుకాలేక ఈ విజ్ఞాన విశ్వ కార్యాన్ని ఎవరు సాగిస్తారో
విశ్వ కార్యం కొనసాగాలని అంతర్ముఖంలోనే చింతిస్తున్నాను

నేడు ఒక భగవంతుడు జీవిస్తుంటే

నేడు ఒక భగవంతుడు జీవిస్తుంటే అతను చెప్పినట్లు జీవిస్తామా
అతనకి అందరు సహకరిస్తామా లేదా ఎవరి దారి వారిదేనా
అతనిలో విశ్వ కార్యాలు ఉంటే అందరికి సంతోషకర జీవితమేగా
అతని విజ్ఞానం తెలుసుకొని అతను చెప్పినట్లు జీవిద్దాము
అతను అందరికి ఆకలి నిద్ర భావాలను తొలగించాలని తపిస్తున్నాడు
అందరికి మహా విజ్ఞాన జీవితాన్ని కలిగించి వెళ్లిపోవాలనే అతని భావన

విశ్వం నీదని తెలిపినా ఇంకా నీలో విశ్వ

విశ్వం నీదని తెలిపినా ఇంకా నీలో విశ్వ భావన కలుగుట లేదా
విశ్వ భావనతో విశ్వాన్ని విజ్ఞానంగా మార్చలేవా అవసరం లేదా
నీకు అవసరం లేకపోయినా పేదవారికి ఎంతో అవసరం ఉన్నదే
ప్రతి రోజు ఆకలితో నిద్ర లేక జీవించే వారు నీకు తెలియుట లేదా
నీలో విశ్వ విజ్ఞానం ఉంటే విశ్వమున ఎవరి జీవితాలు ఎలాంటివో తెలుస్తుంది
విశ్వ జీవులను గమనించు ఓ విశ్వ భావమైనా నీలో కలుగుతుందని నాలో నేను

విశ్వమున ఎక్కడైనా భగవంతులు

విశ్వమున ఎక్కడైనా భగవంతులు ఇంకా జీవిస్తుంటే నాతో విజ్ఞానాన్ని చర్చించగలరా
విశ్వాన్ని ఇంకా ఏ విధంగా మార్పు చేయాలి ఏ విశ్వ కార్యాలను కొన సాగించాలి
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కార్యాలన్నీ సక్రమమైనవిగానే సాగుతున్నాయా
మరి నాకెందుకు అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలు వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తున్నాయి
అశుభ్రత ప్రాంతాలకు నన్ను వెళ్ళనీయకుండా మేధస్సును ఆలోచింపక చేస్తున్నాయి
వివిధ నిర్మాణాలు ప్రకృతిని వినాశనం చేసేలా ఆకాశం కనిపించని విధంగా ఉన్నాయి
సూర్యోదయ సూర్యాస్తములను ప్రతి రోజు చూసేవారు విశ్వమున ఎవరు లేరు
నాలోనైనా మీలోనైనా మహా విశ్వ విజ్ఞానం ఉంటే మరో విశ్వ కార్యాలను చర్చించుకుందాము

ఒక్క సారి భగవంతుని భావన వస్తే ఇక

ఒక్క సారి భగవంతుని భావన వస్తే ఇక అజ్ఞానం కలగరాదు
మరి నేడు స్మరిస్తున్న వారిలో మరల అజ్ఞానం ఎందుకు కలుగుతున్నది
నాలోనూ అజ్ఞానం కలుగుటలో భగవంతుని భావన ను మరచిపోయానా
నేడు జీవిస్తున్న విధానంలో కలిగే మార్పులలో భగవంతుని భావన అవసరం లేదా
సమాజంలో కలిగే అజ్ఞాన సమస్యలకు పరిష్కారాలు లేక జీవితాలు విఫలమవుతున్నాయి
కాలం ఎలా సాగిపోతేనేమి నేను జీవిస్తున్నాను ఇక చాలు అనుకుంటే సరిపోతుందా
ఒక్కసారి విజ్ఞాన భావన కలిగిన తర్వాత మరల అజ్ఞాన భావన కలుగుటలో మానవ మేధస్సు ఎందుకు
విజ్ఞానంగా జీవించాలని అనుకుంటాము అలాగే అందరు చెబుతారు మరల అజ్ఞానంగా అందరు జీవిస్తారు
ఎవరికి కావలసిన వారి కార్యాలు లాభాలు చూసుకుంటున్నారు అంతేగాని అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు ఎందుకు

Saturday, March 5, 2011

నీ శ్వాసలో విశ్వ భావాలు ఉన్నట్లు

నీ శ్వాసలో విశ్వ భావాలు ఉన్నట్లు నీ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నది
నీకు కావలసిన విజ్ఞానాన్ని నీ ఆలోచనలతో నీ మేధస్సులోనే అన్వేషించవచ్చు
ఏ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నా నీలో అజ్ఞాన భావాలు ఉండకూడదు
అజ్ఞాన భావాలు ఉన్నవారికి విశ్వం తన శ్వాసలో ఉన్నట్లు తెలియదు
విశ్వ భావాలు ఎల్లప్పుడూ విజ్ఞాన సత్యంతో ఎల్లప్పుడూ జీవిస్తూ ఉంటాయి
విశ్వాన్ని తిలకిస్తే నీ శ్వాసలో విశ్వ భావాలు కలుగుతాయి లేదా తెలుస్తాయి

నీతో నీ నీడ ఎల్లప్పుడు నీకు తోడుగా

నీతో నీ నీడ ఎల్లప్పుడు నీకు తోడుగా నీలాగే జీవిస్తున్నది
నీవు నిద్రపోతే నీలాగే నడుస్తున్నా నీవెంటే నడుస్తుంది
నీవు ఆగినట్లే ఆగుతుంది తిరిగినట్లే తిరిగుతుంది వెంటే వుంటుంది
నీవు నీకోసం జీవిస్తున్నట్లు నీ నీడ నీకోసం జీవిస్తుంది
నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీకు తోడుగా ఉందని భావించు
నీ కదలికలకు నీ నీడ చలిస్తూ నీతో జీవిస్తూ నీతోనే మరణిస్తున్నది

ఇంకా ఎన్ని సార్లు స్నేహితులతో

ఇంకా ఎన్ని సార్లు స్నేహితులతో మోసపోవాలో తెలియుటలేదు
ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా ఎందుకు మోసగిస్తున్నారో ఈ సమాజంలో
తమ సౌకర్యాలకు ధనాన్ని వెచ్చిస్తారేగాని మన అవసరాలను పట్టించుకోరు
పొగడ్తలతో మోసగించటం మానుకోండి సమయానికి తిరిగి ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
మోసపోయిన వారి భాద క్షోభ జీవించుటలో స్వయం కృషిని లెక్కిస్తే తెలుస్తుంది
కోటీశ్వరులే పేద వాడితో అప్పు చేసి ఎదగనివ్వక ముఖాన్ని చూపించలేక విలాసాలతో తిరుగుతారు

Friday, March 4, 2011

స్నేహితునికి సహాయం చేసినట్లు

స్నేహితునికి సహాయం చేసినట్లు తండ్రికి కూడా చేయలేరు -
స్నేహితుడు పొగడేసరికి ఉప్పొంగి సహాయం చేస్తాము -
వేల వేల డబ్భులను ఇస్తాము అంతగా ఉప్పొంగిస్తాడు -
తీసుకునేటప్పుడు లాభాల మాటలు ఇవ్వాలంటే మరో మాట -
ఇలా ఎందరో ఎందరికో ఎన్నో సార్లు చేశారో వారికే తెలియదు -
ఇచ్చే వాడు ధర్మ ధాత ఐనా విధి రాతల వలయంలోనే -
తండ్రి అవసరాలకు జీవనానికి అడిగితే మళ్ళీ ఇస్తామంటాము -
ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడు అభివృద్ధి కాక స్నేహితుడు విలాసంగా జీవిస్తాడు -
నేటి సమాజం కొందరి స్నేహితులతో అభివృద్ధి లేకపోతున్నది క్షుణ్ణంగా ఆలోచించండి -
మోసపోయిన వాడికే తెలుస్తుంది జీవితంలో ఎవరు ఎలా మోసం చేస్తున్నారో ఎలాంటివారున్నారో -
అప్పు తీసుకునేటప్పుడు ఉప్పొంగేలా పొగడినవారు తర్వాత శత్రువుల్లా మారిపోతారు -
మిత్రుడు అప్పు అడిగితే చాలావరకు శత్రువులకు సహాయం చేసినట్లే మోసపోవద్దు మిత్రమా -
మీకు డబ్బు అవసరం లేకపోతేనే దానం చేయండి లేదంటే అవసరం లేదు మన జీవితం ముఖ్యం -
తిరిగి ఇవ్వలేనివారిని గట్టిగా అడగలేము ఎవరికి చెప్పలేము -
అప్పు తీసుకున్నాక ఇక జీవితంలో మాట్లాడలేని మిత్రులు ఎందరో ఉన్నారు సమాజంలో -
అప్పు ఇచ్చిన విషయం మనం మన కుటుంబంలో ఎవరికి చెప్పలేము మనమే భాద్యులం -
మనం ఎవరికి చెప్పకపోవడమే మిత్రునికి మహా అవకాశం -
మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఇస్తాము అక్కడే పొరపాటు చేస్తాము అదే మన లోపం శాపం కర్మ కాండం -
ఈసారి ఎవరికైనా డబ్బు సహాయం(అప్పు) చేసేటప్పుడు పది మందిలో ఇవ్వండి స్నేహితుడు ఎలాంటివాడో పదిమందికి తెలుస్తుంది -
తీసుకున్నవాడు తిరిగి ఇస్తాడో లేదో కూడా తెలుస్తుంది తిరిగి ఇచ్చేవాడు కూడా పదిమందిలో ఇచ్చేలా నిర్ణయం చేసుకోండి -
జీవితంలో ఎన్నో సార్లు సహాయం చేసి నష్టపోయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు మీకు తెలుసా ఆలోచించారా -
మనం పగలు రాత్రి కష్టపడటం కుటుంబం కోసం కాదు శత్రువుల కోసమేనని మోసపోయినవారి జీవిత ఘాద -
సొంత వాహానాలలో తిరిగేవాడు నడిచే వారినే అప్పు అడిగి మోసగిస్తారు ఎందుకో (కొందరు) -
వాహానాలలో తిరగడానికేనా మిత్రున్ని మోసగించి తన అభివృద్దిని కూల్చడం -
ఇలాంటి వారికైనా నా "విశ్వ ప్రణాళిక" ఉపయోగపడుతుంది గమనించండి -
/ "Universal Procedure" - read in my blog /

అప్పు తీసుకున్న వాడి ప్రవర్తన

అప్పు తీసుకున్న వాడి ప్రవర్తన మరు క్షణం నుండే మారుతుంది
ఇచ్చిన వాడు ఎప్పుడు అడుగుతాడా అని ముఖాన్ని చూపించలేడు
కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా తను ఏ మాత్రం అనుకరించడు
కనిపించినా చూడలేదన్నట్లు పక్కన నుండే వెళ్ళిపోతాడు
వీలైతే కనిపించలేని విధంగా తప్పించుకుని తిరుగుతాడు
చాలావరకు అబద్ధాలు మాట్లాడటం అలవాటైపోతుంది
అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేనని చెప్పలేక శత్రువులా తిరుగుతుంటాడు
అప్పు తీసుకునేటప్పుడు పొగడేస్తారు ఆతర్వాత తిట్టేస్తారు
ఇలాంటి వారు సమాజంలో ఎందుకో అర్థం కావటం లేదు
ఇచ్చిన వారి పరిస్థితి చచ్చినట్లే ఇక నిరాశ భావనతోనే జీవితం

నీ మేధస్సులోనే నక్షత్ర గ్రహాల

నీ మేధస్సులోనే నక్షత్ర గ్రహాల స్థితులను సరిచేసుకో
నీ స్థానాన్ని నీవే నీ ఆలోచన విజ్ఞానంతో సరిచూసుకో
ఎరుకతో కాలాన్ని సమయస్పూర్తితో సద్వినియోగం చేసుకో
సమస్యలను విజ్ఞాన ఆలోచనలతో పరిష్కారిస్తూ సాగిపో

Thursday, March 3, 2011

ప్రతి రోజు విశ్వ కార్యాల పైననే ధ్యాస

ప్రతి రోజు విశ్వ కార్యాల పైననే ధ్యాస కలుగుతున్నది
ప్రతి సమస్యకు విశ్వ కార్య ప్రణాళికయే సరైన పరిష్కారం
దూర దర్శనాల (సమాచార కేంద్రాల) ద్వారా తెలిపే సమస్యలకు పరిష్కారం విశ్వ ప్రణాళికయే
ఆలస్యం అమృతం విషమైనట్లు ఆలస్యం సమాజం ఇరుకుగా ఇబ్బందులతో సాగుతున్నది
సరైన ప్రణాళిక విధానం లేక సమాజంలో నిర్మాణ విధానం ఇరుకుగా ప్రయాణ ఇబ్బందులతో
ప్రభుత్వం విశ్వ ప్రణాళికను ఆలోచించదు కోటీశ్వరులు సమాజాన్ని బాగు చేయలేరు
నాలోని విశ్వ ప్రణాళికను గమనించండి జీవితం సమాజం ఎలా సాగుతుందో తెలుస్తుంది

Wednesday, March 2, 2011

మేధస్సులు వేరైనా విజ్ఞాన సత్యం

మేధస్సులు వేరైనా విజ్ఞాన సత్యం ఒక్కటే మానవా!
జీవములు వేరైనా జీవించుటకు ఆహారమే కదా!
జీవితాలు వేరైనా జనన మరణాలు ఒక్కటే కదా!
దేశ ప్రదేశాలు వేరైనా జీవించుటకు విశ్వం ఒక్కటే కదా!

ఏ యుగానికైనా విశ్వ కార్యాన్ని

ఏ యుగానికైనా విశ్వ కార్యాన్ని నడిపించే ఒక యోధుడు కావాలి

సూర్యా! నీకు తోడుగా ఉంటూ నీతోనే

సూర్యా! నీకు తోడుగా ఉంటూ నీతోనే జీవిస్తాను
నా నేత్రాలకు మేధస్సుకు నీ వెలుగు కావాలి
నీ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని నాలో ఆలోచనలుగా కలిగించు
నీతోనే ఉత్తేజ కాంతితో యుగాలుగా సాగుతూ జీవిస్తా

* Poor/Middle class people - SCAM

Poor/Middle class people only paying Money for all Taxes by Hard work -
Some of the people paying all Taxes by Black Money -
A poor person purchases everything by his hard work (not profit) -
A rich person purchases everything FREE because Black money is more -
For daily labor not having work in some season of days -
But rich person every day increases his black money -
(I am not talking about Right persons - every day the society is in loss by some major scams)
Poor people become poor of the poor (everything is lost and no monthly savings) -
Rich people become rich of the rich (just miscellaneous deduction from profit/scam) -
The knowledge is going to make a fraud of 2G scam spectrums and CBI investigations -
There is no clarification of CBI investigations -
Budget is going to Swiss bank and investigating every year in Swiss Bank -
For Budget of 2011 after one year no need to check the development just verify the Swiss
(Swiss opening balance and closing balance of the Indian people : Black money) -
Think about my "Universal Procedure" it will helps for future development -

ప్రతి రోజు ఉదయ సాయంత్రం జాతరకు

ప్రతి రోజు ఉదయ సాయంత్రం జాతరకు వెళ్లి వస్తున్నారా
అసంఖ్యాక మానవులు మహా పరిశ్రమలలో పని చేసే వేళలివి
ఎప్పుడూ సమాజం రద్దీగా ఏదో ఒక సమస్యతో ఊరేగింపులతో కనిపిస్తున్నది
ఎవరు ఏపని చేస్తున్నారో ఎవరికి ఏది అవసరమో తెలియని పరిస్థితి
అందరికి ఆర్థికంగా అవసరాలున్నాయి ఇబ్బందులున్నాయి
మరి కొందరు లేనిపోనివి ఎన్నెన్నో ఎక్కడెక్కడో సృష్టిస్తున్నారు
అసంఖ్యాక జీవ పరిణామాలలో క్రమ బద్ధమైన ప్రణాళిక లేదు
అందరికి అన్ని విధాల ఉన్నవాడికి లేనివాడికి సమస్యలున్నాయి
అన్ని సమస్యలకు ఓ మహా ప్రణాళికను ఎవరైనా ఆలోచించారా
అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం నాలో మహా విశ్వ ప్రణాళిక ఉన్నది

ప్రతి రోజు ఒక్కొక్క జీవిని ఆధ్యానం

ప్రతి రోజు ఒక్కొక్క జీవిని ఆధ్యానం చేయగలవా
విశ్వ జీవ శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించగలవా
జీవులలో దాగిన భావ స్వభావాలు మహా శాస్త్రీయమే
శాస్త్రీయ విజ్ఞానంతో విశ్వంలోనే మహా మేధావిగా జీవిస్తావు

మహా సూక్ష్మంగా ఉన్న మహాదేవా

మహా సూక్ష్మంగా ఉన్న మహాదేవా మర్మతో ధ్యానిస్తున్నావా

విశ్వ యోధులు నీకు విశ్వ రక్షణ

విశ్వ యోధులు నీకు విశ్వ రక్షణ కార్యాలను తెలుపుతున్నారు
విశ్వాన్ని రక్షించే మహా కార్యాలు నీతోనే సాగాలని యోధుల దీక్ష
విశ్వ విజ్ఞానం నీలోనే ఉందని విశ్వ యోధుల ప్రఘాడ విశ్వాసం
మహా ప్రణాళిక క్రమ కార్య విధానాలు నీలోనే లిమితమై ఉన్నాయి
కాలమే నీకు సహకరించే వేళ విశ్వమే కలిగిస్తున్నదని భావించు

సూర్యుని వెలుగుతో ఆలోచించండి

సూర్యుని వెలుగుతో ఆలోచించండి మహా విజ్ఞానం కలుగుతుంది

నా ఆలోచన ఏ ఆలోచనను

నా ఆలోచన ఏ ఆలోచనను ఆలోచింపజేయాలి
ఏ విశ్వ భావనకై ఎటువంటి ఆలోచన చేయాలి
నాలో సాగే అన్వేషణ ఏ ఆలోచనైనా గ్రహించగలదు
విశ్వ భావాలు సాగే నా మేధస్సులో ప్రతి ఆలోచన కలుగుతుంది

మేధస్సులో కణాలు లాగే విశ్వంలో

మేధస్సులో కణాలు లాగే విశ్వంలో నక్షత్రాల గుంపులు ఉన్నాయి

మేధస్సులో లేని భావాలు

మేధస్సులో లేని భావాలు మేధస్సులోనే ఉన్నాయి
మేధస్సునే విశ్వంగా భావించి గొప్పగా ఆలోచించు
నీ ఆలోచనలలోనే నీకు కావలసిన భావాలు కలుగుతాయి
ప్రతీది నీ మేధస్సులో ఉన్నది దానిని అందుకునేందుకు ప్రయత్నించు
ప్రయత్నం లేకపోతే దివ్య భావాలు అందనంత దూర కాలానికి వెళ్ళిపోతాయి

మేధస్సు నిద్రిస్తున్నదని ఎక్కడంటే

మేధస్సు నిద్రిస్తున్నదని ఎక్కడంటే అక్కడ నిద్రిస్తున్నారా
మహా అజ్ఞాన అలవాట్లతో అశుభ్రతగా ఉన్న చోటే నిద్రిస్తున్నారా
నిద్రించేటప్పుడు తెలియకపోయినా మేల్కొన్నాకైనా ఆలోచించలేదా
అజ్ఞాన అలవాట్లను వదులుకోవాలని ఏనాడు ఆలోచించ లేదా
నీ అజ్ఞాన ధ్యాసలో నీ వస్త్రాలు కూడా నీకు తెలియనట్లుగా చూడలేనంతగా
అశుభ్రత భావాలు నీలో ఉన్నంతవరకు అశుభ్రతయే నీ స్థానం
అజ్ఞాన అలవాట్లు కలవారికి మేధస్సులో విజ్ఞాన భావాలు శూన్యమే
ఆలోచించ లేనంతగా అలవాట్లకు బానిస కావడం దేహాన్ని కాల్చుకోవడమే
ఆలోచన కలగడానికి కూడా స్పృహ లేకపోతే దేనిని గమనించగలవు
అమృతమైన ఫలహారాలు పానీయాలు సృష్టిలో ఎన్నో ఉన్నాయి
అజ్ఞాన అలవాట్లతో మహా గుణాల మేధస్సు సామర్థ్యాన్ని తగ్గించుకోవటమే
విధి తెలిసినా భవిష్యత్ ను ఆలోచించకుండా అజ్ఞానంగా సాగడమే
కనీసం మీ వారికోసమైనా మారండి జీవితాన్ని విశ్వంలో చూసుకోండి

నా ఆలోచనలలో లేని ఆలోచన

నా ఆలోచనలలో లేని ఆలోచన ఏ భావనతో ఉందో
నాలో కలిగే భావాలతో నాలో లేని ఆలోచనను అందుకోగలనా
విజ్ఞాన భావనైతే నేను విశ్వాన్ని తిలకించుటలో గ్రహిస్తాను
అజ్ఞాన భావనైతే నా ఆలోచనలకు ఆలోచించ లేనంత దూరమే
విజ్ఞాన భావనైతే ఏనాటికైనా నా మేధస్సులో కలిగే ఆలోచనయే
విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను వదలుకోవద్దు నీ జీవితాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు

ప్రతి మేధస్సు నీదైతే ప్రతి క్షణం దేనిని

ప్రతి మేధస్సు నీదైతే ప్రతి క్షణం దేనిని ఎలా ఆలోచిస్తావు
ప్రతి మేధస్సు నీలోనే ఉన్నట్లు నీలో కలిగే భావన ఏది
ప్రతి మేధస్సులో ఆహార నిద్రలే కలగాలని ఆలోచిస్తావా
సుఖ సంతోషాల సౌకర్యాలతోనే కాలాన్ని గడిపేస్తావా
ప్రతి రోజు కలిగే విశ్వ కార్యాల సమస్యలను లెక్కిస్తున్నావా
అజ్ఞాన జ్ఞాన భావాలు ప్రమాదాలు ఆకాలి చావులెన్నో
జనన మరణాలు అసంఖ్యాక సమాజ విధానాలెన్నో
ఒక్కొక్క మేధస్సులో ఒక్కొక్క లోకాన్ని మార్చగలవా
ప్రతి మేధస్సును విజ్ఞానంగా దివ్య భావాలతో మార్చగలవా
మహా భావాల ఆలోచనల కోసం మహా ధ్యానం చేయగలవా
అన్ని మేధస్సులలో ఏకాగ్రతను విషయ అర్థాన్ని గమనించగలవా
ప్రతి జీవి మేధస్సును నీలాగే విజ్ఞానంగా ఆలోచింప జేయగలవా

విశ్వాన్ని తిలకిస్తూనే జీవితాన్ని

విశ్వాన్ని తిలకిస్తూనే జీవితాన్ని సరిచేసుకో
అపారమైన జ్ఞానంతో విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకో
మహా లోకాలెన్నో నీకు విజ్ఞాన అన్వేషణగా ఉన్నాయి
ఆత్మను ఆలోచనతో ప్రయాణిస్తూ లోకాలనే దర్శించు
విశ్వ విజ్ఞానిగా నీవు లోక విధేయుడి వలే జీవిస్తావు

ప్రక్క వాడితో ఎలా జీవించాలో ఎవరితో

ప్రక్క వాడితో ఎలా జీవించాలో ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలో తెలుసుకో
ఎటువంటి వస్త్రాలు ధరించాలో ఎంత శుభ్రతగా ఉండాలో తెలుసుకో
ఏ అలవాట్లు లేకుండా మహా గొప్ప ప్రవర్తనతో జీవించాలని తెలుసుకో
ఏ మనిషిని అజ్ఞాన పరచి ఆశగించి మోసగించకు ఏ ఇబ్బంది పెట్టకు
ఎన్నో తెలిసిన నీకు మోసగించే అజ్ఞాన అనర్థమే నీ దారిని తప్పిస్తుంది
స్నేహితుడితో జీవిస్తున్నా తన మనస్సులో శత్రు భావాన్ని గమనించలేవు
గొప్ప హోదాలో ఉన్నా మోసగించే అజ్ఞాన అనర్థ మేధస్సు ఎందుకో
నీ చుట్టూ ఉన్నవారు నీ స్నేహితులని అనుకుంటే పొరపాటే అజ్ఞానమా

ఈ జీవ రూపంలోనే మనకు

ఈ జీవ రూపంలోనే మనకు కావలసినవన్నీ ఉన్నాయి
అన్నింటిని సమకూర్చుకునేందుకే మహా గొప్ప మేధస్సు మనలోనే ఉంది
మహా గొప్ప విశ్వ భావాలతో జీవించేందుకే మనలోనే ఆలోచనలున్నాయి
నీ విజ్ఞానంతోనే నీకు కావలసినవాటిని ఎన్నో సృష్టించుకోవచ్చు
మహా రూపమే మానవ రూపం అదే నీ మేధస్సు గొప్పదనం గమనించవా

నీ మేధస్సు నీలోనే ఉంటుంది నీవే

నీ మేధస్సు నీలోనే ఉంటుంది నీవే ఆలోచిస్తూ జీవించాలి
నీ ఒక్కడివే నీకు నీవుగా ఆలోచిస్తూ అన్నింటిని అర్థం చేసుకోవాలి
నీలో కలిగే అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటూ విజ్ఞానంగా ఎదగాలి
ఏ విజ్ఞాన్నైనా ఎంతవరకైనా గ్రహించి పరిశీలించి తెలుసుకోవచ్చు
విశ్వ విజ్ఞానంతో ఆధ్యాత్మ ఆత్మ జ్ఞానంతో విశ్వమంతా జీవించవచ్చు

నీ మేధస్సులో గ్రహాలు జీవిస్తుంటే

నీ మేధస్సులో గ్రహాలు జీవిస్తుంటే నీ మేధస్సు ఎంత విశాలమైనదో
నీ మేధస్సులోనే విశ్వపు అంచులు లేనంత దూరంలో నక్షత్రాలున్నాయి
భూమిని చేరే కాంతి కిరణాల దూరాలు నీ మేధస్సులోనే ఉన్నాయి
అంచులు లేని ఎల్లలుగా నీ మేధస్సు విశ్వం కన్నా విశాలమైనదే

మరణిస్తామని తెలిసినా మేధస్సులో

మరణిస్తామని తెలిసినా మేధస్సులో జీవించాలనే భావన
జీవించాలనే భావనయే నా మరణాన్ని నిలుపగలదేమో
మరణ భావాన్ని మరచిపోతే జీవం ఎల్లప్పుడు సాగుతుందనే
మరణ భావాన్ని తలచకుండా మరచిపోయేలా జీవిస్తున్నా
మహా భావాల ధ్యాసలో నన్ను నేనే మరచిపోయేలా వెళ్ళిపోతున్నా

నీ మేధస్సులో ఉత్తేజ భావం ఉంటే

నీ మేధస్సులో ఉత్తేజ భావం ఉంటే విశ్వం తేలికగా అనిపిస్తుంది
ఉత్తేజం లేదంటే నీ శిరస్సే నీకు మహా భారంగా ఉటుంది
ఆలోచనలలో విజ్ఞానం ఉన్నా అంతా తేలికగానే సాగుతుంది
ఆలోచనలలో అజ్ఞానం ఉంటే ఏదైనా అతి భారంగా ఉన్నట్లుంటుంది
ఉత్తేజ భావాలకై విశ్వాన్ని తిలకిస్తే నీవే తేలికైపోతావు

నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీతోనే

నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీతోనే ఉంటుంది ఈ విశ్వం
ఏ దూరాన వెళ్ళినా ఈ భూమి తిరుగుతూనే ఉటుంది
నీవు జీవిస్తున్నంతవరకు ఈ విశ్వం నీతోనే జీవిస్తుంది
నీవు మరణించినా నీ దేహాన్ని మోస్తూనే ఉంటుంది
ఆత్మగా నీకు మరో జన్మను ఇచ్చేది విశ్వమేరా మానవా
మేధస్సులోనే ఉన్నది విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ ధ్యాస తెలుసుకోవాలనే

నీలో ఆలోచన ఆగదు భావన ఆగదు

నీలో ఆలోచన ఆగదు భావన ఆగదు శ్వాస ఆగదు చలనం ఆగదు
మరి విజ్ఞానం ఎందుకు ఆగుతుంది అజ్ఞానం ఎందుకు కలుగుతుంది
మాటలలో అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు ఆలోచనలలో అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు
వివిధ స్వభావాలలో అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలు నీలో సత్యం లేకనే
సత్య భావాలు ఉంటే నీలో ఆధ్యాత విశ్వ విజ్ఞాన భావ స్వభావాలే

మరో విశ్వంలో జీవించేందుకు

మరో విశ్వంలో జీవించేందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను
ఒక్కొక్క జన్మకు ఒక్కొక్క లోకాన్ని ఎంచుకున్నాను
విశ్వమంతా తిలకించాలనే ఎన్నో లోకాలలో జన్మిస్తున్నా
విశ్వ విజ్ఞానం మేధస్సులో చేరాలనే విశ్వంలో వెళ్ళిపోతున్నా

Tuesday, March 1, 2011

మానవుడు ఏ యంత్రాన్నైనా

మానవుడు ఏ యంత్రాన్నైనా ఏ విధంగానైనా సృస్టించగలడు
విశ్వంలో లభించే ఖనిజాలను యంత్ర పరికరాలుగా మార్చగలడు
యంత్ర పని ముట్లను తయారుచేసుకొని యంత్ర పరికరాలను అమర్చగలడు
యంత్రానికి కావలసిన ఇంధనంతో పనే చేసి విధంగా ఉపయోగించుకోగలడు
యంత్రములో లోటు పాట్లు కలిగినా మరమత్తు చేసి మళ్ళీ నడిపించగలడు
యంత్రాల ద్వారా ఎన్నో వస్తువులను మళ్ళీ మరో యంత్రాలను తయారుచేయగలడు
యంత్రాల ద్వారా ఎన్నో పరిశ్రమలు ఎన్నో రకాలుగా ఎక్కడెక్కడో వెలిశాయి
ఎందరో ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో యంత్రాలను తమకు అనుగుణంగా తయారుచేశారు
సూది నుండి ఉప గ్రహాల వరకు ప్రతీది మానవుడు సృష్టించిన యంత్ర తంత్ర విధానమే
మానవుని మేధస్సులో ఎన్నో ఆలోచనలు ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో అన్వేషణలు
మానవుని అన్వేషణలో కృషితో సాధించేవే మహా యంత్ర భావ నిర్మాణములు

విశ్వ కార్యాలన్నీ మేధస్సులోనే

విశ్వ కార్యాలన్నీ మేధస్సులోనే జరిగిపోతున్నాయి
మేధస్సే విశ్వంగా అనంత కార్యాలతో జీవిస్తున్నది
మేధస్సులోనే విశ్వ విజ్ఞానం మహా గొప్పగా ఉన్నది
మేధస్సుకన్న గొప్పది విలువైనది ఏదీ లేనే లేదు

మేధస్సులో సముద్రపు అలలు

మేధస్సులో సముద్రపు అలలు కెరటాలుగా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి

విశ్వ ప్రయాణం చేసే మహర్షులు

విశ్వ ప్రయాణం చేసే మహర్షులు నీ మేధస్సును పరీక్షిస్తున్నారు
నీ మేధస్సులో ఎటువంటి దివ్య భావాలున్నాయో పరిశీలిస్తున్నారు
నీ మేధస్సులో ఎంత విశ్వ విజ్ఞానం ఉందో దీర్ఘ కాలంగా అన్వేషిస్తున్నారు
విశ్వ మహర్షులకు తెలియని విశ్వ విజ్ఞానం నీలో ఉందనే వారి అన్వేషణ
నీలో మహా గొప్ప విశ్వ విజ్ఞానం ఉంటే నీతో నక్షత్ర ప్రయాణాన్ని సాగిస్తారు

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాక

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాక ఇక విశ్వ రక్షణయే
విశ్వాన్ని గొప్ప పద్ధతిలో ఓ ప్రణాళికతో క్రమ పరచడమే
విశ్వ జీవులంతా సుఖ సంతోషాలతో విజ్ఞానంగా జీవించడమే
విశ్వమంతా ఆధ్యాత్మ ఆత్మ జ్ఞాన భావాలతో సాగిపోవడమే

ఏ విశ్వ భావాలు నీ మేధస్సులో

ఏ విశ్వ భావాలు నీ మేధస్సులో ఉదయిస్తాయి
ఏ క్షణం ఏ భావన ఏ స్వభావాన్ని తెలుపుతున్నది
నీ మేధస్సులో అజ్ఞానాన్ని వదిలించే భావన కలుగుతున్నదా
మహా విశ్వ విజ్ఞాన భావాలతో జీవించే స్వభావాలు తెలిశాయా
విశ్వ తత్వాలు నీలో ఉదయించేలా నీ భావాలు ధ్యానించలేవా
విశ్వ రూపాలు నీ కోసమే నీవు తిలకించేలా ప్రయాణిస్తున్నాయి

విశ్వమా! ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసములతో

విశ్వమా! ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసములతో ఎలా జీవిస్తున్నావు
విశ్వమందు పంచ భూతముల జనన మరణాలు ఎలా ఉన్నాయి
ఒక వైపు ఎదుగుదల మరో వైపు తరుగుదల ఇలా ఎన్నెన్నో
ఓ వైపు ఉచ్చ్వాసతో మరో వైపు నిచ్చ్వాసతో సృష్టి జీవిస్తున్నది
విత్తనం వృక్షమవుతున్నది అలాగే వృక్షాలు తరిగిపోతున్నాయి
విశ్వమా నేను నీ లాగే ఎదుగుతూ తరుగుతూ జీవిస్తున్నాను
నీ ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస భావాలు నాలో జీవిస్తూనే ఉంటాయి