Monday, July 25, 2016

సువర్ణములో వర్ణమా సుగంధములో గంధమా

సువర్ణములో వర్ణమా సుగంధములో గంధమా
సువర్ణాలతో కనిపించే వర్ణాల తేజమా
సుగంధాలతో తాకే గంధాల పరిమళమా

ఆకాశ భావమే మేఘాల వర్ణ తేజము
పుష్పాల గమనమే గంధాల పరిమళము  || సువర్ణములో ||

సూర్యోదయం వేళలో సూర్యునితో ఆకాశమే అపురూప వర్ణము
సూర్యాస్తమయం సంధ్యలో సూర్యునితో సముద్రమే సువర్ణము  

అరుణోదయ తేజమే మేధస్సులో మెళకువ భావాల ఉత్తేజ కార్యములు
ఉషోదయ వర్ణమే ఆలోచనలలో విశ్రాంతి స్వభావాల ఆరోగ్య తేజములు

ఆకాశంలో నవ భావన మేఘాల వర్ణ ఛాయా చిత్రమే
పుష్పంలో నవ కుసుమం సుగంధాలతో విరిసిన పరిమళం  || సువర్ణములో ||

గంధాలతో మోహనమే సుమధుర భావాల సువాసనల పులకరింతలు
సుగంధాల మధురమే పుష్పాల పూల గమనపు సౌగంధపు సొగసులు

సువాసనలు వెదజల్లే పూలలో నవ పరిమళాల ఊహా భావాలు
సుగంధాలు వ్యాపించే ప్రదేశమే పారిజాత పుష్పాల కమలాలు

సౌందర్యం గుభాళించే పరిమళం సుకుమారపు వలపుల సువాసనలు
అందాల శృంగారముకై సువాసనల మకరంద తైలపు సుగంధములు   || సువర్ణములో || 

No comments:

Post a Comment