Monday, June 19, 2017

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను

శూన్యము నుండే ఉదయించాను కాలమై సాగుతువున్నాను
శూన్యము నుండే ఎదిగాను ప్రదేశమై విస్తరించివున్నాను
శూన్యము నుండే తలిచాను భావమై ప్రజ్వలించివున్నాను
శూన్యము నుండే ఒదిగాను ఆలోచనై ఆరంభమైవున్నాను

No comments:

Post a Comment