Thursday, September 29, 2016

తల్లిగా ప్రేమించే అమ్మవు నీవే

తల్లిగా ప్రేమించే అమ్మవు నీవే
మాతగా లాలించే మహా దేవి నీవే
మానవత్వం కలిపించే కల్పవల్లి నీవే     || తల్లిగా ||

మీలోనే ఒదిగిపోయి ఎదిగాము మహా గొప్పగా
మీతోనే ఉండిపోయి నేర్చాము మహా క్షేత్రంగా

మీయందు ఉంటాము ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా
మీ ముందే ఉంటాము ఎప్పటికి ఆనందముగా  || తల్లిగా ||

మా కష్టాలనే ఓదార్చెదవు హాయిగా
మా నష్టాలనే భరించేవు సులువుగా

మా జీవితాలకు రూపమిచ్చేవు మహాత్మగా
మా జీవనాన్నే ఆదుకునేవు మహా తల్లిగా  || తల్లిగా || 

No comments:

Post a Comment