Monday, May 16, 2016

బ్రంహోత్సవం జరిగే వేళ వస్తున్నది

బ్రంహోత్సవం జరిగే వేళ వస్తున్నది
బ్రంహే దిగి వస్తున్న వేళ ఆసన్నమైంది
బ్రంహ రథాన్ని లాగేందుకు మహా ప్రజలే వస్తున్నారు
బ్రంహ ముహూర్తంకై ఎందరో ఎదురు చూస్తున్నారు
బ్రంహే వచ్చి చెయ్యి పట్టగా రథమే కదలగా ప్రజలే జేజేలు పలికారు
రథ మహోత్సవం ముగిసిన వేళ బ్రంహే ఆకాశం వైపు బయలుదేరినారు
రథోత్సవం సందర్భంగా జగతిలో బ్రంహోత్సవమే మహా పర్వంగా జరిగింది
బ్రంహోత్సవం ప్రజలు సంతోషాలతో జీవించేందుకే జరుపుకున్నారు
దాన్యం ఆరోగ్యం ఆయుస్సు పచ్చదనం సంతోషం ఆనందం కోరుకున్నారు
సంస్కృతి సమయస్పూర్తి సద్భావన ప్రతి జీవిలో విజ్ఞానమై వెలగాలన్నారు
విశ్వ సంతోషమే జీవులకు శాంతి సమన్వయం సంపూర్ణ జీవన విధానం
బ్రంహోత్సవం మళ్ళీ జరగాలి సంవత్సరం మళ్ళీ గడవాలి బ్రంహే రావాలి
బ్రంహోత్సవం ఆడుతూ పాడుతూ సంభరం చేసుకునే ఇఖ్యత మహోత్సవం
శతాబ్దాలు గడిచినా యుగాలు వెళ్ళిపోయినా బ్రంహోత్సవాలు జరుగుతుంటాయి

No comments:

Post a Comment