Friday, May 5, 2017

శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస తత్వాలే ధ్యాసగా మేధస్సులో ఊపిరి భావాలతో ఉన్నాయా

శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస తత్వాలే ధ్యాసగా మేధస్సులో ఊపిరి భావాలతో ఉన్నాయా
మేధస్సులో ఆలోచనల భావ స్వభావాలే పరధ్యాసగా మహా వేదాల తత్వాలతో ఉన్నాయా  || శ్వాసలో ||

ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం జీవిత కాలమంతా జీవుల దేహాలలో జీవమై ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు శ్వాసతో ఉన్నాయా
ప్రతి ధ్యాస ప్రతి ప్రయాస జీవన ప్రమాణమంతా జీవుల రూపాలలో దైవమై పర భావ స్వభావ తత్వాలతో ఉన్నాయా  || శ్వాసలో ||

శ్వాసలో పరమాత్మమే పరిశోధనగా ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస భావాలు జంటగా తపిస్తున్నాయా
మేధస్సులో పరధ్యానమే పర్యవేక్షణగా ఆలోచనల వేద స్వభావ తత్వాలు జ్వలిస్తున్నాయా  || శ్వాసలో || 

No comments:

Post a Comment