Thursday, August 4, 2016

ఒంటరిగా ఉన్న వేళ నీవు సాధించిన అద్భుత విజయాలన్నీ శూన్యమేగా

ఒంటరిగా ఉన్న వేళ నీవు సాధించిన అద్భుత విజయాలన్నీ శూన్యమేగా
నలుగురితో ఉన్న నాడు నీలో దాగిన విజ్ఞానం అల్పమై కనిపించేనుగా
అందరితో ఉన్న సమయం నీవు నేర్చిన అనుభవం చాలా స్వల్పమేగా
మహా పర్వతంలా ఎదిగినా శిఖరంలో ఓ అణువువై ఒదిగి ఉండవా జ్ఞానిగా 

No comments:

Post a Comment