Friday, July 29, 2016

అమ్మంటే ప్రాణమని తల్లిగా జీవం పోసి ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలనే ధారపోసే మాతృ మూర్తిగా జగతిలో వెలుగుతున్నది

అమ్మంటే ప్రాణమని తల్లిగా జీవం పోసి ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలనే ధారపోసే మాతృ మూర్తిగా జగతిలో వెలుగుతున్నది
అమ్మంటే తత్వమని మహాత్మగా ఎదిగే జీవన హృదయంగల మహా సాత్వి స్త్రీ స్వరూపిణి మాతృదేవోభవగా నిలిచినది  || అమ్మంటే ||

అమ్మతో మన జననం జగతికి విజ్ఞాన సోపానం
విశ్వంతో మన ఎదుగుదల లోకానికే సముచితం

అనుబంధం మన దేహానికి జీవ రక్త సంబంధం
అనురాగం మన ఆలోచనకు మహా బంధుత్వం  || అమ్మంటే ||

మాటలతో పలుకు పిలుపులతో పదాల తేనీయం భాషకే మాతృత్వం
వ్యాసాలతో తెలిపే మహానుభావుల వర్ణన కథనం మానవ జాతికే సగర్వం

అమ్మతో జగమంతా మాతృత్వం మహా సంగ్రామ జీవన విధానం
అమ్మతో విశ్వమంతా విజ్ఞానం మహా జీవుల తత్వ వేదాంతరం    || అమ్మంటే ||

ఏది నీ వచనం ఏది నీ గమనం

ఏది నీ వచనం ఏది నీ గమనం
ఆలోచనలోనే ఉన్నది నీ గమకం
ధ్యాసతోనే సాగుతున్నది నీ గమ్యం  || ఏది ||

విజ్ఞానంతో సాగే నీ వచనం గమనమైతే
అనుభవంతో సాగే గమనం గమకమైతే
కాలంతో సాగిపోయే గమ్యం నీకు గళం అగును

ప్రతి సమయం నీకు ఒక నిర్వచనమై
ప్రతి క్షణం నీలో ఓ జ్ఞాపకాల నిరీక్షణమై
ప్రత్యక్ష కాలం నీకు నిర్వేదమగునులే       || ఏది ||

వచనంతో వదనం మహా భాగ్యమైతే
వదనంతో వాలకం గొప్ప తత్వమైతే
విలాపం వలసపోయే దివ్యత్వం వచ్చేనులే

భావాలతో బంధం నీకు సమీపపై
సంబంధాలతో అనురాగం నీతో చేరువై
అనుబంధాలతో ఆప్యాయత నీ చెంత చేరునులే   || ఏది || 

సోదరా నా మాట వినరా ఎప్పటికైనా ఏనాటికైనా నీ కోసమేరా

సోదరా నా మాట వినరా ఎప్పటికైనా ఏనాటికైనా నీ కోసమేరా
నేను నీతో సాగలేనురా నా విజ్ఞానం నీతోనే జీవిస్తూ ఉంటుందిరా  || సోదరా ||

సమస్యలకు పరిస్కారం కాలం సూచించినా తెలుసుకోలేని అనుభవమే
అనుభవం ఉన్నా ఆచరణ లేని జీవన వ్యసనాల జీవిత అనర్థాలే ఎన్నో

కలుషితాన్ని తొలగించు మలినాన్ని వదిలించు నీటినే ప్రవహించు
ఆగే నీటి మట్టం కలుషితమై మలినంతో కఠినమై నిన్ను ఆవహించేనురా   || సోదరా ||

జీవన విధానము పద్ధతిగా సాగలేక పోతే సమాజం పరిస్కారంలేని సమస్యలతోనేరా
ప్రణాళికలు సరికాకపోతే శ్వాశ్విత విజ్ఞాన కాల ప్రణాళికతో మరో సృష్టిని సృష్టించరా

ప్రకృతి వైపరిత్యాలు ఎన్ని ఎదురైనా తట్టుకునే మహా గ్రామాలనే పునః నిర్మించు
ప్రళయాలు ఎన్ని సంభవించినా నిత్యం సురక్షితంగా నిలిచే నగరాలనే స్థాపించు || సోదరా || 

అమ్మగా జీవాన్ని పోశావు తల్లిగా నీ రూపాన్ని పెంచావు

అమ్మగా జీవాన్ని పోశావు తల్లిగా నీ రూపాన్ని పెంచావు
విశ్వంతో బంధాన్ని కలిపించి జగతికే పరిచయించావు  || అమ్మగా ||

నీ కోసమే నేను జీవిస్తూ నిత్యం తపిస్తూ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నా
కష్టాల నష్టాలు దుఃఖాలుగా ఎన్ని ఎదురైనా వెనుకడుగే లేదే

విజ్ఞానముకై లోకాన్నే సంచరించా అనుభవముకై సందేశాన్ని సేకరించా
జీవన విధానముల సమస్యలతో ఒదిగిపోయి పరిస్థితులతోనే ఓర్చుకున్నా

నేటి జీవన విధానమున సమస్యలు ఎన్నో సరికాని కార్యాలు ఎన్నెన్నో
నేటి కాల జీవితం వృధాగా సాగే శ్రమ శూన్యమయ్యే ఫలితం మరణంలా  || అమ్మగా ||

ఎదగాలని ఉన్నా ఎన్నో పరిస్థితులు అడ్డంకులుగా దరిచేరుతున్నాయి
ఎంత కాలం వేచివున్నా సరైన పరిపాలక వ్యవస్థ రాలేని ధనాశత్వము

మరణం వరకు నాలో విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ చరిత్రకు సూచనగా మిగిలిపోతా
విశ్వమే నిలిచే వరకు నా భావాలతో కాల జ్ఞానంగా జగతికి మార్గదర్శంగా సాగిపోతా

ఉదయించే సూర్యునితోనే నా విజ్ఞానాన్ని ఆకాశానికి మేఘ వర్ణాలతో తెలుపుకుంటాను
అస్తమించే సమయంతోనే నా భావ తత్వాలను సృష్టికి నిర్వచనముగా మిగిలిపోతాను  || అమ్మగా || 

Thursday, July 28, 2016

నా హృదయం ప్రతి క్షణం ఉదయిస్తూనే మేధస్సులో కిరణాలుగా స్పర్శను అందిస్తుంది

నా హృదయం ప్రతి క్షణం ఉదయిస్తూనే మేధస్సులో కిరణాలుగా స్పర్శలను అందిస్తుంది
కిరణాలతో ప్రతి కణం ఉత్తేజవంతమై మేధస్సులో విజ్ఞాన అన్వేషణను దివ్యంగా సాగిస్తుంది  || నా హృదయం ||

హృదయంలో ప్రతి స్పందన ప్రతిసారి పరిచయమై స్పర్శలనే కలిగిస్తుంది
ప్రతి క్షణం స్పందనలతో నా జీవానికి అంతర్భావ కార్యాలను నెరవేరుస్తుంది

మేధస్సులో విజ్ఞానాన్ని దేహంలో ఆరోగ్యాన్ని రూపంలో తేజాన్ని హృదయమే సరిచేస్తుంది
జీవంలో భావాన్ని ఆత్మలో తత్వాన్ని శ్వాసలో స్వభావాన్ని మేధస్సే లీనమై ఆలోచిస్తుంది   || నా హృదయం ||

ప్రతి సూర్యోదయం హృదయానికి మేధస్సుకు మహా దివ్యమైన ఆరోగ్య తత్వాన్నిస్తుంది
ప్రతి సూర్యాస్తమయం దేహానికి విశ్రాంతి మేధస్సుకు తాత్కాళిక నిద్రను సమర్పిస్తుంది

ప్రతి సూర్య కిరణం ప్రతి జీవికి ఉత్తేజం ఆరోగ్యంతో విజ్ఞాన కార్యాలపై గమనాన్ని కలిగిస్తుంది
ప్రతి సూర్య తేజం ప్రతి జీవికి భావ స్వభావాల తత్వాలతో మహా విచక్షణను తెలియజేస్తుంది  || నా హృదయం || 

కవితలే కవిని సృష్టించేనా కవితలే కాలాన్ని కదిలించేనా

కవితలే కవిని సృష్టించేనా కవితలే కాలాన్ని కదిలించేనా
కవితలే రేపటి విజ్ఞానాన్ని సూచించేనా కవితలే కాలాన్ని మార్చేనా  || కవితలే ||

కవిగా తెలియని కవితలు ఎన్నో
కవితలుగా తెలిపే కవులు ఎందరో
కవిగా కవితలను గుర్తింపు తెచ్చేవి ఎన్నో
కవితలే కవిని స్మరింప జేసేవి ఎన్నెన్నో   || కవితలే ||

కవితలుగా కవిని కాలంతో సాగించేవి ఏవో
కవిగా కవితలను తెలిపే కాలం ఏదో ఏనాటిదో
కవితలే కాలంతో సాగుతూ పరిచయమయ్యేవి ఏవో
కవిగా తన జీవిత కాలాన్ని కవితలుగా తెలిపేవి ఎన్నెన్నో  || కవితలే || 

అమ్మా నీ జన్మకు ఏదీ సాటి రాదు నీ ప్రేమకు అంతం లేదు

అమ్మా నీ జన్మకు ఏదీ సాటి రాదు నీ ప్రేమకు అంతం లేదు
అమ్మగా నీవు జన్మించే భావం మరో జన్మనే సృష్టించే తత్వం  || అమ్మా ||

జన్మలనే ఇచ్చే దేవతగా అవతరించావు భూలోక భవ విశ్వంలో
జన్మించి జన్మనిస్తూ ఎన్నో జన్మలనే నీ జీవంతో సృష్టిస్తున్నావు

జగతికే మరో జన్మంటు ఉంటే నీవే మరో జగతిని నీవుగా సృష్టించెదవు
నీలోని స్వభావ తత్వాలే నవ జీవికి ఉదయించే భావాలను కలిపించెదవు

అమ్మగా నీవు పంచే మమకారం కాలంతో ఎదిగే నీ ప్రతి రూప జీవం
అమ్మగా నీవు ఇచ్చే బంధం అభినయమై జీవితాన్ని సాగించే ధర్మం  || అమ్మా ||

జన్మించే జీవులకు కాలంతో విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ అనుభవాన్నే నేర్పుతున్నావు
జన్మతో మరో జీవికి జన్మను ప్రసాదిస్తూ సోదర తత్వాల స్నేహ బంధాన్ని ఇచ్చేవు

మానవులలోనే కాక ప్రతి జీవిలో నీవు అమ్మగా ఎన్నెన్నో జన్మలనే సృష్టిస్తున్నావు
ప్రతి జీవికి అమ్మగా ప్రతి రోజు ఎదుగుదలను ఇస్తూ విశ్వానికి పరిచయిస్తున్నావు

అమ్మంటేనే మహా తత్వం అపురూపమైన భావాలతో లోకాన్ని నడిపించే మహోత్తరం
అమ్మంటేనే మహా జీవం అద్భుతమైన వేద విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించే కాల జ్ఞాన నవోత్తరం || అమ్మా ||

Wednesday, July 27, 2016

ఏనాటిదో ఈ జీవితం ఋణమై కాలంతో సాగుతున్నది

ఏనాటిదో ఈ జీవితం ఋణమై కాలంతో సాగుతున్నది
ఏనాటికో తల్లిగా జన్మనే ఇచ్చి తన దైవం చాటుకున్నది  || ఏనాటిదో ||

ఎప్పటి వరకు తెలియని జీవం సమయంతో సాగుతున్నది
ఎవరి కొరకో తెలియని విజ్ఞానం అన్వేషణలో తెలుస్తున్నది

ఋణ బంధమైన నా జీవితాన్ని జగతికే అర్పిస్తున్నా
భావ తత్వమైన నా జీవనాన్ని లోకానికే సమర్పిస్తున్నా

దైవత్వమైన నా తల్లి హృదయం నాతోనే జీవిస్తున్నది
అద్వైత్వమైన నా తల్లి రూపం నాతోనే ఎదుగుతున్నది  || ఏనాటిదో ||

మహనీయులు అవతరించిన ఆనాటి కాలంతో సాగాలని వేదన ఆర్జిస్తున్నది
మహానుభావులు అధిరోహించిన యుగాలతోనే నడవాలని జ్ఞానం వర్తిస్తున్నది

జీవితం తాత్కాళికమైన విజ్ఞానం శ్వాశ్వితమైనదిగా ఆరోపణిస్తున్నది
జీవనం తక్షణ మరణమైనా అనుభవం భవిష్యతుకు ఆలోచిస్తున్నది

బంధాలతోనే జీవించే సమాజంలో నవ జీవన విజ్ఞానం పలుకుతున్నది
సంబంధాలతో కొనసాగే ప్రపంచంలో నవ విధాన తర్పణం వచ్చేస్తున్నది  || ఏనాటిదో || 

మరణించే మహాత్ముల మేధస్సు నాలో ఆలోచనలై సాగునులే

మరణించే మహాత్ముల మేధస్సు నాలో ఆలోచనలై సాగునులే
అస్తమించే మహర్షుల విజ్ఞానం నా భావాలలో కొనసాగిపోవునులే  || మరణించే ||

మహానుభావుల మహా విజ్ఞానం జగతికే తెలిసిన తన్మయం
మేధావుల మహా జ్ఞానం లోకానికే తెలియని వేదాల తపనం

మానవుడే మాధవుడై జీవించే లోకమే ఈ జగతి
మాధవుడే మహాత్మగా వీక్షించే విశ్వమే ఈ సృష్టి

ప్రతి క్షణం ఒక నిరీక్షణగా తపించే జీవన కాలమే ఋషి వర్యం
ప్రతి సమయం ఒక ధ్యాసగా తలిచే జీవిత కాలమే ఆత్మ స్థైర్యం   || మరణించే ||

ఉదయించే జీవుల విజ్ఞానం అస్తమించుటలో వృధాగా మారే కాలంతరం
విజ్ఞానమే లేకున్నా అజ్ఞానిగా జీవించే సమయం అనర్థమయ్యే తరుణం

అనుభవమే ఓర్చుకునే తత్వాన్ని కలిగిస్తూ జీవిత ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నది
అనుబంధమే నేర్చుకునే తత్వమై నవ భావ జీవన విధానాన్ని వెంబడిస్తున్నది

మరణంతో రూపం వెళ్ళినా జ్ఞానంతో భవిష్య జీవులలో స్థిరంగా ఉండగలను
అస్తమించుటతో సమస్తం నిలిచిపోయినా నా విజ్ఞానం కాలంతో ఉండిపోవును  || మరణించే ||

అమ్మగా దీవించు అమ్మమ్మగా ఆశీర్వదించు

అమ్మగా దీవించు అమ్మమ్మగా ఆశీర్వదించు
నీ జీవ రూపానికే ధీర్ఘ ఆయుస్సును కలిపించు  || అమ్మగా ||

నా రూపం విశ్వానికే తపనం తపించుటలో నవ జీవనం
నా భావం జగతికే తన్మయం తలచుటలో నవ వసంతం

విజ్ఞానంతో సాగే ఆలోచన మేధస్సులో అన్వేషణగా వీక్షించే
అనుభవంతో సాగే విజ్ఞానం లోకంలో పరిశోధనగా పరీక్షించే

నా జీవిత కాలం ఒక యుగమై సాగగా నే తెలుపుకుంటాను విశ్వ భావాలను
నా జీవన సమయం ఒక శతమై సాగగా తెలుసుకుంటాను ఆత్మ తత్వాలను  || అమ్మగా ||

నీ ఒడిలోనే నేర్చుకున్నా మహాత్ముల వేద స్వభావ తత్వం
నీ నీడలోనే ఓర్చుకున్నా మహర్షుల కఠిన జీవన మనస్తత్వం

తల్లిగా నా హృదయంలో లీనమై దేవతగా వెలిశావు
అమ్మగా నా మేధస్సులో భావమై మహాత్మగా నిలిచావు

ఆయుస్సుతోనే నా జీవితం ఓ చరిత్రగా సాగే గ్రంథం
కాలంతో సాగే నా జీవనం ఓ చరణముగా సాగే గమకం  || అమ్మగా ||

అమ్మగా వచ్చాను ఈ లోకానికి అమ్మమ్మగా ఉన్నాను ఈ జగతికి

అమ్మగా వచ్చాను ఈ లోకానికి అమ్మమ్మగా ఉన్నాను ఈ జగతికి
తల్లిగా ఒదిగాను ఈ భువనానికి మహాత్మగా ఎదిగాను ఈ విశ్వానికి  || అమ్మగా ||

జీవమే శ్వాసగా ప్రాణమే ఊపిరిగా ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలే ధ్యాసగా సాగేను
ఆత్మయే దైవంగా తత్వమే వేదంగా స్వభావాలే నాలో ఆలోచనగా కలిగేను

జీవత్వములోనే దైవత్వమై నేనుగా జీవిస్తున్నా
ఆత్మ తత్వములోనే మహాత్మనై నాలోనే ఒదిగున్నా

ఏనాటి నా భావ తత్వములు ఈ జగతికి ప్రాణమై కొనసాగేను
ఎప్పటి జీవ బంధములు ఈ లోకానికి ఊపిరిగా సాగిపోయేను  || అమ్మగా ||

మౌనమై ఉన్నాను ఆకాశంతో ధ్యానమై ఉన్నాను ప్రకృతిలో
దేహమై ఉన్నాను శిఖరంతో లీనమై ఉంటాను భవ సృష్టిలో

మరణమైనను నాలో నిలిచే మౌనం శ్వాసే ఆగేపోయే తరుణం
శరీరం క్షీణిస్తూ మట్టిలో కలిసి శూన్యమై కదలిక లేని కణజాలం

జన్మతోనే నేను అవతరిస్తూ మరో జన్మనే ప్రసాదిస్తూ మిగిలిపోయాను
జీవులకై అనుగ్రహిస్తూ జన్మలతోనే ప్రేమామృతత్వమై ఉండిపోయాను  || అమ్మగా || 

Tuesday, July 26, 2016

అస్తమించే మరణం మళ్ళీ ఉదయించే జీవం

అస్తమించే మరణం మళ్ళీ ఉదయించే జీవం
అరుణోదయమే మళ్ళీ ఉషోదయమైన జీవితం || అస్తమించే ||

మరణాస్తమయమే జన్మోదయమయ్యే జీవుల జీవితమే జగతికి విశ్వ కాలం
మరణం జన్మిస్తుందనే జీవాస్తమయం జీవోదయంగా సాగేలా మన తరుణం

మహా గొప్పగా జీవిస్తున్నా మహాత్మగా ఉదయిస్తున్నా మరణంతో శూన్యం
మహా దివ్యంగా జన్మిస్తున్నా ఆత్మగా అస్తమించే ఉదయమే అఖిలత్వం  || అస్తమించే ||

ఉదయం అస్తమయం ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ఆత్మ జీవితం
జననం మరణం జీవించుటలో రాకపోకలుగా జీవులకు తధ్యం

కిరణంతో ఉదయించే సూర్య తేజము చీకటితో అస్తమించే ఆకాశ వర్ణం
వెలుగుతో సాగించే పగలు చీకటితో మాయం చేసే నేత్ర భావన తత్వం  || అస్తమించే || 

నా భావాలను చదువుటలోనే మీలో జ్ఞాన విజ్ఞానమే తెలుస్తుంది

నా భావాలను చదువుటలోనే మీలో జ్ఞాన విజ్ఞానమే తెలుస్తుంది
నా స్వభావాలను తెలుసుకొనుటలోనే మీలో తత్వమే వస్తుంది  || నా భావాలను ||

నాలోని భావ స్వభావ తత్వాలు ఆత్మ మహాత్ముల వేద వేదాంతం
నాలోని ఋషి మహర్షుల అద్వైత్వ దైవత్వపు దైవం అద్వితీయం

భావ స్వభావాలు విశ్వ ప్రకృతిలో అనంతమై పరిశీలనగా ఉన్నాయి
ఆత్మ తత్వములు జగతి నిర్మాణములలోనే పరిశోధనగా మిగిలాయి  || నా భావాలను ||

విజ్ఞానం మేధస్సులో అన్వేషణగా కొనసాగి అనుభవమై వరిస్తుంది
వేదాంతం ఆలోచనలలో పరిశోధనమై మరో జీవితాన్ని చూపిస్తుంది

ఎప్పటి వరకో తెలియని జీవ స్వభావాలు కాలంతో మహా కొత్తగానే కలుగుతున్నాయి
ఏనాటి వరకో తెలియని ఆత్మ తత్వాలు యుగాలతో నవీనమై పునరావృతమవుతాయి  || నా భావాలను || 

కవి మాటలలో ప్రతి పదానికి అనంతమైన అర్థం పరమార్థమై ఉంటుంది

కవి మాటలలో ప్రతి పదానికి అనంతమైన అర్థం పరమార్థమై ఉంటుంది
కవి భాషలో ప్రతి వాక్యం శ్లోకమై గ్రంథంలో పరిశోధనమై నిలిచి పోతుంది  || కవి మాటలలో ||

కవి హృదయంలో జగమంతా నిండి విశ్వ విజ్ఞానమే అన్వేషిస్తుంది
కవి మేధస్సులో అంతరిక్షమే పండి పాండిత్యమై పరవశిస్తుంది

కవి గానంలో గమకం రాగ గాత్రమై వేదాంతం పలుకుతుంది
కవి గీతంలో సంగీతం స్వర గానమై మాధుర్యం పండుతుంది

కవి జీవించే విధానంలోనే మహాత్మ తత్వాలు నిలయమై పోతాయి
కవి కొనసాగే మార్గంలోనే మహర్షి ఋషతత్వాలు ఆధారమవుతాయి  || కవి మాటలలో ||

కవి తెలిపిన హితమే జగతిలో సత్యమై నిలుస్తుంది
కవి చూపించిన విజ్ఞానమే విశ్వంలో కాలమై వరిస్తుంది

కవి భావాలు ఆలోచలనలలో మిళితమై దివ్య స్వభావాలుగా జీవిస్తాయి
కవి తత్వాలు మేధస్సులలో పరిమళమై మహా వేదాలుగా సాగుతాయి

కవి కవితలోని జ్ఞానం సుజ్ఞానమై గుణ సద్గుణాలుగా విశేషింపబడుతాయి
కవి కవితలోని వేదం వేదాంతమై భావ స్వభావాలుగా విస్తరింపబడుతాయి  || కవి మాటలలో || 

సృష్టిలోని సమస్యలను సమీక్షించరా

సృష్టిలోని సమస్యలను సమీక్షించరా
అన్వేషణతో నీ విజ్ఞానాన్ని చాటుకోరా   || సృష్టిలోని ||

నీ సమస్యల పరిష్కార స్వభావాలను కాలంతో నడిపించు
నీ విజ్ఞాన అమిథ్య ఆలోచనలను మేధస్సుతో పరిశీలించు

నీవే విశ్వ విజ్ఞానమై సమస్యలనే తగ్గిస్తూ నవ జీవితాన్ని కలిపించు
నీవే మహా తత్వమై సమస్యలకు శాశ్విత పరిస్కారాన్ని అందించు  || సృష్టిలోని ||

నీ భావాలను ఎందరికో తెలపాలి ఇంకా ఎందరికో తెలియాలి
నీ తత్వాలు ఎందరికో తెలియాలి మరెందరో తెలుసుకోవాలి

జీవన విధానంలోనే నడవడిక సరిలేని ప్రవర్తనగా సాగుతున్నది
జీవిత మార్గంలోనే సహాయం లేక సూచనలేని విధానమౌతున్నది  || సృష్టిలోని || 

విడిపోయే స్నేహమా ఏ బంధం లేని హృదయమా

విడిపోయే స్నేహమా ఏ బంధం లేని హృదయమా
మాటలకే మౌనమా కలసి ఉంటే నీతోనే కలహమా  || విడిపోయే ||

మరవలేని ద్వేషంతో చూపుల ఆలోచన కఠినమే
మనస్సులేని వేషంతో ఆవేదపు మాటల నటనమే

స్వార్థంతో గర్వమై సంతోషాన్ని నెట్టించే సంక్షోభమా
అజ్ఞానంతో గర్విష్టివై సుబంధాలతోనే విర్ర వీగడమా   || విడిపోయే ||

మహర్షిగా ఋషి తత్వం లేని ఆత్మీయ స్నేహ శతృత్వమా
దేవర్షిగా అమిథ్య  దైవత్వం లేని మహాత్మ భావ కోపత్వమా

కాలంతో విడిపోయే బంధానికి ఏనాటికైనా నీలో మరణమే
భావంతో వదిలిపోయే నీ స్నేహానికి ఎప్పటికైనా చింతనమే  || విడిపోయే ||

జీవంలో తత్వమా దేహంలో దైవమా

జీవంలో తత్వమా దేహంలో దైవమా
ఆలోచనలో భావమా మేధస్సులో వచనమా
మాటలతో సాగే జీవన వేదమా కాలంతో విజ్ఞానమా  || జీవంలో ||

సర్వం విజ్ఞానం సర్వాంత సుజ్ఞానం సత్యాంశ భోదనం
విశ్వం విధేయం విశ్వాంతర సంభోధం నిత్యాంశ పఠనం

అద్వైత్వ భావమే దేహంలో ఆత్మ స్వభావం
దైవత్వ స్వభావమే జీవంలో శ్వాస తత్వం

మరవలేని జీవిత ప్రయాణంలో ఎన్నో జీవ తత్వాలు ఆలోచనల స్వభావాలు
మరుపేలేని కాల గమనంలో ఎన్నో దైవత్వ స్వభావాలు సత్యాంశ ముఖ్యాంశాలు  || జీవంలో ||

మాటలతో విజ్ఞానం పరిచయాల కార్య కలాపం
మౌనంతో పరిశోధనం సంభాషణలతో సమీక్షం

దీర్ఘ కాల ఆలోచనలలోనే అద్వైత్వ శిఖండం
హిత కాల భావాలలోనే సత్యాంశ ఆత్మ దైవత్వం

మరుపులేని మేధస్సుతో కాలాన్ని భవిష్యతగా భావిస్తూ ఆలోచించడం అద్వైత్వ దైవత్వం
మరవలేని విజ్ఞానంతో సత్యాన్ని హితముగా బోధిస్తూ పరిశోధించడం అమరత్వ జీవత్వం   || జీవంలో ||

Monday, July 25, 2016

నా భావాలకు నిద్రించే అవకాశం లేదే

నా భావాలకు నిద్రించే అవకాశం లేదే
నా తత్వాలకు నిలిచే సమయం లేదే
నాలో జీవించే ఆత్మకు ఆగే కాలం లేదే   || నా భావాలకు ||

నాలోని భావాలు విశ్వములో జీవించే ప్రకృతి స్వభావాలే
నాలోని తత్వాలు జగతిలో దాగిన అద్భుత రూప సత్వాలే

ప్రతి సమయం విశ్వమే నాలో చేరేలా భావాలను సృష్టిస్తున్నది
ప్రతి క్షణం జగతే నాలో కలిగేలా తత్వాలను జీవింపజేస్తున్నది   || నా భావాలకు ||

నా శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు విశ్వ భావాలతో సాగేనే
నా మేధస్సులో ఆలోచన స్వభావాలు ఆత్మ తత్వమై సాగేనే

ఏ సమయం ఏ క్షణ భావన నా మేధస్సుకు చేరునో ఏకాగ్రతతో మెళకువనై ఉన్నాను
ఏ క్షణం ఏ సమయాలోచన తత్వమో ఆత్మకే తెలిసేలా నాలో నేనే ఎరుకనై ఉన్నాను  || నా భావాలకు || 

అమ్మవో దేవతవో మహాత్ములకే తల్లివో

అమ్మవో దేవతవో మహాత్ములకే తల్లివో
విశ్వానివో జీవానివో ఆత్మలకే తత్వానివో  || అమ్మవో ||

జీవ సృష్టికే స్పందన కలిగే తరుణం నీలో దాగిన మహా మాతృ స్వభావమే
విశ్వ జగతికే మధురం కలిగే సమయం నీలో నిండిన మాతా స్వర తత్వమే

జగతికి మరణమే లేని జీవ సృష్టిలో నీవే మహా అద్భుత మూర్తివో
విశ్వానికే నిలయమైన జీవుల భావ స్వభావాలతో జీవించే ధాతవో   || అమ్మవో ||

ఆత్మ తత్వాలతో జీవం పోసే మహాత్మదేవోభవ నీలోని జీవత్వమే
విశ్వ భావాలతో ఊపిరి నింపే మాతృదేవోభవ నీలోని ప్రేమత్వమే

అమ్మగా ఉదయించే నీ కిరణమే ఆకార రూపాల జీవములు
తల్లిగా ఒదిగిపోయే నీ ఆశయమే ప్రకృతి నిర్మాణ ద్వీపములు  || అమ్మవో || 

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శతమానం భవితే కళ్యాణమస్తు

శ్రీరస్తు శుభమస్తు శతమానం భవితే కళ్యాణమస్తు
శతాయుస్సు తో మంగళ సూత్రం దీర్ఘాఆయుస్సు  || శ్రీరస్తు ||

జత కలిసే అమ్మాయి అబ్బాయి ఒకటయ్యే శుభమస్తు
మనస్సులు కలిసిపోయేలా జీవించే తరుణమే శ్రీరస్తు

శతమానం సగర్వమై జగతికి ఒకటై నిలిచే ఏడు అడుగుల బంధం
భవిష్య భవితకు సకాలమై విశ్వానికి విజ్ఞాన జీవనమయ్యే జీవితం

తాళి కట్టు శుభవేళ మంగళ సూత్రంతో సాగే కళ్యాణ వైభోగ శోభనమస్తు
పసుపు కుంకుమల అక్షింతలతో సౌభాగ్యవతిగా దీవించే ముహూర్తమస్తు  || శ్రీరస్తు ||

కన్నులతో కలిసే మంగళం సూత్రంతో సాగే మహా జీవనం
ఆయుస్సును పెంచే ఆనందం అర్థంతో కలిగే సుఖ సంతోషం

సూర్యోదయం నవ దంపతుల జీవితానికి పెళ్ళి తర్వాత సాగే మహా గొప్ప ఆరంభం
ఆకాశ తారా నేత్రం అరుంధతి నక్షత్రం నవ వధువులకు గొప్ప సూచన ప్రారంభం

జీవితంలో ఒక మహా మధుర సమయం కనివిని ఎరుగని సంస్కృతి కళ్యాణం
వధూవరుల జీవన  ప్రయాణం కొత్తగా సాగించే నవ భావాల సంసార జీవితం  || శ్రీరస్తు || 

అమ్మవు నీవే తల్లివి నీవే

అమ్మవు నీవే తల్లివి నీవే
అమ్మమ్మవు నీవే అమ్మకు అమ్మవు నీవే
నీ ఒడిలో ఒదిగి ఎదిగే అమ్మకు అమ్మమ్మవు నీవే   || అమ్మవు ||

తల్లిగా నీవు సృష్టించే జీవమే జగతిలో కలిగే మహా కార్యము
అమ్మగా నీవు పెంచే ప్రేమే విశ్వానికి కలిగే మహా స్వభావము

ప్రతి అమ్మకు అమ్మగా నీలాగే ప్రతి స్త్రీకి తల్లిలా నీవే మార్గ దర్శకము
ప్రతి అమ్మలో ప్రేమగా నీలాగే ప్రతి అమ్మకు నీవే జీవన మార్గ సూత్రము

అమ్మవై ఉదయించే నీ భావన అమరమైన అమృత అమోఘమే
తల్లివై జీవించే నీ తపన ప్రతి జీవికి కలిగే సౌభాగ్య సుందరమే    || అమ్మవు ||

జన్మనిచ్చే నీ భావనలో ప్రతి స్పందన నీ జీవ బంధమే
అమ్మవై జీవించే నీ వేదనలో ప్రతి క్షణం నీ జీవ గమనమే

ప్రతి ధ్యాస ప్రతి శ్వాస అమ్మగా నీకు కలిగే ప్రత్యూష
ప్రతి ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస తల్లిగా నీకు కలిగే మెళకువ

అమ్మగా నీవు నడిచే మార్గమే ప్రతి జీవికి విజ్ఞానము
తల్లిగా నీవు చూపించే విశ్వమే ప్రతి జీవికి నిలయము  || అమ్మవు || 

నా హృదయం మరణించేనే నాలో భావన నిలిచిపోయేనే

నా హృదయం మరణించేనే నాలో భావన నిలిచిపోయేనే
నా ఆలోచన ఆగిపోయేనే నాలో ధ్యాస విశ్వమై కలిసిపోయేనే  || నా హృదయం ||

మరణంతో మౌనమై మేధస్సులో భావాలే శూన్యమై
హృదయంతో లీనమై జగతిలో బంధాలే నిర్జీవమై

గగనాన్ని తాకే నా ఆలోచన ప్రకృతిలో ఒదిగిన నా భావన
నేలను తాకే నా దేహము విశ్వంలో ఆత్మగా సాగే ఆవేదన || నా హృదయం ||

జగమంతా ఓ జ్ఞాపకమై మేధస్సులో సు చరితగా నిలిచిపోయేనే
లోకమంతా ఓ మహా కార్యమై మనస్సులో గుర్తుగా ఉండిపోయేనే

వేదాంతపు విజ్ఞానం మేధస్సులో దాగిన మహా కావ్య గ్రంథమే
వేదనల అనుభవం హృదయంలో నిండిన మహా కార్య ధీక్షయే  || నా హృదయం || 

సువర్ణములో వర్ణమా సుగంధములో గంధమా

సువర్ణములో వర్ణమా సుగంధములో గంధమా
సువర్ణాలతో కనిపించే వర్ణాల తేజమా
సుగంధాలతో తాకే గంధాల పరిమళమా

ఆకాశ భావమే మేఘాల వర్ణ తేజము
పుష్పాల గమనమే గంధాల పరిమళము  || సువర్ణములో ||

సూర్యోదయం వేళలో సూర్యునితో ఆకాశమే అపురూప వర్ణము
సూర్యాస్తమయం సంధ్యలో సూర్యునితో సముద్రమే సువర్ణము  

అరుణోదయ తేజమే మేధస్సులో మెళకువ భావాల ఉత్తేజ కార్యములు
ఉషోదయ వర్ణమే ఆలోచనలలో విశ్రాంతి స్వభావాల ఆరోగ్య తేజములు

ఆకాశంలో నవ భావన మేఘాల వర్ణ ఛాయా చిత్రమే
పుష్పంలో నవ కుసుమం సుగంధాలతో విరిసిన పరిమళం  || సువర్ణములో ||

గంధాలతో మోహనమే సుమధుర భావాల సువాసనల పులకరింతలు
సుగంధాల మధురమే పుష్పాల పూల గమనపు సౌగంధపు సొగసులు

సువాసనలు వెదజల్లే పూలలో నవ పరిమళాల ఊహా భావాలు
సుగంధాలు వ్యాపించే ప్రదేశమే పారిజాత పుష్పాల కమలాలు

సౌందర్యం గుభాళించే పరిమళం సుకుమారపు వలపుల సువాసనలు
అందాల శృంగారముకై సువాసనల మకరంద తైలపు సుగంధములు   || సువర్ణములో || 

Friday, July 22, 2016

ఎవరికి ఎవరు ఉదయించారో ఎవరికి తెలిసేను

ఎవరికి ఎవరు ఉదయించారో ఎవరికి తెలిసేను
ఎవరికి ఎవరు ఏమవుతారో ఎవరికి ఎవరు తెలిపేను
ఎవరికి ఎవరు ఎంతవరకో ఎవరికి తెలియును          || ఎవరికి ఎవరు ||

ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉదయిస్తున్నారో ఎవరికి గమనం
ఎవరెవరు ఎవరికి బంధమవుతారో ఎవరికి చలనం
ఎవరెవరు ఎప్పుడు మరణించెదరో ఎవరికి తరుణం 

ఎవరికి ఎవరో తెలియని బంధాల తీరు దూరమైపోయేనే
ఎవరికి ఎవరు ఎక్కడో తెలియని బంధాల తీరుగా మారేనే
ఎవరికి ఎవరు ఎప్పుడు ఎలాగ కలిసెదరో జగమే తెలిపేను   || ఎవరికి ఎవరు ||

ఎవరికి ఎవరు ఏమౌతారో జ్ఞాపకాల విజ్ఞానానికి ఆయుస్సుగా తెలుసు
ఎవరికి ఎవరు జతగా జీవించెదరో స్నేహంలా కల్యాణంతో కలిపెదరు
ఎవరికి ఎవరు విడిపోతారో దూరపు భావాలతో అస్తమించి పోయేదరు

ఎవరికి ఎవరు ఉన్నా స్నేహంతో జీవిస్తూ సహాయంతో సంతోషించు
ఎవరికి ఎవరు లేకున్నా మహాత్మ తత్వంతో జీవితాన్ని ఎందరికో కల్పించు
ఎవరికి ఎవరు తెలియకున్నా నీకు నీవుగా జగతికి నిలయమై స్నేహాన్ని సృష్టించు || ఎవరికి ఎవరు || 

అమ్మగా జగతిలో ఉదయించావు తల్లిగా లోకంలో ఎదిగావు

అమ్మగా జగతిలో ఉదయించావు తల్లిగా లోకంలో ఎదిగావు
మహాత్మగా విశ్వంలో నిలిచావు పరమాత్మగా అవతరించావు  || అమ్మగా ||

జన్మతో జయంతివై జగతికే సర్వాంతరమైనావు
జన్మకే ప్రేమామృతమై జాగృతిగా నిలిచివున్నావు
జన్మకు అన్నపూర్ణవై అమరావతిగా అధిరోహించావు
జన్మతో జగన్మాతవై ఎన్నో యుగాలుగా సాగుతున్నావు

అమ్మగా నీవే ప్రతి హృదయంలో మొలిచావు
అమ్మగా నీవే ప్రతి జీవికి తోడై నీడై నిలిచావు

అమ్మగా తల్లిగా మేమే ప్రతి రోజు దైవంలా నిన్నే కొలిచాము
అమ్మగా తల్లి వేరులా మేమే నీతో వృక్షంలా బంధమై జన్మించాము  || అమ్మగా ||

జన్మతోనే ఆత్మ భావాన్ని హృదయంలో జీవింపజేశావు
జన్మతోనే విశ్వ తత్వాన్ని మేధస్సులో ఆలోచింపజేశావు
జన్మతోనే వేదాంత దైవత్వాన్ని దేహంలో ధరింపజేశావు
జన్మతోనే స్నేహ బంధాన్ని మనస్సులో సృష్టించావు

అమ్మగా అమరమై జగతికే స్త్రీ వై జన్మనిచ్చావు
అమ్మగా శ్వాస ధ్యాసవై జీవితాలనే జయించావు  || అమ్మగా ||

Thursday, July 21, 2016

ప్రతిరోజు నేర్పుతో నేర్చుకో విజ్ఞానమే తెలుసుకో

ప్రతిరోజు నేర్పుతో నేర్చుకో విజ్ఞానమే తెలుసుకో
ప్రతిరోజు ఓర్పుతో చూసుకో అనుభవమే తెలుపుకో   || ప్రతిరోజు ||

ప్రతి క్షణం ఒక ఆలోచన గమనమే
ప్రతి నిమిషం ఒక విజ్ఞాన భరితమే
ప్రతి గడియ ఒక అనుభవ చరితమే
ప్రతి సమయం ఒక వేదాంత వచనమే  

కాలమే కలిగించేను సమస్యలను ఎన్నో విధాల ఎన్నో వైపులా
అనుభవమే సాగించును పరిస్కార మార్గాలను నలు దిక్కులా   || ప్రతిరోజు ||

ప్రతి క్షణం ఆలోచించుటలోనే ముఖ్యాంశం
ప్రతి నిమిషం స్మరించుటలోనే మహా జ్ఞాపకం
ప్రతి గడియ అన్వేషించుటలోనే వేదాంతం
ప్రతి సమయం చదువుటలోనే పరమార్థం

కాలంతో సాగే విజ్ఞానంతోనే మనలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతుంటాయి
సమయంతో సమన్వయ సమయోచితమైతే పరిష్కారాలు సకాలమవుతాయి  || ప్రతిరోజు || 

ఆంధ్ర భారతి అమరావతి

ఆంధ్ర భారతి అమరావతి
విజ్ఞాన సుమతి అమరావతి
భారత మాలతి అమరావతి
జీవన స్రవంతి అమరావతి
దేశ సంస్కృతి అమరావతి
విశ్వానికే జనతి అమరావతి
లోకైక స్త్రీ జగతి అమరావతి
సంగీత సాహితి అమరావతి
శతాబ్దాల నవతి అమరావతి
జలధార జలతి అమరావతి
అందరికి వినతి అమరావతి
చరిత్రకు ఛత్రపతి అధిపతి
మనోహర దేవతి అమరావతి
విదేశీయ అదితి అమరావతి
మన దేశ జాగృతి అమరావతి
శతమానం భవతి అమరావతి
విశాలాంధ్ర రేవతి అమరావతి
వేదాలకు వేదంతి అమరావతి
ఆరోగ్యానికే ఊష్ణతి అమరావతి
అన్నదాత పూర్ణతి అమరావతి
యదార్థపు సంగతి అమరావతి
సహాసంలో సమితి అమరావతి
సూర్యోదయ కాంతి అమరావతి
సత్యఆంధ్ర ప్రగతి అమరావతి
పర్యావరణ ఆర్ద్రతి అమరావతి
దైవత్వానికే విశ్వతి అమరావతి
దేశానికే బహుమతి అమరావతి
ఎప్పటికైనా సురతి అమరావతి
జ్యోతిర్మయ ప్రణతి అమరావతి
నవ్యఆంధ్ర ఆకృతి అమరావతి
కల్యాణంతో శ్రీమతి అమరావతి
విదేశాలకు ఉన్నతి అమరావతి
శాంతి క్రాంతి ఖ్యాతి అమరావతి
హరితాంధ్ర ప్రకృతి అమరావతి
నదులలో గంగావతి అమరావతి
పవిత్రమైన పార్వతి అమరావతి
ఆధ్యాత్మక ఆధ్యంతి అమరావతి
విజయంలో మారుతి అమరావతి
అమరులకే అధిపతి అమరావతి
విశ్వ లోకాలకే ఆనతి అమరావతి
పూర్ణోదయ పద్మావతి అమరావతి
అఖండ సౌభాగ్యవతి అమరావతి
విద్యాఆంధ్ర సరస్వతి అమరావతి
సూర్యోదయానికే తపతి అమరావతి
నిర్మాణములోనే పద్ధతి అమరావతి
అంతరిక్షమునకే గణతి అమరావతి
గ్రహములకే బృహస్పతి అమరావతి
జన్మభూమిలో జయంతి అమరావతి
అభివృద్ధితోనే సుశాంతి అమరావతి
పసుపు పచ్చని చామంతి అమరావతి

అమ్మ అనే భావన మేధస్సులో జీవిస్తున్నది

అమ్మ అనే భావన మేధస్సులో జీవిస్తున్నది
తల్లీ అనే వేదన హృదయంలో నివశిస్తున్నది  || అమ్మ అనే ||

జన్మించగా శ్వాసలో తొలి భావన అమ్మే అని
జీవించగా జీవంలో తొలి స్పర్శ తల్లియే అని

అమ్మతో జన్మించడం మధురమైన విశ్వ భావన
తల్లితో ఎదగడం మనోహరమైన దివ్య స్పందన

అమ్మతో జీవించడంలో కరుణామయ తన్మయం
అమ్మతో కొనసాగడంలో దయామయ తరుణత్వం  || అమ్మ అనే ||

అమ్మ అనే పిలుపుతో తన హృదయంలో మరో జీవం ఉదయిస్తుంది
అమ్మ అనే పలుకుతో తన మనస్సులో మరో శ్వాసయే ఎదుగుతుంది

అమ్మకు మనమే మరో ప్రాణమై మన సుఖ సంతోషాలనే కోరుకుంటుంది
అమ్మకు మనమే మరో జీవమై మన విజ్ఞాన అనుభవాలనే పంచుకుంటుంది

అమ్మతో మొదలైన జీవితం మరలా మరో జన్మ మరో అమ్మతోనే జననం
అమ్మతో సాగే జీవనం ఎప్పటికి మరవలేని గొప్ప జ్ఞాపకాల భావన వచనం  || అమ్మ అనే || 

Wednesday, July 20, 2016

భావనే నిలిచిపోయేనా రోగమే వదిలిపోయేనా

భావనే నిలిచిపోయేనా రోగమే వదిలిపోయేనా
కాలమే మార్గాన్ని చూపి ఆరోగ్యాన్నే అందించేనా  || భావనే ||

రోగంతో చెలగాటం నిరంతరం పోరాటం
ఆరోగ్యంతో సహవాసం నిత్యం సంక్షోభం

అవకాశమే జీవితం విజ్ఞానమే ప్రయత్నం
సమయమే ఔషధం సమయోచితమే వైద్యం  || భావనే ||

ప్రకృతిలో ఆరోగ్య ప్రాణం ఆనందకర జీవితం
జగతిలో వేదాంత విజ్ఞానం నయగార అనుభవం

నిరాశే లేకుండ కార్య సాధనలో దశబ్దాల సహనం
విజయమే తెలియని ధీక్షలో శతాబ్దాల సహచరం  || భావనే || 

అమ్మా అని పిలిచే పలుకులలోనే ఒక తియ్యని రాగం

అమ్మా అని పిలిచే పలుకులలోనే ఒక తియ్యని రాగం
తల్లీ అని పలికే మాటల పదాలలోనే ఒక తేనీయ స్వరం  || అమ్మా ||

అమ్మా అని పిలిచినా హృదయములో ఒక జీవన నాదం
అమ్మా అని పలికినా మనస్సులో ఒక మమకారపు గీతం

అమ్మగా లాలించే అలనాటి పాటలలో ఒక కమ్మని సంగీతం
అమ్మగా నడిపించే ఆనాటి నడకలలో ఒక నూతన కుసుమం  || అమ్మా ||

అమ్మగా ఎదిగినా అమ్మమ్మగా చూసే ప్రేమలో అనురాగం
అమ్మగా ఒదిగినా అమ్మమ్మతో కలిసే తీరులో అనుబంధం

అమ్మవై అమృతాన్ని పంచే అలనాటి జ్ఞాపకం తెలియని దైవం
అమ్మవై విజ్ఞానాన్ని పంచే ఆనాటి విద్యా గీతమే వేదాంత సత్యం  || అమ్మా ||  

Tuesday, July 19, 2016

సూర్యుడే భగవంతుడై జగమంతా ఉదయించేను

సూర్యుడే భగవంతుడై జగమంతా ఉదయించేను
ఆకాశమే పరమాత్మగా విశ్వమంతా అవతరించేను
ప్రకృతియే మహాత్మగా భువిలోనే పరవశించేను    || సూర్యుడే ||

ఉదయించుటలోనే భగవంతుడు ప్రజ్వలమై అవతరించేను
ఆకాశం ఒదిగిన లక్షణములోనే పరమాత్మ నిలిచిపోయేను
ప్రకృతి ఎదిగే విధానంలోనే మహాత్మ తత్వం వికసించేను

ఉదయిస్తూనే కిరణాల తేజస్సుతో ప్రపంచాన్ని మేలుకొలిపేను
ఆకాశమంతా వెలుగుతూ మేఘ వర్ణంతో ఉత్తేజాన్ని కలిగించేను
ప్రకృతిలో జీవిస్తూనే ఆరోగ్యమైన వాతావరణాన్ని ప్రసాదించేను

సూర్యుని మహోదయమే సృష్టికి జీవులకు మహా తత్వ విచక్షణ విజ్ఞానము
ఆకాశ వర్ణ భావమే జీవుల మేధస్సులకు మహా ధ్యేయ లక్షణ కార్య కర్తవ్యము  
ప్రకృతి సహజత్వమే జీవుల భావ తత్వాలకు జీవన కార్య విజ్ఞాన గమనము    || సూర్యుడే ||

ఉదయం ఏనాటికి మారని దిన చర్యగా భగవంతుని కార్యం సాగేను
ఆకాశం చెదరని పొరగా మేఘాలతో పర తత్వమై నిలయమయ్యేను
ప్రకృతి ఒదిగిపోతూనే తన్మయంతో ఎదుగుతూ విశ్వ తత్వమయ్యేను

ఉదయంతో సాగే జీవుల కార్యాలు విశ్వ విజ్ఞానానికే మహోజ్వల ప్రతిభ
ఆకాశం తెలిపే మేఘ వర్ణాల భావ రూపాలకు ఊహా చిత్రమే నవ జ్ఞాపిక
సృష్టిలో ఉన్న సహజ వనరుల రూపాలే అవసరాలకు నిలయమైన దీపిక

ఉదయించుట జగతికి గ్రహ స్థితికి మహోదయ భ్రమణ గమన చలనము
ఆకాశం మేఘాలకు నిలయమైన మహా గుణమైన తేలికతో కూడిన పొరయే
ప్రకృతి జీవించే జీవులకై ఎదిగే హరితమైన ప్రాణాహార వనరుల కుటీరత్వము || సూర్యుడే ||

ఆత్మగా ఉదయించి మహాత్మగా అస్తమించవా దేవా

ఆత్మగా ఉదయించి మహాత్మగా అస్తమించవా దేవా
శ్వాసతో జన్మించి స్వధ్యాసతో అధిరోహించవా దైవా
మౌనంతో అధిగమిస్తూ జీవంతో మోక్షమించవా దేవా  || ఆత్మగా ||

దైవాధీనము జగత్సర్వము అద్వైత దైవత్వము ఒక్కటే
అభియోగము సర్వాంతము అభ్యుదయము అంతర్గతమే

నీలో నీవై దైవ ప్రవక్తగా ఉదయిస్తూ విశ్వానికే మహాత్మవై నిలిచావు
నీలో నీవే దైవ ధూతగా మేల్కొంటూ జగతికి పరమాత్మవై వెలిసావు   || ఆత్మగా ||

భగవంతుడే వచ్చి విజ్ఞానాన్ని తెలిపేనా మహాత్మయే నడిచి ధర్మాన్నే భోదించేనా
మహాత్వ పూర్ణమైన సేవలను అందించి మహా తత్వాన్ని సంపూర్ణగా సంభోదించేనా

విశ్వమే పర తత్వమై ఆత్మే మహా పర్వతమై మహాత్మగా ఉదయించేనా
జగమే పర భావమై పరమాత్మే మహా శిఖరమై దైవాత్మగా అవతరించేనా  || ఆత్మగా || 

ఊపిరిలో ఊహా భావ తత్వమే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలుగా

ఊపిరిలో ఊహా భావ తత్వమే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలుగా శ్వాసతో ఆత్మ జీవం ఉదయించినది
శ్వాసా స్పర్శలో మాతృత్వమే మహా జీవమై తల్లి భావ తత్వాలతో ఆత్మ జీవం ఎదుగుతున్నది
జీవత్వంలో దైవత్వమే అమరమై శ్వాసలో ఆత్మయే లీనమై హృదయంతో జీవిస్తున్నది
అంతర్గత దేహంలో జీవమే సర్వస్వమై శ్వాసే మహాత్మగా విశ్వ జగతిలో లీనమైనది 

నీవే లేని జగం నీతో లేని యుగం

నీవే లేని జగం నీతో లేని యుగం
నీవే లేని సగం నీతో లేని బంధం
నీవే లేని రూపం నీతో లేని ఆకారం || నీవే లేని ||

ఒకరికి ఒకరై జీవిస్తేనే జగానికి ఒకటై నిలిచెదం
ఒకరికి ఒకరై తోడైతేనే యుగానికి ఒక్కటై పోతాం
ఒకరికి ఒకరై నడిచేస్తేనే కాలానికి ఒకరై ఉంటాం

నీవు నేను కలిసివుంటేనే మరో ప్రపంచం
నీవు నేనే కలుసుకుంటేనే మరో జీవితం
నీవు నేను కలవాలంటేనే మరో సమయం  || నీవే లేని ||


ఒకరికి ఒకరు చూసుకుంటే మనలోనే స్నేహం
ఒకరికి ఒకరు పంచుకుంటే మనలోనే సహాయం
ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకుంటే మనలోనే బంధం

నీవు నేను నడిచేలా మరో ప్రయత్నం
నీవు నేను నడిపించేలా మరో జీవం
నీవు నేను నడిపించాలా మరో జగం  || నీవే లేని || 

సహాసమే శ్వాసగా సాగిపో యువసేన

సహాసమే శ్వాసగా సాగిపో యువసేన
పోరాటమే ధ్యాసగా నడిచిపో జనసేన
విజయమే మాటగా వెళ్ళిపో మహాసేన  || సహాసమే ||

జయమే నీది రాజ్యమే నీది పోరాటమే నీది
భవిత నీది కాలమే నీది ధైర్య సహాసమే నీది 

విజయంలోనే ఉన్నది అభివృద్ధి జయించుటలోనే ఉన్నది సంవృద్ధి
సంకల్పంలోనే ఉన్నది స్వయంకృషి కర్తవ్యంలోనే ఉన్నది సర్వస్వం 

యువతకు తెలియాలి విజ్ఞానం జనానికి తెలపాలి అనుభవం
సమాజానికి అందించాలి సామర్థ్యం మనిషికి ఉండాలి కర్తవ్యం  || సహాసమే ||

ఒంటరిగా సాగే పోరాటంలోనే కలవాలి అందరి భావాల శాంత హృదయం
సమూహంతో సాగే సహనంలోనే కలగాలి మహోదయ భావాల లక్ష్య గమనం

శ్రమించడంలోనే ఉన్నది శ్రమదానం పని చేయడంలోనే ఉన్నది ప్రతిఫలం
ప్రయాణంలోనే ఉన్నది శ్వాసా స్నేహం మార్గంలోనే ఉన్నది ధ్యాసా గమ్యం 

నిత్యం సత్యం ధర్మం సహజమే భావం బంధం తపనం సమయోచితమే 
కాలం సమయం ప్రయత్నం విజయమే లక్ష్యం ధ్యేయం కర్తవ్యం సమన్వయమే  || సహాసమే || 

Monday, July 18, 2016

దైవం మానవ రూపంలో అవతరించును ఈ లోకంలో

దైవం మానవ రూపంలో అవతరించును ఈ లోకంలో
భావం జీవుల దేహంలో ఉదయించును ఈ జగతిలో   || దైవం ||

సర్వం జ్ఞానం ఒక వేదమై మేధస్సులలో సాగేను
జీవం వేదం ఒక విజ్ఞానమై ఆలోచనలలో సాగేను

మౌనం తత్వం మహాత్మునిగా చూపించే భావనలే
దైవం సత్యం పరమాత్మునిగా తలిచే తత్వములే

ప్రాణం కోసమే ప్రేమా బంధం జీవన సంబంధం
మమత కోసమే మనస్సు హృదయం జీవిత అనురాగం  || దైవం ||

నిత్యం సత్యం సర్వం శాంతం ధర్మం నిరంతరం
వేదం జ్ఞానం జీవం కార్యం లోకం విశ్వం సర్వాంతరం

జీవంలో కార్యం మేధస్సులో ప్రయాణం ఒక జీవన గమ్యమే
దేహంలో భావం ఆలోచనలో తత్వం ఒక జీవిత భ్రమణమే

జగతికి సూర్యోదయమే అవతరించును ఈ లోకంలో
విశ్వానికి సూర్యాస్తమే అవధరించును ఈ భువిలో   || దైవం ||

ఆత్మగా వచ్చాను మహాత్మగా ఎదిగాను ఈ లోకానికి

ఆత్మగా వచ్చాను మహాత్మగా ఎదిగాను ఈ లోకానికి
మౌనమై ఉన్నాను తత్వమై ఒదిగాను ఈ విశ్వానికి   || ఆత్మగా  ||

భావంతో ఉదయించా స్వభావంతో సాగించా నా కాలాన్ని
తత్వంతో ప్రకాశించా మాతృత్వంతో ధ్యానించా నా సమయాన్ని

జగమంతా జీవమై శ్వాసతో ఒదిగిపోయా నాలోనే
విశ్వమంతా ఊపిరినై దేహంలో నిలిచిపోయా నాలోనే

ధ్యాసతో యోగమై సంయోగ ధ్యానమై ధరణిలో నిలయమయ్యాను
వేదంతో భావమై తత్వంతో మాతృత్వమై దివిలో పదిలమయ్యాను   || ఆత్మగా  ||

ఆకాశంతో రూపమై విజ్ఞానంతో మేఘ వర్ణమై తేజస్సుగా ప్రకాశించాను
ప్రకృతితో జీవమై భావంతో శ్వాస దేహమై ఉత్తేజముగా జ్వలించాను

దైవత్వంతో జీవిస్తూ అద్వైత్వమై అవతార మూర్తిగా సాగుతున్నాను
దైవంతో శాంతిస్తూ అపార మహా తత్వమై అవధూతగా వెళుతున్నాను  

మేధస్సులో అన్వేషణతో ఆలోచనలో వివేకంతో ప్రయాణిస్తున్నా
కార్యములో పర్యవేక్షణతో విధానంలో సిద్ధాంతంతో గమనిస్తున్నా || ఆత్మగా  || 

సూర్యనితో జీవించే కాలం నా మేధస్సులో మొదలైనది

సూర్యనితో జీవించే కాలం నా మేధస్సులో మొదలైనది
సూర్యునితో నడిచే కాలం నా ఆలోచనలో ఆరంభమైనది
సూర్యునితోనే జీవిస్తూ సాగే కాలం నాలోనే ఉదయించినది  || సూర్యనితో ||

సూర్యోదయమే నాకు తెలిపెను నాతో మేల్కొని నడచిరా అని
సూర్య కిరణమే నాకు తెలిపెను నాతో మెలకువగా సాగరా అని

సూర్య తేజస్సుతో వర్ణములయందు సాగగా నాలో సువర్ణ భావమే
సూర్య ప్రజ్వలంతో కాంతి కిరణాలయందు సాగగా నాలో ప్రకాశమే

సూర్య క్రాంతి భ్రమణమే గ్రహాల స్థితి కాల ప్రయాణమని
సూర్య భ్రమణ కిరణమే విశ్వ ప్రదేశాల సకాల గమనమని   || సూర్యనితో ||

సూర్యునితో నా దేహం కాంతి కిరణమై జగతికే ప్రకాశమైనది
సూర్యునిలో నా శ్వాస క్రాంతి జీవమై విశ్వానికే సువర్ణమైనది

సూర్యుని లోకమే నవ ఉత్తేజమైన విశ్వ జీవన లోకమని
సూర్యని వర్ణమే నవ తేజమైన కాంతి జీవన ప్రపంచమని

యుగాలుగా సాగే కాలంలో ప్రతి క్షణం నేను ఒక భావమై సాగుతున్నాను
క్షణాలుగా సాగే సమయంలో ప్రతి స్థానంలో ఒక వర్ణమై వెలుగుతున్నాను  || సూర్యనితో ||

కాలంతో సాగే కవితలు ఎన్నో

కాలంతో సాగే కవితలు ఎన్నో
కవితలుగా సాగే భావాలు ఎన్నో
కాలంతో సాగే కవితలలో కవి విజ్ఞాన భావాలు ఏవో ఎన్నెన్నో  || కాలంతో ||

కవితలుగా తెలిపే భావాలలో విజ్ఞానమే ముఖ్యాంశం
విజ్ఞానంతో సాగే కవితలలో ప్రముఖ జ్ఞానమే వేదాంశం

విజ్ఞానంతో లేని కవితలు ఏనాటికైనా చెదిరిపోయేనులే
భావాలోచన లేని కవిత్వాలు ఎప్పటికైనా చెల్లాచెదురులే  || కాలంతో ||

విజ్ఞానంతో కూడిన భావ కవితలనే విశ్వానికి అందించు
జ్ఞానంతో సాగే ఆలోచన భావాలనే ప్రపంచానికి విస్తరించు

కవితలతోనే కవి హృదయం మౌనమై కాలంతో సాగిపోయేనే
భావాలతోనే కవి మేధస్సు అమరమై వేదంతో వెళ్ళిపోయేనే   || కాలంతో || 

Friday, July 15, 2016

మహాత్మగా నడిచే కాలం ఏది

మహాత్మగా నడిచే కాలం ఏది
కాలంతో నడిచే మహాత్ములు ఏరి
మహాత్మగా జీవించే కాలం ఎప్పటికో మరి  || మహాత్మగా ||

మనలో మనకు తెలియని విజ్ఞానమే మహాత్మకు తెలిసేనని
మనలో మనం చెప్పుకోలేని విజ్ఞానమే మహాత్ములు తెలిపేనని

మహాత్మగా ఎదగాలని ఉన్నా ఎదగలేని కాలం తీరు సమస్యలతోనే
మహాత్మగా నిలవాలని ఉన్నా నిలువలేక సమయంతో సాగిపోతూనే

మనలో మనమే మహాత్మ అని గర్వించే భావాలు శూన్యమై పోయేనే
మనలో మనం గుర్తించని మహానుభావులు ఎందరో ఎక్కడికో వెళ్ళేనే  || మహాత్మగా ||

మహాత్మగా సాగే ప్రయాణం కాలమే తెలిపే లోకమై వస్తుందని
మహానుభావులుగా నడిచే మార్గం మనతోనే మొదలవుతుందని

మనకు మనమే సహాయం చేసుకుంటే సయోధ్యమైన అభివృద్దేనని
మనలో మనం కలిసి ఏకమై పోతేనే ఏదైనా మన కోసం ప్రాప్తిస్తుందని

అభివృద్ధిలో ఉన్న యోగ భావమే మహాత్ముల సారాంశమైన విధానమని
ఏకత్వంలో ఉన్న సంయోగమే మహానుభావుల ప్రశాంతమైన విజ్ఞానమని  || మహాత్మగా ||

మాతృత్వం ఒక జీవ తత్వం

మాతృత్వం ఒక జీవ తత్వం
మహా తత్వం ఒక మహాత్ముని దైవత్వం
ప్రతి తత్వం విశ్వంలో ఒదిగిన జీవత్వం || మాతృత్వం ||

ఆత్మ తత్వం జీవిలో ఒదిగిన మాతృత్వమే
మహా తత్వం మహాత్మునిలో ఎదిగిన జీవత్వమే

దైవత్వం సత్య భావాలతో సాగే ఆత్మ తత్వం
అద్వైత్వం పరమాత్మతో నడిచే పర తత్వం

వేదత్వం మహాత్ముల గుణ తత్వం
వేదాంతం మహానుభావుల సుగుణత్వం  || మాతృత్వం ||

భావంతో సాగే మహా జీవుల జీవనమే ఒక నవ తత్వం
స్వభావంతో సాగే అనేక జీవుల జీవితమే ఒక నవీనత్వం

విశ్వ తత్వం జగతికి మాతృత్వం
మహా తత్వం మహాత్మకు జీవత్వం

ప్రకృతిలో దాగిన పర తత్వాలే కాలంతో తెలిసే విజ్ఞాన తత్వం
అణువులో దాగిన జీవ తత్వాలే పరిశోధనలో కలిగే నవ తత్వం  || మాతృత్వం ||

మాత్రోదయం ఒక జీవోదయం

మాత్రోదయం ఒక జీవోదయం
మహోదయం ఒక సూర్యోదయం  

ప్రతి జీవిలో తొలి భావమే శుభోదయం
ప్రతి జీవికి మాతృ తత్వమే నవోదయం   || మాత్రోదయం ||

సూర్యునితో లోకమంతా తేజోదయం
ఆకాశంలో మేఘాలన్నీ సువర్ణోదయం

జీవంతో జన్మించే ప్రతి జీవికి శుభోదయం
భావంతో జీవించే ప్రతి జీవికి మాత్రోదయం

నవోదయం శుభోదయం అంటున్నది ఒక జీవోదయం
సర్వోదయం విశ్వోదయం అనిపించెను ఒక తేజోదయం  || మాత్రోదయం ||

జీవంతో ఆరంభమే ఆత్మోదయం
జన్మతో ప్రారంభమే జీవోదయం

ఎదిగే ప్రతి జీవిలో నవోదయం
ఒదిగే ప్రతి దేహంలో వర్ణోదయం

ఉదయించే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలకు మహోదయం
జ్వలించే విశ్వానికి గ్రహాలతో సాగే జగతికి సూర్యోదయం  || మాత్రోదయం || 

Thursday, July 14, 2016

సహాసమే సామర్థ్యమై శ్వాసే విజయం వైపు సాగించునా

సాహసమే సామర్థ్యమై శ్వాసే విజయం వైపు సాగించునా
ఆలోచనే ప్రయత్నమై ధ్యాసే మహా కార్యంతో సాగిపోవునా

సాహసమే ఊపిరిగా కార్యమే ధ్యాసగా విజయమే లక్ష్యమై సాగేనా
ఆలోచనే ధైర్యంగా ప్రయత్నమే ఉత్తేజముగా కర్తవ్యంతో సాగునా  || సాహసమే ||

జీవించుటలో ఎదిగే విజ్ఞానమునకై సాహసం చేసెదెమా
జీవితంలో కలిగే అనుభవానికై సామర్థ్యంతో పోరాడెదమా

భవిష్య కాలంతో సాగేందుకు పరుగులు చేసెదమా
రేపటి కాలంతో నడిచేందుకు ప్రయాణం సాగించెదమా   || సాహసమే ||

జీవం ఉన్నంతవరకకైనా మన విజ్ఞానాన్ని చాటుకుందామా
విశ్వం సహకరించువరకు మన అనుభవాన్ని తెలుపుకుందామా

స్నేహంతో సాగే జీవితాన్ని అందరికి ఇప్పుడే పంచెదమా
సాహసంతో సాగే విజయ రహస్యాన్ని ఎందరికో తెలిపెదమా  || సాహసమే || 

సూర్యోదయమే జగతికి జీవం

సూర్యోదయమే జగతికి జీవం
సూర్యకిరణమే ప్రకృతికి తేజం

సూర్యుని వెలుగే విశ్వానికి నవోదయం
సూర్యుని తేజమే లోకానికి మహోదయం  || సూర్యోదయమే ||

ఉదయంతో మేధస్సులో మెలకువ సాగే యత్నం  
సూర్యునితో మన ఆలోచనలు కార్యాలతో నిమగ్నం

ఉదయించే భావాలలో ఉన్న ఉత్తేజం మహా వేదం
ప్రజ్వలించే స్వభావాలలో మన తత్వం వేదాంతం  || సూర్యోదయమే ||

ప్రతి కిరణం జగతికి ఎన్నో విధాల అవసరం
ప్రతి తేజం విశ్వానికి ఎన్నో వైపులా విశిష్టం

సూర్యుడే ప్రతి జీవికి విజ్ఞాన సూచక సోపానం
సూర్యుడే ప్రతి జ్ఞానికి అనుభవ సూత్ర చరితం  || సూర్యోదయమే ||   

Wednesday, July 13, 2016

నా తల్లికి నేనే ఒక జీవం

నా తల్లికి నేనే ఒక జీవం
నా తల్లికి నేనే ఒక రాగం
నా తల్లికి నేనే ఒక జీవన తరంగం  || నా తల్లికి ||

నాలో దాగిన తన భావమే ఒక పుష్పం
నాలో కలిగే తన గానమే ఒక సంగీతం

నాతోనే తన హృదయం విరిసింది
నాతోనే తన బంధం వెలిసింది

నాలో తన మాతృత్వమే విశ్వమై నిలిచింది
నాలో తన మధురత్వమే జగమై సాగింది       || నా తల్లికి ||

నాలో ఒక భావన తెలిపేను తన హృదయం
నాలో ఒక తత్వమే తలిచేను తన స్పందనం

నాతో తన జీవం సాగేను తరతరాలుగా
నాతో తన రాగమే సాగేను చిరకాలముగా

నేనే ఒక వేదమై ఎదిగాను తన లోకంలో
నేనే ఒక గాత్రమై ఒదిగాను తన ఒడిలో    || నా తల్లికి ||

నా తల్లికి నేనే హృదయం

నా తల్లికి నేనే హృదయం
నా తల్లికి నేనే నేత్రం
నా తల్లికి నేనే రూపం
నా తల్లికి నేనే ఆకారం   || నా తల్లికి ||

నాలోని శ్వాసే తన జీవం
నాలోని ధ్యాసే తన భావం
నాలోని మనస్సే తన మమకారం
నాలోని ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలే తనకు ప్రాణం

నాలోని ఆత్మకు నీవే ప్రతి రూపం
నీలోని మహాత్మకు నీవే మహా దైవం

నీవే నాలో దాగిన విశ్వం
నీవే నాలో నిండిన లోకం
నీవే నాలో వెలసిన జగతి
నీవే నాలో విరిసిన ప్రకృతి    || నా తల్లికి ||


నా ఊపిరిలో నీవే ఉత్సాహం
నా ఉష్ణములో నీవే ఉత్తేజం
నా దేహములో నీవే స్పందనం

నాలో ఉన్న బంధమే నీ అనుబంధం
నాలో ఉన్న మమతే నీ అనురాగం

నేను నడచిన మార్గమే నీ ప్రయాణం
నేను నిలిచిన స్థానమే నీ గమ్యం
నేను కొలిచిన వేదమే నీ విజ్ఞానం
నేను తలచిన గౌరవమే నీ సత్కారం   || నా తల్లికి || 

Tuesday, July 12, 2016

బాబా నీవలె ఎవరు అవతరించెదరు

బాబా నీవలె ఎవరు అవతరించెదరు
సాయి నీలాగే ఎవరు ఉదయించెదరు

నీ రూపాన్నే ఇంకెవరు ధరించెదరు
నీ ఆకారాన్నే మరల ఎవరు పొందగలరు
నీ భావ తత్వాలతో ఎవరు జీవించగలరు   || బాబా ||

నీలోని ఆత్మ తత్వం మహాత్మగా నిలిచేను
నీలోని వేద భావం మాతృ తత్వమై సాగేను

నీలోని విజ్ఞానం విశ్వ విజ్ఞాన పాండిత్యం
నీలోని వేదాంతం దివ్య జ్ఞాన సాహిత్యం

నీలోని ఓర్పుకు మహా విశ్వమే నిలయమైనది
నీలోని సహనానికి ప్రకృతియే శాంతించినది  || బాబా ||

నీలో దాగిన కరుణాదయామృతం ఓ మహా తత్వం
నీలో నిండిన మధురామృతం ఓ గొప్ప నిర్వచనం

నీవు సాగే కాలం అజ్ఞానాన్ని తొలగించే అనుభవం
నీవు నడిచే ప్రదేశం ప్రశాంతతను పొందే యోగం

నీవు లేని లోకం అల్లా కల్లోలమై పోతున్నది
నీవు లేక ఈ జగతి అదో రకమై సాగుతున్నది  || బాబా || 

ఏనాటికి నాలో దాగిన భావాలు శూన్యమైపోయేను

ఏనాటికి నాలో దాగిన భావాలు శూన్యమైపోయేను
ఏనాడు నాలో కలిగే ఆలోచనలు నిలిచిపోయేను
నాలో భావనాలోచనలు ఎంతవరకు సాగిపోయేను  || ఏనాటికి ||

భావనయే ఆలోచనగా నాకు తెలుపుతున్నది అర్థమైన విజ్ఞానం
ఆలోచనగా నాకు తెలుస్తున్నది పరమార్థమైన స్వభావ తత్వం

భావమే శూన్యమైతే ఆలోచనే నిలిచిపోతే మేధస్సులో నిశ్శబ్దం
దేహమే కదలక హృదయమే ఆగిపోతే మరణమే సుఖాంతరం    || ఏనాటికి ||

మేధస్సులో భావనలేని కాల జీవనం మందమతిగా మారే అజ్ఞానం
ఆలోచనలో అర్థంలేని కాల జీవితం మతి స్థిమితం లేని అవివేకం  

భావనతోనే జీవించే జీవుల మేధస్సులలో ప్రతి రోజు కార్య గమనం
ఆలోచనతో జీవించే జీవుల మేధస్సులలో ప్రతి క్షణం కార్య గమకం  || ఏనాటికి || 

అమ్మా అనే పిలుపులో కమ్మని రాగమే తేనీయం

అమ్మా అనే పిలుపులో కమ్మని రాగమే తేనీయం
అమ్మా అనే తొలి పలుకులో మధురమే సుగంధం  || అమ్మా ||

నీ భావనతోనే నేను ఉదయించాను ఓ రూప వర్ణమై
నీ ఆలోచనతోనే నేను ఎదిగాను ఓ ఆకార స్వర జీవమై

నీవు పలికే పిలుపులలో నాలో కలిగేను ఓ ఉత్తేజం
నీవు తెలిపే పలుకులలో నాలో తెలిసేను ఓ కర్తవ్యం  || అమ్మా ||

నీ మాటల తరంగాలు నన్ను పిలిచేను వేణు గానంలా
నీ బాటల మార్గాలే నన్ను నడిపించేను ఓ బాటసారిలా

నీవే నా ఆశయమై నీ కోసమే నేను జీవిస్తున్నా ఆయుస్సునై
నీవే నా జీవన జీవమై నీ కోసమే నేను ఉదయిస్తా మరో జన్మనై  || అమ్మా || 

ఏనాడో తలచిన పద్మశ్రీ ఒకనాడు కలిగేను నాలో పద్మ భాషణగా

ఏనాడో తలచిన పద్మశ్రీ ఒకనాడు కలిగేను నాలో పద్మభూషణగా
ఈనాడే తలచిన పాద పుష్పం ఇక్కడే వెలసేను పద్మ కమలమై
ఏనాటిదో నా భావన అనంతమైన భావాల దివ్య ప్రతి స్పందన
ఈనాటికే చేరిన నా స్వప్నం ఆనాటి పద కావ్యాల మహా ఆవిష్కరణ 

నా నేత్రం తాకేను కమల కిరణం

నా నేత్రం తాకేను కమల కిరణం
నా భావం తెలిపేను సూర్య తేజం
నా ఆలోచన చూపించేను దివ్య పుష్పం
నా మేధస్సు తలిచేను మధుర సుగంధం  || నా నేత్రం ||

నాలోనే దాగిన కమల పుష్పం నీకై తలచిన సుగంధం
నాలో నిండిన సూర్య తేజం నీకై వెలసిన ఆశా కిరణం

నాలో నిలిచిన నవ భావం నిన్నే తాకిన గాలి గంధర్వం
నాలో పలికిన స్వర రాగం నీతోనే కలిసిన మౌన వేదం   || నా నేత్రం ||

నీకై నేను ఉదయించాను సూర్య కిరణమై
నీకై నేను వేచివున్నాను మధుర స్వప్నమై

నీ నాభిలో నిలయమై ఉన్నాను ఓ నక్షత్రపు బిందువులా
నీ రూపంలో నిమగ్నమై ఉంటాను ఆకాశ భావ వర్ణములా  || నా నేత్రం || 

Monday, July 11, 2016

శ్వాస పై ధ్యాస - ఇక ఏ ఆలోచన లేదు

శ్వాస పై ధ్యాస - ఇక ఏ ఆలోచన లేదు
శ్వాస పై ధ్యాసతో జీవితం మరింత కాలం
రోగాన్ని ఆరోగ్యాంగా మార్చుకునే అవకాశం
ఏకాగ్రతతో శ్వాసపై ధ్యాస పెడుతూ ఆలోచనలను తగ్గించడడం
ఆలోచనలేని మేధస్సు శ్వాసలో సుఖాసనమై ఆరోగ్యమై నిద్రిస్తుంది
అవయవాలలో ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గి హృదయ శ్వాసలో రక్తం ప్రసరిస్తుంది
ధ్యాసతో శరీరానికి కావలసిన సుఖాంతరమైన మహా విశ్రాంతి లభిస్తుంది
శ్వాసతోనే అవయవాలకు ఓదార్పు శ్వాసతోనే ఊపిరికి సహనం
కదలికలో నెమ్మది ఆలోచనలో ఆరోగ్య భావన మేధస్సులో ఉత్సాహం
దీక్షతో సాధన కాలంతో అభ్యాసం పట్టుదలతో అధ్యాయం
ప్రతి రోజు ఒక మహా ప్రయత్నం ప్రతి రోగానికి మహా మార్గం
వైద్యం పొందుతూనే శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టండి త్వరగా రోగాన్ని వదిలించండి
అంతిమ స్థాయిలో ఆఖరి స్థాయిలో శ్వాస ధ్యాస కంటే ఇప్పుడే ప్రయత్నించండి
నేటి శ్వాసపై ధ్యాస ఓ ఆరోగ్యం ఓ సామర్థ్యం ఓ ఏకాగ్రత ఓ విజ్ఞాన విజయం
సమయానికి ఆహారం విశ్రాంతి నిద్ర శ్వాసపై ధ్యాస సమపాలలో సద్వినియోగం
ఎప్పటికైనా మరువకుండా ఆలోచనలేని ప్రతి క్షణం గుర్తుగా ఆలోచిస్తూ సాధన చేయండి
శ్వాసపై ధ్యాస ఒక మొక్క వృక్షమైన తీరు స్వభావం తత్వం అంతా సూక్ష్మ పరిశీలనయే
శ్వాసపై ధ్యాస ఒక శాస్త్రీయమైన సూక్ష్మ స్వభావ విశ్వ తత్వపు సాధన  
ఖాళీ సమయమే శ్వాస పై ధ్యాస అదే జీవన ఆరోగ్య సూత్రం శాస్త్రీయం  

మనిషి నాయకుడు అధిపతి మహామంత్రి మహాత్మ పరమాత్మ

మనిషి నాయకుడు అధిపతి మహామంత్రి మహాత్మ పరమాత్మ
మనిషి తన నివాసంతో పాటు తన సమాజాన్ని మార్చాలి
నాయకుడు తన సమాజంతో పాటు తన గ్రామాన్ని మార్చాలి
అధిపతి తన గ్రామంతో పాటు తన రాష్ట్రాన్ని మార్చాలి
మహామంత్రి తన రాష్ట్రంతో పాటు దేశాన్ని మార్చాలి
మహాత్మ తన దేశంతో పాటు ప్రపంచాన్ని మార్చాలి
పరమాత్మ తన ప్రపంచంతో పాటు అంతరిక్ష అనంత లోకాలను మార్చాలి
సామాన్యుడు తనకు తానుగా మనిషిగా ఎదుగుతూ పరమాత్మ కావాలి
ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి మనిషికి దేశానికి ప్రపంచానికి మార్గ దర్శకం కావాలి 

జలంధరుడివో నీవు జలధాతవో

జలంధరుడివో నీవు జలధాతవో
జలధారవో నీవు జల జననివో
జలభేరివో నీవు జల జగతివో
జలజాక్షివో నీవు జల జగమివో
జలపత్రివో నీవు జల జీవనివో
జలచరాల సకల జీవరాసులకు నీవు జలగంగవు  

అమ్మా! - జననీ జగన్మాత జన జీవన లోక మాత

అమ్మా!
జననీ జగన్మాత జన జీవన లోక మాత
జానకీ జనప్రియ జల జీవన స్వరూపిణి
జాపత్రీ జల జీవని జలధారపు జలధాత్రి
జగతీ జయశ్రీ జయ విజయ జ్వాలాముఖి
జమునా జల జాక్షి జలతీ జల యమునాశ్రీ
జగమీ జల శ్రీదేవి జల జలజ జల జీవనశ్రీ

ఓం నమో విజ్ఞేశ్వర

ఓం నమో విజ్ఞేశ్వర
ఓం నమో గణేశ్వర
ఓం నమో గజేశ్వర
ఓం నమో విధ్యేశ్వర
ఓం నమో విశ్వ విజ్ఞాన జ్ఞానేశ్వర

అమ్మా! - నీవే నా తొలి జీవం నీవే నా తొలి ప్రాణం

అమ్మా!
నీవే నా తొలి జీవం నీవే నా తొలి ప్రాణం
నీవే నా తొలి శ్వాస నీవే నా తొలి ధ్యాస    || అమ్మా! ||

నీవే నా తొలి రూపం నీవే నా తొలి ఆకారం
నీవే నా తొలి ప్రదేశం నీవే నా తొలి అణువు
నీవే నా తొలి ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస చలనం
నీవే నా తొలి నేత్రం నీవే నా తొలి రాగ తరంగం
నీవే నా తొలి అవయవం నీవే నా తొలి హృదయం

నీవే నా తొలి స్పర్శ నీవే నా తొలి ఎరుక
నీవే నా తొలి బంధం నీవే నా తొలి భావన
నీవే నా తొలి ఆలోచన నీవే నా తొలి అర్థం
నీవే నా తొలి స్వభావం నీవే నా తొలి తత్వం
నీవే నా తొలి ఆత్మ నీవే నా తొలి అంతరాత్మ  || అమ్మా! ||

నీవే నా జన్మకు ప్రతి రూపం
నీవే నా జీవితానికి ప్రేమామృతం
నీవే నా ఊపిరికై వెలసిన విశ్వ జగతి బ్రహ్మాండం

నీవే నా దైవం నీవే నా సర్వస్వం
నీవే నా విజ్ఞానం నీవే నా అభినయం
నీవే నా మాతృదేవోభవ నీవే నా మహాత్మదేవోభవ
నీవే నాకు మహా అద్భుతం నీవే సృష్టికి జీవ ధాత్రి  || అమ్మా! ||

నీవే నా తొలి వెలుగు నీవే నా తొలి చీకటి
నీవే నా తొలి ఉష్ణం నీవే నా తొలి అలుపు
నీవే నా తొలి పలుకు నీవే నా తొలి పిలుపు
నీవే నా తొలి వణుకు నీవే నా తొలి కునుకు

నీవే నా తొలి స్వప్నం నీవే నా తొలి ఊహ
నీవే నా తొలి స్నేహం నీవే నా తొలి హితం
నీవే నా తొలి జ్ఞాపకం నీవే నా తొలి చిహ్నం
నీవే నా తొలి శ్రేయోభిలాషివి నీవే నా తొలి విధేయతవు  || అమ్మా! ||

నీవే నా తొలి ఆకలి నీవే నా తొలి దాహం
నీవే నా తొలి స్ఫూర్తి నీవే నా తొలి ధైర్యం
నీవే నా తొలి కార్యం నీవే నా తొలి కర్తవ్యం
నీవే నా తొలి ఓర్పు నీవే నా తొలి సహనం
నీవే నా తొలి పరిచయం నీవే నా తొలి పరిశోధన

నీవే నాకు స్పందన నీవే నాకు తరుణం
నీవే నాకు సంతోషం నీవే నాకు ఉత్సాహం
నీవే నాకు ఆనందం నీవే నాకు మహా వరం
నీవే నాకు దివ్యత్వం నీవే నాకు పరిమళం
నీవే నాకు శ్రేష్టం నీవే నాకు పరిశుద్ధ పరిపూర్ణం || అమ్మా! ||

Friday, July 8, 2016

ఆత్మ పరమాత్మ మాత మహాత్మ

ఆత్మ పరమాత్మ మాత మహాత్మ
ఆత్మ తత్వం పరమాత్ముని పరమార్థం
మాతృ తత్వం మహాత్ముని స్వభావం
ఆత్మ మాతృత్వం పరమాత్ముని స్వభావత్వం 

ఆత్మదేవోభవ

ఆత్మదేవోభవ
మహాత్మదేవోభవ
పరమాత్మదేవోభవ
జీవాత్మదేవోభవ
శ్వాసాత్మదేవోభవ
తత్వాత్మదేవోభవ
భావాత్మదేవోభవ
స్వభావాత్మదేవోభవ
దైవాత్మదేవోభవ
దేహాత్మదేవోభవ 

అమ్మ అంటే జీవమని మాతృ భావన

అమ్మ అంటే జీవమని మాతృ భావన
తల్లి అంటే దైవమని జగతి తత్వము
విశ్వమంతా జీవమై జగతి మాతృ తత్వమే ఐనది   || అమ్మ అంటే ||

శ్వాసతోనే శ్వాసను సృష్టించే జీవమే అమ్మ
శ్వాసలోన శ్వాసకు ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసే అమ్మ

తన ఆత్మ యందే మరో ఆత్మను జత చేర్చుకునే భావనయే అమ్మ
ద్వి ఆత్మల ద్వి జీవముల చతుర శ్వాసయే తల్లి ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస

రెండు ప్రాణాలతో ఒక మనస్సుతో జీవించే దైవమే అమ్మ
రెండు జీవములతో ఒకే స్వభావంతో జీవించే భావనయే అమ్మ    || అమ్మ అంటే ||

తన జీవము నుండే మరో తన ప్రతి రూపాన్ని ఇచ్చే హృదయమే అమ్మ
తన దేహములోనే మరో దేహాన్ని అన్ని అవయవాలతో సృష్టించేదే అమ్మ

అమ్మ అంటే దైవమని అమ్మమ్మ అంటే మాతృత్వమని కొలిచేదే మాతృదేవోభవ
తల్లి అంటే జీవమని మాత అంటే ఆత్మ పరమాత్మ అని తలిచేదే మహాత్మదేవోభవ

అమ్మతోనే జన్మిస్తూ అమ్మతోనే ఎదుగుతూ అమ్మనే మహా దైవమని గౌరవించాలి
అమ్మతోనే విజ్ఞానం అమ్మతోనే నడవడి నేర్చుకుంటూ అమ్మమ్మనే సత్కరించాలి  || అమ్మ అంటే || 

వర్ణమే తేజమై విశ్వమే వెలుగై జీవమే ఉత్తేజమై జీవితమే కొనసాగేను

వర్ణమే తేజమై విశ్వమే వెలుగై జీవమే ఉత్తేజమై జీవితమే కొనసాగేను
ఆలోచనలలో వర్ణ భావమే ఉత్తేజమై విజ్ఞాన అన్వేషణ కొనసాగించేను
మేధస్సే మహా విజ్ఞాన ప్రదేశమై అర్థాను గుణ ప్రద భావాలను గమనించేను
సూర్యని వర్ణ తేజస్సులలో ఎన్నో ఉత్తేజ విజ్ఞాన గుణ భావాలు దాగివుండేను
వర్ణం లేని వెలుగు సూర్యుడు లేని ఉత్తేజము అల్పజ్ఞానమై మేధస్సుకు సోకేను

Thursday, July 7, 2016

మరణంతో మౌనమై విశ్వంతో ఏకమై నిశ్చల ఏకాగ్రతతో యోగ సంయోగమే

మరణంతో మౌనమై విశ్వంతో ఏకమై నిశ్చల ఏకాగ్రతతో యోగ సంయోగమే
నిరంతరం భువిలో ధ్యానమై మట్టిలో ఐక్యమై శూన్యస్య సంయోగ సంభోగమే
భావన సంభావన స్వభావన తత్వ పరిశోధన వైకుంఠ యోగస్య సంయోగమే
ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస ఆత్మ సమస్తం పరమాత్మ పర బ్రంహ యోగ సంభోగమే

వేద మంత్రం విజ్ఞాన పఠనం

వేద మంత్రం విజ్ఞాన పఠనం
విశ్వ తంత్రం జ్ఞాన అధ్యాయం
జగతి యంత్రం ప్రజ్ఞాన పరమం
భావన తత్వం మహా స్వభావార్థం

వేణు గాలితో వేద మంత్రముతో వీచిపో కృష్ణా

వేణు గాలితో వేద మంత్రముతో వీచిపో కృష్ణా
శ్వాస ధ్యాసతో స్వర జీవంతో కలిసిపో కృష్ణాకర   || వేణు గాలితో ||

అమర నాయక అనన్య దాయక రావో మురళీ మోహన
దివ్య రాజక ధర్మ తేజక నిలిచిపో సువర్ణ సత్య సుందర

విశ్వ గిరివాస గోవర్ధన హిమ నివాస కదలిరా కమలా కాంత
భువన గిరి వాస భవన బృందావన మందిర మధుర లాలస  || వేణు గాలితో ||

జీవన వేద మహిమాదుర మనో విజ్ఞాన నేత్ర ప్రజ్ఞాధర ధనుంజయ
వీర తేజ రథ సారథి భుజంగ బహు ప్రజ్ఞాన పరాక్రమ పరంధామ

నవ నీత కిశోర శృంగార సుమధుర చిత్ర ధారక మూర్తి మధురేశ్వర
జన జనని జగన జల జీవ జలాధర జీవన జ్యోతిక జ్యోతిర్మయ         || వేణు గాలితో || 

Wednesday, July 6, 2016

దశ గురువులు దశ దిక్కులలో దశాబ్దాలుగా బోధించేను

దశ గురువులు దశ దిక్కులలో దశాబ్దాలుగా బోధించేను
దశాబ్దాలుగా సాగిన విజ్ఞానం మహా విజ్ఞాన నిత్య సత్యము
భావ స్వభావాల తత్వాలు విశ్వ విజ్ఞాన సూక్ష్మ వేదాంతము
దైవ ధర్మములు జీవుల ఆత్మ సంభాషణల సంభోగము 

సూర్యోదయంతో జీవమై సాగే జీవులే అణువులై వికసిస్తాయి

సూర్యోదయంతో జీవమై సాగే జీవులే అణువులై వికసిస్తాయి
సూర్యోదయంతో సామర్థ్యమై అణువులే రూపంగా మారుతాయి
సూర్యోదయంతో విజ్ఞానమై మేధస్సులే మహా గ్రంథాలౌతాయి
సూర్యోదయంతో కార్యాలై విశ్వ కార్య క్రమాలెన్నో సాగిపోతాయి
సూర్యోదయంతో సిద్ధాంతాలై ఎన్నో రూపములు విస్తరిస్తాయి 

నా భావాలు విశ్వానికే అంకితమై జీవిస్తాయి

నా భావాలు విశ్వానికే అంకితమై జీవిస్తాయి
నా స్వభావాలు జగతిలో నిలయమైపోతాయి
నా తత్వాలు లోకంలోనే స్వభావితమౌతాయి
నా ఆలోచనలు పరమాత్మతో నిలిచిపోతాయి
నా విజ్ఞాన వేదాలు ప్రతి జీవిలో ఉదయిస్తాయి
నా అనుభావాలు మహాత్ములతో సాగిపోతాయి
నా మాటలు మేధస్సులలో పలకరించిపోతాయి  

నా బంధానివి నీవే నా స్నేహానివి నీవే

నా బంధానివి నీవే నా స్నేహానివి నీవే
నీవే మరణిస్తే నాతో నడిచేది ఎవరూ   || నా బంధానివి ||

నీలోనే నా శ్వాస నీతోనే నా ధ్యాస
నీ యందే నా ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస

నీవు లేనిదే క్షణమైనా ఆగని శ్వాస
నీవు లేక నా ఊపిరైనా నిలువదులే

జీవంతో ఉదయించి మరణంతో వెళ్ళేదవా
ఆత్మతో జీవించి పరమాత్మతో నడిచెదవా    || నా బంధానివి ||

హితమునే తెలిపి విజ్ఞానాన్ని పంచావు
విశ్వ జ్ఞానంతోనే అనుభవాన్ని ఇచ్చావు

అరిషడ్వార్గాలనే జయించి విచక్షణనే నేర్పావు
ఇంద్రియాల నిగ్రహంతోనే గమనాన్ని గుర్తించావు

విశ్వంతో నడిపించి అనుభవాన్ని తెలిపావు
లోకంతో పలకరించి విజ్ఞానాన్ని అందించావు   || నా బంధానివి ||

అరెరే అరెరే అతడు ఆమె అక్కడ అదిరే

అరెరే అరెరే అతడు ఆమె అక్కడ అదిరే
ఇదిరే ఇదిరే ఇతడు ఈమె ఇక్కడ కుదిరే
అంతా అఆ ఇఈ ల మాటల సంభాషణలే
ఎంతైనా కాస్తంతా దూరం దగ్గరపు బంధాలే   || అరెరే ||

ఎవరికి ఎవరో తోడు ఎంతవరకో తెలియని తీరు
ఎవరికి వారే జోడు ఎంతవరకైనా జీవించే తీరు

అనుకున్న ఆనాటి అఆ ఇఈ ల మాటలే వేరు
అనువైన ఈనాటి మాటల విధానాల తీరే వేరు   || అరెరే ||

అంతా కలుసుకోవాలని కలిసే ఉండాలని మాటల తీరు
అందరు అనుకున్నా తీరిక లేని జీవన కార్య క్రమాల తీరు

ఏనాటికైనా కలుసుకోవాలని భావాలతో జీవిస్తూ ఎదురు చూసే తీరు
ఎప్పటికైనా కలుసుకుంటామని దూరపు దగ్గరపు ఆలోచనల తీరు      || అరెరే || 

Tuesday, July 5, 2016

చరిత్రలోనే ఉదయించాను చరిత్రలోనే సాగుతున్నాను

చరిత్రలోనే ఉదయించాను చరిత్రలోనే సాగుతున్నాను
జీవితమంతా చరిత్రగానే సాగుతూ చరితనై పోతున్నాను  || చరిత్రలోనే ||

చరిత్రలో సాగర తీరమై చరితవై సాగరా
చరిత్రతో సాగుతూ సాగరాన్ని చేరుకోరా  

చరిత్రలో సాహస ప్రపంచం దాగినట్లు మర్మమే ఉందిరా
చరిత్రలో విజ్ఞానం ఉన్నట్లు అనుభవమే దాగున్నదిరా

చరిత్రలో అపురూపం మహా గొప్ప నిర్మాణాల సోయగం
చరిత్రలో అమోఘం మహా అద్భుత శిల్ప కళా చాతుర్యం

చరిత్రలోనే మహాత్ముల వీర సిద్ధాంతాలు దాగున్నాయి
చరిత్రలోనే మహా మతాల వేద గ్రంథాలు దాగున్నాయి

చరిత్రలోనే వీర జవానుల దేశ విదేశ సాహస భావాలున్నాయి
చరిత్రలోనే మహా మహా రా రాజుల సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయి     || చరిత్రలోనే ||

చరిత్రతో జీవిస్తే పరిశోధనలలో ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి
చరిత్రతో సాగితే పర్యవేక్షణలలో ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు తెలుస్తాయి

చరిత్రలోనే ఎన్నో వస్తువుల రూపకల్పనల యంత్ర విధానం దాగున్నది
చరిత్రలోనే ఎన్నో ప్రయత్నాల మహా కఠిన సాధన సాహసం దాగున్నది

నేటి విజ్ఞానానికి తెలియని ఎన్నో సూక్ష్మ జ్ఞాన విశేషాలు చరిత్రలోనే ఉనాయి
నేటికి తెలియని ఎన్నో శాస్త్రీయ శాస్త్ర వైద్య విధానాలు చరిత్రలోనే ఉన్నాయి

చరిత్రలోనే అణువు నుండి అంతరిక్షం దాకా ఎంతో విజ్ఞానం ఉన్నది
చరిత్రలోనే శాస్త్రము నుండి సాంకేతిక పరిశీలన ఎంతో దాగి ఉన్నది

చరిత్రతోనే నీటి జీవుల సాంకేతిక పరిజ్ఞాన జీవన విధానం సాగుతున్నది
చరిత్రతోనే నేటి వస్తువుల యంత్ర విజ్ఞాన జీవిత విధానం సాగుతున్నది   || చరిత్రలోనే || 

సాహసమే శ్వాస సాగించునా సంతోషమే శ్వాసతో సాగిపోవునా

సాహసమే శ్వాస సాగించునా సంతోషమే శ్వాసతో సాగిపోవునా
శ్వాసయే సాహసమై జీవితాలను యుగ యుగాలుగా సాగించునా  || సాహసమే  ||

శ్వాసలోని జీవమే ఆయుధమై జీవిత సాహసాన్ని సాగించునా
శ్వాసలోని భావమే ఊపిరై జీవన సాహస కార్యాలను సాగించునా

శ్వాసలో స్వర జీవమే ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలతో సాగునా
శ్వాసలో స్వర బీజమే మహా ప్రాణ వాయువై సాగిపోవునా

శ్వాసలో ఏ శక్తి ఉన్నదో ధ్యాసలో ఏ మర్మం ఉన్నదో
శ్వాసలో ఏ ధీక్ష ఉన్నదో ధ్యాసలో ఏ సాధన ఉన్నదో   || సాహసమే  ||

శ్వాసలోని శ్వాసయే జీవమై మరో జీవాన్ని సృస్టించునా
శ్వాసలోని జీవమే మరో శ్వాసగా జీవమై అలాగే సాగునా

శ్వాసలోని సృష్టి తత్వమే యుగ యుగాలుగా  గడిచిపోవునా
శ్వాసలోని భావమే జీవమై సాహసంతో జీవితాన్ని సాగించునా

శ్వాసలోనే దైవం ఉన్నది అందులోనే మర్మం ఉన్నది
శ్వాసలోనే ధ్యానం ఉన్నది అందులోనే బంధం ఉన్నది  || సాహసమే  ||

సృష్టి కర్తవు నీవే సృష్టి వినాశానివి నీవే

సృష్టి కర్తవు నీవే సృష్టి వినాశానివి నీవే
సృష్టిలోని జీవితాన్ని నడిపించేది నీవే
సృష్టి క్రియలలో దాగిన సృష్టి కర్మవు నీవే
కర్త కర్మ క్రియల ప్రతిఫలాన్ని అందించేది నీవే
ప్రతి కార్యము నీ భావ స్వభావాన్నే తెలుపుతున్నది 

మరణంతో దుఃఖం లేదు జన్మతో సంతోషం లేదు

మరణంతో దుఃఖం లేదు జన్మతో సంతోషం లేదు
జీవించుటలో ఏది కలిగినా తాత్కాళిక సంభోగమే
అధిక సంతోషంలో అతిశయోక్తి ఎంతని చెప్పలేవు
అల్ప దుఃఖంలో అసంతృప్తి ఏమని వివరించలేవు
మనస్సులోనే విజ్ఞాన పరిశోధనతో ముందుకు సాగేవు
అనుభవమే మరణ జన్మల జీవన జీవిత భావ బంధాలు 

Friday, July 1, 2016

మరణంతో ఆత్మ శరీర రూపాన్ని దేహ శ్వాసను విడచినది

మరణంతో ఆత్మ శరీర రూపాన్ని దేహ శ్వాసను విడచినది
ఆత్మ విడిచిన శరీర రూపాన్ని మరల ఏనాటికీ ధరించదు
మళ్ళీ సరికొత్త శ్వాసతో మరో దేహంలో కొత్త జీవంతో ప్రవేశిస్తుంది
దేహ శరీరానికి జీవం మొదలు కావడానికే ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది
ఆత్మ పంచ భూతాలతో కూడిన మాతృత్వ విశ్వ ప్రకృతి శక్తి
ఆత్మ ఒక శ్వాస ఆత్మ ఒక ధ్యాస ఆత్మ ఒక స్పర్శ ఆత్మ ఒక లక్షణం  
ఆత్మ ఒక భావన ఆత్మ ఒక స్వభావం ఆత్మ ఒక తత్వం ఆత్మ ఒక గుణం

జగమంతా ఒకటే భావన - మంచిగా ఉండాలని మంచే జరగాలని

జగమంతా ఒకటే భావన - మంచిగా ఉండాలని మంచే జరగాలని
ఎవరికి వారు అనుకుంటుంటారు మనం ఎప్పటికీ బాగా ఉండాలని
ప్రతి విషయంలో మనకే మంచి జరగాలి మనకే లాభం కలగాలి
ఎదుటివారు ఎలా ఉన్నా మనం కాస్త మెరుగుపడాలని అనుకుంటాం
విజ్ఞానంలో ఐశ్వర్యంలో బంధుత్వంలో స్నేహితులలో సమాజంలో
ఎక్కడైనా ఎలాగైనా మనమే మనవారే బాగా మంచిగా ఉండాలని

అంతా మంచినే కోరుకుంటాం కానీ కాస్త పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి
కొన్ని సంధర్భాలలో మనం ఎదుటి వారికి కాస్త ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాము
కొందరి  ద్వారా మోసం ద్రోహం మరణం ఇలా ఎన్నో జరుగుతుంటాయి
మనలో మనకు అదుపు లేకపోతే ఆవేశం మన మేధస్సుకు అర్థం కాదు
ఆవేశంలో ఎన్నో పొరపాట్లు ఇబ్బందులు జరుగుతూ కలుగుతుంటాయి
ఎన్ని యుగాలు గడిచినా స్వార్థంతోనే మన జీవితాలు సాగుతూ వస్తున్నాయి
మన సమస్యలే మన కోపా ద్వేషాలు మన అజ్ఞాన భావాలు ఆలోచనలు
మనలో ఎన్నో మహా అద్భుత లక్షణ గుణాలు ఉన్నా సహాయం వెనుకడుగే
సహాయం సలహా ఆదుకోవడం పలకరించడం తెలుసుకోలేక పోవడం ఎన్నో
మనకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగినా మన నిర్ణయాలను మనం మార్చుకుంటాం
ఇంట్లో సమాజంలో ఎక్కడైనా పరిష్కారాన్ని చర్చించే నాయకులు ఉండాలి
నాయకులు ప్రతి విషయాన్ని సమాజంలో గమనించాలి తెలుసుకోవాలి
అనుభవం గల నాయకులు సమాజానికి సమస్యల పరిస్కారణకై అవసరం
ప్రతి సమస్యను అంతిమ తీర్పుగా అందరికి నచ్చేలా పరిష్కారించాలి
ఒక సారి ఒక సమస్యను పరిస్కారిస్తే యుగాలు గడిచినా సమాధానమే కావాలి
- మరో ప్రశ్నగా మారకూడదు ఎవరూ దానిని మార్చకూడదు మరోలా అనుకోరాదు
ప్రతి సమస్యకు  పరిష్కారం చివరిదై ఉండాలి తాత్కాలికంగా ఉండకూడదు
తాత్కాలిక నిర్ణయ పరిస్కారాలే కోట్ల సమస్యలుగా విధిగా ఏర్పడుతూ సాగుతాయి

నాలో ఎన్నో అంతిమ పరిస్కారాలు కార్య చరణ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి
ప్రతి సమస్యకు అనుభవమైన పరిస్కారం సమస్యల నిర్ధారణ ఉన్నాయి
ఎలా ఎప్పుడు సమాజాన్ని మార్చగలుగుతానోనని మరణంతో పోరాడుతున్నాను 

ఈ గీతం సంగీతం ఈ రాగం సుస్వరాగం

ఈ గీతం సంగీతం ఈ రాగం సుస్వరాగం
ఈ చరణం చరిత్రకు సరిగమల గమనం  || ఈ గీతం ||

పల్లవితో సాగే నవ జీవనమే మన ప్రావీణ్యం
గాత్రంతో పాడే రాగమే భవ జీవిత సోపానం

గమకాలతో పాడే సంగీతం సాగర నది తీరం
పదనిసలతో సాగే స్వర రాగం కెరటాల కీర్తం

స్వప్త స్వరాలతో సాగే రాగం మధుర స్వరాగం
నవ గానాలతో పాడే గీతం సుమధుర సుగంధం  || ఈ గీతం ||

పాటకు ప్రాణం పల్లవిగా పాటలో పరిమళం
మాటకు చరితం చరణంతో కలిగే గౌరవం

ప్రతి పదాన్ని భావనతో పాడితే పాటే మధురం
ప్రతి పల్లవి భావనతో సాగితే గీతమే కమనీయం

రాగాలు నవ విధ భావాల సప్త స్వరాలుగా మన నేస్తం
గీతాలు దశ విధ గానాల దిశ దశాబ్దాలుగా మన కోసం  || ఈ గీతం ||