Friday, August 5, 2016

ఏదీ మరచిపోవద్దు దేనిని వదలవద్దు

ఏదీ మరచిపోవద్దు దేనిని వదలవద్దు
విజ్ఞానాన్ని మేధస్సులో జ్ఞాపకాలతో నెమరువేసుకో  || ఏదీ ||

ప్రతి అక్షరం ప్రతి పదం మాటగా అంతా పరమార్థమే
ప్రతి అణువు ప్రతి పరమాణువు రూపంగా అంతా చిత్రమే

ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం అంతా కార్యానికి అవసరమే
ప్రతి శ్వాస ప్రతి ధ్యాస అంతా ధ్యానంతో ఉపయోగమే     || ఏదీ ||


ప్రతి భావం ప్రతి తత్వం అంతా దైవత్వ అద్వైత్వమే
ప్రతి స్పర్శ ప్రతి స్పందన అంతా మధురమైన అద్భుతమే

ప్రతి రూపం ప్రతి ఆకారం అంతా చిత్రాల కళాత్మకమే
ప్రతి గమ్యం ప్రతి మార్గం అంతా జీవితానికి సోపానమే   || ఏదీ || 

No comments:

Post a Comment