Saturday, January 15, 2011

నాకు గుర్తు లేని భావన మేధస్సులో

నాకు గుర్తు లేని భావన మేధస్సులో ఉంటుంది గుర్తు ఉండే భావన విశ్వానికి చేరుతుంది
గుర్తు లేని భావనను కాలమే నాలో కలిగిస్తుంది గుర్తు ఉండే భావనను నేనే విశ్వానికి తెలుపుతా
నాకు తెలియని భావన నాకు గుర్తు లేక కాలమే నాకు గుర్తు చేసేలా నాలో విశ్వ భావన
నా మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు కలగాలని కాలమే నాకు తోడుగా విశ్వమై జీవిస్తున్నది

No comments:

Post a Comment