Monday, March 20, 2017

అద్భుతాయ నమః మహా అద్భుతాయ నమః

అద్భుతాయ నమః మహా అద్భుతాయ నమః
వేదాంతాయ నమః మహా వేదాంతాయ నమః
ఆద్యంతాయ నమః మహా ఆద్యంతాయ నమః  || అద్భుతాయ ||

మహా నిర్మాణ క్షేత్ర బహు కాల శ్రమ విజ్ఞానం అద్భుతాయ నమః మహా ఆశ్చర్యాయ నమః
మహా నిర్మాణ మానవ దైవత్వ రూపం అద్భుతాయ నమః మహా వేద మేధస్సాయ నమః
మహా నిర్మాణ జీవ రూప తత్వ ఆకారం అద్భుతాయ నమః మహా నైపుణ్య వ్యక్తిత్వాయ నమః  || అద్భుతాయ ||

విశ్వ ప్రదేశ ప్రాముఖ్యతాయ నమః పరిశోధన పరిజ్ఞాన వాస్తు శిల్ప కళా నైపుణ్యాయ నమః
జగతి జాగృతి ఖనిజాయ నమః రూపాంతరం ఆకార వర్ణ మహా గుణ ప్రయోజనాయ నమః
లోక జ్ఞాన విశిష్ట హిత సమయోచితాయ నమః సృష్టి స్వరూప సకల ఉపయుక్తాయ నమః   || అద్భుతాయ || 

No comments:

Post a Comment