Monday, March 6, 2017

శూన్యమే కాల స్వభావ తత్వ కార్యమై

శూన్యమే కాల స్వభావ తత్వ కార్యమై సామర్థ్యముచే జీవ భావ స్పర్శ రూపాంతర అణువుగా మొదలై ఉదయించేను
క్షణాల కాలమే అనంతమై మహా అణువులుగా మహా రూపాల ఆకారమై మహోత్తర నిర్మాణమే సాగుతూ ఉద్భవించేను 

No comments:

Post a Comment