Wednesday, December 7, 2016

పత్రం పవిత్రం పరిమళం పరిశుద్ధం పరిశోధనం పర్యవేక్షణం

పత్రం పవిత్రం పరిమళం పరిశుద్ధం పరిశోధనం పర్యవేక్షణం పరిశీలనం పరిశుభ్రతం పరమార్థం -

పరిసరం పర్యావరణం పత్రహరితం పరిరక్షణం పరిభాషణం పరిమితం పరిమాణం పరమానందం -

పరమాన్నం పరిసరం  పరమావధీయం పరీక్షం పరాక్రమం పదకం పరంజం పతాకం పథకం -

పరతం పరతంత్రం పరాధీనం పతనం పరాకాష్టం పరీక్షణం పరీక్షితం పరీక్ష్యం పవనం పరమాత్మం -

పట్టణం పడమరం పర్వతం పరిపాకం పరువం పరవశం పరవశత్వం పరిపక్వం పరిపథం పరావిద్ధం -

పదం పద్మం పదజాలం పద్మభూషణం పద్మానందం పదాత్మం పద్మనాభం పదార్ధం పరిత్రం పరిపూర్ణం -

పరంధామం పరతత్వం పరతంత్రం పరమేశ్వరం పరధ్యానం పట్టాభిషేకం పరిభావం పరిస్థితం పటిష్టతం -

No comments:

Post a Comment