Monday, April 25, 2016

ఏ హృదయానికి భాష లేదురా మేధస్సుకు మాట లేదురా

ఏ హృదయానికి భాష లేదురా మేధస్సుకు మాట లేదురా
భావనగా ఆలోచనకు తోచిన అర్థమే స్వరము పలికేనురా
జీవత్వములో దాగిన అజ్ఞాన విజ్ఞానములే నోటి మాటలేరా
ఎదిగిన అనుభవమే భావాలుగా మేధస్సులో ఆలోచనలురా
మాటలతో అతిశయోక్తిగా పొగడుతూ మనస్సునే తృంచకురా
ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలిసిన యదార్థమునే నీవు తెలుపురా
భాషలేని హృదయానికి భావముతో కూడిన శ్వాస ఉన్నదిరా
శ్వాస ఉన్నంత వరకే హృదయానికి అమూల్యమైన విలువరా
హృదయమే అమృతమైన అమ్మగా ప్రతి జీవిలో జీవిస్తున్నదిరా 

No comments:

Post a Comment