Monday, November 14, 2016

సర్వాంగ సుందరం సర్వానంద యోగం

సర్వాంగ సుందరం సర్వానంద యోగం
సర్వాంత సుఖనం స్వరానంద సంభోగం
స్వయం సునందం స్వరాభిమాన యోగం
సర్వం సుదర్శనం స్వరజీవన సమ్మేళనం  || సర్వాంగ ||

సర్వానంద యోగం మహానంద భీజం
సదానంద భావం మహా యోగ అమృతం
సర్వానంద తరంగం సర్వ భూషణం
సదానంద భవనం సర్వ సంభోగమం           || సర్వాంగ ||

సుమధురానంద సుగంధం సుఖ ప్రయాసం
సంగీతానంద సుఫలం స్వరానంద స్వరాగం
స్వయంభువ సువర్ణం స్వరూప తేజ ప్రకాశం    
సదానంద సిద్ధత్వం సుప్రయోజన పరిశుద్ధం   || సర్వాంగ || 

No comments:

Post a Comment