Monday, February 28, 2011

1-మార్చ్-2011 న ఉదయం 5:00 గం||

1-మార్చ్-2011 న ఉదయం 5:00 గం|| లకు తూర్పున
మహా దివ్య చంద్రోదయ నక్షత్ర దర్శనాన్ని తిలకించాను
అఖండ భావాలు గల నక్షత్రం చంద్రునికి అడుగు దూరంలోనే దర్శనమిచ్చింది
ప్రతి రోజు ఉదయం నక్షత్రం తూర్పున ఉదయిస్తుంది
చంద్రుడు అక్కడికి చేరుకోవడమే నేటి విశిష్టత
ఇలా ప్రతి సంవత్సరం అరుదుగా రెండు సార్లు కనిపిస్తాయి (తూర్పున పడమర వైపు)
దివ్య దర్శనాన్ని తిలకించండి మీ మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానంతో వెలుగుతుంది

Friday, February 25, 2011

* Star is a formation of Ice

* Star is a formation of Ice ( I Think ) -
The purity of Ice rock (mass) having different colors and shining -
The Ice rock is hard/mass as well as density/humidity of space -
The mass volume of density/humidity space is called Star -
Different formation of Ice having different colors and shining -
According to space/area/size the stars having the brightness -
According to the atmosphere the stars blinks with different colors -
The atom of air particles in the humidity reflects the colors -
The purity of different air particles reflects/produces the different colors with shining -
The shade (purity of air/water atom) of atoms reflects to surrounding atoms -
In one Star so many millions of particles reflects different shade of colors -
The area of air (cool) humidity/density space is called Star -
The air is not flow just minute change (state) of particles with colors and shades -

అన్ని సమస్యలకు ఒకే పరష్కారం

అన్ని సమస్యలకు ఒకే పరష్కారం చక్కని సమాజమే
సమాజం ఓ గొప్ప ప్రణాళికతో సాగుతున్నప్పుడు సమస్యలు కలగవు
మానవులకు అనుగుణంగా ఉన్న ప్రణాళికను కొనసాగించాలి
అందరికి సరైన ఆహారం వసతి సౌకర్యాలు స్థానం కలిపించాలి
సరైన పనితో సరైన విజ్ఞాన అభివృద్ధి జీవిత లక్ష్యాన్ని మెరుగుపరచాలి
నాలో ఓ విశ్వ సమాజ ప్రణాళిక ఉన్నది ఇక అమలు చేయడమే ఆలస్యం
అన్ని సమస్యలకు ఒకే పరిష్కారంగా నా విశ్వ సమాజ ప్రణాళిక

మేధస్సు ఆలోచించటానికి ఆహారం

మేధస్సు ఆలోచించటానికి ఆహారం లేకపోతే నిద్ర కూడా కలగటం లేదు
శక్తి లేక ఆహారం లేక నిద్ర కలగక సమాజంలో ఎందరో జీవిస్తున్నారు
రోజులు గడిచే కొద్ది శరీర స్థితి మారుతూ మేధస్సు వికటించిపోతున్నది
నేటి సమాజంలో మీరు చూడలేని మానవ దేహాల పరిస్థితి ఇదే కదా
వీరికి సరైనది ఒక్కటి కూడా లభించదు బాగా గమనించండి
ఆహార నిద్ర వసతి సౌకర్యాలతో స్నేహం శత్రువు బంధం ఏది ఉండదు
విశ్వాన్ని కూడా చూడలేని మేధస్సు స్థితితో జీవిస్తున్నారు
ప్రాణం పోతుందనే ఆలోచన జీవిస్తున్నామా అనే భావన వీరిలో లేదు
చుటూ ఉన్న ప్రదేశం కూడా ఎలాగ ఉన్నదో తెలియని పరిస్థితి
సమాజంలో సరైన విధానం లేకనే ఇలా ఎన్నో జరుగుతున్నాయి
నాలో ఓ విశ్వ ప్రణాళిక ఉన్నది మీరు గమనించి చెప్పగలరా
సమాజానికి అవసరమవుతుందో లేదో మేధావులతో చర్చించి తెలుపగలరా

ఆలోచనలకు తెలియని భావాలు

ఆలోచనలకు తెలియని భావాలు నీ విచక్షణ కణాలలోనే దాగి ఉన్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తే నీ కణాలకు విజ్ఞాన మెలకువ కలుగుతుంది
విశ్వ విజ్ఞానం నీలో చేరుతుంటే నీకు మహా భావాల విజ్ఞానం తెలుస్తుంది
విశ్వంలో ప్రతి అణువు జీవిత భావ స్వభావాల తత్వాలు నీకు తెలుస్తాయి
విశ్వ స్థితులను గ్రహించే ఆత్మ విజ్ఞానం కూడా నీ విచక్షణ కణాలలోనే ఉన్నది

సమాజాన్ని మార్చాలని ఎందరికి

సమాజాన్ని మార్చాలని ఎందరికి ఉన్నది
సమాజం మారాలని అనుకున్న వారు ఎందరు
మీరంతా సమాజం కోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశారు
సహాయం చేసిన వారు మళ్ళీ ఇక సహాయం చేయనవసరం లేదా
ఇక కాల ప్రభావాలు ఎలా సంభవించినా మీరు సహాయం చేయరా
మళ్ళీ సహాయం చేస్తే ఇంకా ఎన్ని సార్లు సహాయం చేస్తుంటారు
ఇక వారి జీవితంలో ఏ లోటుపాట్లు కలగవా ఎవరిని సహాయం అడగరా
ఒక్క సారి సహాయం పొందితే ఇక వారికి ఏ ఇబ్బందులు కలగవా
అందరు సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని ఎవరికి ఉన్నది
మీరు మాత్రమే మీ గురించే ప్రతి రోజు ఆలోచిస్తూ జీవిస్తున్నారు
చిన్న చిన్న సమస్యలనే ఆలోచిస్తూ మాట్లాడుతూ జీవిస్తున్నారా
మీ పాతికేళ్ళ విజ్ఞాన వయసులో ఏ పరిష్కారాన్ని ఆలోచించారు
సమాజాన్ని ఎలా మార్చాలని అనుకున్నారు గ్రహించండి
మనం శ్రమిస్తూ జీవిస్తున్నా కొందరు ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నారు
ఒకే మనిషికి వేల కోట్ల ధనం అవసరమా మనకెందుకు లేదు
సమాజం ఇలా సాగిపోతే మన తరతరాలు ఇలాంటి పరిస్థితులతోనే
ఆలోచించి ముందుకు సాగండి నా విశ్వ ప్రణాళికను గమనించండి
/ * Universal Procedure : Government / చదవండి

సమాజాన్ని మార్చడమే నా

సమాజాన్ని మార్చడమే నా విశ్వ కార్యంగా అనుకున్నా
ప్రతి జీవికి మంచి భవిష్య విజ్ఞానాన్ని అందించాలనుకున్నా
నేను ఓ పేదవాడిగా ఆలోచిస్తూ విశ్వ ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేశా
సమాజాన్ని చూస్తూ సమాజంలో జీవిస్తూ సమాజ తీరును మార్చాలనుకున్నా
సమస్యలు అజ్ఞానంగా వస్తున్నాయి పరిష్కారాలు చాలా ఆర్థికంగా ఉన్నాయి
మోసపోవడమే సమాజంగా కనిపిస్తున్నది శ్రమించినదంతా వృధాయే
సరైన ఆహారం తినక నిద్రపోక శ్రమిస్తూ సంపాదించినదంతా ఇంకొకరికి లాభదాయకం
రేపటి భవిష్యత్ పేదవారికి లేదని నేడు ఆకలి నిద్రల ఆలోచనలతో కాలం గడుపుతున్నాడు
మేలు చేయడానికి పోతే మెడలు వంచేస్తారేమో నేటి సమాజ స్థితి విధానమున
నా విశ్వ ప్రణాళికను గమనించండి అందరికి మంచి జీవితాలు వస్తాయి

నా ఆలోచనలకు మేధస్సులో అన్వేషణ

నా ఆలోచనలకు మేధస్సులో అన్వేషణ చాలటం లేదు
నేను అన్వేషించే వివిధ విజ్ఞాన విషయాలకు ఆలోచనలు మహా అత్యంత వేగమే
ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా సమాజాన్ని మార్చుకోలేకపోతున్నా
ఆర్ధిక లోపంతో నా సమాజాన్ని నేను మార్చలేక నా విజ్ఞానం నా మేధస్సులోనే
ఆర్థికంగా ఉన్నవారు సమాజాన్ని స్వయంకృష సర్వ ధృక్పదంతో మార్చగలరా
మార్చాలనుకున్న వారు నా విశ్వ ప్రణాళికను ఓ సారి గమనించి చూడండి

Thursday, February 24, 2011

అజ్ఞానాన్ని ఎందుకు వినిపిస్తున్నావు

అజ్ఞానాన్ని ఎందుకు వినిపిస్తున్నావు ఎలా వినిపించగలుగుతున్నావు
నీవు మాట్లాడే ధోరణిలో నీకు తెలియుట లేదా నీ స్వరం ఆపుట లేదా
నీవు మాట్లాడే పదాల అర్థం నీ విచక్షణ మేధస్సుకు తెలియుట లేదా
తెలిసినా తెలియకున్నా మాట్లాడుతున్నావా ఇక పదాలకు అర్థం ఎందుకు
నీవు మాట్లాడే పదాలకు నాలుక పలుకుతున్నా నా చెవులు ఆపేస్తున్నాయి
కనీసం ఏవి ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడో తెలియకపోతే జీవితం ఎందుకు
ముసలివాడివి కావస్తున్నావు ఇంకా విచక్షణ జ్ఞానం కలగకపోతే ఆలోచించలేవా
కనీసం చుట్టు ప్రక్కల ఉండే వారిని చూసి మాటలను మార్చుకోలేవా
నీ మాటలకు చిన్న పిల్లలు కూడా అలాగే మాట్లాడుతూ సమాజం చెడిపోతున్నది
మాటలతో పాటు దురలవాట్లు వింత చేష్టలు వికృత రూప నడవడి మారిపో
సమాజంలో నిన్ను వెలివేసే కాలం వస్తుంది ఆలోచించి విజ్ఞానంగా జీవించు

ఓ ప్రభుత్వమా! ప్రతి రోజు అందరికి

ఓ ప్రభుత్వమా! ప్రతి రోజు అందరికి ఆహారం అందుతుందా ఆకలి తీరుతుందా
పేదవారికి పని కలుగుతున్నదా ప్రతి రోజు ఆకలి తీరుతున్నదా గమనించు
ప్రతి రోజు నిద్రపోయే వేళ అందరికి ఆహారం అందిందా అందరూ నిద్రపోతున్నారా
ప్రతి రోజు మేల్కొనే వేళ అందరికి పని కలుగుతున్నదా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా
ప్రతి రోజు ఎవరికి ఆకలి తీరలేదు ఎవరికి అనారోగ్యం కలిగినది ఎవరికి పని కలగలేదు
ఇలా ప్రతి రోజు ఆలోచిస్తే ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఏమి చేయాలో తెలుస్తుంది
ప్రతి ఒక్కరి క్షేమమే ప్రజా సేవా ప్రజా కార్యం ప్రజా జ్ఞానం ప్రజా కీర్తి ప్రజా గుణం
నాలో ఓ ప్రణాళిక ఉంది అమలు చేయగలరా ఆలోచించి మేధావులతో చర్చించండి
జీవించే వారికోసం కాదు ఎవరైతే జీవించలేక పోతున్నారో వారికోసమే నా ప్రణాళిక
ధనవంతులకు కాదు మేధావులకు కాదు ఆహార నిద్రలు లేనివారికే నా 'ప్రాణా'ళిక
ఎక్కడో అద్భుతాలను చూసి ఆశ్చర్య పోవడం కన్నా ఒకరికి ఆహార నిద్రలు అందించడమే విజ్ఞానం

ఆకలి నిద్రకు కరువయ్యే మేధస్సులతో

ఆకలి నిద్రకు కరువయ్యే మేధస్సులతో జీవిస్తున్నా
పగలంతా ఆహారంకై అన్వేషించినా ఆకలి తీరలేదు
రాత్రంతా నిద్రను అన్వేషించినా మేధస్సు నిద్రించలేదు
సరైనా ఆహారం లేక సరైనా వసతి లేక సరికాని జీవితం
ఒక రోజైతే ఆలోచించగలం జీవితమంతా ఇలాగే ఉంటే ఏం చేయాలి
మనస్సు స్పందించినా మేధస్సులో విజ్ఞానం చలించకపోతే ఎలా
అందరికి పనితో పాటు ఆహరం వివిధ సౌకర్యాలు అందేలా పరిష్కారాన్ని ఆలోచించుదాం
నాలో ఓ మహా గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది ఎవరు అమలు చేయగలరో ఎదురుచూస్తున్నా
మనస్సుతో కాదు మహా విజ్ఞాన మేధస్సుతో ఆలోచించి కదలిరండి పేదవారికై

నా విశ్వ కార్యం మొదలైతే ఇక

నా విశ్వ కార్యం మొదలైతే ఇక సుఖ సంతోషాలే
నా విశ్వ ప్రణాళిక మహా నిర్దిష్ట కార్యాలతో సాగుతుంది
నా ప్రణాళిక క్రమ కార్యాలతో సాగుతూ నిర్మించబడుతుంది
ప్రతీది గొప్ప విజ్ఞాన ప్రణాళికతో క్రమంగా నిర్మించబడుతుంది
క్రమంగా జరిగే కార్యాలు సమస్యలకు దూరంగా ఉంటాయి
అజ్ఞానం కూడా ఎక్కువగా కలిగే అవకాశం ఉండదని భావిస్తున్నా
మనలో మనకు మనస్పర్ధలు లేకపోతే జీవితం సుఖ సంతోషాలతోనే
అందరు పనిచేస్తే అన్ని భోగ భాగ్యాలు అందుతాయి అదే నా సారాంశం

పగలు రాత్రి సూర్య చంద్రులు ప్రతి జీవి

పగలు రాత్రి సూర్య చంద్రులు ప్రతి జీవి కార్యాలు సాగేందుకే
ప్రతి జీవి జీవితం వివిధ కార్యాలతో సాగాలనే సూర్య చంద్రులు
జీవ రక్షణకు కావలసిన సమతుల్య వాతావరణం కల్పిస్తాయి
వివిధ ఋతు పవనాలతో వివిధ కాల ప్రభావాలను కలిగిస్తాయి
జీవుల రక్షణతో పాటు విశ్వ గ్రహాల కక్ష్యల స్థాన భ్రమణాన్ని గ్రహిస్తాయి

నీ మేధస్సులో ఓ దివ్య నక్షత్రం

నీ మేధస్సులో ఓ దివ్య నక్షత్రం మహా వేగంతో మరో విశ్వానికి ప్రయాణిస్తున్నది
నీ మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానంతో మహా లోకాలను దాటుతూ మరో విశ్వాన్ని చేరుతున్నది
నక్షత్రం విరజిమ్మే దివ్య కాంతులు నా దేహాన్ని సూక్ష్మం చేసి ప్రయాణిస్తున్నది
ఓ అణువుగా నీవు యుగాలుగా దివ్య నక్షత్రంతో ప్రకాశిస్తూ ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నావు
నీవు చేరే విశ్వ లోకం నక్షత్రాల దీవులలో శూన్య స్థానమున ఉన్నదని తెలుసుకో

అర్ధ రాత్రి వేళ మరో దేశ ప్రదేశంలో

అర్ధ రాత్రి వేళ మరో దేశ ప్రదేశంలో సూర్యుడిగా జీవిస్తున్నా
ఇక్కడ అస్తమిస్తున్నా మరో ప్రదేశంలో ఉదయిస్తున్నా
తూర్పున ఉదయించి పడమర అస్తమిస్తున్నా
మరో ప్ర'దేశం'లో పడమరనే తూర్పుగా ఉదయిస్తున్నా
ప్రతి రోజు ప్రతి దేశంలో ఉదయించే దిక్కు ఒక్కటే
ఉదయించే సమయ వేళలే వ్యత్యాసంగా ఉంటాయి
ప్రతి రోజు రెండు సార్లు ఉదయిస్తూ అస్తమిస్తున్నా
నా ఉదయస్తాలు భూ భ్రమణంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి

Wednesday, February 23, 2011

విశ్వంలో ప్రతి పూటకు ఎంత మంది

విశ్వంలో ప్రతి పూటకు ఎంత మంది ఉపవాసం ఉంటారు
ప్రతి రోజు ఓ పూట ఉపవాసం ఉండే వారు ఎంత మంది ఉన్నారు
మూడు పూటలు పుష్కలంగా భుజించే వారికై ఆలోచన అవసరం లేదనే
పేద వారి బ్రతుకులకు ఆహారం అందకపోతే జీవితాలు ఏ లక్ష్యానికో తెలియదే
అందరికి ఆహారం అందేలా నాలో ఓ విశ్వ కార్య ప్రణాళిక ఉందని భావిస్తున్నాను
మీకు సమముగా ఉంటే నా మహా కార్య విశ్వ ప్రణాళికను అమలు చేయండి
లేదంటే జీవ పరిస్థితి ఉపవాసాలతో ఇలాగే విశ్వ కాలం సాగే వరకు సాగుతుంది

Tuesday, February 22, 2011

* Expiry date of celebration day

Please celebrate this day for use the things with in the quality period -
It is good for health and also not affecting any diseases -
The goods are not wasted and nowhere to dump in the earth to make as pollution -
Food things and Medicine use in right time, if it is not sold please celebrate the day for using things in right time and also helpful to the people -
In this celebration, all goods are free of cost because the quality loss and the value of time period -
This is a good thought for use the need purpose of things and protect the nature by clean and green -
we can celebrate this day in some open spaces in the cities and towns for all gathering and easy communicated with proper plan -
Collect the goods before expiry dates and make proper day to celebrate according to the huge gather of goods -
Important thing is gathering the information from entire city to promote the goods for celebrating and plan a day -
If not possible to gathering the goods, individually donate for any related purpose-
For Ex: Medicine for Hospitals, Sweets for Schools, Fruits for animals, etc...! -
This celebration is celebrating not once in a year, if required (goods available) celebrate more than once in a year -
Don't forget this celebration because wastage of too much things of valuable goods of food and medicine -
I will give the Idea for all details of any prblems and others according to "Permanent solution" -
Note: Take intiative to gather the information and goods for useful need and help -
"Make a Change otherwise Man facing the Death"

మళ్ళీ జన్మిస్తే ఇక విశ్వ కార్యానికే

మళ్ళీ జన్మిస్తే ఇక విశ్వ కార్యానికే లేదా విశ్వ స్థితి తత్వాలకే
ఆది స్థానం లేకుండా జన్మించ గలిగితే అంతా బ్రంహత్వమే
కర్మ విమోచనాయ శూన్యం విశ్వ విజ్ఞాన ఆది భావ స్వరూపం
మహా కార్య జ్ఞాన పర బ్రంహాయ విశ్వ కార్య జీవ పరిపూర్ణాయచా
అర్థం మర్మ పరమార్థం జీవం జన్మ కారణ విశ్వ విజ్ఞాన కార్యత్వహా
ఏకలోచనాయ జీవ బంధుత్వహా విశ్వ గుణ స్వభావ సంతోషచే

The journey of everyday

The journey of everyday is getting more knowledge from different events happens in the society -
The way of understanding the events/problems are getting the ideas with suitable solutions -
The way of solutions how to understand yourself and how to guide the society for major problems -
Give some plans to the Government and guide to right way for easy life in the Society -

What is state/position of Andhra Pradesh

What is state/position of Andhra Pradesh : Hyderabad -
Every day problems facing the people in Hyderabad and also entire the state of Andhra Pradesh -
Many issues are going in the way of different origins to create a traffic and other problemes -
So many 'Bandh/Strikes' are major issues to distrub the Society -
Who have money those life's are going but poor people how to live without work -
For all problems one solution is there according to 'My Development Vision 2020 : India' -
To intiate the * "Universal Procedure " to the entire state for removing all problems -

*** My Development Vision

My Development Vision -
Universal Procedure : Government -
All Problems are solved by Universal Procedure -
Permanent Solution : Final Project -
Vision 2020 : India/World/Universe -
We want Universal Procedure -
One thought enough for all problems -
Great Plan for All Life's -
Don't see/ask the poor persons : Live with them -
(Then only you understand the basic problems)
See the News Channels and initiate to adopt the Universal Procedure -
-----
* Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego -

All Problems are solved by Universal Procedure

All Problems are solved by Universal Procedure
* Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego

Wednesday, February 16, 2011

ఈ విశ్వం ఏనాటిదైతేనేమి నేటికి

ఈ విశ్వం ఏనాటిదైతేనేమి నేటికి సాగుతున్నదిలే
మనం కూడా సాగుతాం మనవారు సాగిపోతారు
ఏ కష్టాలైతేనేమి ఏ అజ్ఞానమైతేనేమి ఓర్చుకుందాం
మన జీవితాలు బలైపోయినా బలైపోతున్నా బ్రతకాలిలే
జీవితం సాగిపోవడమే మనకు కావాలి అదే జీవనం

నీకు కావలసినవన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి

నీకు కావలసినవన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి ఇక నీకేమి కావాలి
నీ మేధస్సు యొక్క శక్తి సామర్థ్యం నీ విచక్షణకు తెలియదు
నీ విజ్ఞాన సామర్థ్యం నీ ఆలోచన విధానంపై ఆధారపడి ఉంది
నీకు తెలిసినది ఓ విత్తనమైతే తెలియనిది వృక్షంగా ఉన్నది
వృక్షం లాగే విజ్ఞానం ఎదుగుతూ ఎందరికో ఉపయోగపడుతుంది

నీ మేధస్సులోని అనంత కణాలలో

నీ మేధస్సులోని అనంత కణాలలో ఎందరో మహర్షులు మహాత్ములు ఒక్కొక్క కణాలుగా ఉన్నారు
సప్త సముద్రాలు పర్వతాలు శిఖరాలు ఖండాలు ద్వీపాలు ఒక్కొక్క కణాలుగానే నీలో ఉన్నాయి
మేధస్సులో విశ్వం కూడా ఒక కణం గానే నీలో విజ్ఞానంగా ఎదుగుతున్నదని ఏనాడైనా గ్రహించు
ఒక కణం లోనే ఎన్నో దాచుకోగల నీకు నీ దేహంలో ఏవి ఎన్నున్నాయో అనంత విజ్ఞానానికే తెలుసు

All are having goals -

All are having goals -
All goals are will be reaching by good environmental society -
If society survive the services of basic fecilities to get a chance for reaching the goals -
I have a plan for better environment in the society with good implentation of constructions -
Whenever Government needs a plan I should be given the details of plan as 'Universal Procedure' -

Monday, February 14, 2011

* Permanent Solution - "Final - Project"

* Permanent Solution ("Final - Project" entire the World/Universe)
* Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego
{ Final solution - Vision of India : Vision 2020 : Vision 2020 India : India Vision : India Vision 2020 : India 2020 }

* Vision 2020 India

* Vision 2020 India : The Vision of 2020 : Country(India)/World -
* Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure (Final/Permanent solution) -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego -

Everything is formula

Everything is formula and function along with reason of the base -
Without the reason of the base there is no function of formula -
Formula was found by the reason of base along with the function -
Function is main thing to prepare/found formula for observation -
Even machine is also working/functioning by formula with the reason of base -

ఎవరిది విశ్వము ఎవరికి వేదన ఎవరిలో

ఎవరిది విశ్వము ఎవరికి వేదన ఎవరిలో జ్ఞాపకం ఈ విశ్వ కార్యం
ఆత్మకు తెలిసినా నీ మేధస్సుకు తెలియదే విశ్వ కార్య విషయం
ఆత్మ జ్ఞానంతో తెలుసుకో విశ్వ కార్య భావ చైతన్యం నీ లక్ష్యమేనని
విశ్వ కార్య లక్ష్యం కోసమే జన్మించావని మహా విజ్ఞాన ఎరుకతో గ్రహించు

ఏ జీవి ఎలా జీవించినా ఎందుకు

ఏ జీవి ఎలా జీవించినా ఎందుకు జీవించినా ఎక్కడ జీవించినా
ప్రతి రోజు పని చేస్తూ లేదా శ్రమిస్తూ ఆహారాన్ని పొందాలి
ప్రతి రోజు కాస్త ప్రశాంతతను పొందుతూ నిద్ర పోవాలి
మేధస్సు ఉత్తేజంగా కాలం హాయిగా సాగాలని అనుకుంటుంది
కాలం ఎలా గడిచిపోతున్నా జీవితమంతా హాయిగా ఉండాలనే
ప్రస్తుతం తలిచే టప్పుడైనా హాయిగా ఉండే భావన మేధస్సులో ఉండాలి
ఇదంతా కాల నిర్ణయమే మన జీవిత అనుభవమే మన ప్రభావమే
విజ్ఞానంతో జీవించాలని తపిస్తూ ప్రశాంతంగా జీవిద్దాం ఇకనైనా

నీవు చూసే లోక జ్ఞానం ఒకే దృష్టితో

నీవు చూసే లోక జ్ఞానం ఒకే దృష్టితో ఒకే దిక్కున గ్రహించినదే
నీకు కనిపించని తెలియని దిక్కుల కాల జ్ఞానం నీలో చేరదు
నీలో చేరని జ్ఞానంకై మళ్ళీ నీవు విజ్ఞాన అన్వేషణ చేస్తావు
ఈ అన్వేషణలో మళ్ళీ గత విజ్ఞానాన్నే అన్వేషిస్తే వర్తమానం తెలియదు
వర్త మాన విజ్ఞానాన్నే పూర్తిగా తెలుసుకోలేక గతాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకోలేక
భవిష్య కాలానికి ఏదో చేయాలని పరుగులు తీస్తావు ఏ అనుభవం లేకనే
గత కాల వర్త మాన భవిష్య కాల విజ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తూ లోకాన్ని అన్ని వైపులా చూస్తూ
ప్రతి విజ్ఞానం నీలో కలిగేలా చేరేలా దివ్య మేధస్సును సూర్యునిలా ప్రకాశింప జేసుకో

ఆత్మ నిద్రలో కలిగే మర్మ ప్రక్రియ

ఆత్మ నిద్రలో కలిగే మర్మ ప్రక్రియ విధానాలు ఎన్నో
మేధస్సుకే తెలియని అద్భుతాలు అనర్ధాలు ఎన్నెన్నో
అజ్ఞాన విజ్ఞాన ఆలోచనలు ఆరోగ్య అనారోగ్య ప్రక్రియలు
మేధస్సుకే అర్థమేయ్యేలా అలాగే అర్థం కాక పోయేవి
ఆత్మ బంధాల తత్వాలలో ఉన్నవన్నీ మర్మ ప్రక్రియలే

Sunday, February 13, 2011

విశ్వమంతా సూర్యుడే ఐతే విశ్వ శక్తికి

విశ్వమంతా సూర్యుడే ఐతే విశ్వ శక్తికి భూమి ఎలా ఉంటుంది
సూర్య శక్తికి భూలోకమున సకల జీవరాసులు మరణిస్తాయి
కలి యుగాంతమున విశ్వంలో గ్రహాల విస్పోటనం జరుగునేమో
కలి యుగానికి మహా విధాల ప్రళయాలు సంభవిస్తాయేమో
విశ్వాన్ని ప్రశాంత పరుచుటకు ప్రతి మానవునిలో ఆత్మ జ్ఞానమే

భాష తెలియని రాని వయసులో

భాష తెలియని రాని వయసులో చిన్నారులకు అజ్ఞానం లేదు విజ్ఞానం తెలియదు
మాటలు రాని వయసున మనస్సులో కల్ముషం లేదు దేహంలో భేదాలు లేవు
ఎదిగే కొద్ది ఎన్నో తెలుస్తున్నా ఏది హితమో తెలుసుకోలేని స్థితి మేధస్సులో
అందరితో పాటు జీవిస్తాము అందరిలాగే ఆలోచిస్తాము అదే విజ్ఞానమని భావిస్తాం
విజ్ఞానంగా తలచినది సరైనదేనానని గమనించేందుకు సత్యాన్ని గ్రహించాలి
సత్యమే విజ్ఞానము అదే గ్రంధము ఎప్పటికి నిలిచే సమానత్వ భావ స్వభావము

విశ్వ భూతాలు మేధస్సును హరించి

విశ్వ భూతాలు మేధస్సును హరించి వేస్తున్నాయి
పంచ భూతాలకు ఆహారం లేక మేధస్సు అరిగిపోతున్నది
ఆహారం లేక మేధస్సు యంత్ర కాల చక్రానికి ఆలోచనలు తగ్గిపోయి
ఉత్తేజం లేక తిరగలేక ఆగిపోయి మతి స్థిమితం కలుగుతున్నది

East and West of the SUN

East and West of the SUN -
Every day Sun rises in the East and sets in the West -
At the time of Sun rises and Sun sets why Sun visible with a large image -
The grace of the Sun also same at the time of Sun rises and Sun sets -
Everyday morning 5:30 am to 7:00 am and evening 5:30 pm to 6:30 pm Sun visible with a large image and grace also same -
Morning 7:00 am to evening 5:30 pm Sun visible similar to Moon size and have more grace (We can't see directly) -
How the nature wake up in the morning by Sun rise and same/though as Sun set also (Increase and Decrease) -
I think in different ways :
1. "The East and West sides are near to the earth"(it means earth is like Ellipse) that's why sun visible like at the time of Sun rise and Sun set with large Image -
2. If East and West sides are not near but the "Sky is very near on both directions (East and West)" -
3. Otherwise "Sun is rotating(axis) near on both sides(East and West)" at the time of Sun rise and Sun set -
Note : The rotation(altitude) of the Sun point/position/location is also changes on every day as same -

బహు జనులలో ఉన్నాయి బహు

బహు జనులలో ఉన్నాయి బహు ప్రణాళికలు
ప్రణాళికల నిర్మాణము నకై ధనము లేదు
ప్రణాళికలు అమలు కాక అభివృద్ధి లేదు
బహు జనుల ప్రణాళికలు మేధస్సులలోనే
మరణించిన వారిలో ఎన్నో గొప్ప ప్రణాళికలు వెళ్ళిపోయాయి
ఉన్న వారిలో కూడా ప్రణాళికలు ఊహలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి

ప్రతి ఒక్కరు విశ్వాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే

ప్రతి ఒక్కరు విశ్వాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే సమాజమే ప్రశాంతంగా మారిపోతుంది
ఎవరికి వారు విశ్వాన్ని ఆలోచిస్తే సమాజము ఏనాటికి మారదు మరి ఎలా
సమాజాన్ని ఎలా గొప్పగా మార్చుకుందామని అందరు చర్చిస్తూ ఆలోచించగలగాలి
మహా మేధావుల అభిప్రాయాలతో అనుభవాలతో చర్చించి ఏకీభవించాలి
సరైన పరిష్కారాన్ని అమలుచేస్తూ కలిగే సమస్యలను అర్థం చేసుకోవాలి
వివిధ కార్య క్రమాలకు ముందు మహా గొప్ప ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
పని తీరులో నాణ్యత సోదర భావం సమానత్వం మానవ దృక్పదం ఉండాలి
వీలైతే ప్రతి చిన్న సమస్యను మేధావులతో చర్చించి ముందుకు సాగాలి
నాలో ఉన్నాయి మహా కార్య క్రమ ప్రణాళికలు చర్చించుకుందామా మరి

Saturday, February 12, 2011

The Universal Plan is going

The Universal Plan is going on "Every Full Dark Day" (I think/got like) -
Every day sun is maintaining same theory -
Moon is playing main role of the Universe -
For every month you observe difference's of moon strategy -
According to the Moon size and position in the sky is difference in every day (entire month and again repeats same strategy of every month) -
The position of stars, planets and other also varies by different axis/rotations/gravity/energy in the sky on every day -
A small change happens in every day up to a month (again repeats same strategy of every month)-
Full Moon Day exactly moon is be in the East on 6:00 pm evening (Full Image) -
Full Moon Day, Moon gives more energy to the earth and other planets with different gravity and moment of inverse -
The Moon is not visible on the Full Dark Day, it mean something is happening in this day of every month -
Something is called the Universal Plan is going according to the state of the Universe -
This day Moon is playing a main role of its energy passes to all planets and galaxy's -
Even, the directional axis of planets, stars is maintaining in different views of energy and forces -
According to the Moon concept/energy the Universe is going every day -
Here the strategy of the universe it depends on the Full Dark Day and affects on one month -
Every month of the Full Dark Day is Plan is going and major plan is going once in a year (otherwise once in two years) -
The major plan takes two days of Full Dark Day's (whenever two continues Full Dark Days, those days major plan is going) -
Plan is nothing but 'secure the Earth' because Earth is playing main role in the Universe in all views -
Securing the Earth by other planets to maintain the distance of force (like Magnet's theory/Moment of inertia) -
The Eclipse also planning on Full Dark Day (not every month it depends on the Universe state) -
This Eclipse releases the some energy from sun because maintaining a stability of the energy -
The Moon passes more energy on two days of Full Moon Day's (whenever two continues Full Moon Days) -
If you know well about this I agree with you (Who preparing the Calendar) -

*** We want "Universal procedure" - Government

*** We want "Universal procedure" : Government - Vision 2020
-----
*** Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego -
-----
* Vote by comment - Change of Society and life (Plz login into gmail account after that give comment otherwise it can't accept : try three more times(Plz save comment up to accept)) -
Comment goes to requirement/importance show to Government for need of development of the Society/State/Country -
Please Vote by comment : In future many problems facing in to the Society -
Ex: Traffic, Pollution, Unsolved new diseases, Corruptors/Corruption, Bomb blast, Encounter, Robbery, Population etc -
If Society is not good Time, Life, Skills, Knowledge, Land, Natural resources and others are Waste -
All high cost Products and food : Man move by money, it means without money he died -
Small Ex: After Some Years one KG of Onion Price Rs. 500/-
Finally everything problem in all sectors/fields -
Be first in the comment or next (try to stand in queue to get a chance/facilities for better life otherwise nowhere in your life) -
If you want to read (comments in the blog) opinions of friends to take a right decision -

Friday, February 11, 2011

Everything is behind the Nature/Universe

Everything is behind the Nature/Universe -
Before starts the first second everything is behind the 'Zero World' -
The intention of "Zero world starts by solutions not for problems" -
Whenever nature starts to creating, each and every step is pre planned -
After creating the Universe trees are coming in to the Earth world -
Then small living things(microscopic) insects birds animals along with generations are developing -
One by one implementation of nature for living things changes are going with small modifications in all views for creating the mind -
Finally man gets the life and he was becoming to starts to get 'the thought power' to understand the nature -
For this generations of many years no proper plan/procedure -
Just what he/she got the idea's(thought) then search/get the thing -
Then slowly starts different implementations from observing the nature -
There is no proper plan or reason, it means the need of thing is what purpose and why, what is the way -
Just the needs/problems are solving without importance of planning -
The days are going with temporary solutions not permanent solutions -
For more population understanding of communication along with different languages cultures so many changes happen -
For all these, no Permanent plan for following proper solutions -
All problems are zigzag and vice versa and so much of networks -
Who are getting the problems and solving by present technology -
* Here what I am saying, for all problems Universal procedure is there -
Read in my blog "Universal Procedure - Government" concept, it gives clear solution -
This procedure is must for change the World/Universe -

Thursday, February 10, 2011

మేధస్సులో ఓ విజ్ఞాన ఆలోచన ఉంటే

మేధస్సులో ఓ విజ్ఞాన ఆలోచన ఉంటే చాలు జీవితమంతా విజ్ఞానమే
ప్రతి కార్యములో విజ్ఞాన ఆలోచనయే ఎరుకగా ధ్యాసతో ఉండాలి
ఏ పనిలో అజ్ఞానం కలుగుతున్నా మెలకువ కలిగించేలా ఉండాలి
ప్రతి పనిని విజ్ఞానంగా సాగించేందుకే మనలో విజ్ఞాన ఆలోచన ఉండాలి
విజ్ఞానంగా సాగుటలో మనం అందరికి ఆదర్శంగా నిలిచి ఉంటాము
ప్రతి జీవిలో ఓ విజ్ఞాన ఆలోచన ఎప్పటికి ఎరుకతో ఉండాలని నా విశ్వ భావన

ఎక్కడైనా ఎప్పటికైనా ఏ రూపంలోనైనా

ఎక్కడైనా ఎప్పటికైనా ఏ రూపంలోనైనా ఏ జీవిలోనైనా ఏ అణువులోనైనా నేనే
ఏ క్షణమైనా ఏ స్థానమైనా ప్రతి భావనలో ప్రతి తత్వంలో ప్రతి యోగంలో నేనే
ప్రతి స్వభావంలో నేను నేనుగా ఆత్మ జీవిగా శ్వాసలో పర ధ్యాసతో జీవిస్తున్నా
నాలో నేను జీవించడం ఎక్కడైనా ఎప్పటికైనా నేనే ఉంటానని నాలోని భావన

మానవుడే భూతంలా రూపమే శాపంలా

మానవుడే భూతంలా రూపమే శాపంలా అంతర్ముఖంలో తన లోపమే
ఆలోచనలు వివిధ సమస్యలు అతనిని అణిచి కలచి వేస్తున్నాయి
జీవించడం భారమై వివిధ రకాల ప్రభావాలతో అజ్ఞానంగా సాగుతున్నది
ఆత్మ ఘోషగా వికృతమైన అలవాట్లతో రూపాన్ని వికారంగా మార్చుకున్నాడు

ఏ విజ్ఞాన శక్తి లేకుండా జీవించటం

ఏ విజ్ఞాన శక్తి లేకుండా జీవించటం సమస్యలను ఆలోచించటమేనా
సమస్యలతో జీవిత కాల కార్య క్రమ లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోక పోవడం అజ్ఞానమేనా
సమస్యలనే చూస్తూ పరిష్కార జ్ఞానంతో ఆలోచించుకుంటూ సాగిపోవడం ఏమిటో
సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేక పోవడం జీవితాన్ని మరో లోకంలో చూసుకోవడం
సమాజం అంటేనే సమస్యల విధితో వివిధ రకాలుగా సాగుతున్నదేనని భావించడం
సంతోషాలు లేకపోవడంతో ఆలోచనలు సమస్యలనే అన్వేషించేలా కలుగుతున్నాయి
జీవితం కన్నా విశ్వ విజ్ఞానమే ముఖ్యంగా జీవిస్తూ సాగడం ఓ మహా నిర్ణయమా
కాలమే మార్గం చూపాలని జీవితానికి సమస్యల వలయం తొలగిపోవాలనే నేను

రహస్యమంటే ప్రశ్నగా తెలిసినది

రహస్యమంటే ప్రశ్నగా తెలిసినది సమాధానం తెలియనిది
మర్మమంటే ప్రశ్నగా కూడా తెలియనిది ఎవరికి తోచనిది
విశ్వ రహస్యాలు చాలా వరకు మర్మంగానే ఉంటాయి
విశ్వాన్ని అన్వేషించే సమయంలో కలిగే ప్రశ్న కూడా మర్మంగా ఉంటుంది
ప్రశ్నలో సమాధానం ఎవరికి తెలిసి ఉండదు గ్రహించలేము ప్రశ్నే అర్థం కాదు
అలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియాలంటే మర్మాన్ని గ్రహించాలి
రహస్యం అంటే కొందరికి తెలిసి ఉంటుంది లేదా ఎక్కడైనా వ్రాసి దాచి ఉంటారు
ఉన్న దానిని కొందరికి తెలిసిన దానిని ఇతరులకు తెలియకుండా భద్ర పరచి ఉండడం రహస్యం
ఎవరికి తెలియని దానిని ఒకరికి కూడా తెలియనట్లుగా చెప్పలేనిది గ్రహించలేనిదే మర్మం
ఒకరి మేధస్సు విజ్ఞానం ఇంకొకరికి రహస్యం లేదా మర్మం అని చెప్పవచ్చు
ఉదాహరణ : ఒక యంత్రం పని చేసే విధానం తెలియకపోవడం రహస్యం
యంత్రమంటేనే తెలియక పోవడం మర్మం

ఓ దశాబ్ధపు నాటి మాట నేడు

ఓ దశాబ్ధపు నాటి మాట నేడు తెలుపుతున్నాను
ఫిబ్రవరి 2001 వ సంవత్సరం ఉదయం 4 గం || లకు నేను చూసిన దృశ్యం
ఉదయం ఆకాశాన నక్షత్రాలు మూడు గజాల దూరం ప్రయాణించడం
తోక చుక్కలేమో 40 చుక్కలు మూడు గజాల దూరం ప్రయాణిస్తూ ఆగిపోవడం
ఒక క్షణం విడిచి ఒకటి వస్తూనే 40 చుక్కలు దాకా చూశాను
ఈ దృశ్య భావాలకు అర్థమేమిటో విశ్వమే విశ్వార్థాన్ని తెలుపునని గ్రహించాను
గత సంవత్సరంలోనే వ్రాయాలనుకున్నా కాని దశాబ్ధపు మాటగా చెప్పాలనుకున్నా

మేధస్సులోనే మహా మర్మ రహస్యాలు

మేధస్సులోనే మహా మర్మ రహస్యాలు ఎన్నో అనంతమై ఉన్నాయి
ప్రతి రోజు ఎన్నో రహస్యాలు తెలుస్తున్నా ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయనే
నేటి వరకు నీకు తెలిసిన ఎన్నో రహస్యాలు చాలా సాధారణమైనవి
విశ్వంలో శూన్యమున దాగిన సూక్ష్మ రహస్యాలేవో ఎవరికి తెలియవు

తెలిసిందే చెబుతున్నప్పుడు తెలిసిన

తెలిసిందే చెబుతున్నప్పుడు తెలిసిన వారికి సోదిగా ఉంటుంది
శ్రద్ధగా మళ్ళీ వింటే మరచి పోయిన విషయాలు తెలుస్తాయి
మళ్ళీ కొత్త భావాలతో కొత్త ఆలోచనలతో అవగాహన చేస్తూ వినాలి
మనం మరచి పోయిన లక్ష్యాలను మళ్ళీ తెలుసుకోవచ్చు
మనం ఇంకా సమాజానికి ఏదైనా గొప్పగా విజ్ఞానాన్ని అందించగలమా
ఏకాగ్రతతో వింటే ఎన్నో విషయాలు అనుభవంతో తెలుస్తూనే ఉంటాయి

మేధస్సులో ఒక్కొక్క కణాన్ని సువర్ణంగా

మేధస్సులో ఒక్కొక్క కణాన్ని సువర్ణంగా మార్చుకుంటున్నా
సువర్ణ గుణముతో కణ విచక్షణ విశ్వ విజ్ఞానంగా మెరుస్తుంది
సువర్ణ మేధస్సుతో దివ్య విచక్షణ తత్వాన్ని కలిగి ఉంటాను
వీలైతే సువర్ణ కణాలలో ముత్యపు వజ్రాలను పొందు పరుస్తాను

మరచిపోతున్నప్పుడే గుర్తించే టప్పుడు

మరచిపోతున్నప్పుడే గుర్తించే టప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలనే మరోసారి తలుస్తావు
తప్పులు జరిగిపోతున్నప్పుడే గమనించ గలిగితే మరోసారి తప్పు చేయలేవు
తప్పు జరిగిపోతున్నా విజ్ఞానంగా ఆలోచిస్తే ఆ తప్పుకు మరో ప్రాయచ్చిత్తం చేస్తావు
ప్రతి దానిని గమనించే అనుభవ భావాలు నీలో ఉన్నప్పుడు తప్పులు జరగవు
ఒక వేళ తప్పులు జరిగినా చాల చిన్నవిగా అకస్మాతుగా జరిగేవిగానే ఉంటాయి

Wednesday, February 9, 2011

Design your present status

Design your present status for where your position be in the line or step -
Every day/week/month/year add your progress of knowledge/goal at least once -
When you reach the great goals modify your design by removing small things -
This design helps to make progress of knowledge getting by intent of mind to implement some ideas -
Implementation is depends upon daily work/knowledge or time pass of sharing the views keep on track -
Here observation of your past life to promote the adding in to design of yourself is called life -
After some years you reach end of the knowledge line or top of the steps -

I am not seeing the face

I am not seeing the face of thing -
I see the grace of thing for improving myself -
I will show the grace of worth by index of my face -
Grace is nothing but the attitude of activeness -
Activeness gives energy to reach the goal with great ideas -
Everyone wants the activeness of mind for a long period of time -
By this intention negative feelings are going far away from mind -

మేధస్సును నడిపించే కాల భావన ఏది

మేధస్సును నడిపించే కాల భావన ఏది

ఎగిరే పక్షివి నీవైతే ఎగిరించే భావనను

ఎగిరే పక్షివి నీవైతే ఎగిరించే భావనను నేనే
ఈదే చేపవు నీవైతే ఈదించే భావనను నేనే
ప్రాకే ప్రాణివి నీవైతే ప్రాకేలా భావనను నేనే
పరిగెత్తే జీవివి నీవైతే పరుగులు తీసే భావనను నేనే
కదలని రూపం నీవైతే ఓర్పుతో నిలిచే భావనను నేనే

ఒకరికి కనిపించని వినిపించనివే

ఒకరికి కనిపించని వినిపించనివే విశ్వ భావ స్వభావ తత్వాలు
ఎదిగే జీవులలో మొక్కల వృక్షాలలో విత్తన భావనయే విశ్వం
విశ్వ రూపాల చలనాలలో కనిపించే భావాలు పై పై మెరుగులే
ఆత్మ దేహాల జీవులలో దాగిన విశ్వ సంయోగమే జీవ తత్వము
ప్రతి అణువులో ఉన్న విశ్వ తత్వము మహా విజ్ఞాన స్వభావమే

ఏ దేవి నా విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను

ఏ దేవి నా విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను గ్రహించినది
నా భావాలలో ఏ తత్వాలు ఉన్నాయో గమనించునా
నా భావ స్వభావాలకు గుణ విచక్షణ ఏదో తెలియునా
విశ్వ భావాలలో దాగిన తత్వాలతో నాకు భోధించునా

ప్రతి రోజు నాలో 999 వేల లక్షల కోట్ల

ప్రతి రోజు నాలో 999 వేల లక్షల కోట్ల సమస్యలు చేరుతున్నాయి
నగరాలలో కలిగే సమాజ సమస్యలకు పరిష్కారాలు తాత్కాలికమా
నేటి సమస్యలకు అలవాట్లకు నవ సమాజ ప్రత్యేక నిర్మాణం అవసరమే
నాలో ఉన్న విశ్వ ప్రణాళిక చాల సమస్యలకు నిర్దిష్ట పరిష్కారమే

మేధస్సులో ఆత్మ యోగం విశ్వ విజ్ఞాన

మేధస్సులో ఆత్మ యోగం విశ్వ విజ్ఞాన సంయోగమే
విజ్ఞాన అన్వేషణలో నా తత్వాలు విశ్వ సంయోగమే
విశ్వ భావాల స్వభావాలు యోగ విజ్ఞాన సంయోగమే
ఆత్మ పరమాత్మ సంయోగం అఖండ ధ్యాన యోగమే

శూన్యం ఆకారం లేని మేధస్సు

శూన్యం ఆకారం లేని మేధస్సు భావనయే
మేధస్సు భావనగానే భావాలుగా వివిధ స్వభావాలతో
అనంతమైన స్వభావాల అర్థాలనే గ్రహించుటకు ఆలోచనగా
అనంతమైన ఆలోచనలతో విజ్ఞానాన్ని గ్రహించినది
విజ్ఞానంతో ఓ శక్తిని సృష్టించి విశ్వ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది
శూన్య మేధస్సుయే విశ్వ మేధస్సుగా జీవిస్తున్నది
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించే వారిలో విశ్వ మేధస్సు భావాలు కలుగుతాయి

మట్టిలో నా విచక్షణ గుణ పోషకాలు

మట్టిలో నా విచక్షణ గుణ పోషకాలు ఉన్నాయి
సముద్రాలలో నా విచక్షణ అణువులు ఉన్నాయి
ఎడారిలో నా విచక్షణ ఇసుక రేణువులు ఉన్నాయి
పర్వతాలలో నా విచక్షణ ఘన తత్వాలు ఉన్నాయి
వృక్షాలలో నా విచక్షణ జీవ స్వభావాలు ఉన్నాయి
విశ్వ ప్రతి రూపాలలో నా జీవ విచక్షణ భావాలు ఉన్నాయి

నా మేధస్సులో మహా విశ్వ తపస్సులు

నా మేధస్సులో మహా విశ్వ తపస్సులు ఉన్నాయి
ప్రతి జీవి మహర్షిగా మహాత్మగా యోగిగా నా లోనే ధ్యానిస్తున్నారు
వారి విజ్ఞాన ఆలోచనలకు నా భావ స్వభావాలు సాగిపోతున్నాయి
విశ్వ తపస్సులలో కలిగే విశ్వ తత్వాలు నా మేధస్సులో నిలిచియున్నాయి

విశ్వానికి నేనైనా ఆహారం కావాలి లేదా

విశ్వానికి నేనైనా ఆహారం కావాలి లేదా నాకైనా విశ్వ శక్తి జీర్ణం కావాలి

కర్మ సిద్ధాంత కురుక్షేత్రహా మహా విజ్ఞాన

కర్మ సిద్ధాంత కురుక్షేత్రహా మహా విజ్ఞాన మహాభారతహా
అజ్ఞానం మహా మర్మ శోచాయచా విజ్ఞానం విశ్వ జ్ఞాన ఎరుకాయచా

నా కర్మ తొలగిపోవుట కన్నా విశ్వ కర్మ

నా కర్మ తొలగిపోవుట కన్నా విశ్వ కర్మ తొలగిపోవుట గొప్పదే కదా

పోయినవారు తిరిగిరారు

పోయినవారు తిరిగిరారు వారి ఆశయాలు తీరలేదు
వారి ఆశయాలతో నీవు విశ్వ కార్యాలను సాగించు
నీకు తోడుగా విశ్వ విజ్ఞాన కార్య శక్తిగా నేనున్నా
నాలో ఉన్నాయి విశ్వ విజ్ఞాన కార్య క్రమ ప్రణాళికలెన్నో

ఆత్మగా జీవంచే ప్రతి జీవిని నేనే

ఆత్మగా జీవంచే ప్రతి జీవిని నేనే

విశ్వ భూతాలే నీకోసం జీవిస్తున్నా

విశ్వ భూతాలే నీకోసం జీవిస్తున్నా పంచ భూతాలే నీకు అవసరమా

నీకోసం ఏదీ లేకున్నా నీ ఆత్మలో

నీకోసం ఏదీ లేకున్నా నీ ఆత్మలో నేనున్నానని జీవించు

ఆత్మ యోగత్వ బ్రంహణ శాఖహారహా

ఆత్మ యోగత్వ బ్రంహణ శాఖహారహా విశ్వ విజ్ఞాన పరబ్రంహ ధర్మ రక్షణహా

కర్మను అనుభవించుటకైతే మరో జన్మ

కర్మను అనుభవించుటకైతే మరో జన్మ అవసరం లేదు
విశ్వ విజ్ఞానం కోసమైతేనే మరో జన్మ ఉపయోగకరం
కర్మ ఈ జన్మలోనే నశించాలని విజ్ఞానంకై జీవిస్తున్నా
ఎలాగైతేనేమి జన్మించిన తర్వాత జీవించుట తప్పదు

Tuesday, February 8, 2011

*** సామాజిక న్యాయం - చిరంజీవి

సామాజిక న్యాయం - చిరంజీవి - ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - ప్రభుత్వం
Chiranjeevi - My suggestion
నా విశ్వ ప్రణాళికను గమనించండి (ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా)
ఒక ఆలోచన చాలు మహా విశ్వ సామాజిక న్యాయ కార్యానికి
నేను తెలిపిన విశ్వ కార్య నిర్దిష్ట కార్య క్రమ ప్రణాళికను గమనించండి ( Universal Procedure - Government )
ప్రతి మానవుడు తెలుసుకోవలసిన విశ్వ ప్రణాళిక ముఖ్య అవసరమైన గొప్ప ప్రణాళిక
ఆలస్యం జీవితం కఠినం - ఆలోచన విజ్ఞాన కార్యానికి ఉపయోగకరం
ప్రతి సందేహానికి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని తెలుపగలనని నా విశ్వాస ఆలోచన
నా కోసం కాదు పేదవాళ్ళ జీవితాలను ప్రతి క్షణం సమాజంలో గమనిస్తూ అక్కడే నిలిచిపొండి తెలుస్తుంది
{ Final solution - Vision of India : Vision 2020 : Vision 2020 India : India Vision : India Vision 2020 : India 2020 }
-----
Universal Procedure - Government
When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego -

నేడు అలంకరించిన వస్తువులు

నేడు అలంకరించిన వస్తువులు పుష్పాలు రేపటికి ఎక్కడ ఎలా చేరుతాయి
గొప్పగా అలంకరించినవన్నీ రేపటికి అలాగే ఉంటాయా కలుషితమౌతాయా
దేనిని అలంకరించినా శుభ్రత కోసమే నిత్య పవిత్రత కోసమే పరిశుద్దత కోసమే
పుష్పాలంకరణ కన్నా పూల తొట్టీల అలంకరణ గొప్పదని నా భావన
రేపటికి పుష్పాలు మళ్ళీ పూస్తాయి కలుషితం ఉండదు ప్రాణ వాయువు లభిస్తుంది
పుష్పాలు జీవిత కాలమంతా మొక్కలతోనే గడుపుతూ స్వచ్ఛమైన సువాసనను ఇస్తుంది
రాలిపోయిన పూలు మళ్ళీ ఎరువుగా పూల తొట్టీలలోనే నశిస్తాయి గమనించారా
మహా ఆలోచన భావాలంటే ఇలాగే ఉంటాయి ఇలాగే అన్నింటిని గమనిస్తూ గ్రహించండి
మహాత్ముల మేధస్సు అవసరం లేదు మహా విశ్వ శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కాదు అవగాహనయే
మీలో ఎంతవరకు జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుందో మీరే పరీక్షించుకోండి విశ్వ విజ్ఞానంతో

Monday, February 7, 2011

ఆత్మ యోగత్వ జీవనం పాప పరిహార

ఆత్మ యోగత్వ జీవనం పాప పరిహార పుణ్య ఫలం
విశ్వ యోగత్వ జీవితం పాప పరిహార మోక్ష ఫలం
వేద విజ్ఞాన అద్వైతహా విశ్వ ప్రజ్ఞాన పాప పరిహారణ
దైవత్వ ఆత్మ బ్రంహాయ సత్య కర్మేణ పాప పరిహారణ

కార్య సాధకులే లక్ష్యాలను

కార్య సాధకులే లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకుంటారు
కార్య సాధకులకు మహా విజ్ఞాన శక్తి ఉంటుంది
ప్రతి చిన్న కార్యాన్ని ధృడ సంకల్పంతో సాగిస్తారు
మహా కార్యాలను కూడా సాగించే శక్తి కార్య సాధకులకే ఉంటుంది
మహా కార్యాలను సాగించిన వారినే కార్య సాధకులని అంటాము
అద్భుతాలను సృష్టించే వారు సహాసాలు చేసేవారు సాధకులే

నీవు తీసుకునే నిర్ణయంలోనే

నీవు తీసుకునే నిర్ణయంలోనే ఆలోచనల కార్య శక్తి కలుగుతుంది
ఆలోచనలు మారినా నీ నిర్ణయం మారుతూ కార్య శక్తి తగ్గుతుంది
ఆలోచనల భావాలు ధృడంగా ఉంటేనే కార్యాన్ని శక్తి వంతంగా సాగించగలం
సంకల్పం లేని భావాలతో కార్యాలను ముందుకు నడిపించలేము
మనలో శక్తి రావాలన్నా ఆలోచనలలో కార్య నిర్ణయం ధృడంగా ఉండాలి
మహా కార్యాలను సాగించాలంటే ఎంతటి ధృడ సంకల్ప శక్తి కావాలో
ప్రతి చిన్న కార్యానికి ఆలోచన శక్తి ఉంటేనే మహా కార్యాలు సాగుతాయి
మహా కార్యాలు కొన్ని సంవత్సరాలుగా సంకల్ప శక్తితో సాగిపోతాయి

విశ్వ విజ్ఞాన మూల స్తంభం

విశ్వ విజ్ఞాన మూల స్తంభం నీ మేధస్సులోనే ఉంది
కదిలిస్తే విశ్వ కాల మర్మ రహస్యాలు తెలిసిపోతాయి
తెలుసుకొనే దీక్ష దీర్ఘ కాల సాధన నీలో ఉండాలి
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణ నీలో ఉంటేనే మూలాన్ని కదిలించగలవు

పంచ భూతాలు నీలో ఉన్నందుకు

పంచ భూతాలు నీలో ఉన్నందుకు ఆకలి నిద్ర భావాలు కలుగుతాయి
విశ్వ భూతాలు నీలో ఉంటే ఆకలి నిద్ర భావాలు నీకు దూరమవుతాయి
పంచ భూతాలు సామాన్య మానవుల జీవిత కార్యాలు సాగేందుకే
విశ్వ భూతాలు మహా యోగుల విశ్వ కార్యాలను కొన సాగించేందుకే

శరీరం పంచ భూతాలతో నిర్మితమైనా

శరీరం పంచ భూతాలతో నిర్మితమైనా మళ్ళీ ధరించాడు కైలాస శివుడు
గాలి నీరు భూమి ఆకాశం(ప్రదేశం) అగ్ని ఇవి పంచ భూతాలు కదా
శ్వాసతో గాలిలా మళ్ళీ ధ్యానిస్తూ గంగా జలంతో మళ్ళీ నీటిని ధరించాడు
విభూదిని మట్టి(భూమి)లా మళ్ళీ పూసుకొని చంద్రున్ని ఆకాశంలా ధరించాడు
విషాన్ని కంఠంలో అగ్నిగా మళ్ళీ ధరించి పంచభూతాలకు అధిపతిగా నిలిచాడు

ఏకాగ్రతయే విశ్వ విజ్ఞాన బ్రంహాండం

ఏకాగ్రతయే విశ్వ విజ్ఞాన బ్రంహాండం మేధస్సే అనంత ఆలోచనల విశ్వార్థం

అక్షర రూపాన్ని చూస్తేనే కదా

అక్షర రూపాన్ని చూస్తేనే కదా ఏ అక్షరమో తెలిసేది
అక్షరాన్ని దిద్దాలి వ్రాయాలి గుర్తించాలి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి
ఏ భాష అక్షర రూపమైనా తెలుసుకొనుటకు ఇలాగే నేర్చుకోవాలి
ఎన్ని రకాలుగా తెలుసుకుంటే అన్ని రకాలుగా విజ్ఞానం వస్తుంది
వ్రాయడం(దిద్దడం) పలకడం(చదవటం మాట్లాడటం చెప్పటం) ఇలా ఎన్నో విధాల
ఎన్ని రకాలుగా నేర్చుకుంటే అంత గొప్పగా భాషా వ్యాకరణ ప్రావిణ్యం కలుగును
బహు భాషలు నేర్చుకుంటే అవధానిగా బహు భాష కోవిదుడిగా ఎదగవచ్చు
బహు భాషలతో ఇతర ప్రాంతపు వారి పరిచయాలు స్నేహంగా మారుతాయి
బహు భాషలతో విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉన్నత శిఖరాలను అధిగమించవచ్చు
అక్షరం నుండి మహా విజ్ఞానం వరకు మీ మేధస్సు జ్ఞాపకంగా ఎదుగుతుంది
అక్షరంలోని అర్థాలు తెలియాలి అక్షర పదాల ఉపయోగాన్ని తెలుసుకోవాలి
ఎక్కడ ఏ పదాలు పలకాలో విజ్ఞాన సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి
మాట ముఖ్యం పదాలు జారితే మనిషిలోని అజ్ఞాన గుణాలు తెలిసిపోతాయి

ఉపవాసముతో తెలియును ఆత్మ

ఉపవాసముతో తెలియును ఆత్మ యోగత్వ భావములు
ఆకలితో శారీరక శక్తి నశించి మేధస్సులో ఆలోచన శక్తి పెరుగును
ఆలోచన శక్తి ఆకలిని అన్వేషిస్తే తెలియును యోగ తత్వములు
యోగ తత్వములతో జీవించు వారికి ఆత్మ భావములు తెలియును
ఆత్మ యోగ భావములు తెలియుటకే ఉపవాసము ఉండవలెను
ఉపవాసము ద్వారా మీకు కలిగిన విజ్ఞాన యోగత్వములు ఏవి
తెలుసుకో ఆకలి భావాల ఆత్మ యోగ మహా విశ్వ విజ్ఞానాన్ని

మేధస్సే మహా బ్రంహాండాయచా

మేధస్సే మహా బ్రంహాండాయచా విశ్వమే విజ్ఞాన పర ధ్యాన లోకాయచా

నీవు యోగివని తెలియదా

నీవు యోగివని తెలియదా తెలుసుకోలేదా తెలుసుకోవాలని లేదా
యోగివని ఏనాడు గ్రహించ లేదా ఆ భావన ఎప్పుడూ కలగ లేదా
నీవు యోగి కావాలని ప్రయత్నించ లేదా అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నావా
ప్రయత్నించినా యోగి భావాలు కలుగుట లేదా కావాలని ఉందా
నీవు ఎలా ప్రయత్నించావు ఏ భావాలతో నీవు ధ్యానిస్తున్నావు
నీ సాధన ప్రతి రోజు ఎంత కాలం ఏ ఏకాగ్రతతో ఎక్కడ సాగుతుంది
నీలో ఏ భావాలు కలుగుతున్నాయి వాటి అర్థాలను పరిశీలిస్తున్నావా
నీలో నీవే విశ్వాన్ని ప్రకృతి భావ స్వభావ తత్వాలను గమనిస్తున్నావా
నీవు జీవించుటలో దేనిని గ్రహిస్తున్నావు దేనిని అన్వేషిస్తున్నావు
నీ జీవిత జీవన కార్యాలు ఏమిటి ఎంతటి పవిత్రమైనవి గమనించు
నీలో విశ్వార్థ సద్గుణ భావాలు కలుగుతుంటే యోగిగా జీవిస్తున్నట్లే

నీకు నిద్ర లేకపోయినా ఆకలి

నీకు నిద్ర లేకపోయినా ఆకలి కాకపోయినా నీలో విశ్వ శక్తి కలుగుతుంది
నీలో ఆలోచనలు లేకపోయినా విశ్వ తత్వ భావాలు కలుగుతాయి
నిద్ర ఆహారం ఆలోచన లేకుండా జీవించవచ్చు భావన లేకుండా జీవించలేవు
భావనలోనే విశ్వ స్వభావ శక్తులు వివిధ భావాలుగా ఎన్నో విధాలా ఉన్నాయి
విశ్వ భావాలను అన్వేషిస్తే ఆకలి నిద్ర భావాలు పర ధ్యాసలోకి వెళ్ళిపోతాయి
పర ధ్యాసలో నీవు ధ్యానిస్తూ ఓ మహా విజ్ఞాన మహర్షిగా భావాలతో జీవిస్తావు
విశ్వ భావాల యందు విశ్వ తత్వాల శక్తులెన్నో విశ్వంలోనే అన్వేషించి తెలుసుకో

Sunday, February 6, 2011

విశ్వమున కలిగే అద్భుతాలను ఎవరు

విశ్వమున కలిగే అద్భుతాలను ఎవరు తిలకిస్తున్నారు
విశ్వమున జరిగే మహా కార్యాలను ఎవరు తిలకిస్తున్నారు
విశ్వమున అద్భుత మహా కార్యాలు ఎవరికి వినపడుతున్నాయి
విశ్వమున అద్భుతాలన్నీ ఎవరికి ఎలా ఎప్పుడు తెలుస్తున్నాయి
తెలియని వారు తెలుసుకోవాలనే నా విశ్వ విజ్ఞాన భావన సారాంశము
మీ విజ్ఞాన జీవితాలకు విశ్వ భావాలను కలిగించే మహా సోపాన దివ్య గ్రంధము

ప్రతి రోజు కలిగే విశ్వ భావాలు

ప్రతి రోజు కలిగే విశ్వ భావాలు మహా విజ్ఞానమే నని వ్రాసుకుంటాను
మరవలేని భావాలను మేధస్సులోనే విశ్వ విజ్ఞానంగా దాచుకుంటాను
అవసరమైతే నా నుదుటి పైననే దివ్యాక్షర భావాలను లిఖించుకుంటాను
విశ్వంలో కలిగే భావాలన్నింటిని నా విశ్వ మేధస్సులో చేర్చుకుంటాను

నా భావాలలో దాగిన స్వభావాలే ఆత్మ

నా భావాలలో దాగిన స్వభావాలే ఆత్మ తత్వాలుగా విశ్వ స్థితులుగా

ఓ విశ్వమా! మళ్ళీ ఓ సారి మరోలా

ఓ విశ్వమా! మళ్ళీ ఓ సారి మరోలా కనిపించవా
ప్రస్తుత నీ విశ్వ రూపాలన్నింటిని తిలకించాను

ఆనాటి యోగుల ఆత్మ స్థితి మేధస్సులు

ఆనాటి యోగుల ఆత్మ స్థితి మేధస్సులు ఇంకా నా లోనే జీవిస్తున్నాయి

ఆలోచనలు కనిపిస్తాయేమోనని

ఆలోచనలు కనిపిస్తాయేమోనని నా భావాలు అన్వేషిస్తున్నాయి

ప్రతి అణువు చలనాలలో కలిగే ధ్వని

ప్రతి అణువు చలనాలలో కలిగే ధ్వని తరంగాల తీరు ఓ పద జాలమే

మేధస్సులలోనే విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నదని

మేధస్సులలోనే విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నదని మీ మేధస్సులోనే అన్వేషించండి

విశ్వ భూపతిగా భూలోకముననే

విశ్వ భూపతిగా భూలోకముననే విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నా
భూ గోళమున కలిగే భావ స్వభావాలనే అన్వేషిస్తూ సాగుతున్నా

దొరకునా ఇటువంటి ఆధ్యాత్మ భావన

దొరకునా ఇటువంటి ఆధ్యాత్మ భావన
భాగ్యము లేనిదే కలుగునా విశ్వ వేదన
మరుపు లేకనే తోచును మేధస్సుకు
ఇటువంటి మహా విజ్ఞాన జీవత్వ భావన
జీవితములెన్నో జన్మలుగా యుగాలతో సాగినా దొరకదే భావన
జన్మకు మహా రూప విశ్వ విజ్ఞాన భావన ఉంటేనే ఈ విశ్వ వేదన
ఇటువంటి వేదాంత ఆధ్యాత్మ భావన ఏ లోకమున ఎవరికి కలగదే
మహర్షులకైనా మహాత్ములకైనా మహా విజ్ఞానులకైనా కలగదే
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణ లోనే దొరకును ఇటువంటి ఆధ్యాత్మ భావన
"విశ్వమే నీకు సేవ చేయునని విశ్వాత్మగా నీకు కలిగినది ఆ వేదన"

మహా విశ్వ ప్రణాళికతో జీవితాన్ని సుఖం

మహా విశ్వ ప్రణాళికతో జీవితాన్ని సుఖం చేసుకో
అర్థాన్ని గ్రహించి విజ్ఞానంతో సంతోషంగా జీవించు
విశ్వ భావాలతో మహా గుణాలతో లోకాన్ని తిలకించు
విశ్వ విజ్ఞానంతో మహాత్ముడిలా సంతృప్తితోనే మరణించు

మై మరుపులో ఉన్న భావాలను

మై మరుపులో ఉన్న భావాలను వదిలేసి మేధస్సులో కలిగే ఉత్తేజమైన ఆలోచనలతో జీవించండి
మై మరుపులో కలిగే భావాలకు కార్యాలోచన లేక జీవిత కాల లక్ష్యాలను మరచిపోయేలా చేస్తాయి
మళ్ళీ ఎప్పుడో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు లక్ష్యాలు గుర్తుకు వచ్చి ఆలోచనలు మరలిపోతాయి
మహా కార్యాలను సాగిస్తున్నపుడే మన లక్ష్యాలు నెరవేరుతూ జీవిత ఆశయాలు తీరిపోతాయి

విశ్వమా! సూర్య చంద్రులను చూసిన

విశ్వమా! సూర్య చంద్రులను చూసిన తర్వాత ఇంకా మహా గొప్ప రూపాలనే
నక్షత్రాల వలే మెరిసే విశ్వ రూపాలనే మరణించే వరకు దర్శించాలనుకున్నా

సంధ్యా వేళలో ఒక్కొక్క క్షణాన ఒక్కొక్క

సంధ్యా వేళలో ఒక్కొక్క క్షణాన ఒక్కొక్క నక్షత్రం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంటే
నా మేధస్సులో ఒక్కొక్క కణం ప్రకాశిస్తూ శిరస్సును ఉత్తేజ పరుస్తుంది

Journey is not only destination

Journey is not only destination -
Journey is the way to learning different kind of knowledge -
All kind of knowledge is having one moral destination -
The understanding of different destinations with one kind of moral is life -
When you guess the moral in all places that is actual destination -

అంతా తెలుసు ఇంకెంత కాలం

అంతా తెలుసు ఇంకెంత కాలం నేర్చుకుంటావు
ఆత్మ పర ధ్యాసతో ఆలోచించు ఆధ్యాత్మగా జీవించు
తెలియనివి తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నీ తెలిసేలా
అన్నీ తెలుస్తున్నప్పుడు నేర్చుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఉండదు
అన్నీ విజ్ఞానంగానే మేధస్సులో చేరిపోతూ ఉంటాయి

విశ్వ జీవులకు తెలియని విజ్ఞానము

విశ్వ జీవులకు తెలియని విజ్ఞానము విశ్వ విజ్ఞానమే
మహర్షులకు మహాత్ములకు యోగులకు తెలిసినదే విశ్వ విజ్ఞానము

నిద్ర లోనే నిద్ర లేదు మరి నిద్ర ఎలా

నిద్ర లోనే నిద్ర లేదు మరి నిద్ర ఎలా
నిద్రించుటలో కలలు ఆలోచనలే వస్తున్నాయి
నిద్రలో జరిగేవన్నీ గుర్తుగానే ఉన్నాయి
గుర్తులేని కాల సమయం నిద్రలో లేనట్లు గుర్తున్నది
అన్నింటిని గమనిస్తున్నా అన్నీ తెలుసుకుంటున్నా
నిద్రలో ఏదీ గుర్తు రాక ఏ కలలు లేక మరచిపోయినట్లే ఉండాలి
అన్నీ తెలిసిన ధ్యాసలోనే తెలుస్తుంటే తెలియని పర ధ్యాస కలగదే
పర ధ్యాసలో ఏవీ తెలియకపోతేనే మంచి నిద్రగా చెప్పవచ్చు
నిద్రలోనే నిద్ర లేదు మరి ఏమున్నదో తెలియునా
నిద్రలోనే నిద్ర ఉన్నది ఎలా ఉన్నదో మర్మమే
గుర్తుంటే ధ్యాస నిద్ర లేని మహా ధ్యాస
గుర్తు లేకపోతే పర ధ్యాస నిద్ర కలిగిన ధ్యాస

ఆశలో కొంత కాలం అత్యాశలో ఇంకొంత

ఆశలో కొంత కాలం అత్యాశలో ఇంకొంత కాలం అతిశయోక్తిలో మరింత కాలం
ఇంకా ఎక్కువ ఆశతో సాగితే ఆశ నిరాశగా అజ్ఞానంగా అనర్హుడిగా మార్చుతుంది

విశ్వమున వెళ్ళిపోయినా మేఘాలు

విశ్వమున వెళ్ళిపోయిన మేఘాలు మళ్ళీ రానివి మీరు చూడలేని అద్భుత రూపాలవి
అణువణువునా కలసి ఏర్పడినవి మళ్ళీ అణువణువునా విడిపోయి వెళ్ళిపోయినా మేఘాలవి
కొన్ని వర్షంగా కరిగిన రూపాలు కొన్ని సూర్య కిరణాలకు మెరిసిన అద్భుత వర్ణ మేఘాలు
మేఘాలలోనే ఎన్నో పొరలుగా ఎన్నో లోకాలుగా నిర్మితమై ఎన్నో అద్భుతాలను చూపిస్తుంది
ఎన్ని రూపాలు వెలిసినా క్షణాలకు మారుతూనే మళ్ళీ ఆకాశాన్ని శూన్యం చేసిన రూపాలవి
మేఘాలలో గొప్పదనం ప్రయాణమే ప్రయాణాలలో ఎన్నో వింతలు రూపాలు అద్భుతాలు
చంద్రుడు కూడా మేఘాలతో ప్రయాణించేలా ఎన్నో గొప్ప భావాలను కలిగిస్తూనే ఉంటాయి
సూర్యునికి అడ్డుగా వచ్చి నీడను ఇస్తుంది కిరణాలను గొప్పగా వివిధ తేజస్సులతో చూపిస్తుంది
మేఘాలలోనే అనంతమైన వర్ణ తేజస్సులు మెరుపులు పిడుగులు ఉరుములు ఉన్నాయి

మనం జన్మించేటప్పుడు మనకు ఏదీ

మనం జన్మించేటప్పుడు మనకు ఏదీ తెలియదు అంతా శూన్యం
ఆకాశం ఉందని చాలా విశాలమైనదని సూర్య చంద్రులున్నారని
నక్షత్రాలు ఉన్నాయని మేఘాలు ఏర్పడుతూ వర్షాలు కురుస్తాయని
పంచ భూతాలతో ప్రకృతి మన శరీరం నిర్మాణమై ఉందని ఏదీ తెలియదు
అంతా ఎదుగుతూనే నేర్చుకోవాలి ఎందుకో ఈ విజ్ఞాన విధానము
శూన్యం నుండి అణువణువునా విశ్వ విజ్ఞానం తెలిసే వరకు ఎదగాలి
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని గ్రహించుటలో ఎన్నో సమస్యలు జీవన విధానాలు
ఆధ్యాత్మ జీవితంతో జీవించే వరకు మనకు అర్థం కాని సమస్యలే
జీవించరా విశ్వ జీవి బ్రంహాండాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంతో తిలకించి అస్తమించు

ప్రయాణం చేస్తేనే కదా విశ్వ ప్రదేశాలు

ప్రయాణం చేస్తేనే కదా విశ్వ ప్రదేశాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిసేది
ఎలాంటి రూపాలు ఎక్కడెక్కడ ఎలా అద్భుతంగా ఉన్నాయో తెలిసేది
ఎలాంటి భావ స్వభావాలు ఏ రూపాలతో కలుగుతాయో అనిర్వచనీయం
జీవ నేత్ర ద్రుష్టి ఏ రూప భావాలు అద్భుతాన్ని ఎలా తిలకిస్తాయో
విశ్వ రూపాల రకాలలో ఏ విశ్వ తత్వాలున్నాయో ఎవరికి తెలుస్తాయో
విశ్వ ప్రదేశం ఎంత విశాలమైనదో ఆకాశాన్ని గమనిస్తున్నా గ్రహించలేము

మానవుడిగా జన్మిస్తేనే కదా మహాత్మగా

మానవుడిగా జన్మిస్తేనే కదా మహాత్మగా మహర్షిగా యోగిగా విజ్ఞానిగా జీవించడానికి అవకాశం

నాకు నా రూపమే కనబడుతున్నది

నాకు నా రూపమే కనబడుతున్నది విశ్వ రూపాలు నా రూపంగానే ఉన్నాయి

ఓ విశ్వజీవి నీవే చిరంజీవి నీదే

ఓ విశ్వజీవి నీవే చిరంజీవి నీదే విశ్వ సమాజం నీ కోసమే జనులు
విశ్వ విజ్ఞానంతో సాగిపో కాలమే నీకు సరైన మార్గాన్ని చూపుతుంది
ప్రతి కార్యంలో సమయ స్పూర్తి అనుభవ విజ్ఞానం సమయాలోచన ఉండాలి
మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటే మేధస్సులో మహా గొప్ప ఆలోచనలు కలుగుతాయి
మన ఆలోచనలకు దివ్య సూచనలను మహాత్ములు మహర్షులు అందిస్తూ ఉంటారు
విజ్ఞానమే ధైర్యం : ధైర్యమే విశ్వ కార్యం : కార్య కృషియే విజయం : విజయమే సమాజం
మనం గమనించ వలసినది సూక్ష్మ పొరపాట్లు ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో జరుగుతాయోనని
సూక్ష్మ పొరపాట్లు లేని హిత భావాల విజ్ఞాన కార్యాలే మనల్ని ముందుకు యుగాలుగా సాగనిస్తాయి
కాల ప్రభావాలను ఋతు పవనాలతో ముందుగానే గమనించు ప్రజలను రక్షించు
కనీస అవసరాల సౌకర్యాలతో విజ్ఞానాన్ని అందించేందుకు ప్రజలలో జీవించు
* క్రమ కార్య కారణం గల నిర్దిష్ట ప్రణాళికలే విశ్వ జీవుల భవిష్యత్ సోపానము
/యుగాలుగా సాగేందుకే చిరంజీవిగా నీవు ఉదయించావు నీకు అస్తమించే శక్తి లేదు/
నాలో ఉన్నాయి సమస్యల కార్య భావాలు అందుకే అన్వేషించాను పరిష్కార స్వభావాలను
నేను జీవిస్తాను విశ్వ తత్వాలతో నాకు నేనుగా సాగిపోతాను విశ్వ కాలంతో విజ్ఞానిగా

కర్మ జీవులకే కాదు ఆధ్యాత్మ జీవులకు

కర్మ జీవులకే కాదు ఆధ్యాత్మ జీవులకు కూడా సమస్యలు ఉంటాయి
జీవించే ప్రతి జీవికి సమస్యలు ఉంటేనే కాలంతో ఆలోచిస్తూ సాగుతాం
సమస్యల పరిష్కారాలతో జీవిత కాలాన్ని సాగిస్తూ జీవిస్తున్నాము
కొందరికి చాలా కఠిన సమస్యలు మరికొందరికి సాధారణ సమస్యలుంటాయి
కొందరికి లోపాలు ఉంటాయి తద్వారా జీవితం కఠినమైపోతుంది
కఠిన సమస్యలు ముఖ్య ఆవశ్యకమై పరిశ్కారించుకోలేకనే కర్మాగా భావిస్తాము
కర్మలను త్యజించుటకు ఆధ్యాత్మ జీవితాన్ని సాగించు జీవనం అర్థమవుతుంది

ఆత్మీయ బంధం ఉన్నందు వలన ఎన్ని

ఆత్మీయ బంధం ఉన్నందు వలన ఎన్ని యుగాలైనా కలుసుకుంటాము
ఎన్ని జన్మలైనా ఎన్ని రూపాలు మారినా ఎక్కడున్నా కలుసుకుంటాము
కొంత కాలమైనా ప్రతి జన్మలో కలిసి జీవిస్తూ యుగాలుగా కలుసుకుంటాము
సూర్య చంద్రుల బంధం వలే మన ఆత్మీయ బంధాలు కలిసివున్నాయి

సూర్యుడు కూడా ప్రతి రోజు విశ్వాన్ని

సూర్యుడు కూడా ప్రతి రోజు విశ్వాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడు
జీవుల విజ్ఞానంతో పాటు విశ్వ రూపాల భావ స్వభావాలను గ్రహిస్తున్నాడు
మానవ విజ్ఞానం కన్నా గొప్ప భావాలతో విశ్వ తత్వాలతో అన్వేషిస్తునాడు
విశ్వ స్థితులను ఆత్మ స్థితులను విశ్వ కాల ప్రభావాలను గమనిస్తున్నాడు
తన శక్తి ద్వార విశ్వమున ఏ ఏ ప్రక్రియలు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయో గ్రహిస్తున్నాడు
విశ్వమున జరిగే ప్రతి ప్రక్రియ తన భావాలలో నిక్షిప్తమై ఎప్పటికి ఉంటాయి

Saturday, February 5, 2011

ఆకలి నిద్ర భావాలు లేనిచో విశ్వానికి

ఆకలి నిద్ర భావాలు లేనిచో విశ్వానికి దగ్గరవుతావు
విశ్వ భావాలతో నీకు విశ్వ తత్వాలు కలుగుతాయి
విశ్వ తత్వాల శక్తి మహర్షుల దివ్యత్వంతో కూడినది
నీ దివ్యత్వం విశ్వ విజ్ఞాన కార్యాలతో సాగుతుంది

Don't develop a city - Bus-station

Don't develop a city near Bus-Stations (Where Government feels like)
The development of a city through out the Bus-station it increases the Traffic -
Development of a city and placement of bus stations should play an important role in easing traffic problems.
After reaching the city it takes hours to get to a Bus depot/Bus-station -
Development of the city should take place on only one side, (widen roads for faster travel)
The roads should have clear and pre planned streets with all requirements -

* Universal Procedure - Government

When the Government adopts my Universal Procedure -
A well planned World with many changes of good construction in right way -
There is no money in the Country, only Governments have Money -
Money is there only for those who are going to other Countries -
After developing of other countries entire the world no need of money -
The Government gives/provides all services to people, people are just working up to their knowledge/skill -
The Government provides basic facilities (food, shelter, cloth etc) along with needful things -
This is just like a corporate company of well planned society of model village/town/city/state/country/world -
In this procedure no where available beggar, thief, un-authorized person (Because everyone should be recognized) -
All buildings are Government Quarters with all services in perfect locations -
Entire the Country everything is Government land (No assets having the Person) -
This Universal plan reduces many problems -
Problems like Traffic, pollution, corruption, oil, gas, high cost goods -
Ex: Now so many large goods(vehicles) occupy roads to make traffic and parking problems -
There would be no wastage of minerals and Natural resources -
Food, Journey, accommodation facilities throughout the country would be free -
Man is working for Government, the Government gives all services to people -
This final decision for whenever you want change city/world with planned this procedure is must -
* Government can't take initiative for final solution upto thousand's years no change for poor people -
This Universal procedure no change upto end of the universe (because final solution is like 2+2=4/2*2=4) -
Government policies are just temporary solutions but also not fulfill the actual things(beneficiary level) and who actually wants they don't get (misuse) -
Present policies upto thousand years not rectifying the problems : still beggars, thief, corruptors, poor persons continuing entire the universe -
These policies are regular activities to show the solutions for budget not for 100% satisfy people (poor) -
Development is there but no proper plan and not useful for middle class and poor -
There is no enough space to develop, not in right place, no longer use (these are just recycle not for permanent) -
Every person is identify with respective sector and role of work (even child) -
I have many Universal procedural plans to change the society/village (world) -
If one day delay, it takes so many days to change in future -
For Ex: planned world (Infosys and other companies) -
* Here so much of explanation is required -
*** This information pass to Government up to reaches and initiative to implement how to discuss with me and engineers -
Please every person should initiative for information pass to your friend's for success -
For better/easy life for all (enough population) -
I will give all the details and clear explanations for all doubts -
This idea goes to other countries, if they starts first implementation, the credit goes to them -
Advantages :
Free education, growth/career, knowledge, employment, skills development, vision of person/life -
For Ex: Entire the India gas is required 1 crore cylinders and 5 thousand employees -
After this plan 25 lakhs cylinders and one thousand employees required (remaining 4 thousand people improve their own skills)-
The production of gas also less, it means save the natural resources and consumes many years of usage -
All types of natural resources like minerals, oil in the form electricity, gas, cement, wood, petrol, kerosene etc. -
All industries(Every industry is Govt. asset) should maintain proper production with Govt. control(account) and reduce the pollution, disease's -
Everything is in an account of Govt. records and should maintain all details of natural resources and other maintenance -
This is exchange of production/goods from one village to other (through country/world also up to save the nature) with need purpose -
*** Think for development by universal knowledge -
News on 8th Feb, 2011 - ISRO : Estimated loss is valued at Rs. 2 lakh crore, greater than the 2G scam (1.76 lakh crore) -
This amount is enough for changing the state/country/world -
Money is not a problem for my procedural development for initial stage -
Nature gives all but we working for modify the things and sharing the services for living -
One thought is enough for development of world for all problems (just understand yourself : the great job)-
For Example:
One village takes/requires development of worth Rs. 10 crore (5 Years) -
From Rs. 4 lakh crore how many villages will be developing (here I am not talking about other corruptors/corruption money) -
40,000 villages will be developing approximately, it means at least one/half State development worth -
Now we start the work, upto 5 years or 10 years entire the world development is done then after that only maintenance is going -
Here money is not a problem understanding of knowledge & ego -

ఒక కార్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు

ఒక కార్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు మరో కార్యాన్ని మరచిపోతావు
మరో కార్యంపై కాస్త ధ్యాస పెడుతున్నా కొన్ని క్షణాలలో మరచిపోతావు
కొన్ని క్షణాలలో కలిగే మరుపులో నీ ప్రస్తుత కార్యాన్ని సరిగ్గా చేయలేవు
మరుపుతో ప్రస్తుత కార్య ఏకాగ్రత లేక రెండు కార్యాలు విఫలమవుతాయి
విఫలమగుటలో మరెన్నో కార్యాలను నిర్వర్తించలేక అజ్ఞానం చెందగలవు
ఒకే ముఖ్య కార్యంపై ఏకాగ్రత వహించి విజ్ఞానంగా ఎన్నో విజయాలను సాధించు

మర్మంలో ఉన్న మర్మమేదో

మర్మంలో ఉన్న మర్మమేదో మర్మ గుహకే తెలియదు
మేధస్సే మహా మర్మంగా మర్మ గుహలా ఉన్నది
మేధస్సులోనే మహా మర్మముకై అన్వేషించండి
మేధస్సులో మర్మ రహస్యాలన్నీ దాగి ఉన్నాయి
ప్రతి రహస్యాన్ని క్షుణ్ణంగా మేధస్సు ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు
ఏ రహస్యాన్నైనా మేధస్సు ద్వారా అన్వేషించండి తెలుస్తుంది
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణలో ఏ మర్మమైనా మేధస్సు గ్రహిస్తుంది
నా భావాలతో మీకు కొన్ని మర్మ రహస్యాలు తెలియవచ్చునేమో

ఒకే భావనలో ఎన్ని అర్థాలున్నాయో

ఒకే భావనలో ఎన్ని అర్థాలున్నాయో గమనించావా
ఒకే భావనకు ఒక్కో మేధస్సు విజ్ఞాన అర్థం వేరు
విజ్ఞాన అర్థాలు అనేకమై వివిధ మేధస్సులతో అనంత అర్థాలుగా
ఒకే భావనలోనే అనంతమైన అర్థాలు విజ్ఞానంగా అజ్ఞానంగా ఉండవచ్చు

నీలో సూర్య శక్తిని సృష్టించుకొని

నీలో సూర్య శక్తిని సృష్టించుకొని సూర్య జీవిగా జీవించు
నీ సూర్య ప్రభావంతో మహా విశ్వ కార్యాలను సాగించు
విశ్వాన్ని మహా విజ్ఞానంగా మార్చేందుకు నీ శక్తిని ఉపయోగించు
విశ్వమున సాగే మానవ నిర్మాణాలను ఓ క్రమ పద్దతిలో సాగించు
ఇరుకుగా ఉన్న నిర్మాణములను తొలగించి మహా విశాలంగా మార్చు
నాలోనూ విశ్వాన్ని మార్చే మహా ప్రణాళికలు ఎన్నో ఉన్నాయి
సూర్యుడే కనిపించని విధంగా మానవ నిర్మాణములు వెలుస్తున్నాయి

సూర్య జీవిగా సూర్య శక్తితో జీవించుటలో

సూర్య జీవిగా సూర్య శక్తితో జీవించుటలో ఆకలి భావన కలగదు
సూర్య శక్తిని పొందుటకు నీలో మహా దివ్య సూర్య భావన కలగాలి
సూర్య భావనకై సూర్యున్ని చూస్తూ చాలా సమయం తిలకించాలి
తిలకించుటలో సూర్య బింభం నీ భ్రుకుటి పై దివ్య శక్తిగా ప్రకాశించాలి
సూర్యోదయ సూర్యాస్తములను తిలకిస్తే ధ్యాన ధ్యాసలో సూర్యశక్తి కలుగునేమో

మన ద్వి నేత్రాలకు కనిపించే రూపాలు

మన ద్వి నేత్రాలకు కనిపించే రూపాలు రెండు
మనకు ఎన్ని నేత్రాలు ఉంటే అన్ని రూపాలు కనిపిస్తాయి
మనం కాస్త మసక చూపుతో చూస్తే రెండు రూపాలు కనిపిస్తాయి
మనం చూసే ద్రుష్టి ఓ కోణంలో కలవటం వలన ఒకే రూపం కనిపిస్తుంది
సూర్యున్ని మసక చూపుతో చూసినా రెండు రూపాలు కనిపిస్తాయి

ఒక కణంలోనే బ్రంహాడ విజ్ఞానాన్ని

ఒక కణంలోనే బ్రంహాడ విజ్ఞానాన్ని జ్ఞాపకంగా దాచుకోగలిగితే
మేధస్సులో ఎన్ని బ్రంహాండాల విజ్ఞానాన్ని దాచుకోవచ్చో ఊహించు
ఇప్పటి నుండి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుకుంటూపొతే కొన్ని దశాబ్దాలకు అనంతమే
బ్రంహాడ విజ్ఞానమునకై అనంత విశ్వ విజ్ఞానాన్ని విశ్వముననే అన్వేషించు

మేధస్సులో ఓ కణం బ్రంహాడ మైతే

మేధస్సులో ఓ కణం బ్రంహాడ మైతే నీలో ఎన్ని బ్రంహాండాలో
ఓ కణంలో బ్రంహాండ విజ్ఞానమే ఉంటే నీ మేధస్సులో ఎంత విజ్ఞానమో
నీ మేధస్సులో అనంత బ్రంహాండాల విశ్వ విజ్ఞానం దాగి ఉన్నది
అనంతమైన విశ్వ విజ్ఞానాన్ని బ్రంహాండాలుగా నీ మేధస్సులోనే దాచుకోవచ్చు

నీ మేధస్సుకు నీవెవరివో తెలుసా

నీ మేధస్సుకు నీవెవరివో తెలుసా ఎందుకు జన్మించావో నీకైనా తెలుసా
నీ ఆత్మకు అన్నీ తెలుసనీ నీకైనా నీ మేధస్సు విజ్ఞానమునకైనా తెలుసా
నీ మేధస్సుకు అన్నీ తెలిసలా విజ్ఞానమునకై నీ ఆత్మను ధ్యానింపజేయగలవా
ధ్యానంతో ఎన్నో తెలుసుకోగలమని తెలిసినా సంపూర్ణ సాధన సాగటం లేదే

నీలోని విజ్ఞానమును తెలిపితే నాలోని

నీలోని విజ్ఞానమును తెలిపితే నాలోని విజ్ఞానమును మరొకరికి తెలుపుతా
నేను తెలుపుటలో మరొకరికి విజ్ఞానమే కాక అనుభవముగా ఉపయోగకరమే
ఒకరికి ఒకరు విజ్ఞానముతో అజ్ఞానాన్ని తరలించి విశ్వ విజ్ఞానంగా జీవించవచ్చు
విశ్వ విజ్ఞానంగా జీవించుటలో విశ్వమంతా దివ్య ప్రభావాలతో ప్రకాశిస్తుంది

మేధస్సులోని కణాలు అనంతమే

మేధస్సులోని కణాలు అనంతమే అందుకే విశ్వమున ఎన్నో కార్యాలు

మేధస్సులోనే మహా బ్రంహాండ లోకాలు

మేధస్సులోనే మహా బ్రంహాండ లోకాలు
మేధస్సులోనే మహా అద్భుత విశ్వ రూపాలు
మేధస్సులోనే మహా దివ్య భావ స్వభావాలు
మేధస్సులోనే మహా తత్వ యోగ స్థితులు

విశ్వ గుణాలు విశ్వ తత్వాలు

విశ్వ గుణాలు విశ్వ తత్వాలు విశ్వ స్థితులు నీ మేధస్సులోనే ఉన్నాయి

Thursday, February 3, 2011

మొదటి సారిగా జ్ఞాపకం ఎక్కడ

మొదటి సారిగా జ్ఞాపకం ఎక్కడ ఏ జీవిలో ఎందుకు మొదలైనదో
ఏ విచక్షణ తత్వంతో ఏ విశ్వ స్వభావ భావంతో ఎలా కలిగినదో
ఆ జీవికి కలిగిన జ్ఞాపక క్షణమే 'ఎరుక' గా ఆనాడు ఆరంభమైనది
మేధస్సులో స్వత భావాలోచన కలిగే అర్థమే ఎరుకగా జ్ఞాపకం
జ్ఞాపకం గతానికే ఉంటుంది మేధస్సు మరల దానిని ఎరుకతో తెలుసుకోవాలి
ఎరుకతో తెలిసిన దానిని మరల గత భావనతో గుర్తించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞాపకం

జగమంతా విశ్వ విజ్ఞాన దీక్షతో సాగితే

జగమంతా విశ్వ విజ్ఞాన దీక్షతో సాగితే విశ్వమంతా మహా విజ్ఞానమే

విశ్వాన్ని తిలకిస్తూ విశ్వ భావాలతో

విశ్వాన్ని తిలకిస్తూ విశ్వ భావాలతో విశ్వ తత్వాలతో విశ్వ స్థితిని పొందగలగాలి
విశ్వ స్వభావాలు మేధస్సులో చేరి ఆత్మ తత్వాలు విశ్వ భావాలను స్వీకరించాలి
విశ్వ గుణాలు శ్వాసలో లీనమై మరో విశ్వంగా మహా దివ్యత్వంతో ఉద్భవించాలి
విశ్వ స్థితిని చేరుకోగలిగితే ఆత్మ విశ్వ చైతన్యమై మరో విశ్వంగా ఉండిపోతుంది

భావాల నుండి జీవ కణ పదార్ధం

భావాల నుండి జీవ కణ పదార్ధం
ఆత్మ శ్వాస శక్తితో శరీర నిర్మాణం
ఆహారంతో రూప మార్పు సౌష్టవం
కాలంతో జీవ భావ ఆత్మ జ్ఞానం

విశ్వ భీజములు గాలికి మొలకెత్తుటలో

విశ్వ భీజములు గాలికి మొలకెత్తుటలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు
గాలి సాంద్రతలో తేమ మంచు శాతం ఎక్కువగా ఉంటే భీజములు మొలకెత్తును
చలి కాలంలో భీజములు మొలకెత్తుటకు వర్షాలు అవసరం లేదు
తేమలో ఉన్నాయి విశ్వ తత్వములు జీవ గుణములు పత్ర హరితములు
గాలిలోనే సంయోగ క్రియలు విశ్వ జీవ తత్వములు ఎన్నో మహా సూక్ష్మమే

ప్రతి స్వరం పదం శ్వాసదే స్వర పదాల

ప్రతి స్వరం పదం శ్వాసదే స్వర పదాల విజ్ఞానార్థం మేధస్సుదే
ప్రతి స్వరం ఆత్మ ఆవేదన కలిగించే ధ్వని భావ విచక్షణ తత్వం
పలికే పదాలకు విజ్ఞాన అర్థాలు సమయ స్పూర్తి తెలియకపోతే అజ్ఞానం
విజ్ఞాన అర్థాలతో పలికే పదాలకు విషయ విచక్షణ తత్వం ఉంటుంది
విషయ విచక్షణ కలవారు బోధకులుగా విజ్ఞానులుగా ఎదుగుతారు
శ్వాస గమనమే విషయ విచక్షణ పదార్థ భావ స్వభావ గుణతత్వ లక్షణం

హిమాలయమే మహాత్ములకు

హిమాలయమే మహాత్ములకు మహర్షులకు యోగులకు ఆత్మాలయము

వీలైతే మరో జన్మలో మరణిస్తాను మరి

వీలైతే మరో జన్మలో మరణిస్తాను మరి నేటి జన్మలో మరణం లేదా

నాలోని ప్రథమ భావాలు ఆత్మ స్థితిలో

నాలోని ప్రథమ భావాలు ఆత్మ స్థితిలో చేరుతున్నాయి
మహా సద్గుణ దివ్యత్వ విశ్వామృత భావాలు ప్రథమ మైనవి
సామన్య జీవిత భావాలు ద్వితీయ భావాలుగా నా మేధస్సులో ఉన్నాయి
సామాన్య జీవితానికి జీవించుటకు కావలసినవి ద్వితీయ భావాలు
ఆధ్యాత్మకంగా జీవించటానికి కావలసినవి ప్రథమ భావాలు
ప్రథమ భావాలు ఆత్మ స్థితి నుండి సత్య లోకానికి చేరితే విశ్వ స్థితి కలుగును
విశ్వ స్థితితో జీవించుట మహా యోగ ప్రథమ భావ దైవ గుణ విజ్ఞానము
ప్రథమ భావాలు పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ పవిత్రత ప్రజ్ఞాన స్థానము కలవి

Wednesday, February 2, 2011

విశ్వ స్థితితో జీవిస్తున్న విశ్వ జీవి

విశ్వ స్థితితో జీవిస్తున్న విశ్వ జీవి నీ జీవం విశ్వ తత్వంతో అమరమే
నీ శ్వాస గమనం విశ్వ స్థితి తత్వ ఆత్మ యోగ మహా సిద్ధ పర బ్రంహా
పంచ భూతాలతో కలిగిన విశ్వ స్థితి నీ శ్వాసలో ఆత్మ భావాలతో జీవిస్తున్నది
విశ్వ స్థితి కలిగిన నీ ఆత్మ పరమాత్మ పరమ హంస పర తత్వ విశ్వామృతమే
పరధ్యానంలో ప్రవేశించే గమనం మరో లోకాలలో నీ ఆత్మ తత్వాలు జీవిస్తాయి
మరో లోకంలో నీ ఆత్మకు జీవం లేకున్నా పర ధ్యాస తత్వాలతో నిత్యం జీవిస్తుంది

నేను ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని ఇలా

నేను ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని ఇలా సాగిపోతే నా భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది
నేను కావాలనుకున్న భవిష్యత్ నాకు కలుగుతుందా లేదా ఇంకోలా ఉంటుందా
నేను ఏ పని చేయాలో కాలమే నిర్ణయిస్తుందా లేదా నేనే మార్చుకోవాలా
నా జీవితాన్ని కాలమే విశ్వ విజ్ఞానంగా మార్చాలని నేను భావిస్తున్నా

దైవాంశ సంభూతులు దేహ శుద్ధి

దైవాంశ సంభూతులు దేహ శుద్ధి కలవారే
ఆత్మ బంధాలను తెలిసిన వారు దైవాంశ నీయులు
ఆత్మను దేహంలో స్మరిస్తూ శ్వాస గమనంతో ధ్యానించేవారు
దైవ భావాలు దివ్య గుణాలు విశ్వ తత్వాలు కలవారు దైవాంశ సంభూతులు
విశ్వ భావాలే ఆత్మ తత్వాలే మహా విశ్వ విజ్ఞానమని జీవించే వారే దైవాంశులు

చిరస్మరనీయులు అంటే చిర కాలం

చిరస్మరనీయులు అంటే చిర కాలం స్మరించదగిన వారని అర్థం
మహానుభావులనే గొప్ప వారినే మహాత్ములనే మహర్షులనే స్మరిస్తాము
యోగ తత్వ ఆత్మ భావాలతో జీవించే వారిని స్మరిస్తూ ఉంటాము
మహాత్ములను స్మరించడంలో మన భావాలు ఆత్మానందాన్ని కలిగిస్తాయి
చిరస్మరనీయులందరూ చిరంజీవులే చిరకాలం స్మరించదగిన వారే
ఎల్లప్పుడూ మంచిని కోరేవారు మంచి కార్యాలను చేపట్టే వారినే స్మరిస్తాము
ఒకరి కోసం జీవించేవారు తపించేవారు సహాయదారులు చిరస్మరనీయులే

విశ్వంలో జీవించరా విశ్వం నీదేరా

విశ్వంలో జీవించరా విశ్వం నీదేరా విశ్వ జనులలో జీవించే చిరంజీవి నీవేరా
చిర కాలం జీవించే జీవులనే చిరంజీవులని తెలుపగలరు
చిర కాలం జీవించాలనే చిరింజీవ అని ఆశీర్వదిస్తారు
విశ్వ తత్వాలతో విశ్వ భావాలతో విశ్వ స్థితితో జీవించే వారు చిర కాలమే
విశ్వ జీవిగా విశ్వ జీవులలో చిర కాలం చిరంజీవిగా జీవించరా

మేధస్సు ఏక కాల త్రిలోచన భావాలతో

మేధస్సు ఏక కాల త్రిలోచన భావాలతో సాగుతుంది లేదా పని చేస్తుంది
గత వర్తమాన భవిష్య భావాలతో మూడు ఆలోచనలు ఒకే కాలంలో సాగుతాయి
ఒక కార్యాన్ని చేయుటలో మూడు ఆలోచనలు ఒకేసారి కలుగుతూ సాగుతాయి
1. మొదటిది భవిష్యత్ కు వెళ్ళిపోతుంది
2. రెండవది వర్తమానాన్ని సూచిస్తూ భవిష్యత్ కు నెట్టేస్తుంది
3. మూడవది వర్తమానానికి(నాన్ని) సాగిస్తూ గతాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటుంది
ఈ మూడు భావాలే మూడు ఆలోచనలుగా మనలో కలుగుతూ సాగుతాయి
ఈ మూడు ఆలోచనలు ఒకే కాలంలో కలుగుతాయి
వ్యత్యాసం ఉన్నా గుర్తించలేని అతి తక్కువ కాలంలో త్రిలోచనలు జరిగిపోతాయి
/వీటిని ఇంకా వివరణగా తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇంతకు ముందు తెలిపిన
మేధస్సు ఎలా పని చేస్తుంది చదివితే అర్థమవుతుంది /

ప్రతి క్షణం అద్భుతం లేకపోయినా

ప్రతి క్షణం అద్భుతం లేకపోయినా ప్రతి గడియకు ఓ అద్భుతం కలగాలి
గడియకు లేకున్నా ప్రతి రోజు ఓ మహా అద్భుతం కలిగితేనే జీవితం సంతోషం
అద్భుతం లేకపోతే ఆ రోజు జీవితం వృధా ఐనట్లు మేధస్సున కలుగుతుంది
ఎన్నో ఏళ్ళుగా శ్రమిస్తూనే జీవిస్తున్నా జీవితంలో అద్భుతం లేదంటే విచారమే
విజ్ఞాన జీవితానికి మహా అద్భుతం కలగాలనే ప్రతి రోజు ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నా

విశ్వ జీవుల్లారా మీ ఆత్మ ఆవేదనలు

విశ్వ జీవుల్లారా మీ ఆత్మ ఆవేదనలు ఆనాటి నుండి వినపడుతూనే ఉన్నాయి
నేటికి ఆ ఆవేదనలతోనే జీవించడం సమం కాదు ఆత్మ జ్ఞానంతో జీవించండి
ఆత్మ తత్వాల భావాలతో జీవించడం తెలుసుకుంటే జీవితం విజ్ఞాన దాయకం
విజ్ఞాన భావాలతో జీవితం సరైన మార్గంలో వెళ్ళితే ఆత్మ ప్రశాంతత లభిస్తుంది

మేధస్సులో మరుపు నిద్రలో

మేధస్సులో మరుపు నిద్రలో మైమరుపు మేఘంలో మెరుపు
జీవితమే మర్మంలా అన్నీ మాయా మరుపులతో సాగుతున్నాయి
ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా మరుపుతో జీవితం మెలికలు తిరుగుతోంది
జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరిగినా మేధస్సుకే అజ్ఞాన విజ్ఞానం
ఎరుకతో విజ్ఞానం తెలిసినా మరుపుతో అజ్ఞానం కలుగుతూనే ఉంటుంది
అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు మేధస్సును వీడవు కాలంతో సాగుతూనే ఉంటాయి

జీవ స్థితిలో విశ్వ స్థితి కలగాలనే ఆత్మ

జీవ స్థితిలో విశ్వ స్థితి కలగాలనే ఆత్మ స్థితి లక్ష్యం
విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ స్థితిని విశ్వ ధ్యాసగా చేసుకో
విశ్వ ధ్యాసలో కలిగే విశ్వ తత్వాలే విశ్వ స్థితి భావాలు
ఆత్మ తత్వం శ్వాసలో లీనమై జీవ తత్వంతో విశ్వ స్థితిగా మారును
విశ్వ స్థితి భావాలతో జీవించే వారు విశ్వ విజ్ఞాన మహర్షులు

పంచ భూతాలలో ఆత్మ ఆవేదనల

పంచ భూతాలలో ఆత్మ ఆవేదనల అద్వైత భావాలు ఉన్నాయి
మహా వేదాంత తత్వ వేత్తలకు అద్వైత భావాలు కలుగుతాయి
అద్వైత వేదాంతము విశ్వ స్థితులలో ఉన్న మహా తత్వములు
తన వేదాంతము తనలోనే ఉండిపోయే మహా విజ్ఞాన సారాంశము
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణలో చివరి పరం పరలలో కలిగే భావన తత్వం

నేను ఎంతకాలం ఉంటానో నాకే

నేను ఎంతకాలం ఉంటానో నాకే తెలియదు
ఉన్నన్నాళ్ళు విశ్వ భావాలతో జీవించాలనే
విశ్వ తత్వాలకు ప్రతి రూపంగా నా రూపం వెలిసింది
విశ్వ భావాలతో జీవించేలా నాలో విశ్వ స్వభావాలే

నరకంలో వేసే శిక్షకు ఇప్పటి నుండే

నరకంలో వేసే శిక్షకు ఇప్పటి నుండే శిక్షణ ఇవ్వండి
కర్మతో పాటు నరకంలో వేసే శిక్షను తగ్గిస్తూ రండి
మీ శిక్షణలో అనుభవించే భాధలన్నీ ఆత్మతత్వానికి చెంది ఉండాలి
ఆత్మ ఆవేదనలో అనుభవించే భాదలకు కర్మ ప్రశాంతంగా నశించాలి

ఆశ ఉందనే ఇంకా నాలో ఆకలి భావన

ఆశ ఉందనే ఇంకా నాలో ఆకలి భావన కలిగిస్తున్నావా విశ్వధాతా
నాలో ఇంకా ఆశలు అతిశయోక్తిగా ఉన్నాయనే కోరిక కలిగిస్తున్నావా
నా విశ్వ విజ్ఞాన మేధస్సుకు ఇంకా అజ్ఞాన భావాలెన్నో ఉన్నాయా
నా ఆత్మకు విశ్వ స్థితి తత్వ స్వభావాలను కలిగిస్తే నేను జీవించలేనా
మర్మ శాస్త్రంతో నా మేధస్సును మాయ చేసే కర్మ లేదుగా ధాతా
నా భావనాలోచనకు మాయా మర్మ కర్మ రహస్యాలు శూన్యత్వమే
ఆకలి భావన లేకపోతే నాలో విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ తత్వ భావాలు జీర్ణమవుతాయి

ఓ విశ్వ విధాత! విశ్వ స్థితి నాలో

ఓ విశ్వ విధాత! విశ్వ స్థితి నాలో చేరివుంటే ఇక నీ ఆజ్ఞే శరణ్యం
నీ ఆజ్ఞ కోసం యుగాలుగా ఎన్నో జీవులుగా జన్మిస్తూనే ఉన్నా
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మర్మ కాల శూన్యం నుండి నేటి వరకు గ్రహించా
నా విశ్వ విజ్ఞానంలో సరికానివి ఉంటే మరో అవకాశాన్ని కలిగించు
అవకాశం లేకపోతే మరో జన్మలో ప్రజ్ఞాన విశ్వ విజ్ఞానాన్ని కలిగించు
ఇక నా జీవితానికి నీ ఆజ్ఞ మాత్రమే విశ్వ భావనగా మిగిలి ఉంటుంది

నేను ఇంకా కర్మను విశ్వ భావాలతో

నేను ఇంకా కర్మను విశ్వ భావాలతో అనుభవిస్తూనే ఉన్నా
కర్మతో పోరాడే శక్తి ఇంకా నాలో ఉన్నందుకే ఆత్మ తత్వాలతో జీవిస్తున్నా

ఓ ఆత్మ విజ్ఞాని! ఏ శాస్త్రం నీ దోషాన్ని

ఓ ఆత్మ విజ్ఞాని! ఏ శాస్త్రం నీ దోషాన్ని వదిలిస్తుందో తెలుసుకో
ఓ శాస్త్రం దోషాన్ని వదిలిస్తే నీ ఆత్మ గత జన్మ ఏ రూపానిది
నీ కర్మ ఏ లోకానికి వెళ్ళకుండా నీ ఆత్మ తోనే వస్తున్నదా
శాస్త్ర దోషాలకు విమోచన లేకుండా కర్మ ఆత్మతోనే జీవిస్తున్నది
యుగాలుగా ఎన్నో జన్మలతో కర్మను అనుభవిస్తూనే ఉన్నావు
కర్మ నీతోనే వస్తుందంటే దోషం నీలోనే ఉందని అర్థమవుతుంది
ఆత్మ జ్ఞానంతో కర్మను నాశనం చేసుకో నీ శ్వాసే నీకు విమోచన
శ్వాసను గమనించు ప్రతి కార్యాన్ని విజ్ఞానంగా చేస్తూ జీవించు
శ్వాసలోని మర్మములు మేధస్సుకు తెలియని ఆత్మ భావాలు

ఓ మనిషికి ఆశ కలిగించుట కన్నా

ఓ మనిషికి ఆశ కలిగించుట కన్నా జీవిత అర్థాన్ని కలిగించు
ఎలా మన పరిధిలో మనకున్న సౌకర్యాలతో జీవించాలో తెలుపు

Tuesday, February 1, 2011

జంతువుల కలేభరాలలో పక్షువుల

జంతువుల కలేభరాలలో పక్షువుల కలేభారాల లోనూ విజ్ఞానం ఉన్నది
అస్థికముల ఆకృతులలో మహా సిద్ధాంతాలు సూత్రాలు దాగి ఉన్నాయి
జల జీవముల కలేభరాలలోను సిద్ధాంత సూత్రాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది
ప్రతి రకమైన జీవిలో ప్రతి రూపంలో ప్రతి అవయవంలో ప్రతి మేధస్సులో
ఎన్నో రకాల జీర్ణ ప్రక్రియలు జీవన చలనములు ఆహార పద్ధతులు ఎన్నో
విశ్వ విజ్ఞానముగా ఏది తెలుసుకున్నా ఏది తెలుసుకోవాలన్నా జ్ఞానమే
ప్రతి జీవిలో ఓ చరిత్ర గ్రంధముగా విజ్ఞానము సేకరించబడుతూనే ఉంటుంది

సూర్య తేజమా! నీ కిరణాలు

సూర్య తేజమా! నీ కిరణాలు నా మేధస్సులోని కణాలను తాకేలా ప్రకాశించవా
నీ ప్రకాశంతో విశ్వ విచక్షణ భావాలు నా మేధస్సులో దివ్యత్వంతో కలగాలి
మహర్షుల వలే మహా యోగత్వ భావ స్వభావాలు ఆత్మ స్థితిలో ప్రవేశించాలి
విశ్వ విజ్ఞాన దివ్య గుణ భావాలు ఆత్మ చైతన్యమై మహా జ్యోతిగా వెలగాలి

The Vision of all

You must know about these things
The Vision of Universe Nature World
The Vision of Continents Country State
The Vision of District City Town Village
The Vision of Person Family Society
The Vision of History Architecture Culture
The Vision of Agriculture Industry Software
The Vision of Technology Production Service
The Vision of Spiritual Energy Peace
The Vision of Knowledge Wisdom Innovation New Old
The Vision of Atoms Plants Trees Flowers Fruits
The Vision of insects Animals Birds Human beings
The Vision of Past Present Future Experience
The Vision of Sun Moon Stars Planets Galaxy
The Vision of Mountains Seas Desserts Caves Oasis
The Vision of Air Water Earth Sky Space Minerals Oil
The Vision of Masters Scientists Creators Lectures
The Vision of Intent Thought Idea Procedure Moment Final
The Vision of Sleep Dream Wonder Magic secret
The Vision of Law Truth Decision Life End
The Vision of Formulae Function Process Input/Output
The Vision of Things Machines Material Wastage
The Vision of Natural Disaster :
Earthquakes Volcano Tsunami Flood Drought Tornado Hurricane Pollution Accident
The Vision of Rain Clouds Thunders
The Vision of Seasons Climate Atmosphere
The Vision of Second Minute Hour Day Week Month Year Decade
The Vision of Temporary Permanent
The Vision of Soul
The Vision of Everything
These things are learning and understanding human beings only
The other living things are just observing by psychology
What is Vision of the Base (Common for everything) -
Finally what you want you create the Vision in your mind -

ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైన

ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైన మహా సమస్య సాగుతున్నది
ప్రతి దేశంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలు సాగుతూనే ఉన్నాయి
ఒక దేశంలో అగ్ని పర్వతాలు మరో దేశంలో భూ ప్రకంపనలు
ఇంకో దేశంలో ప్రేలుళ్ళు మరో దేశంలో జల ప్రలయాలు
ఆహార నీటి సమస్యలు అశుభ్రత కాలుష్య సమస్యలు
ఆర్ధిక అనారోగ్య సమస్యలు మురికి కాలువల సమస్యలు
విద్యుత్ సమస్యలు వాహానాల రహదారుల సమస్యలు
కాల ప్రభావాల సమస్యలు మానవుల జీవన సమస్యలు
చాలా సమస్యలు తొలగాలంటే మనుషుల ప్రవర్తన మారాలి
ఒక నిర్దిష్టమైన విశ్వ క్రమ కార్య కారణ ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేయాలి
నాలో ఒక విశ్వ ప్రణాళిక ఉన్నది అమలు చేసే వారు ఎవరో

విశ్వ జీవిగా విశ్వ జీవులలో

విశ్వ జీవిగా విశ్వ జీవులలో వివిధ స్వభావాలతో ధ్యానిస్తూ జీవిస్తున్నా
ఆత్మ ప్రశాంత మైనప్పుడు కలిగే భావనలో విశ్వ శ్వాసగా జీవిస్తున్నా
ఆత్మలో విశ్వ పరం పరల జీవ ధ్యాస మొదలైతే నేను ధ్యానిస్తున్నట్లే
విశ్వ తత్వాలు అద్వైత యాదృచ్ఛికంగా నాలో భావాలుగా మొదలైనాయి

నా జీవితం మానవ జీవితం కాదు విశ్వ

నా జీవితం మానవ జీవితం కాదు విశ్వ జీవితమేనని నా భావన

నా విశ్వ ప్రణాళిక ఎప్పుడు అమలులోకి

నా విశ్వ ప్రణాళిక ఎప్పుడు అమలులోకి వస్తుందో
సమాజంతో పాటు ప్రపంచం ఎప్పుడు మారుతుందో
కష్టాలు కనీస సౌకర్యాలు ఎప్పుడు తీరుతాయో
జీవితాలు ఎప్పుడు విజ్ఞానంగా మారుతాయో
కాలం గడిచిపోతున్నదే గాని సమయం ఏదో తెలియదే

తెల్లవారితే ఎవరు ఎప్పుడు

తెల్లవారితే ఎవరు ఎప్పుడు మోసగిస్తారోనని నా భావన
చాల మంది ధన సహాయం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు
అప్పు తీసుకుంటారే గాని తిరిగి ఇవ్వడానికి వెనుకాడుతారు
తీసుకునేటప్పుడు మేధస్సుకు ఎన్నెన్నో ఆశలు కలిగిస్తారు
అవసరానికి ఇస్తే అనవసరమైన వాటికి ఖర్చు పెడతారు
చాల శాతం అవసరమైన వాటికి అలవాట్లకే ఖర్చు చేస్తారు
చాలా వరకు అప్పు అడిగి తిరిగి ఇవ్వని వారిలో ఇతర అలవాట్లు ఉంటాయేమో
/కాలం వేసే శిక్షకు గురయ్యే వారిని గురించి నేను చెప్పటం లేదు/
ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారేనని నా అనుభవ తపన
దీని ద్వారా అప్పు తీసుకున్న వారు ఇచ్చిన వారు ఇద్దరు జీవితంలో నష్టపోతారు
ఎవరి జీవితం అభివృద్ధి లేక ఎవరికి ఆర్ధిక స్థోమత లేక ఎన్నో జీవితాలు నాశనమే
ప్రస్తుత సమాజంలో చాలా వరకు ఉన్నప్పుడు ఖర్చు చేసి లేనప్పుడు అడుక్కోవడం
ఉన్నప్పుడు దాచుకొని అవసరానికి ఉపయోగించుకుంటే అప్పు అనవసరమే
సమాజాన్ని బాగు చేయాలంటే మనిషి ప్రవర్తనలోనే చాల శాతం ఆధారపడి ఉంటుంది
మోసపోతే నిన్ను మోయడానికి ఎవరు రారు బాగా ఆలోచించి సహాయం చేయగలగాలి
అప్పు ఇస్తే మరల తిరిగి రాదని గ్రహించి ఇస్తే ఎంతైనా ఇవ్వొచ్చు ఇక నీ దారి అంతే
అలాగని అనవసరంగా ఖర్చు చేసే వారికి ఇవ్వొద్దు జాగ్రత్త అంతా తీసేసుకుంటారు

మహా విజ్ఞానులకు కాలం క్షణాలతో

మహా విజ్ఞానులకు కాలం క్షణాలతో కాదు అడుగులతో రావాలి
అడుగులలో ఎందరో మహానుభావులు నడుస్తూ విశ్వ కార్యాలను సాగించాలి
మహాత్ములు మహర్షులు ఏకమై మహా శక్తిగా విశ్వ కార్యాన్ని నడిపించాలి
విశ్వ ప్రశాంతత కోసం మహా విశ్వ కార్యాన్ని నడిపించాలని నా కాల భావన

తత్వము తెలియదా మానవా!

తత్వము తెలియదా మానవా! నా భావాలలో తెలియునేమో గ్రహించవా
నాతో జీవించే వారికి నా భావ స్వభావ ఆత్మ యోగత్వము తెలియునేమో
యోగ భావ స్వభావాలు కలవారిలోనే ఆత్మ తత్వాలు కనిపిస్తుంటాయి
తత్వము యోగ లక్షణ సిద్ధ భావన యొక్క మహా గుణ ఆత్మ స్థితి స్థైర్యము