Tuesday, June 14, 2016

మరుపేరాని భావన మరవలేని ఆలోచన

మరుపేరాని భావన మరవలేని ఆలోచన
మనస్సులోని భావన వయస్సులోని ఆలోచన || మరుపేరాని ||

హృదయంలో సాగే భావన మనస్సులో దాగే ఆలోచన
మరణంతో సాగే ఆలోచన మేధస్సులో దాగే మహా భావన

మధురమైన భావన మరుపే కలగని హృదయ వేదన
మనోహరమైన ఆలోచన మరవలేని మహా మధుర వచన | మరుపేరాని ||

వేదాంతాల తీరం సాగర కెరటాల మధుర భాష్పం
సిద్ధాంతాల దేహం శ్వాసలో దాగిన మౌన స్వప్నం

హృదయమైన జీవం మనోహర దృశ్యం
మధురమైన స్నేహం మరణమైన లౌక్యం  | మరుపేరాని || 

No comments:

Post a Comment