Monday, April 25, 2016

మరణించేంత వరకే నీవు జీవించ గలవు

మరణించేంత వరకే నీవు జీవించ గలవు
శ్వాస ఉన్నంత వరకే నీవు ఉండగలవు
ధ్యాస ఉన్నంత వరకే నీవు ఆలోచించ గలవు
విజ్ఞానము ఉన్నంత వరకే నీవు ఎదగ గలవు
త్యాగము ఉన్నంత వరకే నీవు నిలువ గలవు
జీవము ఉన్నంత వరకే నీవు విహారించ గలవు 

No comments:

Post a Comment