Wednesday, February 8, 2017

ఎవరైతేనేమి మనలోనే మహానుభావులు ఉదయించెదరు

ఎవరైతేనేమి మనలోనే మహానుభావులు ఉదయించెదరు
ఎలాగైతేనేమి మనలోనే దివ్యమైన మేధావులు జీవించెదరు
ఎలాగైతేనేమి మనలోనే వేదాంత మహాత్ములు జన్మించెదరు  || ఎవరైతేనేమి ||

ఎవరో ఎవరో మహానుభావులు ప్రజలతో ప్రయాణించెదరు
ఎవరో ఎవరో మహాత్ములు పరధ్యాసతో పరిశోధించెదరు
ఎవరో ఎవరో మహర్షులు పరధ్యానంతో పలికించెదరు
ఎవరో ఎవరో మాధవులు పరమాత్మునితో ప్రకాశించెదరు
ఎవరో ఎవరో మేధావులు ప్రజ్ఞానంతో ప్రజ్వలించెదరు
ఎవరో ఎవరో మానవులు ప్రశాంతతో ప్రేమించెదరు         || ఎవరైతేనేమి ||

ఎవరో ఎవరో ఇహ పర లోకాలను జయించెదరు
ఎవరో ఎవరో భూలోకాలను పర్యవేక్షించెదరు
ఎవరో ఎవరో భావ తత్వాలను అభ్యసించెదరు
ఎవరో ఎవరో వేద ఉపనిషత్తులను భోధించెదరు
ఎవరో ఎవరో సత్య ధర్మాలను పాటించెదరు
ఎవరో ఎవరో దైవ అద్వైత్వములను సాగించెదరు    || ఎవరైతేనేమి || 

No comments:

Post a Comment