Monday, July 11, 2016

అమ్మా! - జననీ జగన్మాత జన జీవన లోక మాత

అమ్మా!
జననీ జగన్మాత జన జీవన లోక మాత
జానకీ జనప్రియ జల జీవన స్వరూపిణి
జాపత్రీ జల జీవని జలధారపు జలధాత్రి
జగతీ జయశ్రీ జయ విజయ జ్వాలాముఖి
జమునా జల జాక్షి జలతీ జల యమునాశ్రీ
జగమీ జల శ్రీదేవి జల జలజ జల జీవనశ్రీ

No comments:

Post a Comment