Tuesday, April 11, 2017

అద్భుతమో ఆశ్చర్యమో

అద్భుతమో ఆశ్చర్యమో
అనుభవమో అమోఘమో
జీవితానికే మహా గుణపాఠమో
జీవులకే మహా స్వభావత్వమో
కనివిని ఎరుగని విశ్వ విజ్ఞాన చరితమో  || అద్భుతమో ||

ప్రతి నిత్యం మహా అద్భుతమో
ప్రతి సత్యం మహా ఆశ్చర్యమో
ప్రతి రూపం మహా నిర్మాణమో
ప్రతి దేహం మహా సిద్ధాంతమో
అనుభవానికే ప్రతి స్వరూపం మహా దైవాంశమో  || అద్భుతమో ||

ప్రతి భావం మహా స్వభావమో
ప్రతి వేదం మహా సుతత్వమో
ప్రతి దైవం మహా గుణ సతతమో
ప్రతి జీవం మహా శ్వాస తత్వమో
విజ్ఞానానికే ప్రతి స్పర్శత్వం మహా దివ్యాంశమో  || అద్భుతమో ||

No comments:

Post a Comment