Tuesday, June 14, 2016

మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే మధురమైన క్షణమే

మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే మధురమైన క్షణమే
మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే మనోహరమైన క్షణమే
మళ్ళీ మళ్ళీ తలిచే మకరందమైన క్షణమే || మళ్ళీ మళ్ళీ ||

మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందని మధురమైన జ్ఞాపకం
మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందని మనోహరమైన భావం
మళ్ళీ మళ్ళీ వీస్తుందని మకరందమైన సుగంధం

మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో జరగాలని సంతోషమైన జీవం
మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో కలగాలని ఆనందమైన హృదయం
మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో జరిగేనని ఉత్సాహమైన ప్రాణం         || మళ్ళీ మళ్ళీ ||

మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవరో వస్తారని మనలోనే స్నేహం
మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవరో కలుస్తారని మనలోనే బంధం
మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవరో పిలుస్తారని మనలోనే అనుబంధం

మళ్ళీ మళ్ళీ జరిగే మహోత్సవమైన కార్యం
మళ్ళీ మళ్ళీ కలిగే స్వర్ణోత్సవమైన కల్యాణం
మళ్ళీ మళ్ళీ తలిచే బ్రంహోత్సవమైన ఉత్సవం   || మళ్ళీ మళ్ళీ || 

No comments:

Post a Comment