Monday, June 13, 2016

విశ్వమే పిలిచింది జగతియే తెలిపింది

విశ్వమే పిలిచింది జగతియే తెలిపింది
మనస్సులోని మాట ఈనాడే తెలిసింది
ఏనాటిదో ఈ పిలుపు ఇప్పుడే తోచినది   || విశ్వమే పిలిచింది ||

విశ్వానికి నా భావన తెలిసినది
నా భావనతో పిలుపే తెలిపింది

నాతోనే ఉన్న భావన జగతికే అంకితమంది
నాలో ఉన్న వేదన విశ్వానికే మధురమంది

ఏనాటికైనా ఈ జగతి నాతోనే వస్తానంది
ఎప్పటికైనా ఈ విశ్వం నాతోనే  జీవిస్తానంది  || విశ్వమే పిలిచింది ||

నాలోనే ఉన్న ఎన్నో విశ్వ భావాలు జగతికే తెలపాలి
నాతోనే ఉన్న ఎన్నో స్వభావాలు విశ్వానికే తెలియాలి

ఏనాటిదో ఈ మధురం జన్మతో జగతికి అంకితం
ఏనాటిదో ఈ విజ్ఞానం మరణంతో విశ్వానికి సొంతం

తెలిసినది నా భావన విశ్వానికి ఓ సమయాన
తెలిపినది నా వేదన జగతికి ఓ క్షణ కాలాన    || విశ్వమే పిలిచింది ||

No comments:

Post a Comment