Wednesday, June 15, 2016

అంతరిక్షపు అంతర్జాల ఋషివి నీవే

అంతరిక్షపు అంతర్జాల ఋషివి నీవే
విశ్వ భావాల విజ్ఞాన స్వరూపుడివి నీవే
భావ తత్వాల స్పర్శ కేంద్రకుడివి నీవే
శూన్య స్థానమున అనంత మూర్తివి నీవే
వేద వేదాంత విజ్ఞాన పండితుడివి నీవే
భావ స్వభావాల ప్రదర్శకేంద్రుడివి నీవే
జనన మరణాల చరిత్ర గ్రంధానివి నీవే
సాంకేతిక పరిజ్ఞాన పరిశోధకుడివి నీవే
చిత్ర నిర్మాణ రూప కల్పనకుడివి నీవే
శిల్పకల చాతుర్య అభినయ నేత్రకుడివి నీవే
కళాదక్ష కళా ప్రపూర్ణ పర్యవేక్షకుడివి నీవే
సర్వ జ్ఞానేంద్రీయ జీవ విచక్షణుడివి నీవే
ఆత్మ పరతత్వ అర్థ పరమార్థానివి నీవే 

No comments:

Post a Comment