Friday, June 30, 2017

ఎవరు మీరు ఎవరు ఎంతటివారు భావాలకే తోచినవారు

ఎవరు మీరు ఎవరు ఎంతటివారు భావాలకే తోచినవారు
ఎవరు మీరు ఎవరు ఏనాటివారు తత్వాలకే తెలిసినవారు

ఎక్కడున్నా మీరు మహోదయ ప్రజ్వలమే
ఎలావున్నా మీరు మహోన్నత ప్రదర్శనమే   || ఎవరు ||

ప్రకృతిలో పరవశించిపోయే పరిశోధనమా
జగతిలో జలమైపోయే జలధార జీవత్వమా

ఉదయించే పుష్పంలో సుగంధాల పూర్ణోదయమా
జన్మించే స్వర జీవంలో సంకీర్తనల జీర్ణోదయమా   || ఎవరు ||

ప్రకృతిలో సాగే అన్వేషణ మహా పరిశోధనమా
జగతిలో కొనసాగే ఆలోచన మహా ప్రభంజనమా

ఉదయత్వంలో దాగిన మహా ప్రకృతి స్వరూపమా
జీవత్వంలో ఒదిగిన మహా ఆకృతి మీ ప్రతిబింబమా  || ఎవరు || 

No comments:

Post a Comment