Monday, July 25, 2016

నా హృదయం మరణించేనే నాలో భావన నిలిచిపోయేనే

నా హృదయం మరణించేనే నాలో భావన నిలిచిపోయేనే
నా ఆలోచన ఆగిపోయేనే నాలో ధ్యాస విశ్వమై కలిసిపోయేనే  || నా హృదయం ||

మరణంతో మౌనమై మేధస్సులో భావాలే శూన్యమై
హృదయంతో లీనమై జగతిలో బంధాలే నిర్జీవమై

గగనాన్ని తాకే నా ఆలోచన ప్రకృతిలో ఒదిగిన నా భావన
నేలను తాకే నా దేహము విశ్వంలో ఆత్మగా సాగే ఆవేదన || నా హృదయం ||

జగమంతా ఓ జ్ఞాపకమై మేధస్సులో సు చరితగా నిలిచిపోయేనే
లోకమంతా ఓ మహా కార్యమై మనస్సులో గుర్తుగా ఉండిపోయేనే

వేదాంతపు విజ్ఞానం మేధస్సులో దాగిన మహా కావ్య గ్రంథమే
వేదనల అనుభవం హృదయంలో నిండిన మహా కార్య ధీక్షయే  || నా హృదయం || 

No comments:

Post a Comment