Tuesday, May 3, 2016

గుండెలో భావనగా శ్వాసలో జతగా సాగే ప్రేమయే అమ్మ అని

గుండెలో భావనగా శ్వాసలో జతగా సాగే ప్రేమయే అమ్మ అని
అమ్మగా మనకు అడుగులు పలుకులు నేర్పుతూ లాలిస్తుంది
మేధస్సులో ఆలోచన కలిగేలా భావాలతో అర్థాన్ని తెలుపుతుంది
నిద్రలో హాయిని కలిగిస్తూ తను నిత్యం మెలకువతోనే నిద్రిస్తుంది
ఎదిగే వరకు సేవ చేస్తూనే ఎప్పుడూ కరుణామృతాన్ని అందిస్తుంది
హృదయంలో మన హృదయాన్ని మేధస్సులో మన భావనను ఆలోచిస్తూ
శ్వాసలో జీవత్వాన్ని దేహంలో దైవత్వాన్ని కలిగి విధిగా జీవిస్తుంది

No comments:

Post a Comment