Tuesday, June 14, 2016

ఓం నమో విశ్వ విజ్ఞాన విజ్ఞేశ్వర

ఓం నమో విశ్వ విజ్ఞాన విజ్ఞేశ్వర
ఓం నమో జగన్మాత సరస్వతి దేవి
ఓం నమో లోక భావ భాగ్యలక్ష్మి
ఓం నమో సృష్టి స్వరూపిణి సంతోషి మాత
ఓం నమో త్రివిజ్ఞాన లక్ష్మి సరస్వతి గణపతి
ఓం నమో విజ్ఞాన ఆరోగ్య సంతోష జీవన సంతోషిని
ఓం నమో శాంతి శాంతి శాంతిహి శాంతం ప్రశాంతం 

No comments:

Post a Comment