Monday, August 8, 2016

కైలాశ వాసా వైకుంఠ వాసా పరలోక వాసా కరుణించవా

కైలాశ వాసా వైకుంఠ వాసా పరలోక వాసా కరుణించవా
నా శ్వాసలో నీ ధ్యాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ప్రయాస

ధ్యానించే నీ ధ్యాసలో నా శ్వాస ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల హంస ద్వార ప్రయాస
జీవించే నా శ్వాసలో ప్రతి యాస నీ ధ్యాస గమనాల ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాసాల త్రాస

ప్రతి జీవి యాస ప్రయాస మరణంతో త్రాస జన్మతో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస
ప్రతి జీవి ధ్యాస శ్వాస జననంతో హంస మరణంతో మరో జన్మకు ఉల్లాస  || కైలాశ వాసా ||

జీవితాన్ని వెలిగించే జీవం నీవే జీవనాన్ని సాగించే దైవం నీవే
సత్యాన్ని చూపించే మర్మం నీవే ధర్మాన్ని రక్షించే యోగం నీవే

కరుణించి దయచూపే విశ్వ భావాల జీవ శ్వాసవు నీవే
మెప్పించి మై మరిపించే వేద విజ్ఞాన ఉప జ్ఞానం నీవే  || కైలాశ వాసా || 

No comments:

Post a Comment