Wednesday, December 7, 2016

ఆత్మవు నీవు పరమాత్మవు నీవు

ఆత్మవు నీవు పరమాత్మవు నీవు
మహాత్ములకు మహా తత్వానివి నీవు
మహా ఋషులకు మహర్షివి నీవు
పరంధామగా కరుణించే పరతత్వానివి నీవు  || ఆత్మవు ||

ఆత్మగా వెలిసిన రూపం మహా ఆత్మగా దాల్చిన ఆకారం పరమాత్మగా ఒదిగేనా
మహాత్మగా జీవించే భావం మహర్షిగా ధ్యానించే తత్వం పరంధామగా నిలిచేనా
దేవర్షిగా దైవత్వం బ్రంహర్షిగా బృహత్వం పరతత్వాలతో పరంజ్యోతిగా సాగేనా  || ఆత్మవు ||

వేదాల భావం వేదాంత తత్వం గ్రంధాలలో లిఖించే దైవం ఏనాటి వేదానిదో
కాలం గమనం దేహం ధ్యానం శ్వాసగా ఒదిగే నిత్య రూపం ఏనాటి బంధానిదో
ప్రాణం నేస్తం పత్రం పుష్పం ఒకటిగా సాగే ప్రయాణ దూరం ఏనాటి కాలానిదో  || ఆత్మవు ||

No comments:

Post a Comment