Friday, May 27, 2016

మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలని ఉంది

మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలని ఉంది
మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని ఉంది
చెప్పినదే చెప్పాలని మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని ఉంది
చూసినదే చూడాలని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలని ఉంది    || మళ్ళీ మళ్ళీ ||

మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ రోజు వస్తుందో ఎదురు చూడాలని ఉంది
మళ్ళీ మళ్ళీ అదే రోజు అలాగే వస్తుందని కలగానే ఉంది

మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుంటే సమయమే తెలియకున్నది
మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తే లేకపోతే ఏదీ తెలియనట్లే ఉంటున్నది

మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసే కాలమే రావాలని ఉంది
మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసే ఉండాలని ఆశగా ఉంది   || మళ్ళీ మళ్ళీ ||

మళ్ళీ మళ్ళీ కలసిన క్షణం మరల రాని మరో క్షణం
మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసిన రోజు మరవలేని మధుర క్షణం

మళ్ళీ మళ్ళీ జీవించే జన్మ ఉందంటే మళ్ళీ ఉదయిస్తాం
మళ్ళీ మళ్ళీ మనమే జతగా ఉంటే మళ్ళీ కలిసే జీవిస్తాం

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే జగతి మనదైతే తరతరాలు వస్తుంటాం
మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే మన లోక మైతే కలిసి మెలసి ఉంటాం  || మళ్ళీ మళ్ళీ || 

No comments:

Post a Comment