Monday, January 17, 2011

నా భావాలతో ఇంకా జీవిస్తున్నావా

నా భావాలతో ఇంకా జీవిస్తున్నావా మీరూ నా భావాలతోనే జీవిస్తున్నారా
యుగాలుగా నా భావాలతో జీవించుటలో మీ ఆత్మ భావాలు ఎలాంటివి
మీలో ఉన్న నా భావాల విశ్వ స్థితులు ఏ స్వభావాలను కలిగిస్తున్నాయి
నా భావాల జీవ విజ్ఞానం యోగుల ఆత్మ స్థితి తత్వాల జీవిత బంధాలే

No comments:

Post a Comment