Monday, August 29, 2016

హృదయమే భావంలా మనస్సే తత్వంలా మేధస్సులో స్వభావం కలిగేనే

హృదయమే భావంలా మనస్సే తత్వంలా మేధస్సులో స్వభావం కలిగేనే
మాటల్లో మౌనం ఆలోచనలో వినయం చూపుల్లో విధేయత కలుగుతున్నదే  || హృదయమే ||

ఆత్మగా జీవించే దేహం శ్వాసతో సాగే జీవం యదలో నిలిచిపోయేనే
మహాత్మగా సాగే సంభాషణ పరమాత్మగా సాగే అన్వేషణగా పోయేనే

జీవితం కాలంతో ప్రయాణించినా శరీరంలో ఊపిరి ఆడుతున్నదే
జీవనం సమయంతో సాగుతున్నా ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలే సాగునే  || హృదయమే ||

హృదయంలో సూర్యోదయమే సువర్ణమై ఉదయిస్తూ మేధస్సులో జీవిస్తున్నదే
మనస్సులో శుభోదయం కలుగుతూ ఆలోచనలలో ఉత్తేజత్వమే ప్రకాశిస్తున్నదే

మహాత్మగా ఎంత ఎదిగినా మహా తత్వాలెన్నో విశ్వములో దాగిపోయేనే
పరమాత్మగా ఎలా ఒదిగినా మహా స్వభావాలెన్నో జగతిలో నిలిచిపోయేనే  || హృదయమే || 

No comments:

Post a Comment