Tuesday, May 3, 2016

మౌనం ఎంత గానమో మోహం ఎంత గీతమో

మౌనం ఎంత గానమో మోహం ఎంత గీతమో
భావ బంధాలు రాగ తాళాలుగా సాగనేలా
జీవం ఎంత గాత్రమో దేహం ఎంత వాయిద్యమో
స్వర గీతాలు సరిగమలై సిరులుగా పలుకనేలా 

No comments:

Post a Comment