Wednesday, November 2, 2016

హరే హరే కృష్ణా! హరే హరే రామా! హరే హరే

హరే హరే కృష్ణా! హరే హరే రామా! హరే హరే
హరి హరివో శివా హరి హరివో దేవా హరే హరే  || హరే హరే ||

ఏదైనా మహత్యం జరుగునని నీకు తెలిసేనా శివా
మానవుడే మాహాత్ముడై జీవించునని నీకు తెలిసేనా శివా
మాధవుడే పరమాత్ముడై ఉన్నాడని నీకు తెలిసిందా శివా

శ్వాసయే జీవమై మనయందే జీవించునని నీకు తెలిసేనా శివా
జీవుడే దేవుడై మనలోనే జీవిస్తున్నాడని నీకైనా తెలిసిందా శివా
దేహమే దైవమై మనతోనే నిత్యం ఉండునని నీవైనా తెలిపావా శివా  || హరే హరే ||

జీవమే మహా జీవిగా జీవమై మహోదయమయ్యేనా శివా
ఆత్మయే మహాత్మగా మహోజ్వలమై ఉదయించేనా శివా
భావమే మహా భావంతో తత్వమై విశ్వంలో జ్వలించేనా శివా

దేహంలో మహా దైవమే జీవించుటలో పరమార్థం తెలిసేనా శివా
నాదంలో మహా వేదమే  జ్వలించుటలో పరిపూర్ణం తెలిపేవా శివా      
రూపంలో మహా అవతారమే ధరించుటలో ప్రజ్ఞానం తెలిసిందా శివా  || హరే హరే ||

No comments:

Post a Comment