Tuesday, March 14, 2017

శ్వాసలో ఉదయించే ఉచ్చ్వాస నాలో కలిగే పర ధ్యానం

శ్వాసలో ఉదయించే ఉచ్చ్వాస నాలో కలిగే పర ధ్యానం
శ్వాసలో అస్తమించే నిచ్ఛ్వాస నాలో నిలిచే పర భావనం

శ్వాసలో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల సమ స్వభావం సంభోగమే
శ్వాసలో సాగే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస కలయికల మహా సంగమం సంయోగమే   || శ్వాసలో ||

ఏ జీవిలో ఏ శ్వాస ఉదయించిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ భావమే
ఏ జీవిలో ఏ శ్వాస అస్తమించిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ తత్వమే

ప్రతి జీవిలో ప్రతి శ్వాస ప్రతిధ్వనించే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ నాదమే
ప్రతి జీవిలో ప్రతి శ్వాస ప్రతిస్పందించే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు సమ తుల్యమే  || శ్వాసలో ||

ప్రతి జీవికి ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల జీవన కార్యాలతో సాగే సంఘర్షణమే
ప్రతి జీవికి ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల జీవిత కార్యాలతో సాగే ప్రతిఘటనమే

ఏ జీవితో సాగిన ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ప్రయాణం కాలమే
ఏ జీవితో సాగిన ప్రతి శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల తరుణం గమనమే  || శ్వాసలో || 

No comments:

Post a Comment