Wednesday, July 6, 2016

నా బంధానివి నీవే నా స్నేహానివి నీవే

నా బంధానివి నీవే నా స్నేహానివి నీవే
నీవే మరణిస్తే నాతో నడిచేది ఎవరూ   || నా బంధానివి ||

నీలోనే నా శ్వాస నీతోనే నా ధ్యాస
నీ యందే నా ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస

నీవు లేనిదే క్షణమైనా ఆగని శ్వాస
నీవు లేక నా ఊపిరైనా నిలువదులే

జీవంతో ఉదయించి మరణంతో వెళ్ళేదవా
ఆత్మతో జీవించి పరమాత్మతో నడిచెదవా    || నా బంధానివి ||

హితమునే తెలిపి విజ్ఞానాన్ని పంచావు
విశ్వ జ్ఞానంతోనే అనుభవాన్ని ఇచ్చావు

అరిషడ్వార్గాలనే జయించి విచక్షణనే నేర్పావు
ఇంద్రియాల నిగ్రహంతోనే గమనాన్ని గుర్తించావు

విశ్వంతో నడిపించి అనుభవాన్ని తెలిపావు
లోకంతో పలకరించి విజ్ఞానాన్ని అందించావు   || నా బంధానివి ||

No comments:

Post a Comment