Wednesday, April 6, 2016

మీరు ఎక్కడున్నా మీ చలనం నా మేధస్సులోనే

విశ్వమందు నీవు వినవా శ్రీరామా! తెలిసినదా .....
మీరు ఎక్కడున్నా మీ చలనం నా మేధస్సులోనే
ఎవరు ఎక్కడున్నా మీ జాడ నా ఆలోచనలోనే
ఎవరు ఎలా ఏ క్షణం మరణించినా నా భావనలోనే
జన్మించే ప్రతి జీవి నా శిరస్సులో ఓ అణువు కణమేలే
జగతియందు నేను విన్నాను మిత్రమా! తెలిసినది .....  

No comments:

Post a Comment