Tuesday, April 26, 2016

మనిషే వేదమని నీ మేధస్సు నీకు ఏనాడైనా తెలిపేనా

మనిషే వేదమని నీ మేధస్సు నీకు ఏనాడైనా తెలిపేనా
మేధస్సే మహా విశ్వమని నీలోని జ్ఞానము నీకు తెలిపేనా
జీవిస్తున్న కాలమంతా అనుభవ విజ్ఞానమేనని తెలిసేనా
జీవించే కాలం నీ జీవితానికి తెలిసే విశ్వ వేదమని తెలిసేనా
మేధస్సులో దాగే విశ్వ వేదమే నీ జీవితమని నేడు తెలిసేనా 

No comments:

Post a Comment