Friday, May 27, 2016

నా ఊపిరి నీవే ఊహవు నీవే ఊగిసలాడే జీవము నీవే

నా ఊపిరి నీవే ఊహవు నీవే ఊగిసలాడే జీవము నీవే
శ్వాసలో ఉన్న ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల జిజ్ఞాసవు నీవే
దేహంలో దాగిన దైవత్వం విశ్వ భావాల తత్త్వం నీవే
జగతిలో జనన మరణ వ్యవధిలో జీవికి ప్రాణము నీవే
హృదయముతో సాగించే భావ బంధాల కోరికవు నీవే
మనస్సుతో మేధస్సుకు మంత్రాన్ని కలిగించే గారడి నీవే

No comments:

Post a Comment