Tuesday, July 12, 2016

అమ్మా అనే పిలుపులో కమ్మని రాగమే తేనీయం

అమ్మా అనే పిలుపులో కమ్మని రాగమే తేనీయం
అమ్మా అనే తొలి పలుకులో మధురమే సుగంధం  || అమ్మా ||

నీ భావనతోనే నేను ఉదయించాను ఓ రూప వర్ణమై
నీ ఆలోచనతోనే నేను ఎదిగాను ఓ ఆకార స్వర జీవమై

నీవు పలికే పిలుపులలో నాలో కలిగేను ఓ ఉత్తేజం
నీవు తెలిపే పలుకులలో నాలో తెలిసేను ఓ కర్తవ్యం  || అమ్మా ||

నీ మాటల తరంగాలు నన్ను పిలిచేను వేణు గానంలా
నీ బాటల మార్గాలే నన్ను నడిపించేను ఓ బాటసారిలా

నీవే నా ఆశయమై నీ కోసమే నేను జీవిస్తున్నా ఆయుస్సునై
నీవే నా జీవన జీవమై నీ కోసమే నేను ఉదయిస్తా మరో జన్మనై  || అమ్మా || 

No comments:

Post a Comment